Cập Nhật Giá Cáp Điều Khiển LS VINA 2022 (Chiết Khấu Cao)

Cập Nhật Giá Cáp Điều Khiển LS VINA 2022 (Chiết Khấu Cao)

Cập Nhật Giá Cáp Điều Khiển LS VINA 2022 (Chiết Khấu Cao)

Để cập nhật giá dây cáp diện LS VINA 2022 (báo giá cáp điều khiển theo yêu cầu), mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí bên dưới:

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

  Catalogue Và Bảng Tra Thông Số Kỹ Thuật Cáp Điều Khiển LS VINA

  [embeddoc url=”https://shihlin.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/catalouge-cap-dien-ha-the-trung-the-ls-vina-daiphong-2.pdf”]

  Cáp Điều Khiển Tín Hiệu LS VINA 

  Cập Nhật Giá Cáp Điều Khiển Chống Nhiễu LS VINA 2022

  Bảng giá 2022: Cáp điều khiển LS VINA CVV-S 0.5 và 0.75

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STTTên sản phẩmNhãn hiệu
  Xuất xứ
  Đơn giá
  1CVV-S 30×0.5LS VINA 96.926
  2CVV-S 2×0.75LS VINA 19.905
  3CVV-S 3×0.75LS VINA 23.798
  4CVV-S 4×0.75LS VINA 28.026
  5CVV-S 5×0.75LS VINA 31.239
  6CVV-S 6×0.75LS VINA 36.246
  7CVV-S 7×0.75LS VINA 40.459
  8CVV-S 8×0.75LS VINA 44.663
  9CVV-S 9×0.75LS VINA 48.794
  10CVV-S 10×0.75LS VINA 52.586
  11CVV-S 11×0.75LS VINA 54.814
  12CVV-S 12×0.75LS VINA 58.791
  13CVV-S 13×0.75LS VINA 62.435
  14CVV-S 14×0.75LS VINA 64.988
  15CVV-S 15×0.75LS VINA 69.215
  16CVV-S 16×0.75LS VINA 72.524
  17CVV-S 17×0.75LS VINA 76.660
  18CVV-S 18×0.75LS VINA 79.213
  19CVV-S 19×0.75LS VINA 81.767
  20CVV-S 20×0.75LS VINA 87.657
  21CVV-S 30×0.75LS VINA 120.384

  *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

   Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

   Báo giá 2022: Cáp điều khiển LS VINA CVV-S 1.0

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STTTên sản phẩmNhãn hiệu
   Xuất xứ
   Đơn giá
   1CVV-S 2×1.0LS VINA 22.529
   2CVV-S 3×1.0LS VINA 27.611
   3CVV-S 4×1.0LS VINA 31.713
   4CVV-S 5×1.0LS VINA 36.922
   5CVV-S 6×1.0LS VINA 43.031
   6CVV-S 7×1.0LS VINA 47.825
   7CVV-S 8×1.0LS VINA 52.990
   8CVV-S 9×1.0LS VINA 58.352
   9CVV-S 10×1.0LS VINA 63.939
   10CVV-S 11×1.0LS VINA 67.117
   11CVV-S 12×1.0LS VINA 71.767
   12CVV-S 13×1.0LS VINA 76.620
   13CVV-S 14×1.0LS VINA 80.124
   14CVV-S 15×1.0LS VINA 85.333
   15CVV-S 16×1.0LS VINA 89.807
   16CVV-S 17×1.0LS VINA 95.145
   17CVV-S 18×1.0LS VINA 98.651
   18CVV-S 19×1.0LS VINA 102.157
   19CVV-S 20×1.0LS VINA 108.846
   20CVV-S 30×1.0LS VINA 152.819

   *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

   Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

    Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

    Cập nhật giá 2022: Cáp điều khiển LS VINA CVV-S 1.5

    Đơn vị tính: đồng/mét

    STTTên sản phẩmNhãn hiệu
    Xuất xứ
    Đơn giá
    1CVV-S 2×1.5LS VINA 26.034
    2CVV-S 3×1.5LS VINA 32.498
    3CVV-S 4×1.5LS VINA 38.282
    4CVV-S 5×1.5LS VINA 45.228
    5CVV-S 6×1.5LS VINA 51.957
    6CVV-S 7×1.5LS VINA 58.574
    7CVV-S 8×1.5LS VINA 65.426
    8CVV-S 9×1.5LS VINA 72.419
    9CVV-S 10×1.5LS VINA 79.004
    10CVV-S 11×1.5LS VINA 83.613
    11CVV-S 12×1.5LS VINA 89.952
    12CVV-S 13×1.5LS VINA 96.233
    13CVV-S 14×1.5LS VINA 101.140
    14CVV-S 15×1.5LS VINA 108.214
    15CVV-S 16×1.5LS VINA 114.590
    16CVV-S 17×1.5LS VINA 121.388
    17CVV-S 18×1.5LS VINA 126.297
    18CVV-S 19×1.5LS VINA 131.206
    19CVV-S 20×1.5LS VINA 138.476
    20CVV-S 30×1.5LS VINA 197.458

    *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

    Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

     Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

     Bảng giá 2022: Cáp điều khiển LS VINA CVV-S 2.5

     Đơn vị tính: đồng/mét

     STTTên sản phẩmNhãn hiệu
     Xuất xứ
     Đơn giá
     1CVV-S 2×2.5LS VINA 32.826
     2CVV-S 3×2.5LS VINA 42.099
     3CVV-S 4×2.5LS VINA 52.021
     4CVV-S 5×2.5LS VINA 61.192
     5CVV-S 6×2.5LS VINA 71.608
     6CVV-S 7×2.5LS VINA 81.681
     7CVV-S 8×2.5LS VINA 91.054
     8CVV-S 9×2.5LS VINA 101.410
     9CVV-S 10×2.5LS VINA 111.357
     10CVV-S 11×2.5LS VINA 118.766
     11CVV-S 12×2.5LS VINA 128.170
     12CVV-S 13×2.5LS VINA 137.582
     13CVV-S 14×2.5LS VINA 145.276
     14CVV-S 15×2.5LS VINA 155.506
     15CVV-S 16×2.5LS VINA 164.162
     16CVV-S 17×2.5LS VINA 174.386
     17CVV-S 18×2.5LS VINA 182.083
     18CVV-S 19×2.5LS VINA 189.780
     19CVV-S 20×2.5LS VINA 201.823
     20CVV-S 30×2.5LS VINA 289.475

     *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

     Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

      Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

      Cập Nhật Giá Cáp Điều Khiển Không Màn Chắn LS VINA 2022

      Bảng giá 2022: Cáp điều khiển không màn chắn LS VINA CVV 0.75

      Đơn vị tính: đồng/mét

      STTTên sản phẩmNhãn hiệu
      Xuất xứ
      Đơn giá
      1CVV 2x 0.75LS VINA 8.268
      2CVV 3×0.75LS VINA 11.203
      3CVV 4x 0.75LS VINA 14.258
      4CVV 5x 0.75LS VINA 17.566
      5CVV 6x 0.75LS VINA 20.861
      6CVV 7x 0.75LS VINA 24.259
      7CVV 12x 075LS VINA 40.844
      8CVV 18x 0.75LS VINA 59.053
      9CVV 27x 0.75LS VINA 86.293
      10CVV 36x 0.75LS VINA 113.065
      11CVV 48x 0.75LS VINA 148.983
      12CVV 60x 0.75LS VINA 185.823

      *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

      Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

       Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

       Báo giá 2022: Cáp điều khiển không màn chắn LS VINA CVV 1.0

       Đơn vị tính: đồng/mét

       STTTên sản phẩmNhãn hiệu
       Xuất xứ
       Đơn giá
       1CVV 2×1.0LS VINA 10.185
       2CVV 3x 1.0LS VINA 13.878
       3CVV 4x 1.0LS VINA 17.762
       4CVV 5x 1.0LS VINA 21.931
       5CVV 6x 1.0LS VINA 26.315
       6CVV 7x 1.0LS VINA 30.253
       7CVV 12x 1.0LS VINA 51.124
       8CVV 18x 1.0LS VINA 73.784
       9CVV 27x 1.0LS VINA 109.128
       10CVV 36x 1.0LS VINA 143.693
       11CVV 48x 1.0LS VINA 189.862
       12CVV 60x 1.0LS VINA 237.000

       *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

       Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

        Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

        Cập nhật giá 2022: Cáp điều khiển không màn chắn LS VINA CVV 1.5

        Đơn vị tính: đồng/mét

        STTTên sản phẩmNhãn hiệu
        Xuất xứ
        Đơn giá
        1CVV 2x 1.5LS VINA 13.621
        2CVV 3x 1.5LS VINA 18.977
        3CVV 4x 1.5LS VINA 24.286
        4CVV 5x 1.5LS VINA 29.897
        5CVV 6x 1.5LS VINA 35.847
        6CVV 7x 1.5LS VINA 41.111
        7CVV 12x 1.5LS VINA 68.889
        8CVV 18x 1.5LS VINA 101.128
        9CVV 27x 1.5LS VINA 150.751
        10CVV 36x 1.5LS VINA 199.970
        11CVV 48x 1.5LS VINA 263.505
        12CVV 60x 1.5LS VINA 330.781

        *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

        Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

         Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

         Bảng giá 2022: Cáp điều khiển không màn chắn LS VINA CVV 2.5

         Đơn vị tính: đồng/mét

         STTTên sản phẩmNhãn hiệu
         Xuất xứ
         Đơn giá
         1CVV 2x 2.5LS VINA 20.917
         2CVV 3x 2.5LS VINA 29.414
         3CVV 4x 2.5LS VINA 38.164
         4CVV 5x 2.5LS VINA 46.344
         5CVV 6x 2.5LS VINA 55.899
         6CVV 7x 2.5LS VINA 64.967
         7CVV 12x 2.5LS VINA 109.351
         8CVV 18x 2.5LS VINA 162.415
         9CVV 27x 2.5LS VINA 242.043
         10CVV 36x 2.5LS VINA 320.719
         11CVV 48x 2.5LS VINA 423.268
         12CVV 60x 2.5LS VINA 526.965

         *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu.

         Chúng tôi – Đại Lý Dây Cáp Điện LS VINA (Giá Tốt)

         Chúng tôi hiện là đại lý chính hãng chuyên phân phối dây cáp điện LS VINA tại TPHCM & MIỀN NAM. Nỗ lực của chúng tôi nhằm đem đến cho quý khách:

         • Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
         • Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng. 
         • Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.

         Đại lý Dây cáp điện LS VINA HCM

         Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

          ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
          - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
          - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
          - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
          - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
          - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

          Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

          0903 924 986