Giá Đầu Cáp 3M 2021 – Bảng Giá Đầu Cáp Co Nguội/Co Nhiệt 3M

Giá Đầu Cáp 3M 2021 – Bảng Giá Đầu Cáp Co Nguội/Co Nhiệt 3M

STTMÃ SPTÊN HÀNG HÓAĐVTSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁTHÀNH TIỀNHÃNG SX
13M24NT135Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 35mm2Cái1            1,158,544               1,158,5443M
23M24NT150Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 50mm2Cái1            1,158,544               1,158,5443M
33M24NT170Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 70mm2Cái1            1,310,778               1,310,7783M
43M24NT195Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 95mm2Cái1            1,302,744               1,302,7443M
53M24NT1120Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 120mm2Cái1            1,328,288               1,328,2883M
63M24NT1150Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 150mm2Cái1            1,421,400               1,421,4003M
73M24NT1185Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 185mm2Cái1            1,433,760               1,433,7603M
83M24NT1240Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 240mm2Cái1            1,458,480               1,458,4803M
93M24NT1300Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 300mm2Cái1            1,507,096               1,507,0963M
103M24NN135Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 35mm2Cái1            1,312,220               1,312,2203M
113M24NN150Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 50mm2Cái1            1,312,220               1,312,2203M
123M24NN170Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 70mm2Cái1            1,507,096               1,507,0963M
133M24NN195Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 95mm2Cái1            1,519,868               1,519,8683M
143M24NN1120Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 120mm2Cái1            1,495,560               1,495,5603M
153M24NN1150Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 150mm2Cái1            1,693,320               1,693,3203M
163M24NN1185Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 185mm2Cái1            1,730,400               1,730,4003M
173M24NN1240Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 240mm2Cái1            1,679,106               1,679,1063M
183M24NN1300Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 300mm2Cái1            1,726,074               1,726,0743M
193M24NT335Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 35mm2Bộ1            3,179,816               3,179,8163M
203M24NT350Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 50mm2Bộ1            3,179,816               3,179,8163M
213M24NT370Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 70mm2Bộ1            3,981,568               3,981,5683M
223M24NT395Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 95mm2Bộ1            4,021,120               4,021,1203M
233M24NT3120Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 120mm2Bộ1            3,972,092               3,972,0923M
243M24NT3150Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 150mm2Bộ1            4,393,568               4,393,5683M
253M24NT3185Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 185mm2Bộ1            4,372,968               4,372,9683M
263M24NT3240Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 240mm2Bộ1            4,412,520               4,412,5203M
273M24NT3300Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 300mm2Bộ1            4,432,708               4,432,7083M
283M24NN335Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 35mm2Bộ1            3,896,490               3,896,4903M
293M24NN350Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 50mm2Bộ1            3,896,490               3,896,4903M
303M24NN370Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 70mm2Bộ1            4,653,952               4,653,9523M
313M24NN395Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 95mm2Bộ1            4,620,168               4,620,1683M
323M24NN3120Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 120mm2Bộ1            4,698,036               4,698,0363M
333M24NN3150Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 150mm2Bộ1            5,601,552               5,601,5523M
343M24NN3185Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 185mm2Bộ1            5,669,532               5,669,5323M
353M24NN3240Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 240mm2Bộ1            5,616,384               5,616,3843M
363M24NN3300Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 300mm2Bộ1            5,619,680               5,619,6803M
373M24NGT135Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2Cái1            1,570,956               1,570,9563M
383M24NGT150Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2Cái1            1,570,956               1,570,9563M
393M24NGT170Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2Cái1            1,969,154               1,969,1543M
403M24NGT195Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2Cái1            1,960,296               1,960,2963M
413M24NGT1120Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2Cái1            2,000,054               2,000,0543M
423M24NGT1150Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2Cái1            2,000,054               2,000,0543M
433M24NGT1185Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2Cái1            2,031,160               2,031,1603M
443M24NGT1240Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2Cái1            2,565,936               2,565,9363M
453M24NGT1300Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2Cái1            2,591,480               2,591,4803M
463M24NGT1400Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2Cái1            4,048,312               4,048,3123M
473M24NGT1500Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2Cái1            3,971,268               3,971,2683M
483M24NGT1630Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2Cái1            3,995,988               3,995,9883M
493M24NGN125Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 25mm2Cái1            2,003,968               2,003,9683M
503M24NGN135Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2Cái1            2,003,968               2,003,9683M
513M24NGN150Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2Cái1            2,003,968               2,003,9683M
523M24NGN170Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2Cái1            2,345,928               2,345,9283M
533M24NGN195Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2Cái1            2,345,928               2,345,9283M
543M24NGN1120Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2Cái1            2,469,528               2,469,5283M
553M24NGN1150Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2Cái1            2,469,528               2,469,5283M
563M24NGN1185Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2Cái1            2,459,022               2,459,0223M
573M24NGN1240Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2Cái1            3,112,866               3,112,8663M
583M24NGN1300Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2Cái1            3,093,090               3,093,0903M
593M24NGN1400Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2Cái1            4,565,990               4,565,9903M
603M24NGN1500Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2Cái1            4,568,256               4,568,2563M
613M24NGN1630Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2Cái1            4,573,200               4,573,2003M
623M35NGT135Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 35mm2Cái1            2,469,528               2,469,5283M
633M35NGT150Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 50mm2Cái1            2,469,528               2,469,5283M
643M35NGT170Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 70mm2Cái1            2,469,528               2,469,5283M
653M35NGT195Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 95mm2Cái1            2,476,944               2,476,9443M
663M35NGT1120Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 120mm2Cái1            3,084,232               3,084,2323M
673M35NGT1150Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 150mm2Cái1            3,094,532               3,094,5323M
683M35NGT1185Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 185mm2Cái1            3,085,880               3,085,8803M
693M35NGT1240Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 240mm2Cái1            3,072,696               3,072,6963M
703M35NGT1300Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 300mm2Cái1            4,608,632               4,608,6323M
713M35NGT1400Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 400mm2Cái1            4,565,990               4,565,9903M
723M35NGT1500Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 500mm2Cái1            4,568,256               4,568,2563M
733M35NGT1630Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 630mm2Cái1            4,561,458               4,561,4583M
743M35NGN135Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 35mm2Cái1            3,342,144               3,342,1443M
753M35NGN150Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 50mm2Cái1            3,350,384               3,350,3843M
763M35NGN170Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 70mm2Cái1            3,350,384               3,350,3843M
773M35NGN195Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 95mm2Cái1            3,353,680               3,353,6803M
783M35NGN1120Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 120mm2Cái1            4,008,760               4,008,7603M
793M35NGN1150Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 150mm2Cái1            4,008,760               4,008,7603M
803M35NGN1185Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 185mm2Cái1            3,988,778               3,988,7783M
813M35NGN1240Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 240mm2Cái1            4,034,304               4,034,3043M
823M35NGN1300Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 300mm2Cái1            5,667,060               5,667,0603M
833M35NGN1400Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 400mm2Cái1            5,757,288               5,757,2883M
843M35NGN1500Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 500mm2Cái1            5,677,360               5,677,3603M
853M35NGN1630Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 630mm2Cái1            5,648,520               5,648,5203M
863M24NGT335Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2Bộ1            5,903,136               5,903,1363M
873M24NGT350Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2Bộ1            5,903,136               5,903,1363M
883M24NGT370Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2Bộ1            6,511,454               6,511,4543M
893M24NGT395Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2Bộ1            6,511,454               6,511,4543M
903M24NGT3120Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2Bộ1            7,269,122               7,269,1223M
913M24NGT3150Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2Bộ1            7,305,996               7,305,9963M
923M24NGT3185Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2Bộ1            7,301,052               7,301,0523M
933M24NGT3240Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2Bộ1            8,147,712               8,147,7123M
943M24NGT3300Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2Bộ1            8,033,588               8,033,5883M
953M24NGT3400Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2Bộ1          10,419,480             10,419,4803M
963M24NGT3500Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2Bộ1          10,490,344             10,490,3443M
973M24NGT3630Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2Bộ1                       –                          –3M
983M24NGN325Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 25mm2Bộ1            7,030,368               7,030,3683M
993M24NGN335Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2Bộ1            7,030,368               7,030,3683M
1003M24NGN350Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2Bộ1            7,030,368               7,030,3683M
1013M24NGN370Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2Bộ1            7,623,648               7,623,6483M
1023M24NGN395Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2Bộ1            7,693,276               7,693,2763M
1033M24NGN3120Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2Bộ1            8,691,964               8,691,9643M
1043M24NGN3150Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2Bộ1            8,702,470               8,702,4703M
1053M24NGN3185Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2Bộ1            8,613,684               8,613,6843M
1063M24NGN3240Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2Bộ1            9,329,740               9,329,7403M
1073M24NGN3300Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2Bộ1            9,373,824               9,373,8243M
1083M24NGN3400Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2Bộ1          11,430,940             11,430,9403M
1093M24NGN3500Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2Bộ1          11,358,840             11,358,8403M
1103M24NGN3630Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2Bộ1                       –                          –3M
1113M35NGT335Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2Bộ1            8,629,340               8,629,3403M
1123M35NGT350Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2Bộ1            8,594,320               8,594,3203M
1133M35NGT370Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2Bộ1            8,695,260               8,695,2603M
1143M35NGT395Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2Bộ1            8,663,330               8,663,3303M
1153M35NGT3120Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2Bộ1            9,227,358               9,227,3583M
1163M35NGT3150Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2Bộ1            9,227,358               9,227,3583M
1173M35NGT3185Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2Bộ1            9,374,648               9,374,6483M
1183M35NGT3240Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2Bộ1            9,298,840               9,298,8403M
1193M35NGT3300Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2Bộ1          11,448,450             11,448,4503M
1203M35NGT3400Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2Bộ1          11,443,712             11,443,7123M
1213M35NGT3500Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2Bộ1          11,556,600             11,556,6003M
1223M35NGT3630Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2Bộ1                       –                          –3M
1233M35NGN335Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2Bộ1          11,087,538             11,087,5383M
1243M35NGN350Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2Bộ1          11,087,538             11,087,5383M
1253M35NGN370Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2Bộ1          11,037,892             11,037,8923M
1263M35NGN395Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2Bộ1          11,113,082             11,113,0823M
1273M35NGN3120Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2Bộ1          12,251,232             12,251,2323M
1283M35NGN3150Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2Bộ1          12,266,064             12,266,0643M
1293M35NGN3185Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2Bộ1          12,309,324             12,309,3243M
1303M35NGN3240Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2Bộ1          12,352,790             12,352,7903M
1313M35NGN3300Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2Bộ1          13,387,940             13,387,9403M
1323M35NGN3400Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2Bộ1          13,474,048             13,474,0483M
1333M35NGN3500Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2Bộ1          13,345,092             13,345,0923M
1343M35NGN3630Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2Bộ1          13,374,138             13,374,1383M
1353M24DK350Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 50 mm2Bộ1            9,293,484               9,293,4843M
1363M24DK370Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 70 mm2Bộ1            9,463,022               9,463,0223M
1373M24DK395Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 95 mm2Bộ1          10,075,460             10,075,4603M
1383M24DK3120Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 120 mm2Bộ1          10,208,948             10,208,9483M
1393M24DK3150Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 150 mm2Bộ1          10,954,874             10,954,8743M
1403M24DK3185Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 185 mm2Bộ1          11,435,472             11,435,4723M
1413M24DK3240Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 240 mm2Bộ1          13,163,400             13,163,4003M
1423M24DK3300Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 300 mm2Bộ1          14,348,106             14,348,1063M
1433M24DK3400Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 400 mm2Bộ1          15,037,176             15,037,1763M
1443M24DK3500Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 500 mm2Bộ1                       –                          –3M
1453M36DK350Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 50mm2Bộ1          12,271,214             12,271,2143M
1463M36DK370Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 70 mm2Bộ1          13,037,328             13,037,3283M
1473M36DK395Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 95 mm2Bộ1          14,586,860             14,586,8603M
1483M36DK3120Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 120mm2Bộ1          15,548,880             15,548,8803M
1493M36DK3150Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 150 mm2Bộ1          16,501,424             16,501,4243M
1503M36DK3185Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 185 mm2Bộ1          17,498,052             17,498,0523M
1513M36DK3240Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 240 mm2Bộ1          19,452,580             19,452,5803M
1523M36DK3300Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 300 mm2Bộ1          20,447,560             20,447,5603M
1533M36DK3400Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 400 mm2Bộ1          22,163,540             22,163,5403M
1543M36DK3500Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 500 mm2Bộ1                       –                          –3M
1553M24HNG350Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 50mm2Bộ1          11,598,418             11,598,4183M
1563M24HNG370Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 70mm2Bộ1          11,627,670             11,627,6703M
1573M24HNG395Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 95mm2Bộ1          11,671,548             11,671,5483M
1583M24HNG3120Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 120mm2Bộ1          11,730,052             11,730,0523M
1593M24HNG3150Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 150mm2Bộ1          11,876,312             11,876,3123M
1603M24HNG3185Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 185mm2Bộ1          11,934,816             11,934,8163M
1613M24HNG3240Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 240mm2Bộ1          12,081,076             12,081,0763M
1623M24HNG3300Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 300mm2Bộ1          11,948,824             11,948,8243M
1633M24HNG3400Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 400mm2Bộ1          11,746,944             11,746,9443M
1643MD41016Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×10 ÷ 16mm2Bộ1            1,038,240               1,038,2403M
1653MD42550Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×25 ÷ 50mm2Bộ1            1,044,420               1,044,4203M
1663MD470120Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×70 ÷ 120mm2Bộ1            1,067,080               1,067,0803M
1673MD4150240Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×150 ÷ 240mm2Bộ1            1,318,400               1,318,4003M
1683MD4300400Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×300 ÷ 400mm2Bộ1            1,330,760               1,330,7603M
1693MH41016Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×10 – 16mm2Bộ1            1,365,780               1,365,7803M
1703MH42550Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×25 – 50mm2Bộ1            1,384,320               1,384,3203M
1713MH470120Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×70 – 120mm2Bộ1            1,452,300               1,452,3003M
1723MH4150240Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×150 – 240mm2Bộ1            1,549,120               1,549,1203M
1733MH4300400Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×300-400mm2Bộ1            1,610,920               1,610,9203M
1743MHKG1625Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×16-25mm2Bộ1            1,110,340               1,110,3403M
1753MHKG3550Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×35-50mm2Bộ1            1,681,990               1,681,9903M
1763MHKG7095Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×70-95mm2Bộ1            2,274,240               2,274,2403M
1773MHKG120150Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×120-150mm2Bộ1            2,994,890               2,994,8903M
1783MHKG185240Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×185-240mm2Bộ1            3,519,510               3,519,5103M
1793MHKG300400Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×300-400mm2Bộ1            4,209,610               4,209,6103M
1803MHCG1625Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×16-25mm2Bộ1            1,297,800               1,297,8003M
1813MHCG3550Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×35-50mm2Bộ1            1,905,768               1,905,7683M
1823MHCG7095Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×70-95mm2Bộ1            2,572,734               2,572,7343M
1833MHCG120150Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×120-150mm2Bộ1            3,316,621               3,316,6213M
1843MHCG185240Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×185-240mm2Bộ1            3,995,679               3,995,6793M
1853MHCG300400Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×300-400mm2Bộ1            4,785,792               4,785,7923M
1863MT350Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 50mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
1873MT370Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 70mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
1883MT395Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 95mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
1893MT3120Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 120mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
1903MT3150Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 150mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
1913MT3185Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 185mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
1923MT3240Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 240mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
1933MT3300Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 300mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
1943ME350Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 50mm2Bộ1            9,900,000               9,900,0003M
1953ME370Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 70mm2Bộ1            9,900,000               9,900,0003M
1963ME395Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 95mm2Bộ1            9,900,000               9,900,0003M
1973ME3120Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 120mm2Bộ1          10,225,840             10,225,8403M
1983MT150Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 50mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
1993MT170Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 70mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
2003MT195Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 95mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
2013MT1120Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 120mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
2023MT1150Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 150mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
2033MT1185Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 185mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
2043MT1240Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 240mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
2053MT1300Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 300mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
2063ME150Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 50mm2Cái1                       –                          –3M
2073ME170Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 70mm2Cái1                       –                          –3M
2083ME195Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 95mm2Cái1                       –                          –3M
2093ME1120Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 120mm2Cái1                       –                          –3M
2103M90NA1Hộp nối hạ thế 90-N A1 (8-22mm)Bộ1            1,000,000               1,000,0003M
2113M90NA2Hộp nối hạ thế 90-N A2 (14-30mm)Bộ1            1,540,000               1,540,0003M
2123M90NA3Hộp nối hạ thế 90-N A3 (23-35mm)Bộ1            2,000,000               2,000,0003M

Một số ưu đãi khi mua Đầu Cáp 3M tại Công ty Chúng tôi:

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm Đầu Cáp 3M chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

 • Bảo hành sản phẩm 100%
 • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
 • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
 • Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
  - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
  - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
  - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
  - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
  - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

  0903 924 986