Báo Giá Dây Cáp Điện Trung Thế LS VINA 2022 [Chiết Khấu Cao]

Báo Giá Dây Cáp Điện Trung Thế LS VINA 2022 [Chiết Khấu Cao]

Báo Giá Dây Cáp Điện Trung Thế LS VINA 2022 [Chiết Khấu Cao]

Để cập nhật báo giá dây cáp điện LS VINA 2022 (cáp điện lực trung thế chiết khấu cao cho đại lý và công trình), mời quý khách liên hệ qua kênh hỗ trợ miễn phí dưới đây:

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

  Catalogue Và Bảng Tra Thông Số Kỹ Thuật Cáp Trung Thế LS VINA

  [embeddoc url=”https://shihlin.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/catalouge-cap-dien-ha-the-trung-the-ls-vina-daiphong-2.pdf”]

  Cáp Trung Thế LS VINA 

  Cập Nhật Giá Cáp Đồng Trung Thế LS VINA 2022

  Bảng giá 2022: Cáp điện lực trung thế ruột đồng LS Vina CXV (24kV)

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STTTên sản phẩmNhãn hiệu
  Xuất xứ
  Đơn giá
  1Dây CXV 120-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System311.700
  2Dây CXV 25-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System81.200
  3Dây CXV 35-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System105.300
  4Dây CXV 50-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System137.200
  5Dây CXV 70-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System187.400
  6Dây CXV 95-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System251.200
  7Dây CXV 150-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System376.000
  8Dây CXV 185-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System464.000
  9Dây CXV 240-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System600.300
  10Dây CXV 300-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System745.800
  11Dây CXV 400-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System942.700

  *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

   Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

   Báo giá 2022: Cáp điện lực trung thế ruột đồng LS Vina CX1V (24kV)

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STTTên sản phẩmNhãn hiệu
   Xuất xứ
   Đơn giá
   1Dây CX1V 25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System88.500
   2Dây CX1V 35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System113.700
   3Dây CX1V 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System145.600
   4Dây CX1V 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System197.200
   5Dây CX1V 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System260.800
   6Dây CX1V 120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System321.300
   7Dây CX1V 150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System386.600
   8Dây CX1V 185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System475.700
   9Dây CX1V 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System613.300
   10Dây CX1V 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System759.800
   11Dây CX1V 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System959.000
   12Dây CX1V 500mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.195.200
   13Dây CX1V 630mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System

   *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

   Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

    Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

    Cập nhật giá 2022: Cáp đồng trung thế có màn chắn kim loại LS Vina CXV/S (24kV)

    Đơn vị tính: đồng/mét

    STTTên sản phẩmNhãn hiệu
    Xuất xứ
    Đơn giá
    1Dây CXV/S 25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System122.800
    2Dây CXV/S 35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System149.200
    3Dây CXV/S 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System185.100
    4Dây CXV/S 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System237.200
    5Dây CXV/S 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System302.800
    6Dây CXV/S 120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System362.900
    7Dây CXV/S 150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System432.300
    8Dây CXV/S 185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System520.000
    9Dây CXV/S 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System656.800
    10Dây CXV/S 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System804.200
    11Dây CXV/S 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.004.600
    12Dây CXV/S 500mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.258.300

    *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

    Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

     Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

     Bảng giá 2022: Cáp đồng trung thế giáp sợi kim loại LS Vina CXV/S-AWA (24kV)

     Đơn vị tính: đồng/mét

     STTTên sản phẩmNhãn hiệu
     Xuất xứ
     Đơn giá
     1Dây CXV/S-AWA 25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System156.200
     2Dây CXV/S-AWA 35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System186.800
     3Dây CXV/S-AWA 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System287.900
     4Dây CXV/S-AWA 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System221.600
     5Dây CXV/S-AWA 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System355.800
     6Dây CXV/S-AWA 120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System418.700
     7Dây CXV/S-AWA 150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System514.700
     8Dây CXV/S-AWA 185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System581.300
     9Dây CXV/S-AWA 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System738.700
     10Dây CXV/S-AWA 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System890.700
     11Dây CXV/S-AWA 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.098.400
     12Dây CXV/S-AWA 500mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.359.000

     *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

     Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

      Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

      Cập Nhật Giá Cáp Nhôm Trung Thế LS VINA 2022

      Bảng giá 2022: Cáp nhôm trung thế có màn chắn kim loại LS Vina AXV/S (24kV)

      Đơn vị tính: đồng/mét

      STTTên sản phẩmNhãn hiệu
      Xuất xứ
      Đơn giá
      1Dây AXV/S 25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System75.100
      2Dây AXV/S 35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System81.300
      3Dây AXV/S 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System90.200
      4Dây AXV/S 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System101.700
      5Dây AXV/S 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System115.800
      6Dây AXV/S 120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System127.600
      7Dây AXV/S 150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System143.600
      8Dây AXV/S 185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System159.100
      9Dây AXV/S 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System182.300
      10Dây AXV/S 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System209.300
      11Dây AXV/S 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System244.000

      *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

      Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

       Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

       Báo giá 2022: Cáp nhôm trung thế có màn chắn kim loại LS Vina AXV/S (24kV)

       Đơn vị tính: đồng/mét

       STTTên sản phẩmNhãn hiệu
       Xuất xứ
       Đơn giá
       1Dây AXV/SE 3x50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System303.900
       2Dây AXV/SE 3x70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System346.300
       3Dây AXV/SE 3x95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System392.600
       4Dây AXV/SE 3x120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System433.600
       5Dây AXV/SE 3x150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System491.300
       6Dây AXV/SE 3x185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System547.100
       7Dây AXV/SE 3x240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System624.100
       8Dây AXV/SE 3x300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System711.100
       9Dây AXV/SE 3x400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System828.300

       *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

       Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

        Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

        Cập nhật giá 2022: Cáp nhôm trung thế giáp sợi kim loại LS Vina AXV/S-AWA (24kV)

        Đơn vị tính: đồng/mét

        STTTên sản phẩmNhãn hiệu
        Xuất xứ
        Đơn giá
        1Dây AXV/S-AWA 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System136.100
        2Dây AXV/S-AWA 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System155.800
        3Dây AXV/S-AWA 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System172.200
        4Dây AXV/S-AWA120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System186.500
        5Dây AXV/S-AWA150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System209.100
        6Dây AXV/S-AWA185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System223.700
        7Dây AXV/S-AWA 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System253.100
        8Dây AXV/S-AWA 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System300.500
        9Dây AXV/S-AWA 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System339.000

        *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

        Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

         Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

         Cập Nhật Giá Cáp Ngầm Trung Thế LS VINA 2022

         Bảng giá 2022: Cáp ngầm trung thế Cu/XLPE/PVC/DSTA LS Vina (24kV)

         Đơn vị tính: đồng/mét

         STTTên sản phẩmNhãn hiệu
         Xuất xứ
         Đơn giá
         0.050.127
         1Cu/XLPE/PVC/DSTA – 35mm2LS-VINA Cable & System41,80075,000
         2Cu/XLPE/PVC/DSTA – 50mm2LS-VINA Cable & System60,100110,100
         3Cu/XLPE/PVC/DSTA – 70mm2LS-VINA Cable & System86,200163,800
         4Cu/XLPE/PVC/DSTA – 95mm2LS-VINA Cable & System115,200221,300
         5Cu/XLPE/PVC/DSTA – 120mm2LS-VINA Cable & System153,400300,200
         6Cu/XLPE/PVC/DSTA – 150mm2LS-VINA Cable & System210,900419,400
         7Cu/XLPE/PVC/DSTA – 185mm2LS-VINA Cable & System284,900592,800
         8Cu/XLPE/PVC/DSTA – 240mm2LS-VINA Cable & System353,500734,500
         9Cu/XLPE/PVC/DSTA – 300mm2LS-VINA Cable & System436,900916,900
         10Cu/XLPE/PVC/DSTA – 400mm2LS-VINA Cable & System541,3001,137,300

         *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

         Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

          Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

          Báo giá 2022: Cáp ngầm trung thế Cu/XLPE/PVC/DSTA LS Vina (35kV)

          Đơn vị tính: đồng/mét

          STTTên sản phẩmNhãn hiệu
          Xuất xứ
          Đơn giá
          0.050.127
          1Cu/XLPE/PVC/DSTA – 35mm2LS-VINA Cable & System104,400135,000
          2Cu/XLPE/PVC/DSTA – 50mm2LS-VINA Cable & System156,100202,400
          3Cu/XLPE/PVC/DSTA – 70mm2LS-VINA Cable & System233,200304,100
          4Cu/XLPE/PVC/DSTA – 95mm2LS-VINA Cable & System317,800418,300
          5Cu/XLPE/PVC/DSTA – 120mm2LS-VINA Cable & System433,100571,800
          6Cu/XLPE/PVC/DSTA – 150mm2LS-VINA Cable & System630,800825,800
          7Cu/XLPE/PVC/DSTA – 185mm2LS-VINA Cable & System854,8001,123,800
          8Cu/XLPE/PVC/DSTA – 240mm2LS-VINA Cable & System1,060,8001,398,800
          9Cu/XLPE/PVC/DSTA – 300mm2LS-VINA Cable & System1,315,8001,733,200
          10Cu/XLPE/PVC/DSTA – 400mm2LS-VINA Cable & System1,637,7002,162,000

          *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

          Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

           Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

           Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm trung thế LS VINA CXV/Sehh-DSTA (24kV)

           Đơn vị tính: đồng/mét

           STTTên sản phẩmNhãn hiệu
           Xuất xứ
           Đơn giá
           1Dây CXV/Sehh-DSTA3x25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System534.000
           2Dây CXV/Sehh-DSTA3x35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System639.200
           3Dây CXV/Sehh-DSTA3x50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System761.500
           4Dây CXV/Sehh-DSTA3x70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System956.100
           5Dây CXV/Sehh-DSTA3x95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.213.400
           6Dây CXV/Sehh-DSTA3x120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.453.400
           7Dây CXV/Sehh-DSTA3x150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.756.300
           8Dây CXV/Sehh-DSTA3x185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.112.600
           9Dây CXV/Sehh-DSTA3x240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.580.600
           10Dây CXV/Sehh-DSTA3x300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System3.037.700
           11Dây CXV/Sehh-DSTA3x400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System3.666.800

           *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

           Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

            Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

            Bảng giá 2022: Cáp ngầm trung thế LS Vina CXV/S-DATA (24kV)

            Đơn vị tính: đồng/mét

            STTTên sản phẩmNhãn hiệu
            Xuất xứ
            Đơn giá
            1Dây CXV/S-DATA 25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System152.900
            2Dây CXV/S-DATA 35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System182.900
            3Dây CXV/S-DATA 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System219.700
            4Dây CXV/S-DATA 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System276.900
            5Dây CXV/S-DATA 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System344.500
            6Dây CXV/S-DATA 120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System407.300
            7Dây CXV/S-DATA 150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System503.400
            8Dây CXV/S-DATA 185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System569.600
            9Dây CXV/S-DATA 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System725.000
            10Dây CXV/S-DATA 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System863.100
            11Dây CXV/S-DATA 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.069.900
            12Dây CXV/S-DATA 500mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.329.600

            *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

            Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

             Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

             Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm trung thế LS Vina CXV/SE-DSTA (24kV)

             Đơn vị tính: đồng/mét

             STTTên sản phẩmNhãn hiệu
             Xuất xứ
             Đơn giá
             1Dây CXV/SE-DSTA 3x25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System453.400
             2Dây CXV/SE-DSTA 3x35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System540.200
             3Dây CXV/SE-DSTA 3x50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System653.100
             4Dây CXV/SE-DSTA 3x70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System832.300
             5Dây CXV/SE-DSTA 3x95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.046.000
             6Dây CXV/SE-DSTA 3x120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.237.000
             7Dây CXV/SE-DSTA 3x150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.537.200
             8Dây CXV/SE-DSTA 3x185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.745.800
             9Dây CXV/SE-DSTA 3x240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.255.900
             10Dây CXV/SE-DSTA 3x300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.678.500
             11Dây CXV/SE-DSTA 3x400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System3.315.600
             1Dây CXV/SE-SWA 3x25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System536.900
             2Dây CXV/SE-SWA 3x35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System621.700
             3Dây CXV/SE-SWA 3x50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System731.400
             4Dây CXV/SE-SWA 3x70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System901.500
             5Dây CXV/SE-SWA 3x95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.154.200
             6Dây CXV/SE-SWA 3x120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.383.200
             7Dây CXV/SE-SWA 3x150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.675.100
             8Dây CXV/SE-SWA 3x185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.908.300
             9Dây CXV/SE-SWA 3x240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.379.100
             10Dây CXV/SE-SWA 3x300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.822.500
             11Dây CXV/SE-SWA 3x400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System3.305.500

             *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

             Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

              Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

              Bảng giá 2022: Cáp ngầm trung thế LS Vina AXV/S-DATA (24kV)

              Đơn vị tính: đồng/mét

              STTTên sản phẩmNhãn hiệu
              Xuất xứ
              Đơn giá
              1Dây AXV/S-DATA 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System127.400
              2Dây AXV/S-DATA 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System141.700
              3Dây AXV/S-DATA 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System157.800
              4Dây AXV/S-DATA 120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System172.100
              5Dây AXV/S-DATA 150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System189.700
              6Dây AXV/S-DATA 185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System208.400
              7Dây AXV/S-DATA 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System234.500
              8Dây AXV/S-DATA 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System265.600
              9Dây AXV/S-DATA 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System305.900

              *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

              Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

               Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

               Báo giá 2022: Cáp ngầm trung thế LS Vina AXV/SE-DSTA (24kV)

               Đơn vị tính: đồng/mét

               STTTên sản phẩmNhãn hiệu
               Xuất xứ
               Đơn giá
               1Dây AXV/SE-DSTA 3x50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System390.900
               2Dây AXV/SE-DSTA 3x70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System434.800
               3Dây AXV/SE-DSTA 3x95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System493.400
               4Dây AXV/SE-DSTA 3x120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System538.400
               5Dây AXV/SE-DSTA 3x150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System617.900
               6Dây AXV/SE-DSTA 3x185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System706.800
               7Dây AXV/SE-DSTA 3x240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System809.100
               8Dây AXV/SE-DSTA 3x300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System902.400
               9Dây AXV/SE-DSTA 3x400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.030.700

               *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

               Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                Chúng tôi – Đại Lý Dây Cáp Điện LS VINA (Giá Tốt)

                Chúng tôi hiện là đại lý chính hãng chuyên phân phối dây cáp điện LS VINA tại TPHCM & MIỀN NAM. Nỗ lực của chúng tôi nhằm đem đến cho quý khách:

                • Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
                • Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng. 
                • Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.

                Đại lý Dây cáp điện LS VINA HCM

                Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                 ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
                 - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
                 - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
                 - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
                 - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
                 - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

                 Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

                 0903 924 986