Báo Giá Cáp Bọc Hạ Thế Thịnh Phát [Chiết Khấu Cao]

Báo Giá Cáp Bọc Hạ Thế Thịnh Phát [Chiết Khấu Cao]

Báo Giá Cáp Bọc Hạ Thế Thịnh Phát [Chiết Khấu Cao]

Để cập nhật báo giá dây cáp điện Thịnh Phát – cáp bọc hạ thế chiết khấu cao cho đại lý và công trình, mời quý khách liên hệ qua kênh hỗ trợ miễn phí dưới đây:

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

  Catalogue Cáp Điện Lực Hạ Thế Thịnh Phát

  Tải xuống ngay Link Google Drive

  Cập Nhật Giá Dây Điện Hạ Thế Thịnh Phát

  Bảng giá: Dây điện đôi Thịnh Phát – ThiPha Cable

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
  (chưa VAT)
  1
  Dây đôi mềm dẹt, cách điện PVC-V75
  VCmd 2×0.5 (2×16/0.2) – 0,6/1kV 3.110
  2 VCmd 2×0.75 (2×24/0.2) – 0,6/1kV 4.380
  3 VCmd 2×1 (2×32/0.2) – 0,6/1kV 5.610
  4 VCmd 2×1.5 (2×30/0.25) – 0,6/1kV 8.000
  5 VCmd 2×2.5 (2×50/0.25) – 0,6/1kV 12.970
  6
  Dây đôi mềm bọc nhựa Cu/PVC
  VCmd-2×1-(2×32/0.2) – 0,6/1kV 5.610
  7 VCmd-2×1.5-(2×30/0.25) – 0,6/1kV 8.000

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
  (chưa VAT)
  1
  Dây oval mềm bọc nhựa Cu/PVC/PVC
  VCmo 2×0.75 (2×24/0.2) – 300/500V 5.150
  2 VCmo 2×1 (2×32/0.2) – 300/500V 6.450
  3 VCmo 2×1.5 (2×30/0.25) – 300/500V 9.090
  4 VCmo 2×2.5 (2×50/0.25) – 300/500V 14.640
  5 VCmo 2×4 (2×56/0.3) – 300/500V 22.100
  6 VCmo 2×6 (2×84/0.3) – 300/500V 33.100
  7 VCmo 2×0.5 (2×16/0.2) – 0,6/1kV 4.260

  Báo giá: Dây điện đơn Thịnh Phát – ThiPha Cable

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
  (chưa VAT)
  1
  Dây đơn cứng ruột đồng cách điện PVC – 450/750V
  VC 1,5 (1×1,38) 3.920
  2 VC 2,5 (1×1,77) 6.270
  3 VC 4 (1×2,25) 9.780
  4 VC 6 (1×2,74) 14.410
  5 VC 10 (1×3,57) 24.200
  6
  Dây đơn cứng ruột đồng cách điện PVC – 300/500V
  VC 0,5 (1×0,8) 1.630
  7 VC 0,75 (1×0,98) 2.140
  8 VC 1 (1×1,17) 2.710
  9
  Dây đơn cứng bọc nhựa PVC cách điện PVC-v75
  VC 2 (1×16) – 0,6/1kV 5.200
  10 VC 3 (1×2) – 0,6/1kV 7.880
  11 VC 7 (1×3) – 0,6/1kV 17.720
  12 VC 8 (1×3.2) – 0,6/1kV 19.870
  13
  Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC – 300/500V
  VCm 0,5 (16×0.2) 1.560
  14 VCm 0,75 (24×0.2) 2.170
  15 VCm 1 (32×0,2) 2.790
  16
  Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC – 450/750V
  VCm 1,5 (30×0,25) 4.100
  17 VCm 2,5 (50×0,25) 6.560
  18 VCm 4 (56×0,3) 10.600
  19 VCm 6 (84×0,3) 15.350
  20 VCm 10 (84×0,4) 27.600
  21 VCm 16 (126×0,4) 40.906
  22 VCm 25 (196×0,4) 64.500
  23 VCm 35 (280×0,4) 90.500
  24 VCm 50 (399×0,4) 128.400

  Cập nhật giá: Cáp tròn mềm Thịnh Phát – ThiPha Cable

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
  (chưa VAT)
  1
  Cáp tròn mềm 2 pha cách điện PVC – 300/500V
  CVVm 2×0.75 (2×24/0.2) – 300/500V 5.770
  2 CVVm 2×1 (2×32/0.2) – 300/500V 7.130
  3 CVVm 2×1.5 (2×30/0.25) – 300/500V 10.020
  4 CVVm 2×2.5 (2×50/0.25) – 300/500V 15.940
  5 CVVm 2×4 (2×80/0.25) – 300/500V 23.900
  6 CVVm 2×6 (2×120/0.25) – 300/500V 35.300
  7
  Cáp tròn mềm 3 pha cách điện PVC – 300/500V
  CVVm 3×0.75 (3×24/0.2) – 300/500V 7.800
  8 CVVm 3×1 (3×32/0.2) – 300/500V 9.690
  9 CVVm 3×1.5 (3×30/0.25) – 300/500V 14.100
  10 CVVm 3×2.5 (3×50/0.25) – 300/500V 22.300
  11 CVVm 3×4 (3×80/0.25) – 300/500V 33.400
  12 CVVm 3×6 (3×120/0.25) – 300/500V 50.600
  13
  Cáp tròn mềm 3 pha + 1 pha cách điện PVC – 0,6/1kV
  CVVm 3×16+1×10 169.280
  14 CVVm 3×25+1×16 256.170
  15
  Cáp tròn mềm 4 pha cách điện PVC – 300/500V
  CVVm 4×0.75 (4×24/0.2) – 300/500V 10.000
  16 CVVm 4×1 (4×32/0.2) – 300/500V 12.670
  17 CVVm 4×1.5 (4×30/0.25) – 300/500V 18.300
  18 CVVm 4×2.5 (4×50/0.25) – 300/500V 28.800
  19 CVVm 4×4 (4×80/0.25) – 300/500V 43.700
  20 CVVm 4×6 (4×120/0.25) – 300/500V 65.900
  21
  Cáp tròn mềm 4 pha cách điện PVC – 0,6/1kV
  CVVm 4×6 (4x120x0.25) – 0,6/1kV 74.950
  22 CVVm 4×10 (4x84x0.4) – 0,6/1kV 126.550

  Bảng giá cáp Thịnh Phát: Dây đồng bọc 450/750V

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
  (chưa VAT)
  1
  Dây đồng bọc cách điện PVC – 450/750V
  CV 1,5 (7×0,52) 4.080
  2 CV 2,5 (7×0,67) 6.530
  3 CV 4 (7×0,85) 10.210
  4 CV 6 (7×1,04) 15.000
  5 CV 10 (7×1,35) 25.250

  *Báo giá dây cáp điện Thịnh Phát dành cho đại lý áp dụng từ 27/02/2021 đến khi có thông báo mới.

  *Giá bán và chiết khấu dây cáp điện Thịnh Phát thay đổi theo từng thời điểm và giá trị đơn hàng, vui lòng liên hệ Đại lý dây cáp điện Thịnh Phát để cập nhật giá tốt nhất hiện nay.

  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

   Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

   Cập Nhật Giá Cáp Đồng Bọc Hạ Thế Thịnh Phát

   Báo giá cáp Thịnh Phát: Cáp đồng hạ thế bọc PVC-V75

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
   (chưa VAT)
   1
   Cáp điện lực 1 lõi dẫn đồng cách điện PVC-V75 – 0,6/1kV
   CV 1 (7×0,42) 3.030
   2 CV 1,5 (7×0,52) 4.160
   3 CV 2 (7×0,6) 5.400
   4 CV 2,5 (7×0,67) 6.780
   5 CV 3 (7×0,75) 8.300
   6 CV 4 (7×0,85) 10.270
   7 CV 6 (7×1,04) 15.100
   8 CV 10 (7×1,38) 25.000
   9 CV 16 (7×1,75) 38.000
   10 CV 25 (7×2,19) 59.600
   11 CV 35 (7×2,57) 82.500
   12 CV 50 (7×2,99) 112.800
   13 CV 70 (19×2,19) 161.000
   14 CV 95 (19×2,6) 222.600
   15 CV 120 (37×2,08) 290.000
   16 CV 150 (37×2,4) 346.600
   17 CV 185 (37×2,57) 432.800
   18 CV 240 (61×2,4) 567.100
   19 CV 300 (61×2,6) 711.300

   Cập nhật giá cáp Thịnh Phát: Cáp điện lực 1 lõi đồng cách điện PVC

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
   (chưa VAT)
   1
   Cáp điện lực 1 lõi dẫn đồng cách điện PVC – 0,6/1kV
   CV 8 (7×1,2) 20.200
   2 CV 11 (7×1,43) 26.656
   3 CV 14 (7×1,67) 35.140
   4 CV 250 (61×2,35) 592.560

   Bảng giá cáp Thịnh Phát: Cáp 1 lõi đồng bọc PVC

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
   (chưa VAT)
   1
   Cáp điện lực 1 lõi dẫn đồng cách điện PVC bảo vệ PVC – 0,6/1kV
   CVV 1×1 (7×0,42) 6.010
   2 CVV 1×2,5 (7×0,67) 8.670
   3 CVV 1×4 (7×0,85) 12.610
   4 CVV 1×6 (7×1,04) 17.690
   5 CVV 1×10 (7×1,38) 27.700
   6 CVV 1×16 (7×1,75) 41.100
   7 CVV 1×25 (7×2,19) 63.600
   8 CVV 1×35 (7×2,57) 86.600
   9 CVV 1×50 (7×2,99) 117.800
   10 CVV 1×70 (19×2,19) 166.700
   11 CVV 1×95 (19×2,6) 230.100
   12 CVV 1×120 (37×2,08) 298.700
   13 CVV 1×150 (37×2,4) 356.000
   14 CVV 1×185 (37×2,57) 444.000
   15 CVV 1×240 (61×2,4) 581.000
   16 CVV 1×300 (61×2,6) 728.800

   Báo giá cáp Thịnh Phát: Cáp 2 lõi đồng bọc PVC 

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
   (chưa VAT)
   1
   Cáp điện lực 2 lõi dẫn đồng cách điện PVC bảo vệ PVC – 0,6/1kV
   CVV 2×1 9.930
   2 CVV 2×1,5 (7×0,52) 13.350
   3 CVV 2×2 15.840
   4 CVV 2×2,5 (7×0,67) 19.600
   5 CVV 2×3,5 25.630
   6 CVV 2×4 (7×0,85) 28.400
   7 CVV 2×4 28.476
   8 CVV 2×6 (7×1,04) 39.200
   9 CVV 2×8 49.120
   10 CVV 2×10 (7×1,38) 63.200
   11 CVV 2×11 61.900
   12 CVV 2×14 81.860
   13 CVV 2×16 (7×1,75) 98.000
   14 CVV 2×25 (7×2,19) 142.100
   15 CVV 2×35 (7×2,57) 189.300
   16 CVV 2×50 (7×2,99) 252.200
   17 CVV 2×70 (19×2,19) 352.500
   18 CVV 2×95 (19×2,6) 482.100
   19 CVV 2×120 (19×2,9) 627.800
   20 CVV 2×150 (19×3,23) 744.000
   21 CVV 2×185 (37×2,57) 926.100
   22 CVV 2×240 (61×2,4) 1.208.100
   23 CVV 2×300 (61×2,6) 1.514.600
   24 CVV 2×400 (61×2,98) 1.929.700

   Cập nhật giá cáp Thịnh Phát: Cáp 3 lõi đồng bọc PVC

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
   (chưa VAT)
   1
   Cáp điện lực 3 lõi dẫn đồng cách điện PVC bảo vệ PVC – 0,6/1kV
   CVV 3×1 13.930
   2 CVV 3×1,5 (7×0,52) 17.630
   3 CVV 3×2,5 (7×0,67) 26.100
   4 CVV 3×4 (7×0,85) 38.300
   5 CVV 3×6 (7×1,04) 54.500
   6 CVV 3×8 73.000
   7 CVV 3×10 (7×1,38) 87.845
   8 CVV 3×14 121.600
   9 CVV 3×16 (7×1,75) 135.700
   10 CVV 3×22 185.000
   11 CVV 3×25 (7×2,19) 202.400
   12 CVV 3×35 (7×2,57) 271.900
   13 CVV 3×38 298.500
   14 CVV 3×50 (7×2,99) 365.500
   15 CVV 3×70 (19×2,19) 514.800
   16 CVV 3×95 (19×2,6) 710.400
   17 CVV 3×120 (19×2,9) 919.700
   18 CVV 3×150 (19×3,23) 1.092.600
   19 CVV 3×185 (37×2,57) 1.363.500
   20 CVV 3×240 (61×2,4) 1.783.400
   21 CVV 3×300 (61×2,6) 2.232.500

   Bảng giá cáp Thịnh Phát: Cáp 4 lõi đồng bọc PVC 

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
   (chưa VAT)
   1
   Cáp điện lực 4 lõi dẫn đồng cách điện PVC bảo vệ PVC – 0,6/1kV
   CVV 4×1 16.750
   2 CVV 4×1,5 (7×0,52) 22.400
   3 CVV 4×2,5 (7×0,67) 33.200
   4 CVV 4×4 (7×0,85) 50.000
   5 CVV 4×4 (7×0,85) 50.172
   6 CVV 4×6 (7×1,04) 71.600
   7 CVV 4×8 94.300
   8 CVV 4×10 (7×1,38) 114.400
   9 CVV 4×14 159.000
   10 CVV 4×16 (7×1,75) 174.200
   11 CVV 4×22 230.850
   12 CVV 4×25 (7×2,19) 263.500
   13 CVV 4×35 (7×2,57) 356.200
   14 CVV 4×38 391.800
   15 CVV 4×50 (7×2,99) 481.600
   16 CVV 4×70 (19×2,19) 680.900
   17 CVV 4×95 (19×2,6) 939.400
   18 CVV 4×120 (19×2,9) 1.218.500
   19 CVV 4×150 (19×3,23) 1.456.000
   20 CVV 4×185 (37×2,57) 1.810.900
   21 CVV 4×240 (61×2,4) 2.371.700

   Báo giá cáp Thịnh Phát: Cáp đồng 3 pha 4 lõi bọc PVC

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
   (chưa VAT)
   1
   Cáp điện lực 3+1 lõi dẫn đồng cách điện PVC bảo vệ PVC – 0,6/1kV
   CVV 3×8+1×16 88.080
   2 CVV 3×10+1×6 99.750
   3 CVV 3×16+1×10 163.700
   4 CVV 3×25+1×16 241.100
   5 CVV 3×35+1×16 310.600
   6 CVV 3×35+1×25 333.000
   7 CVV 3×50+1×25 428.600
   8 CVV 3×50+1×35 451.700
   9 CVV 3×70+1×35 600.900
   10 CVV 3×70+1×50 630.800
   11 CVV 3×95+1×50 826.800
   12 CVV 3×95+1×70 876.200
   13 CVV 3×120+1×70 1.090.500
   14 CVV 3×120+1×95 1.156.300
   15 CVV 3×150+1×70 1.299.300
   16 CVV 3×150+1×95 1.364.100
   17 CVV 3×185+1×95 1.596.500
   18 CVV 3×185+1×120 1.706.300
   19 CVV 3×240+1×120 2.143.700
   20 CVV 3×240+1×150 2.211.300
   21 CVV 3×240+1×185 2.303.100
   22 CVV 3×300+1×150 2.677.100
   23 CVV 3×300+1×185 2.684.800

   Cập nhật giá cáp Thịnh Phát: Cáp đồng 1 lõi bọc XLPE 

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
   (chưa VAT)
   1
   Cáp điện lực 1 lõi dẫn đồng cách điện XLPE bảo vệ PVC – 0,6/1kV
   CXV 1×1,5 (7×0,52) 5.770
   2 CXV 1×2,5 (7×0,67) 8.640
   3 CXV 1×4 (7×0,85) 12.300
   4 CXV 1×6 (7×1,04) 17.340
   5 CXV 1×10 (7×1,38) 27.500
   6 CXV 1×16 (7×1,75) 41.200
   7 CXV 1×25 (7×2,19) 63.800
   8 CXV 1×35 (7×2,57) 87.400
   9 CXV 1×50 (7×2,99) 118.700
   10 CXV 1×70 (19×2,19) 168.300
   11 CXV 1×95 (19×2,6) 231.300
   12 CXV 1×120 (19×2,9) 301.600
   13 CXV 1×150 (37×2,08) 359.900
   14 CXV 1×185 (37×2,57) 448.200
   15 CXV 1×240 (37×2,97) 586.200
   16 CXV 1×300 (61×2,6) 734.500

   Bảng giá cáp Thịnh Phát: Cáp đồng 2 lõi bọc XLPE 

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
   (chưa VAT)
   1
   Cáp điện lực 2 lõi dẫn đồng cách điện XLPE bảo vệ PVC – 0,6/1kV
   CXV 2×1,5 (7×0,52) 15.510
   2 CXV 2×2,5 (7×0,67) 21.300
   3 CXV 2×4 (7×0,85) 30.400
   4 CXV 2×6 (7×1,04) 41.300
   5 CXV 2×8 52.500
   6 CXV 2×10 (7×1,38) 63.300
   7 CXV 2×14 85.500
   8 CXV 2×16 (7×1,75) 94.700
   9 CXV 2×22 129.200
   10 CXV 2×25 (7×2,19) 142.000
   11 CXV 2×35 (7×2,57) 190.600
   12 CXV 2×38 206.200
   13 CXV 2×50 (7×2,99) 253.800
   14 CXV 2×70 (19×2,19) 354.700
   15 CXV 2×95 (19×2,6) 484.000
   16 CXV 2×120 (19×2,9) 631.700
   17 CXV 2×150 (37×2,08) 749.800
   18 CXV 2×185 (37×2,57) 931.800
   19 CXV 2×240 (37×2,97) 1.216.700
   20 CXV 2×300 (62×2,6) 1.525.300

   Báo giá cáp Thịnh Phát: Cáp đồng 3 lõi bọc XLPE 

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
   (chưa VAT)
   1
   Cáp điện lực 3 lõi dẫn đồng cách điện XLPE bảo vệ PVC – 0,6/1kV
   CXV 3×1,5 (7×0,52) 19.880
   2 CXV 3×2,5 (7×0,67) 28.100
   3 CXV 3×3,5 36.600
   4 CXV 3×4 (7×0,85) 40.600
   5 CXV 3×6 (7×1,04) 56.600
   6 CXV 3×8 72.800
   7 CXV 3×10 (7×1,38) 88.300
   8 CXV 3×11 86.810
   9 CXV 3×14 119.600
   10 CXV 3×16 (7×1,75) 133.400
   11 CXV 3×25 (7×2,19) 202.800
   12 CXV 3×22 183.800
   13 CXV 3×35 (7×2,57) 274.200
   14 CXV 3×38 297.800
   15 CXV 3×50 (7×2,99) 368.100
   16 CXV 3×70 (19×2,19) 518.700
   17 CXV 3×95 (19×2,6) 713.300
   18 CXV 3×120 (19×2,9) 920.800
   19 CXV 3×150 (37×2,08) 1.103.500
   20 CXV 3×185 (37×2,57) 1.376.300
   21 CXV 3×240 (37×2,97) 1.798.900
   22 CXV 3×300 (63×2,6) 2.250.200

   Cập nhật giá cáp Thịnh Phát: Cáp đồng 4 lõi bọc XLPE

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
   (chưa VAT)
   1
   Cáp điện lực 4 lõi dẫn đồng cách điện XLPE bảo vệ PVC – 0,6/1kV
   CXV 4×1,5 (7×0,52) 24.900
   2 CXV 4×2,5 (7×0,67) 35.400
   3 CXV 4×3,5 46.600
   4 CXV 4×4 (7×0,85) 52.100
   5 CXV 4×6 (7×1,04) 69.100
   6 CXV 4×8 73.200
   7 CXV 4×10 (7×1,38) 97.080
   8 CXV 4×11 115.100
   9 CXV 4×14 157.300
   10 CXV 4×16 (7×1,75) 173.400
   11 CXV 4×25 (7×2,19) 225.850
   12 CXV 4×22 271.200
   13 CXV 4×35 (7×2,57) 367.300
   14 CXV 4×38 385.820
   15 CXV 4×50 (7×2,99) 485.300
   16 CXV 4×70 (19×2,19) 704.600
   17 CXV 4×95 (19×2,6) 944.600
   18 CXV 4×120 (19×2,9) 1.228.200
   19 CXV 4×150 (37×2,08) 1.468.900
   20 CXV 4×185 (37×2,57) 1.829.900
   21 CXV 4×240 (37×2,97) 2.395.000
   22 CXV 4×300 (64×2,6) 2.997.500

   Bảng giá cáp Thịnh Phát: Cáp đồng 3 pha 4 lõi bọc XLPE 

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
   (chưa VAT)
   1
   Cáp điện lực 3+1 lõi dẫn đồng cách điện XLPE bảo vệ PVC – 0,6/1kV
   CXV 3×4+1×2,5 48.400
   2 CXV 3×6+1×4 68.300
   3 CXV 3×10+1×6 104.900
   4 CXV 3×16+1×10 162.500
   5 CXV 3×25+1×16 241.900
   6 CXV 3×35+1×16 312.400
   7 CXV 3×35+1×25 335.700
   8 CXV 3×50+1×25 431.700
   9 CXV 3×50+1×35 455.000
   10 CXV 3×70+1×35 605.900
   11 CXV 3×70+1×50 636.500
   12 CXV 3×95+1×50 831.500
   13 CXV 3×95+1×70 881.700
   14 CXV 3×120+1×70 1.098.500
   15 CXV 3×120+1×95 1.167.600
   16 CXV 3×150+1×70 1.313.100
   17 CXV 3×150+1×95 1.378.500
   18 CXV 3×185+1×95 1.612.900
   19 CXV 3×185+1×120 1.722.000
   20 CXV 3×240+1×120 2.163.500
   21 CXV 3×240+1×150 2.233.100
   22 CXV 3×240+1×185 2.327.100
   23 CXV 3×300+1×150 2.700.600
   24 CXV 3×300+1×185 2.710.700

   *Báo giá dây cáp điện Thịnh Phát dành cho đại lý áp dụng từ 27/02/2021 đến khi có thông báo mới.

   *Giá bán và chiết khấu dây cáp điện Thịnh Phát thay đổi theo từng thời điểm và giá trị đơn hàng, vui lòng liên hệ Đại lý dây cáp điện Thịnh Phát để cập nhật giá tốt nhất hiện nay.

   Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

    Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

    Cập Nhật Giá Cáp Nhôm Bọc Hạ Thế Thịnh Phát

    Đơn vị tính: đồng/mét

    STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
    (chưa VAT)
    1 Dây đơn cứng ruột nhôm cách điện PVC-V75 VA 7 (1×3) 3.051
    2
    Cáp điện lực 1 lõi dẫn nhôm cách điện PVC-V75
    Al/PVC 16 (7×1,7) – 0,6/1kV 5.750
    3 Al/PVC 16 (7×1,71) – 0,6/1kV 5.750
    4 Al/PVC 25 (7×2,14) – 0,6/1kV 8.090
    5 Al/PVC 35 (7×2,52) – 0,6/1kV 10.550
    6 Al/PVC 35 (7×2,53) – 0,6/1kV 10.550
    7 Al/PVC 50 (19×1,8) – 0,6/1kV 14.760
    8 Al/PVC 70 (19×2,14)- 0,6/1kV 19.920
    9 Al/PVC 70 (19×2,15)- 0,6/1kV 19.920
    10 Al/PVC 95 (19×2,52)- 0,6/1kV 27.100
    11 Al/PVC 95 (19×2,53)- 0,6/1kV 27.100
    12 Al/PVC 120 (37×2,03)- 0,6/1kV 32.900
    13 Al/PVC 120 (19×2,81)- 0,6/1kV 32.900
    14 Al/PVC 150 (37×2,25)- 0,6/1kV 42.300
    15 Al/PVC 150 (19×3,17)- 0,6/1kV 42.300
    16 Al/PVC 185 (37×2,52)- 0,6/1kV 51.800
    17 Al/PVC 150 (37×2,53)- 0,6/1kV 51.800
    18 AV 240 65.600
    19 AV 300 82.100

    *Báo giá dây cáp điện Thịnh Phát dành cho đại lý áp dụng từ 27/02/2021 đến khi có thông báo mới.

    *Giá bán và chiết khấu dây cáp điện Thịnh Phát thay đổi theo từng thời điểm và giá trị đơn hàng, vui lòng liên hệ Đại lý dây cáp điện Thịnh Phát để cập nhật giá tốt nhất hiện nay.

    Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

     Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

     Cập Nhật Giá Cáp Duplex Thịnh Phát

     Cáp duplex ruột đồng cách điện PVC

     Đơn vị tính: đồng/mét

     STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
     (chưa VAT)
     1
     Cáp Duplex cách điện PVC-V75-0,6/1kV
     DuCV 2×6 30.470
     2 DuCV 2×7 35.640
     3 DuCV 2×8 39.820
     4 DuCV 2×10 49.610
     5 DuCV 2×11 53.130
     6 DuCV 2×14 68.860
     7 DuCV 2×16 76.230

     Cáp duplex ruột nhôm cách điện PVC

     Đơn vị tính: đồng/mét

     STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
     (chưa VAT)
     1
     Cáp Duplex cách điện PVC-V75
     DuAV 2×10 9.280
     2 DuAV 2×11 9.940
     3 DuAV 2×16 13.340
     4 DuAV 2×22 18.000
     5 DuAV 2×25 20.130
     6 DuAV 2×35 26.450
     7 DuAV 2×50 36.600

     *Báo giá dây cáp điện Thịnh Phát dành cho đại lý áp dụng từ 27/02/2021 đến khi có thông báo mới.

     *Giá bán và chiết khấu dây cáp điện Thịnh Phát thay đổi theo từng thời điểm và giá trị đơn hàng, vui lòng liên hệ Đại lý dây cáp điện Thịnh Phát để cập nhật giá tốt nhất hiện nay.

     Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

      Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

      Cập Nhật Giá Cáp Điện Kế Muller Thịnh Phát

      Đơn vị tính: đồng/mét

      STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
      (chưa VAT)
      1
      Cáp Muller 2 lõi dẫn đồng cách điện PVC bảo vệ PVC giáp băng nhôm
      ĐK-CVV 2×4 (0,6/1kV) 38.100
      2 ĐK-CVV 2×6 (0,6/1kV) 53.200
      3 ĐK-CVV 2×7 (0,6/1kV) 54.860
      4 ĐK-CVV 2×10 (0,6/1kV) 76.700
      5 ĐK-CVV 2×11 (0,6/1kV) 79.100
      6 ĐK-CVV 2×16 (0,6/1kV) 99.500
      7 ĐK-CVV 2×25 (0,6/1kV) 155.900
      8 ĐK-CVV 2×35 (0,6/1kV) 206.400

      *Báo giá dây cáp điện Thịnh Phát dành cho đại lý áp dụng từ 27/02/2021 đến khi có thông báo mới.

      *Giá bán và chiết khấu dây cáp điện Thịnh Phát thay đổi theo từng thời điểm và giá trị đơn hàng, vui lòng liên hệ Đại lý dây cáp điện Thịnh Phát để cập nhật giá tốt nhất hiện nay.

      Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

       Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

       Cập Nhật Giá Cáp Nhôm Vặn Xoắn Hạ Thế Thịnh Phát

       Bảng giá cáp Thịnh Phát: Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi 

       Đơn vị tính: đồng/mét

       STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
       (chưa VAT)
       1
       Cáp vặn xoắn 2 lõi dẫn nhôm cách điện XLPE
       LV-ABC-Al 2×16 (0,6/1kV) 14.270
       2 LV-ABC-Al 2×25 (0,6/1kV) 18.840
       3 LV-ABC-Al 2×35 (0,6/1kV) 24.000
       4 LV-ABC-Al 2×50 (0,6/1kV) 35.100
       5 LV-ABC-Al 2×70 (0,6/1kV) 45.300
       6 LV-ABC-Al 2×95 (0,6/1kV) 58.200
       7 LV-ABC-Al 2×120 (0,6/1kV) 73.600
       8 LV-ABC-Al 2×150 (0,6/1kV) 88.500

       Báo giá cáp Thịnh Phát: Cáp nhôm vặn xoắn 3 lõi

       Đơn vị tính: đồng/mét

       STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
       (chưa VAT)
       1
       Cáp vặn xoắn 3 lõi dẫn nhôm cách điện XLPE
       LV-ABC-Al 3×16 (0,6/1kV) 19.300
       2 LV-ABC-Al 3×25 (0,6/1kV) 27.400
       3 LV-ABC-Al 3×35 (0,6/1kV) 35.100
       4 LV-ABC-Al 3×50 (0,6/1kV) 48.600
       5 LV-ABC-Al 3×70 (0,6/1kV) 65.100
       6 LV-ABC-Al 3×95 (0,6/1kV) 86.800
       7 LV-ABC-Al 3×120 (0,6/1kV) 108.700
       8 LV-ABC-Al 3×150 (0,6/1kV) 131.100

       Cập nhật giá cáp Thịnh Phát: Cáp nhôm vặn xoắn 4 lõi 

       Đơn vị tính: đồng/mét

       STT Sản phẩm Quy cách Đơn giá đại lý
       (chưa VAT)
       1
       Cáp vặn xoắn 4 lõi dẫn nhôm cách điện XLPE
       LV-ABC-Al 4×16 (0,6/1kV) 27.000
       2 LV-ABC-Al 4×25 (0,6/1kV) 36.200
       3 LV-ABC-Al 4×35 (0,6/1kV) 46.400
       4 LV-ABC-Al 4×50 (0,6/1kV) 62.900
       5 LV-ABC-Al 4×70 (0,6/1kV) 86.200
       6 LV-ABC-Al 4×95 (0,6/1kV) 113.700
       7 LV-ABC-Al 4×120 (0,6/1kV) 144.000
       8 LV-ABC-Al 4×150 (0,6/1kV) 173.700
       9 LV-ABC-Al 4×185 (0,6/1kV) 226.120

       *Báo giá dây cáp điện Thịnh Phát dành cho đại lý áp dụng từ 27/02/2021 đến khi có thông báo mới.

       *Giá bán và chiết khấu dây cáp điện Thịnh Phát thay đổi theo từng thời điểm và giá trị đơn hàng, vui lòng liên hệ Đại lý dây cáp điện Thịnh Phát để cập nhật giá tốt nhất hiện nay.

       Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

        Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

        Chúng tôi – Đại Lý Dây Cáp Điện Thịnh Phát (Giá Tốt)

        Chúng tôi hiện là đại lý chính hãng chuyên phân phối cáp điện Thịnh Phát tại TPHCM & MIỀN NAM. Nỗ lực của chúng tôi nhằm đem đến cho quý khách:

        • Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
        • Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng. 
        • Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.

        Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

         ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
         - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
         - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
         - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
         - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
         - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

         Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An