Lưu trữ Danh mục: Máy Biến Áp THIBIDI

TSKT Máy Biến Áp Dầu THIBIDI 3.000kVA 22/0.4kV 2608

TSKT Máy Biến Áp Dầu THIBIDI 3.000kVA 22/0.4kV 2608 Thông số kỹ thuật máy biến

Máy Biến Áp THIBIDI 1Pha 37.5kVA 12.7/0.23kV

Máy Biến Áp THIBIDI 1Pha 37.5kVA 12.7/0.23kV Thông số kỹ thuật chính: Kiểu: ONAN-37.5 Công

Máy Biến Áp THIBIDI 1Pha 50kVA 12.7/0.23kV

Máy Biến Áp THIBIDI 1Pha 50kVA 12.7/0.23kV Thông số kỹ thuật chính: Kiểu: ONAN-50 Công

Máy Biến Áp THIBIDI 1Pha 75kVA 12.7/0.23kV

Máy Biến Áp THIBIDI 1Pha 75kVA 12.7/0.23kV Thông số kỹ thuật chính: Kiểu: ONAN –

Máy Biến Áp THIBIDI 1Pha 100kVA 12.7/0.23kV

Máy Biến Áp THIBIDI 1Pha 100kVA 12.7/0.23kV Thông số kỹ thuật chính: Kiểu: ONAN –

Máy Biến Áp THIBIDI 1Pha 25kVA 12.7/0.23kV

Máy Biến Áp THIBIDI 1Pha 25kVA 12.7/0.23kV Thông số kỹ thuật chính: Kiểu: ONAN-25 Công

Máy Biến Áp THIBIDI 1Pha 15kVA 12.7/0.23kV

Máy Biến Áp THIBIDI 1Pha 15kVA 12.7/0.23kV Thông số kỹ thuật chính: Kiểu: ONAN-15 Công

Máy Biến Áp THIBIDI 1500kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608

Máy Biến Áp THIBIDI 1500kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608 Thông số kỹ thuật Máy Biến

Máy Biến Áp THIBIDI 750kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608

Máy Biến Áp THIBIDI 750kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608 Thông số kỹ thuật Máy Biến

Máy Biến Áp THIBIDI 560kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608

Máy Biến Áp THIBIDI 560kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608 Thông số kỹ thuật Máy Biến

Máy Biến Áp THIBIDI 800kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608

Máy Biến Áp THIBIDI 800kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608 Thông số kỹ thuật Máy Biến

Máy Biến Áp THIBIDI 100kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608

Máy Biến Áp THIBIDI 100kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608 Thông số kỹ thuật Máy Biến

Máy Biến Áp THIBIDI 160kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608

Máy Biến Áp THIBIDI 160kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608 Thông số kỹ thuật Máy Biến

Máy Biến Áp THIBIDI 320kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608

Máy Biến Áp THIBIDI 320kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608 Thông số kỹ thuật Máy Biến

Máy Biến Áp THIBIDI 2000kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608

Máy Biến Áp THIBIDI 2000kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608 Thông số kỹ thuật Máy Biến

Máy Biến Áp THIBIDI 1000kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608

Máy Biến Áp THIBIDI 1000kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608 Thông số kỹ thuật Máy Biến

Máy Biến Áp THIBIDI 3500kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608

Máy Biến Áp THIBIDI 3500kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608 Thông số kỹ thuật Máy Biến

Máy Biến Áp THIBIDI 4000kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608

Máy Biến Áp THIBIDI 4000kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608 Thông số kỹ thuật Máy Biến

Máy Biến Áp THIBIDI 1250kVA 3 Pha 22/0.4kV TC 2608

Máy Biến Áp THIBIDI 1250kVA 3 Pha 22/0.4kV TC 2608 Thông số kỹ thuật Máy

Máy Biến Áp THIBIDI 2500kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608

Máy Biến Áp THIBIDI 2500kVA 3 Pha 22/0.4kV 2608 Thông số kỹ thuật Máy Biến

Máy Biến Áp THIBIDI 400kVA 22/0.4kV 3Pha TC 2608

Máy Biến Áp THIBIDI 400kVA 22/0.4kV 3 Pha TC 2608 Máy biến áp THIBIDI 400kVA