Bảng Giá Dây Cáp Điện Hạ Thế LS VINA Mới Nhất 2022 [Giá Tốt]

Bảng Giá Dây Cáp Điện Hạ Thế LS VINA Mới Nhất 2022 [Giá Tốt]

Bảng Giá Dây Cáp Điện Hạ Thế LS VINA Mới Nhất 2022 [Giá Tốt]

Để cập nhật bảng giá dây cáp điện LS VINA mới nhất 2022 (cáp điện hạ thế giá tốt – CK cao), mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí dưới đây:

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

  Catalogue Và Bảng Tra Thông Số Kỹ Thuật Cáp Hạ Thế LS VINA

  [embeddoc url=”https://shihlin.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/catalouge-cap-dien-ha-the-trung-the-ls-vina-daiphong-2.pdf”]

  Cập Nhật Giá Cáp Đồng Hạ Thế LS VINA 2022

  Bảng giá 2022: Cáp điện lực hạ thế ruột đồng LS Vina CV (0.6/1kV)

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT
  Tên sản phẩm
  Nhãn hiệu
  Xuất xứ
  Đơn giá
  1Dây CV 1mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.690
  2Dây CV 1.25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.860
  3Dây CV 1.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.700
  4Dây CV 2mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System4.790
  5Dây CV 2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System6.030
  6Dây CV 3.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System8.110
  7Dây CV 4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System9.130
  8Dây CV 5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System11.380
  9Dây CV 5.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System12.560
  10Dây CV 6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System13.420
  11Dây CV 8mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System17.990
  12Dây CV 10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System22.200
  13Dây CV 11mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System23.800
  14Dây CV 14mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System31.200
  15Dây CV 16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System33.800
  16Dây CV 22mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System48.300
  17Dây CV 25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System53.000
  18Dây CV 30mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System62.600
  19Dây CV 35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System73.300
  20Dây CV 38mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System80.700
  21Dây CV 50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System100.300
  22Dây CV 60mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System129.300
  23Dây CV 70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System143.100
  24Dây CV 75mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System161.500
  25Dây CV 80mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System168.900
  26Dây CV 95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System197.900
  27Dây CV 100mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System215.200
  28Dây CV 120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System257.800
  29Dây CV 150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System308.100
  30Dây CV 185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System384.700
  31Dây CV 200mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System422.000
  32Dây CV 240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System504.100
  33Dây CV 250mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System543.700
  34Dây CV 300mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System632.300
  35Dây CV 325mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System692.500
  36Dây CV 350mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System746.500
  37Dây CV 400mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System806.500
  38Dây CV 500mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.046.700
  39Dây CV 800mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.706.400
  40Dây CV 1000mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.127.500

  *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

   Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

   Báo giá 2022: Cáp điện lực hạ thế ruột đồng LS Vina CVV (0.6/1kV)

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STT
   Tên sản phẩm
   Nhãn hiệu
   Xuất xứ
   Đơn giá
   1x2x3x4x
   1Dây CVV 1.25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 11.470
   2Dây CVV 1mm2 (0.6/1kV)LS VINA 4.14017.100
   3Dây CVV 1.5 mm2 (0.6/1kV)LS VINA 5.34011.870
   4Dây CVV 2.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 7.71017.420 
   5Dây CVV 4mm2 (0.6/1kV)LS VINA 11.21025.200
   6Dây CVV 5.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 61.800
   7Dây CVV 6mm2 (0.6/1kV)LS VINA 15.72034.800
   8Dây CVV 8mm2 (0.6/1kV)LS VINA 84.300
   9Dây CVV 10mm2 (0.6/1kV)LS VINA 24.60056.200
   10Dây CVV 11mm2 (0.6/1kV)LS VINA 109.900
   11Dây CVV 16mm2 (0.6/1kV)LS VINA 36.50087.100120.600154.800
   12Dây CVV 25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 56.500126.300179.900234.200
   13Dây CVV35mm2 (0.6/1kV)LS VINA 77.000168.300241.700316.600
   14Dây CVV 50mm2 (0.6/1kV)LS VINA 104.700224.200324.900428.100
   15Dây CVV 70mm2 (0.6/1kV)LS VINA 148.200313.300457.600605.200
   16Dây CVV 95mm2 (0.6/1kV)LS VINA 204.500428.500631.500835.000
   17Dây CVV 120mm2 (0.6/1kV)LS VINA 265.500558.000817.5001.083.100
   18Dây CVV 150mm2 (0.6/1kV)LS VINA 316.400661.300971.2001.294.200
   19Dây CVV 185mm2 (0.6/1kV)LS VINA 394.700823.2001.212.0001.609.700
   20Dây CVV 240mm2 (0.6/1kV)LS VINA 516.4001.073.9001.585.2002.108.200
   21Dây CVV 300mm2 (0.6/1kV)LS VINA 647.8001.346.3001.984.4002.641.900
   22Dây CVV 400mm2 (0.6/1kV)LS VINA 825.1001.715.3002.529.6003.367.700
   23Dây CVV 500mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.055.100
   24Dây CVV 630mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.357.300

   *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

   Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

    Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

    Cập nhật giá 2022: Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS Vina CVV (0.6/1kV)

    Đơn vị tính: đồng/mét

    STT
    Tên sản phẩm
    Nhãn hiệu
    Xuất xứ
    Đơn giá
    1Dây CVV 3×16+1x8mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System140.900
    2Dây CVV 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System145.500
    3Dây CVV 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System214.300
    4Dây CVV 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System276.100
    5Dây CVV 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System296.000
    6Dây CVV 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System381.000
    7Dây CVV 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System401.500
    8Dây CVV 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System534.100
    9Dây CVV 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System560.700
    10Dây CVV 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System734.900
    11Dây CVV 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System778.800
    12Dây CVV 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System969.300
    13Dây CVV 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.027.800
    14Dây CVV 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.154.900
    15Dây CVV 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.212.500
    16Dây CVV 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.419.100
    17Dây CVV 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.516.700
    18Dây CVV 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.905.500
    19Dây CVV 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.965.600
    20Dây CVV 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.047.200
    21Dây CVV 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.379.600
    22Dây CVV 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.386.500
    23Dây CVV 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.933.300
    24Dây CVV 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.151.200

    *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

    Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

     Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

     Bảng giá 2022: Cáp điện lực hạ thế ruột đồng LS Vina CVV (350/500V)

     Đơn vị tính: đồng/mét

     STT
     Tên sản phẩm
     Nhãn hiệu
     Xuất xứ
     Đơn giá
     1
     Dây CVV 3×1.5mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System15.670
     2
     Dây CVV 3×2.5mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System23.200
     3
     Dây CVV 3x4mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System34.000
     4
     Dây CVV 3x6mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System48.400
     5
     Dây CVV 3x10mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System78.100
     6
     Dây CVV 4×1.5mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System19.900
     7
     Dây CVV 4×2.5mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System29.500
     8
     Dây CVV 4x4mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System44.400
     9
     Dây CVV 4x6mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System63.600
     10
     Dây CVV 4x10mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System101.700

     *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

     Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

      Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

      Báo giá 2022: Cáp điện lực hạ thế ruột đồng LS Vina CVV (0.6/1kV)

      Đơn vị tính: đồng/mét

      STT
      Tên sản phẩm
      Nhãn hiệu
      Xuất xứ
      Đơn giá
      1x2x3x4x
      1Dây CVV 1.25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 11.470
      2Dây CVV 1mm2 (0.6/1kV)LS VINA 4.14017.100
      3Dây CVV 1.5 mm2 (0.6/1kV)LS VINA 5.34011.870
      4Dây CVV 2.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 7.71017.420 
      5Dây CVV 4mm2 (0.6/1kV)LS VINA 11.21025.200
      6Dây CVV 5.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 61.800
      7Dây CVV 6mm2 (0.6/1kV)LS VINA 15.72034.800
      8Dây CVV 8mm2 (0.6/1kV)LS VINA 84.300
      9Dây CVV 10mm2 (0.6/1kV)LS VINA 24.60056.200
      10Dây CVV 11mm2 (0.6/1kV)LS VINA 109.900
      11Dây CVV 16mm2 (0.6/1kV)LS VINA 36.50087.100120.600154.800
      12Dây CVV 25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 56.500126.300179.900234.200
      13Dây CVV35mm2 (0.6/1kV)LS VINA 77.000168.300241.700316.600
      14Dây CVV 50mm2 (0.6/1kV)LS VINA 104.700224.200324.900428.100
      15Dây CVV 70mm2 (0.6/1kV)LS VINA 148.200313.300457.600605.200
      16Dây CVV 95mm2 (0.6/1kV)LS VINA 204.500428.500631.500835.000
      17Dây CVV 120mm2 (0.6/1kV)LS VINA 265.500558.000817.5001.083.100
      18Dây CVV 150mm2 (0.6/1kV)LS VINA 316.400661.300971.2001.294.200
      19Dây CVV 185mm2 (0.6/1kV)LS VINA 394.700823.2001.212.0001.609.700
      20Dây CVV 240mm2 (0.6/1kV)LS VINA 516.4001.073.9001.585.2002.108.200
      21Dây CVV 300mm2 (0.6/1kV)LS VINA 647.8001.346.3001.984.4002.641.900
      22Dây CVV 400mm2 (0.6/1kV)LS VINA 825.1001.715.3002.529.6003.367.700
      23Dây CVV 500mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.055.100
      24Dây CVV 630mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.357.300

      *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

      Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

       Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

       Cập nhật giá 2022: Cáp điện lực hạ thế ruột đồng LS Vina CXV (0.6/1kV)

       Đơn vị tính: đồng/mét

       STT
       Tên sản phẩm
       Nhãn hiệu
       Xuất xứ
       Đơn giá
       1x2x3x4x
       1Dây CXV 1mm2 (0.6/1kV)LS VINA 3.96013.96017.250
       2Dây CXV 1.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 5.13013.79017.67022.100
       3Dây CXV 2.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 7.68024.70025.00031.500
       4Dây CXV 3mm2 (0.6/1kV)LS VINA 38.100
       5Dây CXV 4mm2 (0.6/1kV)LS VINA 10.93027.00036.10046.300
       6Dây CXV 6mm2 (0.6/1kV)LS VINA 15.41036.70050.30065.100
       7Dây CXV 8mm2 (0.6/1kV)LS VINA 64.30083.400
       8Dây CXV 10mm2 (0.6/1kV)LS VINA 24.40056.30078.500102.300
       9Dây CXV 11mm2 (0.6/1kV)LS VINA 109.200
       10Dây CXV 16mm2 (0.6/1kV)LS VINA 36.600118.600154.100
       11Dây CXV 22mm2 (0.6/1kV)LS VINA 213.400
       12Dây CXV 25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 56.700180.300241.100
       13Dây CXV 35mm2 (0.6/1kV)LS VINA 77.700169.400243.700326.500
       14Dây CXV 38mm2 (0.6/1kV)LS VINA 347.900
       15Dây CXV 50mm2 (0.6/1kV)LS VINA 105.500225.600327.200431.400
       16Dây CXV 60mm2 (0.6/1kV)LS VINA 285.000415.700
       17Dây CXV 70mm2 (0.6/1kV)LS VINA 149.600315.300461.100626.300
       18Dây CXV 95mm2 (0.6/1kV)LS VINA 205.600430.200634.000839.600
       19Dây CXV 120mm2 (0.6/1kV)LS VINA 268.100818.5001.091.700
       20Dây CXV 150mm2 (0.6/1kV)LS VINA 319.900980.9001.305.700
       21Dây CXV 185mm2 (0.6/1kV)LS VINA 398.4001.223.4001.626.600
       22Dây CXV 240mm2 (0.6/1kV)LS VINA 521.1001.599.0002.128.900
       23Dây CXV 300mm2 (0.6/1kV)LS VINA 652.9001.355.8002.000.2002.664.400
       24Dây CXV 400mm2 (0.6/1kV)LS VINA 832.1001.726.8002.549.9003.396.200
       25Dây CXV 500mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.177.000

       *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

       Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

        Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

        Bảng giá 2022: Cáp điện lực hạ thế 3 pha 4 lõi đồng LS Vina CXV (0.6/1kV)

        Đơn vị tính: đồng/mét

        STT
        Tên sản phẩm
        Nhãn hiệu
        Xuất xứ
        Đơn giá
        1Dây CXV3x4+1×2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System43.000
        2Dây CXV3x6+1x4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System60.700
        3Dây CXV3x10+1x6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System93.200
        4Dây CXV3x100+1x60mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System824.200
        5Dây CXV3x120+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System976.400
        6Dây CXV3x120+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.037.900
        7Dây CXV3x150+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.167.200
        8Dây CXV3x150+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.225.300
        9Dây CXV3x16+1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System144.400
        10Dây CXV3x185+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.530.700
        11Dây CXV3x185+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.433.700
        12Dây CXV3x240+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.923.100
        13Dây CXV3x240+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.985.000
        14Dây CXV3x240+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.068.500
        15Dây CXV3x25+1x11mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System208.900
        16Dây CXV3x25+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System215.000
        17Dây CXV3x300+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.400.500
        18Dây CXV3x300+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.409.500
        19Dây CXV3x35+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System277.700
        20Dây CXV3x35+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System298.400
        21Dây CXV3x400+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.958.900
        22Dây CXV3x400+1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.178.000
        23Dây CXV3x50+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System383.700
        24Dây CXV3x50+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System404.400
        25Dây CXV3x70+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System538.600
        26Dây CXV3x70+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System565.800
        27Dây CXV3x95+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System739.100
        28Dây CXV3x95+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System783.700

        *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

        Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

         Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

         Cập Nhật Giá Cáp Nhôm Hạ Thế LS VINA 2022

         Bảng giá 2022: Cáp điện lực hạ thế ruột nhôm LS Vina AXV (0,6/1kV)

         Đơn vị tính: đồng/mét

         STT
         Tên sản phẩm
         Nhãn hiệu
         Xuất xứ
         Đơn giá
         1x2x3x4x
         1Dây AXV 10mm2 (0.6/1kV)LS VINA 6.32029.200
         2Dây AXV 16mm2 (0.6/1kV)LS VINA 8.07027.10032.70039.700
         3Dây AXV 25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 11.10034.70043.00052.300
         4Dây AXV 35mm2 (0.6/1kV)LS VINA 13.95041.70051.00063.300
         5Dây AXV 50mm2 (0.6/1kV)LS VINA 18.92051.70066.60083.800
         6Dây AXV 70mm2 (0.6/1kV)LS VINA 25.30065.80086.600111.200
         7Dây AXV 95mm2 (0.6/1kV)LS VINA 32.60082.900112.900144.900
         8Dây AXV 120mm2 (0.6/1kV)LS VINA 41.400111.400147.100184.100
         9Dây AXV 150mm2 (0.6/1kV)LS VINA 48.700126.500170.700223.100
         10Dây AXV 185mm2 (0.6/1kV)LS VINA 60.700152.000207.400269.500
         11Dây AXV 240mm2 (0.6/1kV)LS VINA 75.700188.600260.500340.000
         12Dây AXV 300mm2 (0.6/1kV)LS VINA 94.000235.400318.400419.900
         13Dây AXV 400mm2 (0.6/1kV)LS VINA 118.200295.800402.500522.300
         14Dây AXV 500mm2 (0.6/1kV)LS VINA 148.400
         15Dây AXV 630mm2 (0.6/1kV)LS VINA 189.600

         *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

         Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

          Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

          Cập Nhật Giá Cáp Treo Hạ Thế LS VINA 2022

          Bảng giá 2022: Cáp treo hạ thế Cu/XLPE/PVC LS Vina (0.6/1kV)

          Đơn vị tính: đồng/mét

          STT
          Tên sản phẩm
          Nhãn hiệu
          Xuất xứ
          Đơn giá
          1x2x3x4x
          1Cu/XLPE/PVC – 10mm2LS VINA 29,05062,50092,000120,900
          2Cu/XLPE/PVC – 16mm2LS VINA 44,90094,800138,800183,100
          3Cu/XLPE/PVC – 25mm2LS VINA 68,720145,100214,800283,200
          4Cu/XLPE/PVC – 35mm2LS VINA 95,900201,200296,800393,100
          5Cu/XLPE/PVC – 50mm2LS VINA 130,950275,900407,500540,800
          6Cu/XLPE/PVC – 70mm2LS VINA 185,700388,500575,200764,200
          7Cu/XLPE/PVC – 95mm2LS VINA 257,820538,500798,0001,052,000
          8Cu/XLPE/PVC – 120mm2LS VINA 323,500668,000990,2001,326,500
          9Cu/XLPE/PVC – 150mm2LS VINA 403,400830,5001,233,5001,638,000
          10Cu/XLPE/PVC – 185mm2LS VINA 505,1001,061,1001,543,0002,053,200
          11Cu/XLPE/PVC – 240mm2LS VINA 660,0001,386,3002,012,2002,679,300
          12Cu/XLPE/PVC – 300mm2LS VINA 826,2001,735,5002,517,3003,350,000
          13Cu/XLPE/PVC – 400mm2LS VINA 1,070,3002,248,4003,260,800 4,345,800

          *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

          Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

           Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

           Báo giá 2022: Cáp treo hạ thế 3 pha Cu/XLPE/PVC LS Vina (0.6/1kV)

           Đơn vị tính: đồng/mét

           STTTên sản phẩmNhãn hiệu
           Xuất xứ
           Đơn giá
           1Cu/XLPE/PVC – 3×10 + 1x6mm2LS-VINA Cable & System108,800
           2Cu/XLPE/PVC –  3×16 + 1x10mm2LS-VINA Cable & System168,900
           3Cu/XLPE/PVC – 3×25 + 1x16mm2LS-VINA Cable & System258,300
           4Cu/XLPE/PVC –  3×35 + 1x16mm2LS-VINA Cable & System341,000
           5Cu/XLPE/PVC – 3×35 + 1x25mm2LS-VINA Cable & System366,100
           6Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x25mm2LS-VINA Cable & System476,300
           7Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x35mm2LS-VINA Cable & System504,100
           8Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x35mm2LS-VINA Cable & System670,500
           9Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x50mm2LS-VINA Cable & System707,100
           10Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x50mm2LS-VINA Cable & System920,600
           11Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x70mm2LS-VINA Cable & System975,400
           12Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x70mm2LS-VINA Cable & System 1,175,100
           13Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x95mm2LS-VINA Cable & System 1,249,100
           14Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x70mm2LS-VINA Cable & System1,416,700
           15Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x95mm2LS-VINA Cable & System1,490,000
           16Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x120mm2LS-VINA Cable & System1,557,900
           17Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x95mm2LS-VINA Cable & System1,798,800
           18Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x120mm2LS-VINA Cable & System1,866,000
           19Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x150mm2LS-VINA Cable & System1,947,200
           20Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x120mm2LS-VINA Cable & System2,333,600
           21Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x150mm2LS-VINA Cable & System2,414,300
           22Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x185mm2LS-VINA Cable & System2,517,400
           23Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x150mm2LS-VINA Cable & System2,914,000
           24Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x185mm2LS-VINA Cable & System3,020,300
           25Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x240mm2LS-VINA Cable & System3,176,500

           *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

           Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

            Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

            Cập Nhật Giá Cáp Ngầm Hạ Thế LS VINA 2022

            Bảng giá 2022: Cáp ngầm 3 pha 4 lõi đồng Cu/XLPE/PVC LS Vina (0.6/1kV)

            Đơn vị tính: đồng/mét

            STTTên sản phẩmNhãn hiệu
            Xuất xứ
            Đơn giá
            1Cu/XLPE/PVC – 3×10 + 1x6mm2LS-VINA Cable & System123,000
            2Cu/XLPE/PVC –  3×16 + 1x10mm2LS-VINA Cable & System185,600
            3Cu/XLPE/PVC – 3×25 + 1x16mm2LS-VINA Cable & System278,000
            4Cu/XLPE/PVC –  3×35 + 1x16mm2LS-VINA Cable & System363,300
            5Cu/XLPE/PVC – 3×35 + 1x25mm2LS-VINA Cable & System390,000
            6Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x25mm2LS-VINA Cable & System503,500
            7Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x35mm2LS-VINA Cable & System534,200
            8Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x35mm2LS-VINA Cable & System729,000
            9Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x50mm2LS-VINA Cable & System768,200
            10Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x50mm2LS-VINA Cable & System988,200
            11Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x70mm2LS-VINA Cable & System1,046,000
            12Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x70mm2LS-VINA Cable & System1,254,800
            13Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x95mm2LS-VINA Cable & System1,331,300
            14Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x70mm2LS-VINA Cable & System1,505,000
            15Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x95mm2LS-VINA Cable & System1,580,900
            16Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x120mm2LS-VINA Cable & System1,650,800
            17Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x95mm2LS-VINA Cable & System1,903,000
            18Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x120mm2LS-VINA Cable & System1,973,000
            19Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x150mm2LS-VINA Cable & System2,056,600
            20Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x120mm2LS-VINA Cable & System2,450,500
            21Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x150mm2LS-VINA Cable & System2,537,500
            22Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x185mm2LS-VINA Cable & System2,644,200
            23Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x150mm2LS-VINA Cable & System3,050,100
            24Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x185mm2LS-VINA Cable & System3,159,400
            25Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x240mm2LS-VINA Cable & System3,319,400

            *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

            Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

             Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

             Báo giá 2022: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng CVV/DATA LS Vina (0.6/1kV)

             Đơn vị tính: đồng/mét

             STTTên sản phẩmNhãn hiệu
             Xuất xứ
             Đơn giá
             1Dây CVV/DATA 25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System77.500
             2Dây CVV/DATA 35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System99.500
             3Dây CVV/DATA 50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System129.900
             4Dây CVV/DATA 70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System172.700
             5Dây CVV/DATA 95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System232.400
             6Dây CVV/DATA 120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System296.600
             7Dây CVV/DATA 150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System349.300
             8Dây CVV/DATA 185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System430.400
             9Dây CVV/DATA 240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System556.300
             10Dây CVV/DATA 300mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System692.000
             11Dây CVV/DATA 400mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System876.800

             *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

             Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

              Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

              Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng CVV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

              Đơn vị tính: đồng/mét

              STTTên sản phẩmNhãn hiệu
              Xuất xứ
              Đơn giá
              2x3x4x
              1Dây CVV/DSTA 2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System43.500
              2Dây CVV/DSTA 4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System39.90062.200
              3Dây CVV/DSTA 6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System51.20065.60079.400
              4Dây CVV/DSTA 10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System69.90092.900118.200
              5Dây CVV/DSTA 16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System100.200134.800170.400
              6Dây CVV/DSTA 25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System142.800196.600251.200
              7Dây CVV/DSTA 35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System186.000259.000335.900
              8Dây CVV/DSTA 50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System242.700345.800454.600
              9Dây CVV/DSTA 70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System334.500482.700651.400
              10Dây CVV/DSTA 95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System455.600680.200889.500
              11Dây CVV/DSTA 120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System606.400873.4001.142.200
              12Dây CVV/DSTA 150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System715.7001.033.2001.365.300
              13Dây CVV/DSTA 185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System885.5001.281.8001.691.900
              14Dây CVV/DSTA 240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.143.5001.667.3002.203.900
              15Dây CVV/DSTA 300mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.430.4002.075.2002.751.900
              16Dây CVV/DSTA 400mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.810.4002.636.8003.495.000

              *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

              Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

               Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

               Bảng giá 2022: Cáp ngầm 3 pha 4 lõi đồng CVV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

               Đơn vị tính: đồng/mét

               STTTên sản phẩmNhãn hiệu
               Xuất xứ
               Đơn giá
               1Dây CVV/DSTA 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System58.000
               2Dây CVV/DSTA 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System74.700
               3Dây CVV/DSTA 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System108.800
               4Dây CVV/DSTA 3×16+1x8mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System
               5Dây CVV/DSTA 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System162.200
               6Dây CVV/DSTA 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System232.200
               7Dây CVV/DSTA 3×35+1×16 mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System296.200
               8Dây CVV/DSTA 3×35+1×25 mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System316.900
               9Dây CVV/DSTA 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System406.800
               10Dây CVV/DSTA 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System429.200
               11Dây CVV/DSTA 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System564.100
               12Dây CVV/DSTA 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System592.200
               13Dây CVV/DSTA 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System791.000
               14Dây CVV/DSTA 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System837.100
               15Dây CVV/DSTA 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.037.000
               16Dây CVV/DSTA 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.099.000
               17Dây CVV/DSTA 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.233.000
               18Dây CVV/DSTA 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.292.700
               19Dây CVV/DSTA 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.503.200
               20Dây CVV/DSTA 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.606.900
               21Dây CVV/DSTA 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.011.300
               22Dây CVV/DSTA 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.074.500
               23Dây CVV/DSTA 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.158.500
               24Dây CVV/DSTA 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.503.400
               25Dây CVV/DSTA 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.508.600
               26Dây CVV/DSTA 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.074.400
               27Dây CVV/DSTA 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.299.200

               *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

               Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng CXV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

                Đơn vị tính: đồng/mét

                STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                Xuất xứ
                Đơn giá
                2x3x4x
                1Dây CXV/DSTA 1mm2 (0.6/1kV)LS VINA 26.900
                2Dây CXV/DSTA 1.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 25.40029.90032.100
                3Dây CXV/DSTA 2.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 28.20035.40032.100
                4Dây CXV/DSTA 4mm2 (0.6/1kV)LS VINA 38.70048.50060.100
                5Dây CXV/DSTA 6mm2 (0.6/1kV)LS VINA 49.90064.30077.200
                6Dây CXV/DSTA 8mm2 (0.6/1kV)LS VINA 60.70076.80096.700
                7Dây CXV/DSTA 10mm2 (0.6/1kV)LS VINA 68.70092.000116.500
                8Dây CXV/DSTA 11mm2 (0.6/1kV)LS VINA 72.600132.900123.800
                9Dây CXV/DSTA 14mm2 (0.6/1kV)LS VINA 89.100180.300169.400
                10Dây CXV/DSTA 16mm2 (0.6/1kV)LS VINA 97.100197.500230.100
                11Dây CXV/DSTA 25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 142.200261.300252.400
                12Dây CXV/DSTA 35mm2 (0.6/1kV)LS VINA 187.300348.000338.700
                13Dây CXV/DSTA 50mm2 (0.6/1kV)LS VINA 244.200486.200455.900
                14Dây CXV/DSTA 70mm2 (0.6/1kV)LS VINA 337.600664.900639.000
                15Dây CXV/DSTA 95mm2 (0.6/1kV)LS VINA 457.200876.100894.000
                16Dây CXV/DSTA 120mm2 (0.6/1kV)LS VINA 610.3001.045.2001.158.500
                17Dây CXV/DSTA 150mm2 (0.6/1kV)LS VINA 722.1001.296.4001.379.200
                18Dây CXV/DSTA 185mm2 (0.6/1kV)LS VINA 892.7001.685.3001.708.600
                19Dây CXV/DSTA 240mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.154.3001.812.8002.227.200
                20Dây CXV/DSTA 300mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.442.3002.097.0002.778.400
                21Dây CXV/DSTA 400mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.826.1002.664.4003.531.400

                *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                 Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                 Bảng giá 2022: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng CXV/DATA LS Vina (0.6/1kV)

                 Đơn vị tính: đồng/mét

                 STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                 Xuất xứ
                 Đơn giá
                 1Dây CXV/DATA 2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System19.740
                 2Dây CXV/DATA 6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System30.100
                 3Dây CXV/DATA 10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System40.900
                 4Dây CXV/DATA 25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System77.700
                 5Dây CXV/DATA 35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System100.300
                 6Dây CXV/DATA 50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System130.500
                 7Dây CXV/DATA 70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System174.500
                 8Dây CXV/DATA 95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System234.000
                 9Dây CXV/DATA 120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System298.200
                 10Dây CXV/DATA 150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System353.900
                 11Dây CXV/DATA 185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System435.700
                 12Dây CXV/DATA 240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System562.900
                 13Dây CXV/DATA 300mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System700.400
                 14Dây CXV/DATA 400mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System887.000

                 *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                 Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                  Báo giá 2022: Cáp ngầm 3 pha 4 lõi đồng CXV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

                  Đơn vị tính: đồng/mét

                  STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                  Xuất xứ
                  Đơn giá
                  1Dây CXV/DSTA 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System56.600
                  2Dây CXV/DSTA 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System72.600
                  3Dây CXV/DSTA 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System106.900
                  4Dây CXV/DSTA 3×14+1x8mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System140.700
                  5Dây CXV/DSTA 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System159.800
                  6Dây CXV/DSTA 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System231.300
                  7Dây CXV/DSTA 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System296.200
                  8Dây CXV/DSTA 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System317.000
                  9Dây CXV/DSTA 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System406.000
                  10Dây CXV/DSTA 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System427.800
                  11Dây CXV/DSTA 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System565.400
                  12Dây CXV/DSTA 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System592.600
                  13Dây CXV/DSTA 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System788.600
                  14Dây CXV/DSTA 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System835.400
                  15Dây CXV/DSTA 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.036.500
                  16Dây CXV/DSTA 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.095.200
                  17Dây CXV/DSTA 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.235.900
                  18Dây CXV/DSTA 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.294.800
                  19Dây CXV/DSTA 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.507.400
                  20Dây CXV/DSTA 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.611.100
                  21Dây CXV/DSTA 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.017.800
                  22Dây CXV/DSTA 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.080.200
                  23Dây CXV/DSTA 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.164.600
                  24Dây CXV/DSTA 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.506.500
                  25Dây CXV/DSTA 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.514.200
                  26Dây CXV/DSTA 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.079.500
                  27Dây CXV/DSTA 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.307.700

                  *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                   Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                   Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm hạ thế ruột nhôm AXV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

                   Đơn vị tính: đồng/mét

                   STT
                   Tên sản phẩm
                   Nhãn hiệu
                   Xuất xứ
                   Đơn giá
                   1x2x3x4x
                   1Dây AXV/DSTA 16mm2 (0.6/1kV)LS VINA 39.40046.40048.700120,900
                   2Dây AXV/DSTA 25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 50.00059.20068.000183,100
                   3Dây AXV/DSTA 35mm2 (0.6/1kV)LS VINA 58.60068.30081.300283,200
                   4Dây AXV/DSTA 50mm2 (0.6/1kV)LS VINA 69.20085.500106.100393,100
                   5Dây AXV/DSTA 70mm2 (0.6/1kV)LS VINA 86.800109.500540,800
                   6Dây AXV/DSTA 95mm2 (0.6/1kV)LS VINA 107.900140.800764,200
                   7Dây AXV/DSTA 120mm2 (0.6/1kV)LS VINA 160.000200.700232.3001,052,000
                   8Dây AXV/DSTA 150mm2 (0.6/1kV)LS VINA 178.900228.800292.0001,326,500
                   9Dây AXV/DSTA 185mm2 (0.6/1kV)LS VINA 211.600273.100343.5001,638,000
                   10Dây AXV/DSTA 240mm2 (0.6/1kV)LS VINA 256.100336.400429.1002,053,200
                   11Dây AXV/DSTA 300mm2 (0.6/1kV)LS VINA 314.400404.600520.8002,679,300
                   12Dây AXV/DSTA 400mm2 (0.6/1kV)LS VINA 386.600503.300650.3003,350,000

                   *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                   Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                    Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                    Bảng giá 2022: Cáp ngầm 3 pha 4 lõi nhôm AXV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

                    Đơn vị tính: đồng/mét

                    STT
                    Tên sản phẩm
                    Nhãn hiệu
                    Xuất xứ
                    Đơn giá
                    1Dây AXV/DSTA 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System38.600
                    2Dây AXV/DSTA 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System53.400
                    3Dây AXV/DSTA 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System64.300
                    4Dây AXV/DSTA 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System97.700
                    5Dây AXV/DSTA 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System101.500
                    6Dây AXV/DSTA 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System125.500
                    7Dây AXV/DSTA 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System129.800
                    8Dây AXV/DSTA 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System178.200
                    9Dây AXV/DSTA 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System186.400
                    10Dây AXV/DSTA 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System219.100
                    11Dây AXV/DSTA 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System227.700
                    12Dây AXV/DSTA 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System260.400
                    13Dây AXV/DSTA 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System271.000
                    14Dây AXV/DSTA 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System309.100
                    15Dây AXV/DSTA 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System317.500
                    16Dây AXV/DSTA 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System386.100
                    17Dây AXV/DSTA 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System400.000
                    18Dây AXV/DSTA 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System412.600
                    19Dây AXV/DSTA 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System468.400
                    20Dây AXV/DSTA 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System483.700
                    21Dây AXV/DSTA 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System579.200
                    22Dây AXV/DSTA 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System600.600

                    *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                    Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                     Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                     Chúng tôi – Đại Lý Dây Cáp Điện LS VINA (Giá Tốt)

                     Chúng tôi hiện là đại lý chính hãng chuyên phân phối dây cáp điện LS VINA tại TPHCM & MIỀN NAM. Nỗ lực của chúng tôi nhằm đem đến cho quý khách:

                     • Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
                     • Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng. 
                     • Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.

                     Đại lý Dây cáp điện LS VINA HCM

                     Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                      ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
                      - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
                      - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
                      - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
                      - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
                      - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

                      Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

                      0903 924 986