Cập Nhật Giá Cáp Ngầm Hạ Thế – Trung Thế LS VINA 2022

Cập Nhật Giá Cáp Ngầm Hạ Thế – Trung Thế LS VINA 2022

Cập Nhật Giá Cáp Ngầm Hạ Thế - Trung Thế LS VINA 2022

Để cập nhật giá dây cáp diện LS VINA 2022 (báo giá cáp ngầm hạ thế, trung thế theo yêu cầu), mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí bên dưới:

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

  Catalogue Và Bảng Tra Thông Số Kỹ Thuật Cáp Ngầm Hạ Thế – Trung Thế LS VINA

  [embeddoc url=”https://shihlin.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/catalouge-cap-dien-ha-the-trung-the-ls-vina-daiphong-2.pdf”]

  Cập Nhật Giá Cáp Ngầm Hạ Thế LS VINA 2022

  Bảng giá 2022: Cáp ngầm 3 pha 4 lõi đồng Cu/XLPE/PVC LS Vina (0.6/1kV)

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STTTên sản phẩmNhãn hiệu
  Xuất xứ
  Đơn giá
  1Cu/XLPE/PVC – 3×10 + 1x6mm2LS-VINA Cable & System123,000
  2Cu/XLPE/PVC –  3×16 + 1x10mm2LS-VINA Cable & System185,600
  3Cu/XLPE/PVC – 3×25 + 1x16mm2LS-VINA Cable & System278,000
  4Cu/XLPE/PVC –  3×35 + 1x16mm2LS-VINA Cable & System363,300
  5Cu/XLPE/PVC – 3×35 + 1x25mm2LS-VINA Cable & System390,000
  6Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x25mm2LS-VINA Cable & System503,500
  7Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x35mm2LS-VINA Cable & System534,200
  8Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x35mm2LS-VINA Cable & System729,000
  9Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x50mm2LS-VINA Cable & System768,200
  10Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x50mm2LS-VINA Cable & System988,200
  11Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x70mm2LS-VINA Cable & System1,046,000
  12Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x70mm2LS-VINA Cable & System1,254,800
  13Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x95mm2LS-VINA Cable & System1,331,300
  14Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x70mm2LS-VINA Cable & System1,505,000
  15Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x95mm2LS-VINA Cable & System1,580,900
  16Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x120mm2LS-VINA Cable & System1,650,800
  17Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x95mm2LS-VINA Cable & System1,903,000
  18Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x120mm2LS-VINA Cable & System1,973,000
  19Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x150mm2LS-VINA Cable & System2,056,600
  20Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x120mm2LS-VINA Cable & System2,450,500
  21Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x150mm2LS-VINA Cable & System2,537,500
  22Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x185mm2LS-VINA Cable & System2,644,200
  23Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x150mm2LS-VINA Cable & System3,050,100
  24Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x185mm2LS-VINA Cable & System3,159,400
  25Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x240mm2LS-VINA Cable & System3,319,400

  *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

   [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

   Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

   Báo giá 2022: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng CVV/DATA LS Vina (0.6/1kV)

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STTTên sản phẩmNhãn hiệu
   Xuất xứ
   Đơn giá
   1Dây CVV/DATA 25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System77.500
   2Dây CVV/DATA 35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System99.500
   3Dây CVV/DATA 50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System129.900
   4Dây CVV/DATA 70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System172.700
   5Dây CVV/DATA 95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System232.400
   6Dây CVV/DATA 120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System296.600
   7Dây CVV/DATA 150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System349.300
   8Dây CVV/DATA 185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System430.400
   9Dây CVV/DATA 240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System556.300
   10Dây CVV/DATA 300mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System692.000
   11Dây CVV/DATA 400mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System876.800

   *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

   Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

    [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

    Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

    Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng CVV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

    Đơn vị tính: đồng/mét

    STTTên sản phẩmNhãn hiệu
    Xuất xứ
    Đơn giá
    2x3x4x
    1Dây CVV/DSTA 2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System43.500
    2Dây CVV/DSTA 4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System39.90062.200
    3Dây CVV/DSTA 6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System51.20065.60079.400
    4Dây CVV/DSTA 10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System69.90092.900118.200
    5Dây CVV/DSTA 16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System100.200134.800170.400
    6Dây CVV/DSTA 25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System142.800196.600251.200
    7Dây CVV/DSTA 35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System186.000259.000335.900
    8Dây CVV/DSTA 50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System242.700345.800454.600
    9Dây CVV/DSTA 70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System334.500482.700651.400
    10Dây CVV/DSTA 95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System455.600680.200889.500
    11Dây CVV/DSTA 120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System606.400873.4001.142.200
    12Dây CVV/DSTA 150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System715.7001.033.2001.365.300
    13Dây CVV/DSTA 185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System885.5001.281.8001.691.900
    14Dây CVV/DSTA 240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.143.5001.667.3002.203.900
    15Dây CVV/DSTA 300mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.430.4002.075.2002.751.900
    16Dây CVV/DSTA 400mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.810.4002.636.8003.495.000

    *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

    Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

     [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

     Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

     Bảng giá 2022: Cáp ngầm 3 pha 4 lõi đồng CVV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

     Đơn vị tính: đồng/mét

     STTTên sản phẩmNhãn hiệu
     Xuất xứ
     Đơn giá
     1Dây CVV/DSTA 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System58.000
     2Dây CVV/DSTA 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System74.700
     3Dây CVV/DSTA 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System108.800
     4Dây CVV/DSTA 3×16+1x8mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System
     5Dây CVV/DSTA 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System162.200
     6Dây CVV/DSTA 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System232.200
     7Dây CVV/DSTA 3×35+1×16 mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System296.200
     8Dây CVV/DSTA 3×35+1×25 mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System316.900
     9Dây CVV/DSTA 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System406.800
     10Dây CVV/DSTA 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System429.200
     11Dây CVV/DSTA 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System564.100
     12Dây CVV/DSTA 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System592.200
     13Dây CVV/DSTA 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System791.000
     14Dây CVV/DSTA 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System837.100
     15Dây CVV/DSTA 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.037.000
     16Dây CVV/DSTA 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.099.000
     17Dây CVV/DSTA 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.233.000
     18Dây CVV/DSTA 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.292.700
     19Dây CVV/DSTA 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.503.200
     20Dây CVV/DSTA 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.606.900
     21Dây CVV/DSTA 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.011.300
     22Dây CVV/DSTA 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.074.500
     23Dây CVV/DSTA 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.158.500
     24Dây CVV/DSTA 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.503.400
     25Dây CVV/DSTA 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.508.600
     26Dây CVV/DSTA 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.074.400
     27Dây CVV/DSTA 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.299.200

     *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

     Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

      [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

      Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

      Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng CXV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

      Đơn vị tính: đồng/mét

      STTTên sản phẩmNhãn hiệu
      Xuất xứ
      Đơn giá
      2x3x4x
      1Dây CXV/DSTA 1mm2 (0.6/1kV)LS VINA 26.900
      2Dây CXV/DSTA 1.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 25.40029.90032.100
      3Dây CXV/DSTA 2.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 28.20035.40032.100
      4Dây CXV/DSTA 4mm2 (0.6/1kV)LS VINA 38.70048.50060.100
      5Dây CXV/DSTA 6mm2 (0.6/1kV)LS VINA 49.90064.30077.200
      6Dây CXV/DSTA 8mm2 (0.6/1kV)LS VINA 60.70076.80096.700
      7Dây CXV/DSTA 10mm2 (0.6/1kV)LS VINA 68.70092.000116.500
      8Dây CXV/DSTA 11mm2 (0.6/1kV)LS VINA 72.600132.900123.800
      9Dây CXV/DSTA 14mm2 (0.6/1kV)LS VINA 89.100180.300169.400
      10Dây CXV/DSTA 16mm2 (0.6/1kV)LS VINA 97.100197.500230.100
      11Dây CXV/DSTA 25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 142.200261.300252.400
      12Dây CXV/DSTA 35mm2 (0.6/1kV)LS VINA 187.300348.000338.700
      13Dây CXV/DSTA 50mm2 (0.6/1kV)LS VINA 244.200486.200455.900
      14Dây CXV/DSTA 70mm2 (0.6/1kV)LS VINA 337.600664.900639.000
      15Dây CXV/DSTA 95mm2 (0.6/1kV)LS VINA 457.200876.100894.000
      16Dây CXV/DSTA 120mm2 (0.6/1kV)LS VINA 610.3001.045.2001.158.500
      17Dây CXV/DSTA 150mm2 (0.6/1kV)LS VINA 722.1001.296.4001.379.200
      18Dây CXV/DSTA 185mm2 (0.6/1kV)LS VINA 892.7001.685.3001.708.600
      19Dây CXV/DSTA 240mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.154.3001.812.8002.227.200
      20Dây CXV/DSTA 300mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.442.3002.097.0002.778.400
      21Dây CXV/DSTA 400mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.826.1002.664.4003.531.400

      *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

      Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

       [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

       Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

       Bảng giá 2022: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng CXV/DATA LS Vina (0.6/1kV)

       Đơn vị tính: đồng/mét

       STTTên sản phẩmNhãn hiệu
       Xuất xứ
       Đơn giá
       1Dây CXV/DATA 2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System19.740
       2Dây CXV/DATA 6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System30.100
       3Dây CXV/DATA 10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System40.900
       4Dây CXV/DATA 25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System77.700
       5Dây CXV/DATA 35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System100.300
       6Dây CXV/DATA 50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System130.500
       7Dây CXV/DATA 70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System174.500
       8Dây CXV/DATA 95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System234.000
       9Dây CXV/DATA 120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System298.200
       10Dây CXV/DATA 150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System353.900
       11Dây CXV/DATA 185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System435.700
       12Dây CXV/DATA 240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System562.900
       13Dây CXV/DATA 300mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System700.400
       14Dây CXV/DATA 400mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System887.000

       *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

       Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

        [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

        Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

        Báo giá 2022: Cáp ngầm 3 pha 4 lõi đồng CXV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

        Đơn vị tính: đồng/mét

        STTTên sản phẩmNhãn hiệu
        Xuất xứ
        Đơn giá
        1Dây CXV/DSTA 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System56.600
        2Dây CXV/DSTA 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System72.600
        3Dây CXV/DSTA 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System106.900
        4Dây CXV/DSTA 3×14+1x8mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System140.700
        5Dây CXV/DSTA 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System159.800
        6Dây CXV/DSTA 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System231.300
        7Dây CXV/DSTA 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System296.200
        8Dây CXV/DSTA 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System317.000
        9Dây CXV/DSTA 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System406.000
        10Dây CXV/DSTA 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System427.800
        11Dây CXV/DSTA 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System565.400
        12Dây CXV/DSTA 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System592.600
        13Dây CXV/DSTA 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System788.600
        14Dây CXV/DSTA 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System835.400
        15Dây CXV/DSTA 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.036.500
        16Dây CXV/DSTA 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.095.200
        17Dây CXV/DSTA 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.235.900
        18Dây CXV/DSTA 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.294.800
        19Dây CXV/DSTA 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.507.400
        20Dây CXV/DSTA 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.611.100
        21Dây CXV/DSTA 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.017.800
        22Dây CXV/DSTA 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.080.200
        23Dây CXV/DSTA 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.164.600
        24Dây CXV/DSTA 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.506.500
        25Dây CXV/DSTA 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.514.200
        26Dây CXV/DSTA 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.079.500
        27Dây CXV/DSTA 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.307.700

        *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

        Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

         [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

         Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

         Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm hạ thế ruột nhôm AXV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

         Đơn vị tính: đồng/mét

         STT
         Tên sản phẩm
         Nhãn hiệu
         Xuất xứ
         Đơn giá
         1x2x3x4x
         1Dây AXV/DSTA 16mm2 (0.6/1kV)LS VINA 39.40046.40048.700120,900
         2Dây AXV/DSTA 25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 50.00059.20068.000183,100
         3Dây AXV/DSTA 35mm2 (0.6/1kV)LS VINA 58.60068.30081.300283,200
         4Dây AXV/DSTA 50mm2 (0.6/1kV)LS VINA 69.20085.500106.100393,100
         5Dây AXV/DSTA 70mm2 (0.6/1kV)LS VINA 86.800109.500540,800
         6Dây AXV/DSTA 95mm2 (0.6/1kV)LS VINA 107.900140.800764,200
         7Dây AXV/DSTA 120mm2 (0.6/1kV)LS VINA 160.000200.700232.3001,052,000
         8Dây AXV/DSTA 150mm2 (0.6/1kV)LS VINA 178.900228.800292.0001,326,500
         9Dây AXV/DSTA 185mm2 (0.6/1kV)LS VINA 211.600273.100343.5001,638,000
         10Dây AXV/DSTA 240mm2 (0.6/1kV)LS VINA 256.100336.400429.1002,053,200
         11Dây AXV/DSTA 300mm2 (0.6/1kV)LS VINA 314.400404.600520.8002,679,300
         12Dây AXV/DSTA 400mm2 (0.6/1kV)LS VINA 386.600503.300650.3003,350,000

         *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

         Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

          [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

          Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

          Bảng giá 2022: Cáp ngầm 3 pha 4 lõi nhôm AXV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

          Đơn vị tính: đồng/mét

          STT
          Tên sản phẩm
          Nhãn hiệu
          Xuất xứ
          Đơn giá
          1Dây AXV/DSTA 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System38.600
          2Dây AXV/DSTA 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System53.400
          3Dây AXV/DSTA 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System64.300
          4Dây AXV/DSTA 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System97.700
          5Dây AXV/DSTA 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System101.500
          6Dây AXV/DSTA 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System125.500
          7Dây AXV/DSTA 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System129.800
          8Dây AXV/DSTA 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System178.200
          9Dây AXV/DSTA 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System186.400
          10Dây AXV/DSTA 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System219.100
          11Dây AXV/DSTA 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System227.700
          12Dây AXV/DSTA 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System260.400
          13Dây AXV/DSTA 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System271.000
          14Dây AXV/DSTA 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System309.100
          15Dây AXV/DSTA 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System317.500
          16Dây AXV/DSTA 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System386.100
          17Dây AXV/DSTA 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System400.000
          18Dây AXV/DSTA 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System412.600
          19Dây AXV/DSTA 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System468.400
          20Dây AXV/DSTA 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System483.700
          21Dây AXV/DSTA 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System579.200
          22Dây AXV/DSTA 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System600.600

          *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

          Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

           [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

           Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

           Cập Nhật Giá Cáp Ngầm Trung Thế LS VINA 2022

           Bảng giá 2022: Cáp ngầm trung thế Cu/XLPE/PVC/DSTA LS Vina (24kV)

           Đơn vị tính: đồng/mét

           STTTên sản phẩmNhãn hiệu
           Xuất xứ
           Đơn giá
           0.050.127
           1Cu/XLPE/PVC/DSTA – 35mm2LS-VINA Cable & System41,80075,000
           2Cu/XLPE/PVC/DSTA – 50mm2LS-VINA Cable & System60,100110,100
           3Cu/XLPE/PVC/DSTA – 70mm2LS-VINA Cable & System86,200163,800
           4Cu/XLPE/PVC/DSTA – 95mm2LS-VINA Cable & System115,200221,300
           5Cu/XLPE/PVC/DSTA – 120mm2LS-VINA Cable & System153,400300,200
           6Cu/XLPE/PVC/DSTA – 150mm2LS-VINA Cable & System210,900419,400
           7Cu/XLPE/PVC/DSTA – 185mm2LS-VINA Cable & System284,900592,800
           8Cu/XLPE/PVC/DSTA – 240mm2LS-VINA Cable & System353,500734,500
           9Cu/XLPE/PVC/DSTA – 300mm2LS-VINA Cable & System436,900916,900
           10Cu/XLPE/PVC/DSTA – 400mm2LS-VINA Cable & System541,3001,137,300

           *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

           Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

            [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

            Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

            Báo giá 2022: Cáp ngầm trung thế Cu/XLPE/PVC/DSTA LS Vina (35kV)

            Đơn vị tính: đồng/mét

            STTTên sản phẩmNhãn hiệu
            Xuất xứ
            Đơn giá
            0.050.127
            1Cu/XLPE/PVC/DSTA – 35mm2LS-VINA Cable & System104,400135,000
            2Cu/XLPE/PVC/DSTA – 50mm2LS-VINA Cable & System156,100202,400
            3Cu/XLPE/PVC/DSTA – 70mm2LS-VINA Cable & System233,200304,100
            4Cu/XLPE/PVC/DSTA – 95mm2LS-VINA Cable & System317,800418,300
            5Cu/XLPE/PVC/DSTA – 120mm2LS-VINA Cable & System433,100571,800
            6Cu/XLPE/PVC/DSTA – 150mm2LS-VINA Cable & System630,800825,800
            7Cu/XLPE/PVC/DSTA – 185mm2LS-VINA Cable & System854,8001,123,800
            8Cu/XLPE/PVC/DSTA – 240mm2LS-VINA Cable & System1,060,8001,398,800
            9Cu/XLPE/PVC/DSTA – 300mm2LS-VINA Cable & System1,315,8001,733,200
            10Cu/XLPE/PVC/DSTA – 400mm2LS-VINA Cable & System1,637,7002,162,000

            *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

            Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

             [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

             Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

             Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm trung thế LS VINA CXV/Sehh-DSTA (24kV)

             Đơn vị tính: đồng/mét

             STTTên sản phẩmNhãn hiệu
             Xuất xứ
             Đơn giá
             1Dây CXV/Sehh-DSTA3x25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System534.000
             2Dây CXV/Sehh-DSTA3x35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System639.200
             3Dây CXV/Sehh-DSTA3x50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System761.500
             4Dây CXV/Sehh-DSTA3x70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System956.100
             5Dây CXV/Sehh-DSTA3x95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.213.400
             6Dây CXV/Sehh-DSTA3x120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.453.400
             7Dây CXV/Sehh-DSTA3x150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.756.300
             8Dây CXV/Sehh-DSTA3x185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.112.600
             9Dây CXV/Sehh-DSTA3x240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.580.600
             10Dây CXV/Sehh-DSTA3x300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System3.037.700
             11Dây CXV/Sehh-DSTA3x400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System3.666.800

             *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

             Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

              [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

              Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

              Bảng giá 2022: Cáp ngầm trung thế LS Vina CXV/S-DATA (24kV)

              Đơn vị tính: đồng/mét

              STTTên sản phẩmNhãn hiệu
              Xuất xứ
              Đơn giá
              1Dây CXV/S-DATA 25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System152.900
              2Dây CXV/S-DATA 35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System182.900
              3Dây CXV/S-DATA 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System219.700
              4Dây CXV/S-DATA 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System276.900
              5Dây CXV/S-DATA 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System344.500
              6Dây CXV/S-DATA 120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System407.300
              7Dây CXV/S-DATA 150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System503.400
              8Dây CXV/S-DATA 185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System569.600
              9Dây CXV/S-DATA 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System725.000
              10Dây CXV/S-DATA 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System863.100
              11Dây CXV/S-DATA 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.069.900
              12Dây CXV/S-DATA 500mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.329.600

              *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

              Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

               [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

               Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

               Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm trung thế LS Vina CXV/SE-DSTA (24kV)

               Đơn vị tính: đồng/mét

               STTTên sản phẩmNhãn hiệu
               Xuất xứ
               Đơn giá
               1Dây CXV/SE-DSTA 3x25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System453.400
               2Dây CXV/SE-DSTA 3x35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System540.200
               3Dây CXV/SE-DSTA 3x50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System653.100
               4Dây CXV/SE-DSTA 3x70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System832.300
               5Dây CXV/SE-DSTA 3x95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.046.000
               6Dây CXV/SE-DSTA 3x120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.237.000
               7Dây CXV/SE-DSTA 3x150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.537.200
               8Dây CXV/SE-DSTA 3x185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.745.800
               9Dây CXV/SE-DSTA 3x240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.255.900
               10Dây CXV/SE-DSTA 3x300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.678.500
               11Dây CXV/SE-DSTA 3x400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System3.315.600
               1Dây CXV/SE-SWA 3x25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System536.900
               2Dây CXV/SE-SWA 3x35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System621.700
               3Dây CXV/SE-SWA 3x50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System731.400
               4Dây CXV/SE-SWA 3x70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System901.500
               5Dây CXV/SE-SWA 3x95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.154.200
               6Dây CXV/SE-SWA 3x120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.383.200
               7Dây CXV/SE-SWA 3x150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.675.100
               8Dây CXV/SE-SWA 3x185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.908.300
               9Dây CXV/SE-SWA 3x240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.379.100
               10Dây CXV/SE-SWA 3x300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.822.500
               11Dây CXV/SE-SWA 3x400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System3.305.500

               *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

               Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                Bảng giá 2022: Cáp ngầm trung thế LS Vina AXV/S-DATA (24kV)

                Đơn vị tính: đồng/mét

                STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                Xuất xứ
                Đơn giá
                1Dây AXV/S-DATA 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System127.400
                2Dây AXV/S-DATA 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System141.700
                3Dây AXV/S-DATA 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System157.800
                4Dây AXV/S-DATA 120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System172.100
                5Dây AXV/S-DATA 150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System189.700
                6Dây AXV/S-DATA 185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System208.400
                7Dây AXV/S-DATA 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System234.500
                8Dây AXV/S-DATA 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System265.600
                9Dây AXV/S-DATA 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System305.900

                *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                 [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                 Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                 Báo giá 2022: Cáp ngầm trung thế LS Vina AXV/SE-DSTA (24kV)

                 Đơn vị tính: đồng/mét

                 STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                 Xuất xứ
                 Đơn giá
                 1Dây AXV/SE-DSTA 3x50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System390.900
                 2Dây AXV/SE-DSTA 3x70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System434.800
                 3Dây AXV/SE-DSTA 3x95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System493.400
                 4Dây AXV/SE-DSTA 3x120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System538.400
                 5Dây AXV/SE-DSTA 3x150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System617.900
                 6Dây AXV/SE-DSTA 3x185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System706.800
                 7Dây AXV/SE-DSTA 3x240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System809.100
                 8Dây AXV/SE-DSTA 3x300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System902.400
                 9Dây AXV/SE-DSTA 3x400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.030.700

                 *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                 Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                  [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                  Chúng tôi – Đại Lý Dây Cáp Điện LS VINA (Giá Tốt)

                  Chúng tôi hiện là đại lý chính hãng chuyên phân phối dây cáp điện LS VINA tại TPHCM & MIỀN NAM. Nỗ lực của chúng tôi nhằm đem đến cho quý khách:

                  • Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
                  • Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng. 
                  • Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.

                  Đại lý Dây cáp điện LS VINA HCM

                  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                   [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                   ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
                   - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
                   - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
                   - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
                   - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
                   - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

                   Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

                   0903 924 986