Cáp Ngầm Hạ Thế Ruột Đồng CADIVI [Báo Giá Tốt Nhất Tháng 5-2021]

Cáp Ngầm Hạ Thế Ruột Đồng CADIVI [Báo Giá Tốt Nhất Tháng 5-2021]

Cáp Ngầm Hạ Thế Ruột Đồng CADIVI [Báo Giá Tốt Nhất Tháng 5-2021]

Để cập nhật giá cáp ngầm hạ thế ruột đồng CADIVI (báo giá đại lý tốt nhất tháng 5-2021) – mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí dưới đây:

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

  Catalogue Cáp Ngầm Hạ Thế Ruột Đồng – CADIVI Chính Hãng

  Dây cáp điện CADIVI là dòng sản phẩm được tin dùng trong các công trình điện từ hộ gia đình đến các hệ thống phân phối – truyền tải điện công nghiệp. 

  Cáp CADIVI CVV/DATA & CVV/DSTA 0,6/1kV - Cáp Điện Hạ Thế

  Cấu tạo cáp ngầm hạ thế ruột đồng CADIVI CVV/DATA CVV/DSTA

  Cáp Điện Lực - Cáp Hạ Thế - Cáp Trung Thế - Cáp Ngầm

  Hình Ảnh Cáp Điện Lực CADIVI Giá Tốt Nhất

  Đại Lý CADIVI HCM – Chúng tôi Cung Cấp Cáp Ngầm Hạ Thế CADIVI CXV/DSTA 4x35mm

  Tổng Hợp Giá Cáp Ngầm Hạ Thế Ruột Đồng CADIVI

  Cập nhật bảng giá CADIVI mới công bố 17 tháng 5 năm 2021 – thay thế cho bảng giá list CADIVI 2017, 2018, 2019, 2020, 2/2021 và tất cả thông báo liên quan trước đây.

  Bảng giá: Cáp ngầm hạ thế giáp băng nhôm CADIVI CVV/DATA – 0,6/1kV, TCVN 5935-1

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 Cáp ngầm CVV/DATA-25 – 0,6/1kV 116.300 đ 127.930 đ CADIVI
  2 Cáp ngầm CVV/DATA-35 – 0,6/1kV 149.300 đ 164.230 đ CADIVI
  3 Cáp ngầm CVV/DATA-50 – 0,6/1kV 194.900 đ 214.390 đ CADIVI
  4 Cáp ngầm CVV/DATA-70 – 0,6/1kV 259.100 đ 285.010 đ CADIVI
  5 Cáp ngầm CVV/DATA-95 – 0,6/1kV 348.600 đ 383.460 đ CADIVI
  6 Cáp ngầm CVV/DATA-120 – 0,6/1kV 444.900 đ 489.390 đ CADIVI
  7 Cáp ngầm CVV/DATA-150 – 0,6/1kV 524.000 đ 576.400 đ CADIVI
  8 Cáp ngầm CVV/DATA-185 – 0,6/1kV 645.600 đ 710.160 đ CADIVI
  9 Cáp ngầm CVV/DATA-240 – 0,6/1kV 834.500 đ 917.950 đ CADIVI
  10 Cáp ngầm CVV/DATA-300 – 0,6/1kV 1.038.000 đ 1.141.800 đ CADIVI
  11 Cáp ngầm CVV/DATA-400 – 0,6/1kV 1.315.200 đ 1.446.720 đ CADIVI

  Đơn giá: Cáp đồng ngầm hạ thế giáp băng thép CADIVI CVV/DSTA (2 Lõi) – 0,6/1kV, TCVN 5935-1

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 Cáp ngầm CVV/DSTA-2×4 – 0,6/1kV 59.900 đ 65.890 đ CADIVI
  2 Cáp ngầm CVV/DSTA-2×6 – 0,6/1kV 76.800 đ 84.480 đ CADIVI
  3 Cáp ngầm CVV/DSTA-2×10 – 0,6/1kV 104.900 đ 115.390 đ CADIVI
  4 Cáp ngầm CVV/DSTA-2×16 – 0,6/1kV 150.300 đ 165.330 đ CADIVI
  5 Cáp ngầm CVV/DSTA-2×25 – 0,6/1kV 214.200 đ 235.620 đ CADIVI
  6 Cáp ngầm CVV/DSTA-2×35 – 0,6/1kV 279.000 đ 306.900 đ CADIVI
  7 Cáp ngầm CVV/DSTA-2×50 – 0,6/1kV 364.100 đ 400.510 đ CADIVI
  8 Cáp ngầm CVV/DSTA-2×70 – 0,6/1kV 501.800 đ 551.980 đ CADIVI
  9 Cáp ngầm CVV/DSTA-2×95 – 0,6/1kV 683.400 đ 751.740 đ CADIVI
  10 Cáp ngầm CVV/DSTA-2×120 – 0,6/1kV 909.600 đ 1.000.560 đ CADIVI
  11 Cáp ngầm CVV/DSTA-2×150 – 0,6/1kV 1.073.600 đ 1.180.960 đ CADIVI
  12 Cáp ngầm CVV/DSTA-2×185 – 0,6/1kV 1.328.300 đ 1.461.130 đ CADIVI
  13 Cáp ngầm CVV/DSTA-2×240 – 0,6/1kV 1.715.300 đ 1.886.830 đ CADIVI
  14 Cáp ngầm CVV/DSTA-2×300 – 0,6/1kV 2.145.600 đ 2.360.160 đ CADIVI
  15 Cáp ngầm CVV/DSTA-2×400 – 0,6/1kV 2.715.600 đ 2.987.160 đ CADIVI

  Báo giá: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng CADIVI CVV/DSTA 3R – 0,6/1kV, TCVN 5935-1

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 CVV/DSTA-3×6 – 0,6/1kV 98.400 đ 108.240 đ CADIVI
  2 CVV/DSTA-3×10 – 0,6/1kV 139.400 đ 153.340 đ CADIVI
  3 CVV/DSTA-3×16 – 0,6/1kV 202.200 đ 222.420 đ CADIVI
  4 CVV/DSTA-3×25 – 0,6/1kV 294.900 đ 324.390 đ CADIVI
  5 CVV/DSTA-3×35 – 0,6/1kV 388.500 đ 427.350 đ CADIVI
  6 CVV/DSTA-3×50 – 0,6/1kV 518.700 đ 570.570 đ CADIVI
  7 CVV/DSTA-3×70 – 0,6/1kV 724.100 đ 796.510 đ CADIVI
  8 CVV/DSTA-3×95 – 0,6/1kV 1.020.300 đ 1.122.330 đ CADIVI
  9 CVV/DSTA-3×120 – 0,6/1kV 1.310.100 đ 1.441.110 đ CADIVI
  10 CVV/DSTA-3×150 – 0,6/1kV 1.549.800 đ 1.704.780 đ CADIVI
  11 CVV/DSTA-3×185 – 0,6/1kV 1.922.700 đ 2.114.970 đ CADIVI
  12 CVV/DSTA-3×240 – 0,6/1kV 2.501.000 đ 2.751.100 đ CADIVI
  13 CVV/DSTA-3×300 – 0,6/1kV 3.112.800 đ 3.424.080 đ CADIVI
  14 CVV/DSTA-3×400 – 0,6/1kV 3.955.200 đ 4.350.720 đ CADIVI

  Cập nhật giá: Cáp ngầm hạ thế CADIVI CVV/DSTA 4x – 0,6/1kV, TCVN 5935-1

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 CVV/DSTA-4×2,5 – 0,6/1kV 65.300 đ 71.830 đ CADIVI
  2 CVV/DSTA-4×4 – 0,6/1kV 93.300 đ 102.630 đ CADIVI
  3 CVV/DSTA-4×6 – 0,6/1kV 119.100 đ 131.010 đ CADIVI
  4 CVV/DSTA-4×10 – 0,6/1kV 177.300 đ 195.030 đ CADIVI
  5 CVV/DSTA-4×16 – 0,6/1kV 255.600 đ 281.160 đ CADIVI
  6 CVV/DSTA-4×25 – 0,6/1kV 376.800 đ 414.480 đ CADIVI
  7 CVV/DSTA-4×35 – 0,6/1kV 503.900 đ 554.290 đ CADIVI
  8 CVV/DSTA-4×50 – 0,6/1kV 681.900 đ 750.090 đ CADIVI
  9 CVV/DSTA-4×70 – 0,6/1kV 977.100 đ 1.074.810 đ CADIVI
  10 CVV/DSTA-4×95 – 0,6/1kV 1.334.300 đ 1.467.730 đ CADIVI
  11 CVV/DSTA-4×120 – 0,6/1kV 1.713.300 đ 1.884.630 đ CADIVI
  12 CVV/DSTA-4×150 – 0,6/1kV 2.048.000 đ 2.252.800 đ CADIVI
  13 CVV/DSTA-4×185 – 0,6/1kV 2.537.900 đ 2.791.690 đ CADIVI
  14 CVV/DSTA-4×240 – 0,6/1kV 3.305.900 đ 3.636.490 đ CADIVI
  15 CVV/DSTA-4×300 – 0,6/1kV 4.127.900 đ 4.540.690 đ CADIVI
  16 CVV/DSTA-4×400 – 0,6/1kV 5.242.500 đ 5.766.750 đ CADIVI

  Bảng giá: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng CADIVI 3 Pha 4 Lõi CVV/DSTA – 0,6/1kV, TCVN 5935-1

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 CVV/DSTA-3×4+1×2,5 – 0,6/1kV 87.000 đ 95.700 đ CADIVI
  2 CVV/DSTA-3×6+1×4 – 0,6/1kV 112.100 đ 123.310 đ CADIVI
  3 CVV/DSTA-3×10+1×6 – 0,6/1kV 163.200 đ 179.520 đ CADIVI
  4 CVV/DSTA-3×16+1×10 – 0,6/1kV 243.300 đ 267.630 đ CADIVI
  5 CVV/DSTA-3×25+1×16 – 0,6/1kV 348.300 đ 383.130 đ CADIVI
  6 CVV/DSTA-3×35+1×16 – 0,6/1kV 444.300 đ 488.730 đ CADIVI
  7 CVV/DSTA-3×35+1×25 – 0,6/1kV 475.400 đ 522.940 đ CADIVI
  8 CVV/DSTA-3×50+1×25 – 0,6/1kV 610.200 đ 671.220 đ CADIVI
  9 CVV/DSTA-3×50+1×35 – 0,6/1kV 643.800 đ 708.180 đ CADIVI
  10 CVV/DSTA-3×70+1×35 – 0,6/1kV 846.200 đ 930.820 đ CADIVI
  11 CVV/DSTA-3×70+1×50 – 0,6/1kV 888.300 đ 977.130 đ CADIVI
  12 CVV/DSTA-3×95+1×50 – 0,6/1kV 1.186.500 đ 1.305.150 đ CADIVI
  13 CVV/DSTA-3×95+1×70 – 0,6/1kV 1.255.700 đ 1.381.270 đ CADIVI
  14 CVV/DSTA-3×120+1×70 – 0,6/1kV 1.555.500 đ 1.711.050 đ CADIVI
  15 CVV/DSTA-3×120+1×95 – 0,6/1kV 1.648.500 đ 1.813.350 đ CADIVI
  16 CVV/DSTA-3×150+1×70 – 0,6/1kV 1.849.500 đ 2.034.450 đ CADIVI
  17 CVV/DSTA-3×150+1×95 – 0,6/1kV 1.939.100 đ 2.133.010 đ CADIVI
  18 CVV/DSTA-3×185+1×95 – 0,6/1kV 2.254.800 đ 2.480.280 đ CADIVI
  19 CVV/DSTA-3×185+1×120 – 0,6/1kV 2.410.400 đ 2.651.440 đ CADIVI
  20 CVV/DSTA-3×240+1×120 – 0,6/1kV 3.017.000 đ 3.318.700 đ CADIVI
  21 CVV/DSTA-3×240+1×150 – 0,6/1kV 3.111.800 đ 3.422.980 đ CADIVI
  22 CVV/DSTA-3×240+1×185 – 0,6/1kV 3.237.800 đ 3.561.580 đ CADIVI
  23 CVV/DSTA-3×300+1×150 – 0,6/1kV 3.755.100 đ 4.130.610 đ CADIVI
  24 CVV/DSTA-3×300+1×185 – 0,6/1kV 3.762.900 đ 4.139.190 đ CADIVI
  25 CVV/DSTA-3×400+1×185 – 0,6/1kV 4.611.600 đ 5.072.760 đ CADIVI
  26 CVV/DSTA-3×400+1×240 – 0,6/1kV 4.948.800 đ 5.443.680 đ CADIVI

  Đơn giá: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng giáp băng nhôm CADIVI CXV/DATA – 0,6/1kV – TCVN 5935-1

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 CXV/DATA-25 – 0,6/1kV 116.600 đ 128.260 đ CADIVI
  2 CXV/DATA-35 – 0,6/1kV 150.500 đ 165.550 đ CADIVI
  3 CXV/DATA-50 – 0,6/1kV 195.800 đ 215.380 đ CADIVI
  4 CXV/DATA-70 – 0,6/1kV 261.800 đ 287.980 đ CADIVI
  5 CXV/DATA-95 – 0,6/1kV 351.000 đ 386.100 đ CADIVI
  6 CXV/DATA-120 – 0,6/1kV 447.300 đ 492.030 đ CADIVI
  7 CXV/DATA-150 – 0,6/1kV 530.900 đ 583.990 đ CADIVI
  8 CXV/DATA-185 – 0,6/1kV 653.600 đ 718.960 đ CADIVI
  9 CXV/DATA-240 – 0,6/1kV 844.400 đ 928.840 đ CADIVI
  10 CXV/DATA-300 – 0,6/1kV 1.050.600 đ 1.155.660 đ CADIVI
  11 CXV/DATA-400 – 0,6/1kV 1.330.500 đ 1.463.550 đ CADIVI
  12 CXV/DATA-500 – 0,6/1kV 1.687.700 đ 1.856.470 đ CADIVI

  Báo giá: Cáp hạ thế giáp băng thép CADIVI CXV/DSTA (2 Lõi) – 0,6/1kV – TCVN 5935-1

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 CXV/DSTA-2×4 – 0,6/1kV 58.100 đ 63.910 đ CADIVI
  2 CXV/DSTA-2×6 – 0,6/1kV 74.900 đ 82.390 đ CADIVI
  3 CXV/DSTA-2×10 – 0,6/1kV 103.100 đ 113.410 đ CADIVI
  4 CXV/DSTA-2×16 – 0,6/1kV 145.700 đ 160.270 đ CADIVI
  5 CXV/DSTA-2×25 – 0,6/1kV 213.300 đ 234.630 đ CADIVI
  6 CXV/DSTA-2×35 – 0,6/1kV 281.000 đ 309.100 đ CADIVI
  7 CXV/DSTA-2×50 – 0,6/1kV 366.300 đ 402.930 đ CADIVI
  8 CXV/DSTA-2×70 – 0,6/1kV 506.400 đ 557.040 đ CADIVI
  9 CXV/DSTA-2×95 – 0,6/1kV 685.800 đ 754.380 đ CADIVI
  10 CXV/DSTA-2×120 – 0,6/1kV 915.500 đ 1.007.050 đ CADIVI
  11 CXV/DSTA-2×150 – 0,6/1kV 1.083.200 đ 1.191.520 đ CADIVI
  12 CXV/DSTA-2×185 – 0,6/1kV 1.339.100 đ 1.473.010 đ CADIVI
  13 CXV/DSTA-2×240 – 0,6/1kV 1.731.500 đ 1.904.650 đ CADIVI
  14 CXV/DSTA-2×300 – 0,6/1kV 2.163.500 đ 2.379.850 đ CADIVI
  15 CXV/DSTA-2×400 – 0,6/1kV 2.739.200 đ 3.013.120 đ CADIVI

  Cập nhật giá: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng CADIVI CXV/DSTA 3x – 0,6/1kV, TCVN 5935-1

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 CXV/DSTA-3×4 – 0,6/1kV 72.800 đ 80.080 đ CADIVI
  2 CXV/DSTA-3×6 – 0,6/1kV 96.500 đ 106.150 đ CADIVI
  3 CXV/DSTA-3×10 – 0,6/1kV 138.000 đ 151.800 đ CADIVI
  4 CXV/DSTA-3×16 – 0,6/1kV 199.400 đ 219.340 đ CADIVI
  5 CXV/DSTA-3×25 – 0,6/1kV 296.300 đ 325.930 đ CADIVI
  6 CXV/DSTA-3×35 – 0,6/1kV 392.000 đ 431.200 đ CADIVI
  7 CXV/DSTA-3×50 – 0,6/1kV 522.000 đ 574.200 đ CADIVI
  8 CXV/DSTA-3×70 – 0,6/1kV 729.300 đ 802.230 đ CADIVI
  9 CXV/DSTA-3×95 – 0,6/1kV 997.400 đ 1.097.140 đ CADIVI
  10 CXV/DSTA-3×120 – 0,6/1kV 1.314.200 đ 1.445.620 đ CADIVI
  11 CXV/DSTA-3×150 – 0,6/1kV 1.567.800 đ 1.724.580 đ CADIVI
  12 CXV/DSTA-3×185 – 0,6/1kV 1.944.600 đ 2.139.060 đ CADIVI
  13 CXV/DSTA-3×240 – 0,6/1kV 2.528.000 đ 2.780.800 đ CADIVI
  14 CXV/DSTA-3×300 – 0,6/1kV 3.145.500 đ 3.460.050 đ CADIVI
  15 CXV/DSTA-3×400 – 0,6/1kV 3.996.600 đ 4.396.260 đ CADIVI

  Bảng giá: Cáp ngầm hạ thế 4 lõi CADIVI CXV/DSTA – 0,6/1kV, TCVN 5935-1

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 CXV/DSTA-4×4 – 0,6/1kV 90.200 đ 74.360 đ CADIVI
  2 CXV/DSTA-4×6 – 0,6/1kV 115.800 đ 95.590 đ CADIVI
  3 CXV/DSTA-4×10 – 0,6/1kV 174.800 đ 144.210 đ CADIVI
  4 CXV/DSTA-4×16 – 0,6/1kV 254.100 đ 209.660 đ CADIVI
  5 CXV/DSTA-4×25 – 0,6/1kV 378.600 đ 312.400 đ CADIVI
  6 CXV/DSTA-4×35 – 0,6/1kV 508.100 đ 419.100 đ CADIVI
  7 CXV/DSTA-4×50 – 0,6/1kV 683.900 đ 564.190 đ CADIVI
  8 CXV/DSTA-4×70 – 0,6/1kV 958.500 đ 790.790 đ CADIVI
  9 CXV/DSTA-4×95 – 0,6/1kV 1.341.000 đ 1.106.380 đ CADIVI
  10 CXV/DSTA-4×120 – 0,6/1kV 1.737.800 đ 1.433.630 đ CADIVI
  11 CXV/DSTA-4×150 – 0,6/1kV 2.068.800 đ 1.706.760 đ CADIVI
  12 CXV/DSTA-4×185 – 0,6/1kV 2.562.900 đ 2.114.420 đ CADIVI
  13 CXV/DSTA-4×240 – 0,6/1kV 3.340.800 đ 2.756.160 đ CADIVI
  14 CXV/DSTA-4×300 – 0,6/1kV 4.167.600 đ 3.438.270 đ CADIVI
  15 CXV/DSTA-4×400 – 0,6/1kV 5.297.100 đ 4.370.080 đ CADIVI

  Đơn giá: Cáp ngầm hạ thế CADIVI 3 Pha 4 Lõi CXV/DSTA – 0,6/1kV, TCVN 5935-1

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 CXV/DSTA-3×4+1×2,5 – 0,6/1kV 84.900 đ 93.390 đ CADIVI
  2 CXV/DSTA-3×6+1×4 – 0,6/1kV 108.900 đ 119.790 đ CADIVI
  3 CXV/DSTA-3×10+1×6 – 0,6/1kV 160.400 đ 176.440 đ CADIVI
  4 CXV/DSTA-3×16+1×10 – 0,6/1kV 239.700 đ 263.670 đ CADIVI
  5 CXV/DSTA-3×25+1×16 – 0,6/1kV 347.000 đ 381.700 đ CADIVI
  6 CXV/DSTA-3×35+1×16 – 0,6/1kV 444.300 đ 488.730 đ CADIVI
  7 CXV/DSTA-3×35+1×25 – 0,6/1kV 475.500 đ 523.050 đ CADIVI
  8 CXV/DSTA-3×50+1×25 – 0,6/1kV 608.000 đ 668.800 đ CADIVI
  9 CXV/DSTA-3×50+1×35 – 0,6/1kV 641.700 đ 705.870 đ CADIVI
  10 CXV/DSTA-3×70+1×35 – 0,6/1kV 848.100 đ 932.910 đ CADIVI
  11 CXV/DSTA-3×70+1×50 – 0,6/1kV 888.900 đ 977.790 đ CADIVI
  12 CXV/DSTA-3×95+1×50 – 0,6/1kV 1.182.900 đ 1.301.190 đ CADIVI
  13 CXV/DSTA-3×95+1×70 – 0,6/1kV 1.253.100 đ 1.378.410 đ CADIVI
  14 CXV/DSTA-3×120+1×70 – 0,6/1kV 1.554.800 đ 1.710.280 đ CADIVI
  15 CXV/DSTA-3×120+1×95 – 0,6/1kV 1.642.800 đ 1.807.080 đ CADIVI
  16 CXV/DSTA-3×150+1×70 – 0,6/1kV 1.853.900 đ 2.039.290 đ CADIVI
  17 CXV/DSTA-3×150+1×95 – 0,6/1kV 1.942.200 đ 2.136.420 đ CADIVI
  18 CXV/DSTA-3×185+1×95 – 0,6/1kV 2.261.100 đ 2.487.210 đ CADIVI
  19 CXV/DSTA-3×185+1×120 – 0,6/1kV 2.416.700 đ 2.658.370 đ CADIVI
  20 CXV/DSTA-3×240+1×120 – 0,6/1kV 3.026.700 đ 3.329.370 đ CADIVI
  21 CXV/DSTA-3×240+1×150 – 0,6/1kV 3.120.300 đ 3.432.330 đ CADIVI
  22 CXV/DSTA-3×240+1×185 – 0,6/1kV 3.246.900 đ 3.571.590 đ CADIVI
  23 CXV/DSTA-3×300+1×150 – 0,6/1kV 3.759.800 đ 4.135.780 đ CADIVI
  24 CXV/DSTA-3×300+1×185 – 0,6/1kV 3.771.300 đ 4.148.430 đ CADIVI
  25 CXV/DSTA-3×400+1×185 – 0,6/1kV 4.619.300 đ 5.081.230 đ CADIVI
  26 CXV/DSTA-3×400+1×240 – 0,6/1kV 4.961.600 đ 5.457.760 đ CADIVI

  *Giá bán sản phẩm dây cáp điện CADIVI chính hãng áp dụng cho Đại Lý Cấp 1.

  *Ngoài những quy cách sẵn có, chúng tôi có thể hỗ trợ cung cấp các loại dây cáp điện có kết cấu khác, tiết diện tương đương – đáp ứng yêu cầu khách hàng.

  Đại Lý Dây Cáp Điện CADIVI (Giá Tốt)

  Chúng tôi hiện là đại lý chính hãng chuyên phân phối các loại cáp đồng hạ thế CADIVI với chiết khấu cao.

  • Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
  • Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng. 
  • Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.
  • Hỗ trợ hồ sơ CO, CQ và bảo hành sản phẩm chính hãng 100%.

  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

   ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
   - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
   - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
   - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
   - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
   - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

   Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An