Đầu Cáp 3M Trung – Hạ Thế: Catalogue Mới Nhất và Đơn Giá Hiện Hành

Đầu Cáp 3M Trung – Hạ Thế: Catalogue Mới Nhất và Đơn Giá Hiện Hành

Đầu cáp 3M trung – hạ thế là phụ kiện chuyên dụng đi cùng với cáp điện, sử dụng với mục đích khôi phục phần tổn thương của cáp trong công trình điện ngoài trời, trong nhà, cáp ngầm,… Đầu cáp 3M cấu tạo chủ yếu bằng cao su Silicone/ EPDM thi công nhanh theo phương pháp co rút nguội/ co nhiệt.  

Đầu Cáp 3M Co Nhiệt Trung Thế 3Pha Trong Nhà, Ngoài Trời
Đầu Cáp 3M Co Nhiệt Trung Thế 3Pha Trong Nhà, Ngoài Trời

Bên cạnh cách tra cứu từng loại đầu cáp và hộp nối trong catalogue – bảng giá tổng hợp sản phẩm 3M, quý khách có thể liên hệ kênh tư vấn miễn phí dưới đây để nhận báo giá chiết khấu cao – đặt giao hàng đúng yêu cầu thi công:

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

  Catalogue Sản Phẩm 3M Chính Hãng – Mới Nhất

  Đầu Cáp Ngầm 3M Co Nguội Trong Nhà/Ngoài Trời

  Catalogue đầu cáp ngầm 3M các loại

  Đầu Cáp 3M + Hộp Nối Cáp Ngầm 3M

  Catalogue hộp nối cáp ngầm 3M chất lượng cao

  Đầu Cáp ELBOW T-PLUG 3M (Hàng Có Sẵn)

  Tổng đại lý phân phối đầu cáp – hộp nối 3M giá ưu đãi

  Báo Giá: Đầu Cáp 3M [Cập Nhật Đầy Đủ]

  Giá bán sản phẩm 3M: Đầu cáp trung thế co nguội 1 pha 24kV trong nhà

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 35mm² 3M QTII-4S-12-35 1C x 35 930,000
  2 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 50mm² 3M QTII-4S-12-50 1C x 50 930,000
  3 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 70mm² 3M QTII-4S-12-70 1C x 70 1,210,000
  4 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 95mm² 3M QTII-4S-12-95 1C x 95 1,220,000
  5 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 120mm² 3M QTII-4S-12-120 1C x 120 1,330,000
  6 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 150mm² 3M QTII-4S-12-150 1C x 150 1,330,000
  7 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 185mm² 3M QTII-4S-12-185 1C x 185 1,450,000
  8 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 240mm² 3M QTII-4S-12-240 1C x 240 1,730,000
  9 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 300mm² 3M QTII-4S-12-300 1C x 300 1,850,000
  10 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 400mm² 3M QTII-4S-12-400 1C x 400 2,890,000
  11 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 500mm² 3M QTII-4S-12-500 1C x 500 3,060,000
  12 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 630mm² 3M QTII-4S-12-630 1C x 630 3,180,000

  Cập nhật giá đầu cáp 3M co nguội 3 pha 24kV trong nhà

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 35mm² 3M QTII-4S-32-35 3C x 35 3,980,000
  2 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 50mm² 3M QTII-4S-32-50 3C x 50 3,980,000
  3 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 70mm² 3M QTII-4S-32-70 3C x 70 4,330,000
  4 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 95mm² 3M QTII-4S-32-95 3C x 95 4,330,000
  5 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 120mm² 3M QTII-4S-32-120 3C x 120 4,970,000
  6 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 150mm² 3M QTII-4S-32-150 3C x 150 5,140,000
  7 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 185mm² 3M QTII-4S-32-185 3C x 185 5,370,000
  8 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 240mm² 3M QTII-4S-32-240 3C x 240 6,180,000
  9 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 300mm² 3M QTII-4S-32-300 3C x 300 6,290,000
  10 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 400mm² 3M QTII-4S-32-400 3C x 400 8,430,000
  11 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 500mm² 3M QTII-4S-32-500 3C x 500 8,780,000

  Bảng giá mới nhất: Đầu cáp co nguội 3M 1 pha 24kV ngoài trời 

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 35mm² 3M QTII-6S-12-35 1C x 35 1,280,000
  2 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 50mm² 3M QTII-6S-12-50 1C x 50 1,280,000
  3 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 70mm² 3M QTII-6S-12-70 1C x 70 1,460,000
  4 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 95mm² 3M QTII-6S-12-95 1C x 95 1,460,000
  5 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 120mm² 3M QTII-6S-12-120 1C x 120 1,620,000
  6 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 150mm² 3M QTII-6S-12-150 1C x 150 1,620,000
  7 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 185mm² 3M QTII-6S-12-185 1C x 185 1,730,000
  8 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 240mm² 3M QTII-6S-12-240 1C x 240 2,190,000
  9 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 300mm² 3M QTII-6S-12-300 1C x 300 2,310,000
  10 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 400mm² 3M QTII-6S-12-400 1C x 400 3,410,000
  11 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 500mm² 3M QTII-6S-12-500 1C x 500 3,520,000
  12 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 630mm² 3M QTII-6S-12-630 1C x 630 3,700,000

  Đơn giá mới nhất: Đầu cáp co nguội 3M 3 pha 24kV ngoài trời

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 35mm² 3M QTII-6S-32-35 3C x 35 4,740,000
  2 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 50mm² 3M QTII-6S-32-50 3C x 50 4,740,000
  3 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 70mm² 3M QTII-6S-32-70 3C x 70 5,140,000
  4 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 95mm² 3M QTII-6S-32-95 3C x 95 5,260,000
  5 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 120mm² 3M QTII-6S-32-120 3C x 120 5,780,000
  6 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 150mm² 3M QTII-6S-32-150 3C x 150 5,950,000
  7 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 185mm² 3M QTII-6S-32-185 3C x 185 6,060,000
  8 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 240mm² 3M QTII-6S-32-240 3C x 240 6,470,000
  9 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 300mm² 3M QTII-6S-32-300 3C x 300 7,110,000
  10 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 400mm² 3M QTII-6S-32-400 3C x 400 8,950,000
  11 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 500mm² 3M QTII-6S-32-500 3C x 500 9,190,000

  Báo giá mới nhất: Đầu cáp co nguội 3M 1 pha 35kV trong nhà

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 35mm² 3M QTII-6S-13-35 1C x 35 1,620,000
  2 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 50mm² 3M QTII-6S-13-50 1C x 50 1,620,000
  3 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 70mm² 3M QTII-6S-13-70 1C x 70 1,670,000
  4 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 95mm² 3M QTII-6S-13-95 1C x 95 1,670,000
  5 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 120mm² 3M QTII-6S-13-120 1C x 120 1,970,000
  6 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 150mm² 3M QTII-6S-13-150 1C x 150 2,030,000
  7 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 185mm² 3M QTII-6S-13-185 1C x 185 2,140,000
  8 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 240mm² 3M QTII-6S-13-240 1C x 240 2,260,000
  9 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 300mm² 3M QTII-6S-13-300 1C x 300 3,290,000
  10 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 400mm² 3M QTII-6S-13-400 1C x 400 3,410,000
  11 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 500mm² 3M QTII-6S-13-500 1C x 500 3,520,000
  12 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 630mm² 3M QTII-6S-13-630 1C x 630 3,630,000

  Giá bán các loại đầu cáp co nguội 3M 3 pha 35kV trong nhà 35kV

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 35mm² 3M QTII-6S-33-35 3C x 35 5,900,000
  2 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 50mm² 3M QTII-6S-33-50 3C x 50 5,960,000
  3 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 70mm² 3M QTII-6S-33-70 3C x 70 6,300,000
  4 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 95mm² 3M QTII-6S-33-95 3C x 95 6,470,000
  5 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 120mm² 3M QTII-6S-33-120 3C x 120 7,110,000
  6 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 150mm² 3M QTII-6S-33-150 3C x 150 7,110,000
  7 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 185mm² 3M QTII-6S-33-185 3C x 185 7,340,000
  8 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 240mm² 3M QTII-6S-33-240 3C x 240 7,400,000
  9 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 300mm² 3M QTII-6S-33-300 3C x 300 8,550,000
  10 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 400mm² 3M QTII-6S-33-400 3C x 400 8,960,000
  11 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 500mm² 3M QTII-6S-33-500 3C x 500 9,350,000

  Cập nhật giá đầu cáp co nguội 3M 1 pha 35kV ngoài trời

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 35mm² 3M QTII-8S-13-35 1C x 35 2,080,000
  2 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 50mm² 3M QTII-8S-13-50 1C x 50 2,140,000
  3 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 70mm² 3M QTII-8S-13-70 1C x 70 2,140,000
  4 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 95mm² 3M QTII-8S-13-95 1C x 95 2,200,000
  5 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 120mm² 3M QTII-8S-13-120 1C x 120 2,780,000
  6 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 150mm² 3M QTII-8S-13-150 1C x 150 2,780,000
  7 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 185mm² 3M QTII-8S-13-185 1C x 185 2,890,000
  8 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 240mm² 3M QTII-8S-13-240 1C x 240 3,060,000
  9 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 300mm² 3M QTII-8S-13-300 1C x 300 3,930,000
  10 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 400mm² 3M QTII-8S-13-400 1C x 400 4,110,000
  11 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 500mm² 3M QTII-8S-13-500 1C x 500 4,240,000
  12 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 630mm² 3M QTII-8S-13-630 1C x 630 4,570,000

  Bảng giá mới nhất: Đầu cáp co nguội 3M 3 pha 35kV ngoài trời

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 35mm² 3M QTII-8S-33-35 3C x 35 6,990,000
  2 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 50mm² 3M QTII-8S-33-50 3C x 50 6,990,000
  3 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 70mm² 3M QTII-8S-33-70 3C x 70 7,340,000
  4 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 95mm² 3M QTII-8S-33-95 3C x 95 7,390,000
  5 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 120mm² 3M QTII-8S-33-120 3C x 120 8,260,000
  6 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 150mm² 3M QTII-8S-33-150 3C x 150 8,270,000
  7 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 185mm² 3M QTII-8S-33-185 3C x 185 8,660,000
  8 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 240mm² 3M QTII-8S-33-240 3C x 240 8,950,000
  9 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 300mm² 3M QTII-8S-33-300 3C x 300 9,700,000
  10 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 400mm² 3M QTII-8S-33-400 3C x 400 10,220,000
  11 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 500mm² 3M QTII-8S-33-500 3C x 500 10,620,000

  Đơn giá mới nhất: Hộp nối cáp 3M 3 pha 24kV – loại quấn băng bơm nhựa Resin

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 50mm² 3M 5B-3Cx50-Cu 3C x 50 6,700,000
  2 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 70mm² 3M 5B-3Cx70-Cu 3C x 70 6,900,000
  3 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 95mm² 3M 5B-3Cx95-Cu 3C x 95 7,380,000
  4 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 120mm² 3M 5B-3Cx120-Cu 3C x 120 7,580,000
  5 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 150mm² 3M 5B-3Cx150-Cu 3C x 150 7,890,000
  6 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 185mm² 3M 5B-3Cx185-Cu 3C x 185 8,110,000
  7 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 240mm² 3M 5B-3Cx240-Cu 3C x 240 9,700,000
  8 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 300mm² 3M 5B-3Cx300-Cu 3C x 300 10,500,000
  9 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 400mm² 3M 5B-3Cx400-Cu 3C x 400 11,260,000

  Báo giá bán hộp nối cáp 3M 1 pha 35kV – loại quấn băng bơm nhựa Resin

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Hộp nối cáp ngầm trung thế 35kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 50mm² 3M 6B-3Cx50-Cu 3C x 50 9,000,000
  2 Hộp nối cáp ngầm trung thế 35kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 70mm² 3M 6B-3Cx70-Cu 3C x 70 9,400,000
  3 Hộp nối cáp ngầm trung thế 35kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 95mm² 3M 6B-3Cx95-Cu 3C x 95 10,380,000
  4 Hộp nối cáp ngầm trung thế 35kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 120mm² 3M 6B-3Cx120-Cu 3C x 120 10,900,000
  5 Hộp nối cáp ngầm trung thế 35kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 150mm² 3M 6B-3Cx150-Cu 3C x 150 11,280,000
  6 Hộp nối cáp ngầm trung thế 35kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 185mm² 3M 6B-3Cx185-Cu 3C x 185 12,970,000
  7 Hộp nối cáp ngầm trung thế 35kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 240mm² 3M 6B-3Cx240-Cu 3C x 240 14,400,000
  8 Hộp nối cáp ngầm trung thế 35kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 300mm² 3M 6B-3Cx300-Cu 3C x 300 14,780,000
  9 Hộp nối cáp ngầm trung thế 35kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 400mm² 3M 6B-3Cx400-Cu 3C x 400 15,370,000
  10 Hộp nối cáp ngầm trung thế 35kV 3 pha – loại quấn băng bơm nhựa Resin  – 500mm² 3M 6B-3Cx500-Cu 3C x 500 17,100,000

  Giá bán các loại đầu cáp 3M Tee Plug 24kV dùng cho tủ RMU

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp T-plug 24kV lắp cho tủ RMU – 50mm² 3M Tee Connectors 24kV – 630A 3C x 50 11,770,000
  2 Đầu cáp T-plug 24kV lắp cho tủ RMU  – 70mm² 3M Tee Connectors 24kV – 630A 3C x 70 11,770,000
  3 Đầu cáp T-plug 24kV lắp cho tủ RMU – 95mm² 3M Tee Connectors 24kV – 630A 3C x 95 11,770,000
  4 Đầu cáp T-plug 24kV lắp cho tủ RMU – 120mm² 3M Tee Connectors 24kV – 630A 3C x 120 11,770,000
  5 Đầu cáp T-plug 24kV lắp cho tủ RMU – 150mm² 3M Tee Connectors 24kV – 630A 3C x 150 11,770,000
  6 Đầu cáp T-plug 24kV lắp cho tủ RMU – 185mm² 3M Tee Connectors 24kV – 630A 3C x 185 12,800,000
  7 Đầu cáp T-plug 24kV lắp cho tủ RMU – 240mm² 3M Tee Connectors 24kV – 630A 3C x 240 13,100,000

  Cập nhật giá đầu cáp Tee Plug – Elbow 3M – 24kV dùng cho tủ RMU

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp T-Plug và Elbow 24kV lắp cho tủ RMU – 50mm² 3M Elbow connectors 24kV – 250A 3C x 50 7,000,000
  2 Đầu cáp T-Plug và Elbow 24kV lắp cho tủ RMU  – 70mm² 3M Elbow connectors 24kV – 250A 3C x 70 7,000,000
  3 Đầu cáp T-Plug và Elbow 24kV lắp cho tủ RMU – 95mm² 3M Elbow connectors 24kV – 250A 3C x 95 7,000,000
  4 Đầu cáp T-Plug và Elbow 24kV lắp cho tủ RMU – 120mm² 3M Elbow connectors 24kV – 250A 3C x 120 8,300,000

  Bảng giá mới nhất: đầu cáp co nhiệt hạ thế 3M – 0,6/1kV

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp hạ thế 0,6/1kV, co nhiệt – 10÷16mm² 3M HST 1/4 (3+1)A 4×10÷16 1,200,000
  2 Đầu cáp hạ thế 0,6/1kV, co nhiệt – 25÷50mm² 3M HST 1/4 (3+1)B 4×25÷50 1,300,000
  3 Đầu cáp hạ thế 0,6/1kV, co nhiệt – 70÷120mm² 3M HST 1/4 (3+1)C 4×70÷120 1,400,000
  4 Đầu cáp hạ thế 0,6/1kV, co nhiệt – 150÷240mm² 3M HST 1/4 (3+1)D 4×150÷240 1,600,000
  5 Đầu cáp hạ thế 0,6/1kV, co nhiệt – 300÷400mm² 3M HST 1/4 (3+1)E 4×300÷400 1,900,000

  Đơn giá sản phẩm hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 3M – 0,6/1kV

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Hộp nối cáp hạ thế 0,6/1kV, co nhiệt – 10÷16mm² 3M HSS 1/4 (3+1)A 4×10 ¸16 1,300,000
  2 Hộp nối cáp hạ thế 0,6/1kV, co nhiệt – 25÷50mm² 3M HSS 1/4 (3+1)B 4×25 ¸ 50 1,470,000
  3 Hộp nối cáp hạ thế 0,6/1kV, co nhiệt – 70÷120mm² 3M HSS 1/4 (3+1)C 4×70 ¸ 120 1,580,000
  4 Hộp nối cáp hạ thế 0,6/1kV, co nhiệt – 150÷240mm² 3M HSS 1/4 (3+1)D 4×150 ¸ 240 1,680,000
  5 Hộp nối cáp hạ thế 0,6/1kV, co nhiệt – 300÷400mm² 3M HSS 1/4 (3+1)E 4×300 ¸ 400 1,750,000

  Báo giá đầu cáp co nhiệt 1 pha 3M – 24kV trong nhà

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 35mm² 3M MHI 24kV – 1×35 35 760,000
  2 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 50mm² 3M MHI 24kV – 1×50 50 760,000
  3 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 70mm² 3M MHI 24kV – 1×70 70 1,010,000
  4 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 95mm² 3M MHI 24kV – 1×95 95 1,020,000
  5 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 120mm² 3M MHI 24kV – 1×120 120 1,040,000
  6 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 150mm² 3M MHI 24kV – 1×150 150 1,150,000
  7 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 185mm² 3M MHI 24kV – 1×185 185 1,160,000
  8 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 240mm² 3M MHI 24kV – 1×240 240 1,200,000
  9 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 300mm² 3M MHI 24kV – 1×300 300 1,240,000

  Giá bán đầu cáp co nhiệt 3 pha 3M – 24kV trong nhà

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 35mm² 3M MHI 24kV – 3×35 35 2,270,000
  2 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 50mm² 3M MHI 24kV – 3×50 50 2,270,000
  3 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 70mm² 3M MHI 24kV – 3×70 70 3,020,000
  4 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 95mm² 3M MHI 24kV – 3×95 95 3,050,000
  5 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 120mm² 3M MHI 24kV – 3×120 120 3,110,000
  6 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 150mm² 3M MHI 24kV – 3×150 150 3,440,000
  7 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 185mm² 3M MHI 24kV – 3×185 185 3,480,000
  8 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 240mm² 3M MHI 24kV – 3×240 240 3,570,000
  9 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 300mm² 3M MHI 24kV – 3×300 300 3,710,000

  Báo giá đầu cáp co nhiệt 1 pha 3M – 35kV trong nhà

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 35mm² 3M MHI 35kV – 1×35 35 LH: 0903924986
  2 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 50mm² 3M MHI 35kV – 1×50 50 LH: 0903924986
  3 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 70mm² 3M MHI 35kV – 1×70 70 LH: 0903924986
  4 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 95mm² 3M MHI 35kV – 1×95 95 LH: 0903924986
  5 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 120mm² 3M MHI 35kV – 1×120 120 LH: 0903924986
  6 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 150mm² 3M MHI 35kV – 1×150 150 LH: 0903924986
  7 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 185mm² 3M MHI 35kV – 1×185 185 LH: 0903924986
  8 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 240mm² 3M MHI 35kV – 1×240 240 LH: 0903924986
  9 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 300mm² 3M MHI 35kV – 1×300 300 LH: 0903924986

  Giá bán đầu cáp co nhiệt 3 pha 3M – 35kV trong nhà

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 35mm² 3M MHI 35kV – 3×35 35 LH: 0903924986
  2 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 50mm² 3M MHI 35kV – 3×50 50 LH: 0903924986
  3 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 70mm² 3M MHI 35kV – 3×70 70 LH: 0903924986
  4 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 95mm² 3M MHI 35kV – 3×95 95 LH: 0903924986
  5 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 120mm² 3M MHI 35kV – 3×120 120 LH: 0903924986
  6 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 150mm² 3M MHI 35kV – 3×150 150 LH: 0903924986
  7 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 185mm² 3M MHI 35kV – 3×185 185 LH: 0903924986
  8 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 240mm² 3M MHI 35kV – 3×240 240 LH: 0903924986
  9 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 300mm² 3M MHI 35kV – 3×300 300 LH: 0903924986

  Cập nhật giá đầu cáp co nhiệt 1 pha 3M – 24kV ngoài trời

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 35mm² 3M MHO 24kV – 1×35 35 980,000
  2 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 50mm² 3M MHO 24kV – 1×50 50 980,000
  3 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 70mm² 3M MHO 24kV – 1×70 70 1,180,000
  4 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 95mm² 3M MHO 24kV – 1×95 95 1,190,000
  5 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 120mm² 3M MHO 24kV – 1×120 120 1,210,000
  6 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 150mm² 3M MHO 24kV – 1×150 150 1,370,000
  7 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 185mm² 3M MHO 24kV – 1×185 185 1,400,000
  8 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 240mm² 3M MHO 24kV – 1×240 240 1,430,000
  9 Đầu cáp 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 300mm² 3M MHO 24kV – 1×300 300 1,470,000

  Bảng giá đầu cáp co nhiệt 3 pha 3M – 24kV ngoài trời

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 35mm² 3M MHO 24kV – 3×35 35 2,910,000
  2 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 50mm² 3M MHO 24kV – 3×50 50 2,910,000
  3 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 70mm² 3M MHO 24kV – 3×70 70 3,530,000
  4 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 95mm² 3M MHO 24kV – 3×95 95 3,560,000
  5 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 120mm² 3M MHO 24kV – 3×120 120 3,620,000
  6 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 150mm² 3M MHO 24kV – 3×150 150 4,120,000
  7 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 185mm² 3M MHO 24kV – 3×185 185 4,170,000
  8 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 240mm² 3M MHO 24kV – 3×240 240 4,260,000
  9 Đầu cáp 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 300mm² 3M MHO 24kV – 3×300 300 4,400,000

  Bảng giá đầu cáp co nhiệt 1 pha 3M – 35kV ngoài trời

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 35mm² 3M MHO 35kV – 1×35 35 LH: 0903924986
  2 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 50mm² 3M MHO 35kV – 1×50 50 LH: 0903924986
  3 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 70mm² 3M MHO 35kV – 1×70 70 LH: 0903924986
  4 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 95mm² 3M MHO 35kV – 1×95 95 LH: 0903924986
  5 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 120mm² 3M MHO 35kV – 1×120 120 LH: 0903924986
  6 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 150mm² 3M MHO 35kV – 1×150 150 LH: 0903924986
  7 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 185mm² 3M MHO 35kV – 1×185 185 LH: 0903924986
  8 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 240mm² 3M MHO 35kV – 1×240 240 LH: 0903924986
  9 Đầu cáp 35kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 300mm² 3M MHO 35kV – 1×300 300 LH: 0903924986

  Cập nhật giá đầu cáp co nhiệt 3 pha 3M – 35kV ngoài trời

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 35mm² 3M MHO 35kV – 3×35 35 LH: 0903924986
  2 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 50mm² 3M MHO 35kV – 3×50 50 LH: 0903924986
  3 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 70mm² 3M MHO 35kV – 3×70 70 LH: 0903924986
  4 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 95mm² 3M MHO 35kV – 3×95 95 LH: 0903924986
  5 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 120mm² 3M MHO 35kV – 3×120 120 LH: 0903924986
  6 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 150mm² 3M MHO 35kV – 3×150 150 LH: 0903924986
  7 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 185mm² 3M MHO 35kV – 3×185 185 LH: 0903924986
  8 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 240mm² 3M MHO 35kV – 3×240 240 LH: 0903924986
  9 Đầu cáp 35kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 300mm² 3M MHO 35kV – 3×300 300 LH: 0903924986

  Đơn giá hộp nối cáp ngầm trung thế 3M co nguội 24kV

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Mã Hiệu Tiết Diện Đơn Giá Chưa VAT
  1 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV, co nguội  – 50mm² 3M QS2000E 50 7,930,000
  2 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV, co nguội  – 70mm² 3M QS2000E 70 7,950,000
  3 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV, co nguội  – 95mm² 3M QS2000E 95 7,980,000
  4 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV, co nguội  – 120mm² 3M QS2000E 120 8,020,000
  5 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV, co nguội  – 150mm² 3M QS2000E 150 8,120,000
  6 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV, co nguội  – 185mm² 3M QS2000E 185 8,160,000
  7 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV, co nguội  – 240mm² 3M QS2000E 240 8,260,000
  8 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV, co nguội  – 300mm² 3M QS2000E 300 8,530,000

  Báo giá các loại băng keo điện 3M

  STT Tên Sản Phẩm Thương Hiệu Kích Thước Đơn Giá Chưa VAT
  1 Băng Keo Điện Scotch 35 Red 3M 3/4in x 66 ft LH: 0903924986
  2 Băng Keo Điện Scotch 35 Yellow 3M 3/4in x 66 ft LH: 0903924986
  3 Băng Keo Điện Scotch 35 Green 3M 3/4in x 66 ft LH: 0903924986
  4 Băng Keo Điện Scotch 35 Blue 3M 3/4in x 66 ft LH: 0903924986
  5 Băng Keo Điện Scotch 35 Brown 3M 3/4in x 66 ft LH: 0903924986
  6 Băng Keo Điện Scotch 35 Blue 3M 3/4in x 66 ft LH: 0903924986
  7 Băng Keo Điện Scotch Super 33+ USA
  3M 19mm x 20m LH: 0903924986
  8 Băng Keo Điện Scotch 23 Rubber
  3M 19mm x 9.15m LH: 0903924986
  9 Băng Keo Điện Vinyl Scotch 22 3M 1/2″ x 36 yd LH: 0903924986
  10 Băng Keo Điện Scotch 70 3M 1in x 30 ft
  LH: 0903924986
  11 Băng Keo Sửa Chữa Vỏ Cáp Scotch 2234 3M 2in x 6 ft LH: 0903924986

  Đại Lý Phân Phối Sản Phẩm 3M Chính Hãng – Uy Tín

  Chúng tôi hiện là đại lý chính hãng chuyên cung cấp đầu cáp – hộp nối thương hiệu 3M xuất xứ rõ ràng – mẫu mã đa dạng – chất lượng bảo đảm – giá cả hợp lý.

  Đại lý 3M tại TPHCM:

  đại lý 3M quận 1, đại lý 3M quận 2, đại lý 3M quận 3, đại lý 3M quận 4, đại lý 3M quận 5, đại lý 3M quận 6, đại lý 3M quận 7, đại lý 3M quận 8, đại lý 3M quận 9, đại lý 3M quận 10, đại lý 3M quận 11, đại lý 3M quận 12, đại lý 3M quận Bình Tân, đại lý 3M huyện Bình Chánh, đại lý 3M quận Tân Bình, đại lý 3M quận Tân Phú, đại lý 3M quận Gò Vấp, đại lý 3M quận Thủ Đức, đại lý 3M quận Bình Thạnh, đại lý 3M huyện Củ Chi, đại lý 3M huyện Hóc Môn, đại lý 3M huyện Nhà Bè.

  Đại lý 3M Miền Nam:

  Đại lý 3M Bà Rịa – Vũng Tàu, đại lý 3M Đồng Nai, đại lý 3M Bình Dương, đại lý 3M Tây Ninh, đại lý 3M Bình Phước.

  Đại lý 3M các tỉnh miền Trung – Tây nguyên: 

  Đại lý 3M Đắc Lắc, đại lý 3M Đắc Nông, đại lý 3M Lâm Đồng, đại lý 3M Gia Lai, đại lý 3M Kon Tum, đại lý 3M Quảng Trị, đại lý 3M Huế, đại lý 3M Quảng Nam, đại lý 3M Quảng Ngãi, đại lý 3M Bình Định, đại lý 3M Phú Yên, đại lý 3M Khánh Hòa.

  Đại lý 3M khu vực miền Tây nam bộ:

  Đại lý 3M Long An, đại lý 3M Cần Thơ, đại lý 3M An Giang, đại lý 3M Bạc Liêu, đại lý 3M Bến Tre, đại lý 3M Cà Mau, đại lý 3M Sóc Trăng, đại lý 3M Hậu Giang, đại lý 3M Trà Vinh, đại lý 3M Đồng Tháp, đại lý 3M Vĩnh Long, đại lý 3M Kiên Giang, đại lý 3M Tiền Giang.

  Quý khách có thể tham khảo thêm catalogue và bảng giá đầu cáp ABB co nhiệt, co nguội; đầu cáp REPL, Raychem,… hoặc các vật tư điện trung – hạ thế: máy biến thế (Thibidi, Shihlin, MBT, HBT, Sanaky); Recloser (Schneider, Entec, Copper); tủ RMU, tủ hạ thế, tủ trung thế (Schneider, ABB, Copper, Siemens); dây cáp điện (CADIVI, LS Vina, Tài Trường Thành); vật tư thi công trạm biến áp;…

  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

   ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
   - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
   - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
   - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
   - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
   - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

   Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An