Cập Nhật Giá Dây Cáp Điện LS VINA 2022

Cập Nhật Giá Dây Cáp Điện LS VINA 2022

Cập Nhật Giá Dây Cáp Điện LS VINA 2022

Để cập nhật giá dây cáp diện LS VINA 2022 (báo giá theo yêu cầu), mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí bên dưới:

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

  Catalogue Và Bảng Tra Thông Số Kỹ Thuật Cáp LS VINA

  [embeddoc url=”https://shihlin.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/catalouge-cap-dien-ha-the-trung-the-ls-vina-daiphong-2.pdf”]

  Cáp Hạ Thế LS VINA

  Cập Nhật Giá Cáp Đồng Hạ Thế LS VINA 2022

  Bảng giá 2022: Cáp điện lực hạ thế ruột đồng LS Vina CV (0.6/1kV)

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT
  Tên sản phẩm
  Nhãn hiệu
  Xuất xứ
  Đơn giá
  1Dây CV 1mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.690
  2Dây CV 1.25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.860
  3Dây CV 1.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.700
  4Dây CV 2mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System4.790
  5Dây CV 2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System6.030
  6Dây CV 3.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System8.110
  7Dây CV 4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System9.130
  8Dây CV 5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System11.380
  9Dây CV 5.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System12.560
  10Dây CV 6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System13.420
  11Dây CV 8mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System17.990
  12Dây CV 10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System22.200
  13Dây CV 11mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System23.800
  14Dây CV 14mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System31.200
  15Dây CV 16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System33.800
  16Dây CV 22mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System48.300
  17Dây CV 25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System53.000
  18Dây CV 30mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System62.600
  19Dây CV 35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System73.300
  20Dây CV 38mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System80.700
  21Dây CV 50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System100.300
  22Dây CV 60mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System129.300
  23Dây CV 70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System143.100
  24Dây CV 75mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System161.500
  25Dây CV 80mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System168.900
  26Dây CV 95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System197.900
  27Dây CV 100mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System215.200
  28Dây CV 120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System257.800
  29Dây CV 150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System308.100
  30Dây CV 185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System384.700
  31Dây CV 200mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System422.000
  32Dây CV 240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System504.100
  33Dây CV 250mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System543.700
  34Dây CV 300mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System632.300
  35Dây CV 325mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System692.500
  36Dây CV 350mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System746.500
  37Dây CV 400mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System806.500
  38Dây CV 500mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.046.700
  39Dây CV 800mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.706.400
  40Dây CV 1000mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.127.500

  *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

   [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

   Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

   Báo giá 2022: Cáp điện lực hạ thế ruột đồng LS Vina CVV (0.6/1kV)

   Đơn vị tính: đồng/mét

   STT
   Tên sản phẩm
   Nhãn hiệu
   Xuất xứ
   Đơn giá
   1x2x3x4x
   1Dây CVV 1.25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 11.470
   2Dây CVV 1mm2 (0.6/1kV)LS VINA 4.14017.100
   3Dây CVV 1.5 mm2 (0.6/1kV)LS VINA 5.34011.870
   4Dây CVV 2.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 7.71017.420 
   5Dây CVV 4mm2 (0.6/1kV)LS VINA 11.21025.200
   6Dây CVV 5.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 61.800
   7Dây CVV 6mm2 (0.6/1kV)LS VINA 15.72034.800
   8Dây CVV 8mm2 (0.6/1kV)LS VINA 84.300
   9Dây CVV 10mm2 (0.6/1kV)LS VINA 24.60056.200
   10Dây CVV 11mm2 (0.6/1kV)LS VINA 109.900
   11Dây CVV 16mm2 (0.6/1kV)LS VINA 36.50087.100120.600154.800
   12Dây CVV 25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 56.500126.300179.900234.200
   13Dây CVV35mm2 (0.6/1kV)LS VINA 77.000168.300241.700316.600
   14Dây CVV 50mm2 (0.6/1kV)LS VINA 104.700224.200324.900428.100
   15Dây CVV 70mm2 (0.6/1kV)LS VINA 148.200313.300457.600605.200
   16Dây CVV 95mm2 (0.6/1kV)LS VINA 204.500428.500631.500835.000
   17Dây CVV 120mm2 (0.6/1kV)LS VINA 265.500558.000817.5001.083.100
   18Dây CVV 150mm2 (0.6/1kV)LS VINA 316.400661.300971.2001.294.200
   19Dây CVV 185mm2 (0.6/1kV)LS VINA 394.700823.2001.212.0001.609.700
   20Dây CVV 240mm2 (0.6/1kV)LS VINA 516.4001.073.9001.585.2002.108.200
   21Dây CVV 300mm2 (0.6/1kV)LS VINA 647.8001.346.3001.984.4002.641.900
   22Dây CVV 400mm2 (0.6/1kV)LS VINA 825.1001.715.3002.529.6003.367.700
   23Dây CVV 500mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.055.100
   24Dây CVV 630mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.357.300

   *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

   Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

    [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

    Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

    Cập nhật giá 2022: Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS Vina CVV (0.6/1kV)

    Đơn vị tính: đồng/mét

    STT
    Tên sản phẩm
    Nhãn hiệu
    Xuất xứ
    Đơn giá
    1Dây CVV 3×16+1x8mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System140.900
    2Dây CVV 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System145.500
    3Dây CVV 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System214.300
    4Dây CVV 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System276.100
    5Dây CVV 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System296.000
    6Dây CVV 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System381.000
    7Dây CVV 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System401.500
    8Dây CVV 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System534.100
    9Dây CVV 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System560.700
    10Dây CVV 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System734.900
    11Dây CVV 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System778.800
    12Dây CVV 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System969.300
    13Dây CVV 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.027.800
    14Dây CVV 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.154.900
    15Dây CVV 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.212.500
    16Dây CVV 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.419.100
    17Dây CVV 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.516.700
    18Dây CVV 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.905.500
    19Dây CVV 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.965.600
    20Dây CVV 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.047.200
    21Dây CVV 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.379.600
    22Dây CVV 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.386.500
    23Dây CVV 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.933.300
    24Dây CVV 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.151.200

    *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

    Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

     [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

     Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

     Bảng giá 2022: Cáp điện lực hạ thế ruột đồng LS Vina CVV (350/500V)

     Đơn vị tính: đồng/mét

     STT
     Tên sản phẩm
     Nhãn hiệu
     Xuất xứ
     Đơn giá
     1
     Dây CVV 3×1.5mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System15.670
     2
     Dây CVV 3×2.5mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System23.200
     3
     Dây CVV 3x4mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System34.000
     4
     Dây CVV 3x6mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System48.400
     5
     Dây CVV 3x10mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System78.100
     6
     Dây CVV 4×1.5mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System19.900
     7
     Dây CVV 4×2.5mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System29.500
     8
     Dây CVV 4x4mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System44.400
     9
     Dây CVV 4x6mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System63.600
     10
     Dây CVV 4x10mm2 (300/500V)
     LS-VINA Cable & System101.700

     *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

     Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

      [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

      Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

      Báo giá 2022: Cáp điện lực hạ thế ruột đồng LS Vina CVV (0.6/1kV)

      Đơn vị tính: đồng/mét

      STT
      Tên sản phẩm
      Nhãn hiệu
      Xuất xứ
      Đơn giá
      1x2x3x4x
      1Dây CVV 1.25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 11.470
      2Dây CVV 1mm2 (0.6/1kV)LS VINA 4.14017.100
      3Dây CVV 1.5 mm2 (0.6/1kV)LS VINA 5.34011.870
      4Dây CVV 2.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 7.71017.420 
      5Dây CVV 4mm2 (0.6/1kV)LS VINA 11.21025.200
      6Dây CVV 5.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 61.800
      7Dây CVV 6mm2 (0.6/1kV)LS VINA 15.72034.800
      8Dây CVV 8mm2 (0.6/1kV)LS VINA 84.300
      9Dây CVV 10mm2 (0.6/1kV)LS VINA 24.60056.200
      10Dây CVV 11mm2 (0.6/1kV)LS VINA 109.900
      11Dây CVV 16mm2 (0.6/1kV)LS VINA 36.50087.100120.600154.800
      12Dây CVV 25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 56.500126.300179.900234.200
      13Dây CVV35mm2 (0.6/1kV)LS VINA 77.000168.300241.700316.600
      14Dây CVV 50mm2 (0.6/1kV)LS VINA 104.700224.200324.900428.100
      15Dây CVV 70mm2 (0.6/1kV)LS VINA 148.200313.300457.600605.200
      16Dây CVV 95mm2 (0.6/1kV)LS VINA 204.500428.500631.500835.000
      17Dây CVV 120mm2 (0.6/1kV)LS VINA 265.500558.000817.5001.083.100
      18Dây CVV 150mm2 (0.6/1kV)LS VINA 316.400661.300971.2001.294.200
      19Dây CVV 185mm2 (0.6/1kV)LS VINA 394.700823.2001.212.0001.609.700
      20Dây CVV 240mm2 (0.6/1kV)LS VINA 516.4001.073.9001.585.2002.108.200
      21Dây CVV 300mm2 (0.6/1kV)LS VINA 647.8001.346.3001.984.4002.641.900
      22Dây CVV 400mm2 (0.6/1kV)LS VINA 825.1001.715.3002.529.6003.367.700
      23Dây CVV 500mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.055.100
      24Dây CVV 630mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.357.300

      *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

      Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

       [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

       Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

       Cập nhật giá 2022: Cáp điện lực hạ thế ruột đồng LS Vina CXV (0.6/1kV)

       Đơn vị tính: đồng/mét

       STT
       Tên sản phẩm
       Nhãn hiệu
       Xuất xứ
       Đơn giá
       1x2x3x4x
       1Dây CXV 1mm2 (0.6/1kV)LS VINA 3.96013.96017.250
       2Dây CXV 1.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 5.13013.79017.67022.100
       3Dây CXV 2.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 7.68024.70025.00031.500
       4Dây CXV 3mm2 (0.6/1kV)LS VINA 38.100
       5Dây CXV 4mm2 (0.6/1kV)LS VINA 10.93027.00036.10046.300
       6Dây CXV 6mm2 (0.6/1kV)LS VINA 15.41036.70050.30065.100
       7Dây CXV 8mm2 (0.6/1kV)LS VINA 64.30083.400
       8Dây CXV 10mm2 (0.6/1kV)LS VINA 24.40056.30078.500102.300
       9Dây CXV 11mm2 (0.6/1kV)LS VINA 109.200
       10Dây CXV 16mm2 (0.6/1kV)LS VINA 36.600118.600154.100
       11Dây CXV 22mm2 (0.6/1kV)LS VINA 213.400
       12Dây CXV 25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 56.700180.300241.100
       13Dây CXV 35mm2 (0.6/1kV)LS VINA 77.700169.400243.700326.500
       14Dây CXV 38mm2 (0.6/1kV)LS VINA 347.900
       15Dây CXV 50mm2 (0.6/1kV)LS VINA 105.500225.600327.200431.400
       16Dây CXV 60mm2 (0.6/1kV)LS VINA 285.000415.700
       17Dây CXV 70mm2 (0.6/1kV)LS VINA 149.600315.300461.100626.300
       18Dây CXV 95mm2 (0.6/1kV)LS VINA 205.600430.200634.000839.600
       19Dây CXV 120mm2 (0.6/1kV)LS VINA 268.100818.5001.091.700
       20Dây CXV 150mm2 (0.6/1kV)LS VINA 319.900980.9001.305.700
       21Dây CXV 185mm2 (0.6/1kV)LS VINA 398.4001.223.4001.626.600
       22Dây CXV 240mm2 (0.6/1kV)LS VINA 521.1001.599.0002.128.900
       23Dây CXV 300mm2 (0.6/1kV)LS VINA 652.9001.355.8002.000.2002.664.400
       24Dây CXV 400mm2 (0.6/1kV)LS VINA 832.1001.726.8002.549.9003.396.200
       25Dây CXV 500mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.177.000

       *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

       Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

        [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

        Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

        Bảng giá 2022: Cáp điện lực hạ thế 3 pha 4 lõi đồng LS Vina CXV (0.6/1kV)

        Đơn vị tính: đồng/mét

        STT
        Tên sản phẩm
        Nhãn hiệu
        Xuất xứ
        Đơn giá
        1Dây CXV3x4+1×2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System43.000
        2Dây CXV3x6+1x4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System60.700
        3Dây CXV3x10+1x6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System93.200
        4Dây CXV3x100+1x60mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System824.200
        5Dây CXV3x120+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System976.400
        6Dây CXV3x120+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.037.900
        7Dây CXV3x150+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.167.200
        8Dây CXV3x150+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.225.300
        9Dây CXV3x16+1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System144.400
        10Dây CXV3x185+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.530.700
        11Dây CXV3x185+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.433.700
        12Dây CXV3x240+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.923.100
        13Dây CXV3x240+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.985.000
        14Dây CXV3x240+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.068.500
        15Dây CXV3x25+1x11mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System208.900
        16Dây CXV3x25+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System215.000
        17Dây CXV3x300+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.400.500
        18Dây CXV3x300+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.409.500
        19Dây CXV3x35+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System277.700
        20Dây CXV3x35+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System298.400
        21Dây CXV3x400+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.958.900
        22Dây CXV3x400+1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.178.000
        23Dây CXV3x50+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System383.700
        24Dây CXV3x50+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System404.400
        25Dây CXV3x70+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System538.600
        26Dây CXV3x70+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System565.800
        27Dây CXV3x95+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System739.100
        28Dây CXV3x95+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System783.700

        *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

        Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

         [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

         Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

         Cập Nhật Giá Cáp Nhôm Hạ Thế LS VINA 2022

         Bảng giá 2022: Cáp điện lực hạ thế ruột nhôm LS Vina AXV (0,6/1kV)

         Đơn vị tính: đồng/mét

         STT
         Tên sản phẩm
         Nhãn hiệu
         Xuất xứ
         Đơn giá
         1x2x3x4x
         1Dây AXV 10mm2 (0.6/1kV)LS VINA 6.32029.200
         2Dây AXV 16mm2 (0.6/1kV)LS VINA 8.07027.10032.70039.700
         3Dây AXV 25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 11.10034.70043.00052.300
         4Dây AXV 35mm2 (0.6/1kV)LS VINA 13.95041.70051.00063.300
         5Dây AXV 50mm2 (0.6/1kV)LS VINA 18.92051.70066.60083.800
         6Dây AXV 70mm2 (0.6/1kV)LS VINA 25.30065.80086.600111.200
         7Dây AXV 95mm2 (0.6/1kV)LS VINA 32.60082.900112.900144.900
         8Dây AXV 120mm2 (0.6/1kV)LS VINA 41.400111.400147.100184.100
         9Dây AXV 150mm2 (0.6/1kV)LS VINA 48.700126.500170.700223.100
         10Dây AXV 185mm2 (0.6/1kV)LS VINA 60.700152.000207.400269.500
         11Dây AXV 240mm2 (0.6/1kV)LS VINA 75.700188.600260.500340.000
         12Dây AXV 300mm2 (0.6/1kV)LS VINA 94.000235.400318.400419.900
         13Dây AXV 400mm2 (0.6/1kV)LS VINA 118.200295.800402.500522.300
         14Dây AXV 500mm2 (0.6/1kV)LS VINA 148.400
         15Dây AXV 630mm2 (0.6/1kV)LS VINA 189.600

         *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

         Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

          [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

          Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

          Cập Nhật Giá Cáp Treo Hạ Thế LS VINA 2022

          Bảng giá 2022: Cáp treo hạ thế Cu/XLPE/PVC LS Vina (0.6/1kV)

          Đơn vị tính: đồng/mét

          STT
          Tên sản phẩm
          Nhãn hiệu
          Xuất xứ
          Đơn giá
          1x2x3x4x
          1Cu/XLPE/PVC – 10mm2LS VINA 29,05062,50092,000120,900
          2Cu/XLPE/PVC – 16mm2LS VINA 44,90094,800138,800183,100
          3Cu/XLPE/PVC – 25mm2LS VINA 68,720145,100214,800283,200
          4Cu/XLPE/PVC – 35mm2LS VINA 95,900201,200296,800393,100
          5Cu/XLPE/PVC – 50mm2LS VINA 130,950275,900407,500540,800
          6Cu/XLPE/PVC – 70mm2LS VINA 185,700388,500575,200764,200
          7Cu/XLPE/PVC – 95mm2LS VINA 257,820538,500798,0001,052,000
          8Cu/XLPE/PVC – 120mm2LS VINA 323,500668,000990,2001,326,500
          9Cu/XLPE/PVC – 150mm2LS VINA 403,400830,5001,233,5001,638,000
          10Cu/XLPE/PVC – 185mm2LS VINA 505,1001,061,1001,543,0002,053,200
          11Cu/XLPE/PVC – 240mm2LS VINA 660,0001,386,3002,012,2002,679,300
          12Cu/XLPE/PVC – 300mm2LS VINA 826,2001,735,5002,517,3003,350,000
          13Cu/XLPE/PVC – 400mm2LS VINA 1,070,3002,248,4003,260,800 4,345,800

          *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

          Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

           [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

           Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

           Báo giá 2022: Cáp treo hạ thế 3 pha Cu/XLPE/PVC LS Vina (0.6/1kV)

           Đơn vị tính: đồng/mét

           STTTên sản phẩmNhãn hiệu
           Xuất xứ
           Đơn giá
           1Cu/XLPE/PVC – 3×10 + 1x6mm2LS-VINA Cable & System108,800
           2Cu/XLPE/PVC –  3×16 + 1x10mm2LS-VINA Cable & System168,900
           3Cu/XLPE/PVC – 3×25 + 1x16mm2LS-VINA Cable & System258,300
           4Cu/XLPE/PVC –  3×35 + 1x16mm2LS-VINA Cable & System341,000
           5Cu/XLPE/PVC – 3×35 + 1x25mm2LS-VINA Cable & System366,100
           6Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x25mm2LS-VINA Cable & System476,300
           7Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x35mm2LS-VINA Cable & System504,100
           8Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x35mm2LS-VINA Cable & System670,500
           9Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x50mm2LS-VINA Cable & System707,100
           10Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x50mm2LS-VINA Cable & System920,600
           11Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x70mm2LS-VINA Cable & System975,400
           12Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x70mm2LS-VINA Cable & System 1,175,100
           13Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x95mm2LS-VINA Cable & System 1,249,100
           14Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x70mm2LS-VINA Cable & System1,416,700
           15Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x95mm2LS-VINA Cable & System1,490,000
           16Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x120mm2LS-VINA Cable & System1,557,900
           17Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x95mm2LS-VINA Cable & System1,798,800
           18Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x120mm2LS-VINA Cable & System1,866,000
           19Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x150mm2LS-VINA Cable & System1,947,200
           20Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x120mm2LS-VINA Cable & System2,333,600
           21Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x150mm2LS-VINA Cable & System2,414,300
           22Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x185mm2LS-VINA Cable & System2,517,400
           23Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x150mm2LS-VINA Cable & System2,914,000
           24Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x185mm2LS-VINA Cable & System3,020,300
           25Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x240mm2LS-VINA Cable & System3,176,500

           *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

           Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

            [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

            Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

            Cập Nhật Giá Cáp Ngầm Hạ Thế LS VINA 2022

            Bảng giá 2022: Cáp ngầm 3 pha 4 lõi đồng Cu/XLPE/PVC LS Vina (0.6/1kV)

            Đơn vị tính: đồng/mét

            STTTên sản phẩmNhãn hiệu
            Xuất xứ
            Đơn giá
            1Cu/XLPE/PVC – 3×10 + 1x6mm2LS-VINA Cable & System123,000
            2Cu/XLPE/PVC –  3×16 + 1x10mm2LS-VINA Cable & System185,600
            3Cu/XLPE/PVC – 3×25 + 1x16mm2LS-VINA Cable & System278,000
            4Cu/XLPE/PVC –  3×35 + 1x16mm2LS-VINA Cable & System363,300
            5Cu/XLPE/PVC – 3×35 + 1x25mm2LS-VINA Cable & System390,000
            6Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x25mm2LS-VINA Cable & System503,500
            7Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x35mm2LS-VINA Cable & System534,200
            8Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x35mm2LS-VINA Cable & System729,000
            9Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x50mm2LS-VINA Cable & System768,200
            10Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x50mm2LS-VINA Cable & System988,200
            11Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x70mm2LS-VINA Cable & System1,046,000
            12Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x70mm2LS-VINA Cable & System1,254,800
            13Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x95mm2LS-VINA Cable & System1,331,300
            14Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x70mm2LS-VINA Cable & System1,505,000
            15Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x95mm2LS-VINA Cable & System1,580,900
            16Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x120mm2LS-VINA Cable & System1,650,800
            17Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x95mm2LS-VINA Cable & System1,903,000
            18Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x120mm2LS-VINA Cable & System1,973,000
            19Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x150mm2LS-VINA Cable & System2,056,600
            20Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x120mm2LS-VINA Cable & System2,450,500
            21Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x150mm2LS-VINA Cable & System2,537,500
            22Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x185mm2LS-VINA Cable & System2,644,200
            23Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x150mm2LS-VINA Cable & System3,050,100
            24Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x185mm2LS-VINA Cable & System3,159,400
            25Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x240mm2LS-VINA Cable & System3,319,400

            *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

            Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

             [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

             Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

             Báo giá 2022: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng CVV/DATA LS Vina (0.6/1kV)

             Đơn vị tính: đồng/mét

             STTTên sản phẩmNhãn hiệu
             Xuất xứ
             Đơn giá
             1Dây CVV/DATA 25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System77.500
             2Dây CVV/DATA 35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System99.500
             3Dây CVV/DATA 50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System129.900
             4Dây CVV/DATA 70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System172.700
             5Dây CVV/DATA 95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System232.400
             6Dây CVV/DATA 120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System296.600
             7Dây CVV/DATA 150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System349.300
             8Dây CVV/DATA 185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System430.400
             9Dây CVV/DATA 240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System556.300
             10Dây CVV/DATA 300mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System692.000
             11Dây CVV/DATA 400mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System876.800

             *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

             Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

              [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

              Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

              Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng CVV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

              Đơn vị tính: đồng/mét

              STTTên sản phẩmNhãn hiệu
              Xuất xứ
              Đơn giá
              2x3x4x
              1Dây CVV/DSTA 2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System43.500
              2Dây CVV/DSTA 4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System39.90062.200
              3Dây CVV/DSTA 6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System51.20065.60079.400
              4Dây CVV/DSTA 10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System69.90092.900118.200
              5Dây CVV/DSTA 16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System100.200134.800170.400
              6Dây CVV/DSTA 25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System142.800196.600251.200
              7Dây CVV/DSTA 35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System186.000259.000335.900
              8Dây CVV/DSTA 50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System242.700345.800454.600
              9Dây CVV/DSTA 70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System334.500482.700651.400
              10Dây CVV/DSTA 95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System455.600680.200889.500
              11Dây CVV/DSTA 120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System606.400873.4001.142.200
              12Dây CVV/DSTA 150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System715.7001.033.2001.365.300
              13Dây CVV/DSTA 185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System885.5001.281.8001.691.900
              14Dây CVV/DSTA 240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.143.5001.667.3002.203.900
              15Dây CVV/DSTA 300mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.430.4002.075.2002.751.900
              16Dây CVV/DSTA 400mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.810.4002.636.8003.495.000

              *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

              Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

               [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

               Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

               Bảng giá 2022: Cáp ngầm 3 pha 4 lõi đồng CVV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

               Đơn vị tính: đồng/mét

               STTTên sản phẩmNhãn hiệu
               Xuất xứ
               Đơn giá
               1Dây CVV/DSTA 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System58.000
               2Dây CVV/DSTA 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System74.700
               3Dây CVV/DSTA 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System108.800
               4Dây CVV/DSTA 3×16+1x8mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System
               5Dây CVV/DSTA 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System162.200
               6Dây CVV/DSTA 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System232.200
               7Dây CVV/DSTA 3×35+1×16 mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System296.200
               8Dây CVV/DSTA 3×35+1×25 mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System316.900
               9Dây CVV/DSTA 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System406.800
               10Dây CVV/DSTA 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System429.200
               11Dây CVV/DSTA 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System564.100
               12Dây CVV/DSTA 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System592.200
               13Dây CVV/DSTA 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System791.000
               14Dây CVV/DSTA 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System837.100
               15Dây CVV/DSTA 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.037.000
               16Dây CVV/DSTA 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.099.000
               17Dây CVV/DSTA 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.233.000
               18Dây CVV/DSTA 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.292.700
               19Dây CVV/DSTA 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.503.200
               20Dây CVV/DSTA 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.606.900
               21Dây CVV/DSTA 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.011.300
               22Dây CVV/DSTA 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.074.500
               23Dây CVV/DSTA 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.158.500
               24Dây CVV/DSTA 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.503.400
               25Dây CVV/DSTA 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.508.600
               26Dây CVV/DSTA 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.074.400
               27Dây CVV/DSTA 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.299.200

               *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

               Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng CXV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

                Đơn vị tính: đồng/mét

                STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                Xuất xứ
                Đơn giá
                2x3x4x
                1Dây CXV/DSTA 1mm2 (0.6/1kV)LS VINA 26.900
                2Dây CXV/DSTA 1.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 25.40029.90032.100
                3Dây CXV/DSTA 2.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 28.20035.40032.100
                4Dây CXV/DSTA 4mm2 (0.6/1kV)LS VINA 38.70048.50060.100
                5Dây CXV/DSTA 6mm2 (0.6/1kV)LS VINA 49.90064.30077.200
                6Dây CXV/DSTA 8mm2 (0.6/1kV)LS VINA 60.70076.80096.700
                7Dây CXV/DSTA 10mm2 (0.6/1kV)LS VINA 68.70092.000116.500
                8Dây CXV/DSTA 11mm2 (0.6/1kV)LS VINA 72.600132.900123.800
                9Dây CXV/DSTA 14mm2 (0.6/1kV)LS VINA 89.100180.300169.400
                10Dây CXV/DSTA 16mm2 (0.6/1kV)LS VINA 97.100197.500230.100
                11Dây CXV/DSTA 25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 142.200261.300252.400
                12Dây CXV/DSTA 35mm2 (0.6/1kV)LS VINA 187.300348.000338.700
                13Dây CXV/DSTA 50mm2 (0.6/1kV)LS VINA 244.200486.200455.900
                14Dây CXV/DSTA 70mm2 (0.6/1kV)LS VINA 337.600664.900639.000
                15Dây CXV/DSTA 95mm2 (0.6/1kV)LS VINA 457.200876.100894.000
                16Dây CXV/DSTA 120mm2 (0.6/1kV)LS VINA 610.3001.045.2001.158.500
                17Dây CXV/DSTA 150mm2 (0.6/1kV)LS VINA 722.1001.296.4001.379.200
                18Dây CXV/DSTA 185mm2 (0.6/1kV)LS VINA 892.7001.685.3001.708.600
                19Dây CXV/DSTA 240mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.154.3001.812.8002.227.200
                20Dây CXV/DSTA 300mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.442.3002.097.0002.778.400
                21Dây CXV/DSTA 400mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.826.1002.664.4003.531.400

                *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                 [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                 Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                 Bảng giá 2022: Cáp ngầm hạ thế ruột đồng CXV/DATA LS Vina (0.6/1kV)

                 Đơn vị tính: đồng/mét

                 STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                 Xuất xứ
                 Đơn giá
                 1Dây CXV/DATA 2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System19.740
                 2Dây CXV/DATA 6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System30.100
                 3Dây CXV/DATA 10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System40.900
                 4Dây CXV/DATA 25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System77.700
                 5Dây CXV/DATA 35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System100.300
                 6Dây CXV/DATA 50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System130.500
                 7Dây CXV/DATA 70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System174.500
                 8Dây CXV/DATA 95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System234.000
                 9Dây CXV/DATA 120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System298.200
                 10Dây CXV/DATA 150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System353.900
                 11Dây CXV/DATA 185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System435.700
                 12Dây CXV/DATA 240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System562.900
                 13Dây CXV/DATA 300mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System700.400
                 14Dây CXV/DATA 400mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System887.000

                 *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                 Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                  [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                  Báo giá 2022: Cáp ngầm 3 pha 4 lõi đồng CXV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

                  Đơn vị tính: đồng/mét

                  STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                  Xuất xứ
                  Đơn giá
                  1Dây CXV/DSTA 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System56.600
                  2Dây CXV/DSTA 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System72.600
                  3Dây CXV/DSTA 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System106.900
                  4Dây CXV/DSTA 3×14+1x8mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System140.700
                  5Dây CXV/DSTA 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System159.800
                  6Dây CXV/DSTA 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System231.300
                  7Dây CXV/DSTA 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System296.200
                  8Dây CXV/DSTA 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System317.000
                  9Dây CXV/DSTA 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System406.000
                  10Dây CXV/DSTA 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System427.800
                  11Dây CXV/DSTA 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System565.400
                  12Dây CXV/DSTA 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System592.600
                  13Dây CXV/DSTA 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System788.600
                  14Dây CXV/DSTA 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System835.400
                  15Dây CXV/DSTA 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.036.500
                  16Dây CXV/DSTA 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.095.200
                  17Dây CXV/DSTA 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.235.900
                  18Dây CXV/DSTA 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.294.800
                  19Dây CXV/DSTA 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.507.400
                  20Dây CXV/DSTA 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.611.100
                  21Dây CXV/DSTA 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.017.800
                  22Dây CXV/DSTA 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.080.200
                  23Dây CXV/DSTA 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.164.600
                  24Dây CXV/DSTA 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.506.500
                  25Dây CXV/DSTA 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.514.200
                  26Dây CXV/DSTA 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.079.500
                  27Dây CXV/DSTA 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.307.700

                  *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                   [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                   Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                   Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm hạ thế ruột nhôm AXV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

                   Đơn vị tính: đồng/mét

                   STT
                   Tên sản phẩm
                   Nhãn hiệu
                   Xuất xứ
                   Đơn giá
                   1x2x3x4x
                   1Dây AXV/DSTA 16mm2 (0.6/1kV)LS VINA 39.40046.40048.700120,900
                   2Dây AXV/DSTA 25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 50.00059.20068.000183,100
                   3Dây AXV/DSTA 35mm2 (0.6/1kV)LS VINA 58.60068.30081.300283,200
                   4Dây AXV/DSTA 50mm2 (0.6/1kV)LS VINA 69.20085.500106.100393,100
                   5Dây AXV/DSTA 70mm2 (0.6/1kV)LS VINA 86.800109.500540,800
                   6Dây AXV/DSTA 95mm2 (0.6/1kV)LS VINA 107.900140.800764,200
                   7Dây AXV/DSTA 120mm2 (0.6/1kV)LS VINA 160.000200.700232.3001,052,000
                   8Dây AXV/DSTA 150mm2 (0.6/1kV)LS VINA 178.900228.800292.0001,326,500
                   9Dây AXV/DSTA 185mm2 (0.6/1kV)LS VINA 211.600273.100343.5001,638,000
                   10Dây AXV/DSTA 240mm2 (0.6/1kV)LS VINA 256.100336.400429.1002,053,200
                   11Dây AXV/DSTA 300mm2 (0.6/1kV)LS VINA 314.400404.600520.8002,679,300
                   12Dây AXV/DSTA 400mm2 (0.6/1kV)LS VINA 386.600503.300650.3003,350,000

                   *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                   Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                    [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                    Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                    Bảng giá 2022: Cáp ngầm 3 pha 4 lõi nhôm AXV/DSTA LS Vina (0.6/1kV)

                    Đơn vị tính: đồng/mét

                    STT
                    Tên sản phẩm
                    Nhãn hiệu
                    Xuất xứ
                    Đơn giá
                    1Dây AXV/DSTA 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System38.600
                    2Dây AXV/DSTA 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System53.400
                    3Dây AXV/DSTA 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System64.300
                    4Dây AXV/DSTA 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System97.700
                    5Dây AXV/DSTA 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System101.500
                    6Dây AXV/DSTA 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System125.500
                    7Dây AXV/DSTA 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System129.800
                    8Dây AXV/DSTA 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System178.200
                    9Dây AXV/DSTA 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System186.400
                    10Dây AXV/DSTA 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System219.100
                    11Dây AXV/DSTA 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System227.700
                    12Dây AXV/DSTA 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System260.400
                    13Dây AXV/DSTA 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System271.000
                    14Dây AXV/DSTA 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System309.100
                    15Dây AXV/DSTA 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System317.500
                    16Dây AXV/DSTA 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System386.100
                    17Dây AXV/DSTA 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System400.000
                    18Dây AXV/DSTA 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System412.600
                    19Dây AXV/DSTA 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System468.400
                    20Dây AXV/DSTA 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System483.700
                    21Dây AXV/DSTA 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System579.200
                    22Dây AXV/DSTA 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System600.600

                    *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                    Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                     [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                     Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                     Cáp Trung Thế LS VINA 

                     Cập Nhật Giá Cáp Đồng Trung Thế LS VINA 2022

                     Bảng giá 2022: Cáp điện lực trung thế ruột đồng LS Vina CXV (24kV)

                     Đơn vị tính: đồng/mét

                     STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                     Xuất xứ
                     Đơn giá
                     1Dây CXV 120-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System311.700
                     2Dây CXV 25-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System81.200
                     3Dây CXV 35-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System105.300
                     4Dây CXV 50-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System137.200
                     5Dây CXV 70-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System187.400
                     6Dây CXV 95-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System251.200
                     7Dây CXV 150-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System376.000
                     8Dây CXV 185-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System464.000
                     9Dây CXV 240-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System600.300
                     10Dây CXV 300-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System745.800
                     11Dây CXV 400-mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System942.700

                     *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                     Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                      [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                      Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                      Báo giá 2022: Cáp điện lực trung thế ruột đồng LS Vina CX1V (24kV)

                      Đơn vị tính: đồng/mét

                      STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                      Xuất xứ
                      Đơn giá
                      1Dây CX1V 25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System88.500
                      2Dây CX1V 35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System113.700
                      3Dây CX1V 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System145.600
                      4Dây CX1V 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System197.200
                      5Dây CX1V 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System260.800
                      6Dây CX1V 120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System321.300
                      7Dây CX1V 150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System386.600
                      8Dây CX1V 185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System475.700
                      9Dây CX1V 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System613.300
                      10Dây CX1V 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System759.800
                      11Dây CX1V 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System959.000
                      12Dây CX1V 500mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.195.200
                      13Dây CX1V 630mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System

                      *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                      Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                       [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                       Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                       Cập nhật giá 2022: Cáp đồng trung thế có màn chắn kim loại LS Vina CXV/S (24kV)

                       Đơn vị tính: đồng/mét

                       STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                       Xuất xứ
                       Đơn giá
                       1Dây CXV/S 25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System122.800
                       2Dây CXV/S 35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System149.200
                       3Dây CXV/S 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System185.100
                       4Dây CXV/S 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System237.200
                       5Dây CXV/S 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System302.800
                       6Dây CXV/S 120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System362.900
                       7Dây CXV/S 150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System432.300
                       8Dây CXV/S 185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System520.000
                       9Dây CXV/S 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System656.800
                       10Dây CXV/S 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System804.200
                       11Dây CXV/S 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.004.600
                       12Dây CXV/S 500mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.258.300

                       *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                       Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                        [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                        Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                        Bảng giá 2022: Cáp đồng trung thế giáp sợi kim loại LS Vina CXV/S-AWA (24kV)

                        Đơn vị tính: đồng/mét

                        STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                        Xuất xứ
                        Đơn giá
                        1Dây CXV/S-AWA 25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System156.200
                        2Dây CXV/S-AWA 35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System186.800
                        3Dây CXV/S-AWA 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System287.900
                        4Dây CXV/S-AWA 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System221.600
                        5Dây CXV/S-AWA 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System355.800
                        6Dây CXV/S-AWA 120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System418.700
                        7Dây CXV/S-AWA 150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System514.700
                        8Dây CXV/S-AWA 185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System581.300
                        9Dây CXV/S-AWA 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System738.700
                        10Dây CXV/S-AWA 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System890.700
                        11Dây CXV/S-AWA 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.098.400
                        12Dây CXV/S-AWA 500mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.359.000

                        *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                        Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                         [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                         Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                         Cập Nhật Giá Cáp Nhôm Trung Thế LS VINA 2022

                         Bảng giá 2022: Cáp nhôm trung thế có màn chắn kim loại LS Vina AXV/S (24kV)

                         Đơn vị tính: đồng/mét

                         STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                         Xuất xứ
                         Đơn giá
                         1Dây AXV/S 25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System75.100
                         2Dây AXV/S 35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System81.300
                         3Dây AXV/S 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System90.200
                         4Dây AXV/S 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System101.700
                         5Dây AXV/S 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System115.800
                         6Dây AXV/S 120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System127.600
                         7Dây AXV/S 150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System143.600
                         8Dây AXV/S 185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System159.100
                         9Dây AXV/S 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System182.300
                         10Dây AXV/S 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System209.300
                         11Dây AXV/S 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System244.000

                         *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                         Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                          [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                          Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                          Báo giá 2022: Cáp nhôm trung thế có màn chắn kim loại LS Vina AXV/S (24kV)

                          Đơn vị tính: đồng/mét

                          STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                          Xuất xứ
                          Đơn giá
                          1Dây AXV/SE 3x50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System303.900
                          2Dây AXV/SE 3x70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System346.300
                          3Dây AXV/SE 3x95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System392.600
                          4Dây AXV/SE 3x120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System433.600
                          5Dây AXV/SE 3x150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System491.300
                          6Dây AXV/SE 3x185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System547.100
                          7Dây AXV/SE 3x240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System624.100
                          8Dây AXV/SE 3x300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System711.100
                          9Dây AXV/SE 3x400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System828.300

                          *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                          Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                           [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                           Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                           Cập nhật giá 2022: Cáp nhôm trung thế giáp sợi kim loại LS Vina AXV/S-AWA (24kV)

                           Đơn vị tính: đồng/mét

                           STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                           Xuất xứ
                           Đơn giá
                           1Dây AXV/S-AWA 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System136.100
                           2Dây AXV/S-AWA 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System155.800
                           3Dây AXV/S-AWA 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System172.200
                           4Dây AXV/S-AWA120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System186.500
                           5Dây AXV/S-AWA150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System209.100
                           6Dây AXV/S-AWA185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System223.700
                           7Dây AXV/S-AWA 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System253.100
                           8Dây AXV/S-AWA 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System300.500
                           9Dây AXV/S-AWA 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System339.000

                           *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                           Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                            [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                            Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                            Cập Nhật Giá Cáp Ngầm Trung Thế LS VINA 2022

                            Bảng giá 2022: Cáp ngầm trung thế Cu/XLPE/PVC/DSTA LS Vina (24kV)

                            Đơn vị tính: đồng/mét

                            STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                            Xuất xứ
                            Đơn giá
                            0.050.127
                            1Cu/XLPE/PVC/DSTA – 35mm2LS-VINA Cable & System41,80075,000
                            2Cu/XLPE/PVC/DSTA – 50mm2LS-VINA Cable & System60,100110,100
                            3Cu/XLPE/PVC/DSTA – 70mm2LS-VINA Cable & System86,200163,800
                            4Cu/XLPE/PVC/DSTA – 95mm2LS-VINA Cable & System115,200221,300
                            5Cu/XLPE/PVC/DSTA – 120mm2LS-VINA Cable & System153,400300,200
                            6Cu/XLPE/PVC/DSTA – 150mm2LS-VINA Cable & System210,900419,400
                            7Cu/XLPE/PVC/DSTA – 185mm2LS-VINA Cable & System284,900592,800
                            8Cu/XLPE/PVC/DSTA – 240mm2LS-VINA Cable & System353,500734,500
                            9Cu/XLPE/PVC/DSTA – 300mm2LS-VINA Cable & System436,900916,900
                            10Cu/XLPE/PVC/DSTA – 400mm2LS-VINA Cable & System541,3001,137,300

                            *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                            Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                             [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                             Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                             Báo giá 2022: Cáp ngầm trung thế Cu/XLPE/PVC/DSTA LS Vina (35kV)

                             Đơn vị tính: đồng/mét

                             STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                             Xuất xứ
                             Đơn giá
                             0.050.127
                             1Cu/XLPE/PVC/DSTA – 35mm2LS-VINA Cable & System104,400135,000
                             2Cu/XLPE/PVC/DSTA – 50mm2LS-VINA Cable & System156,100202,400
                             3Cu/XLPE/PVC/DSTA – 70mm2LS-VINA Cable & System233,200304,100
                             4Cu/XLPE/PVC/DSTA – 95mm2LS-VINA Cable & System317,800418,300
                             5Cu/XLPE/PVC/DSTA – 120mm2LS-VINA Cable & System433,100571,800
                             6Cu/XLPE/PVC/DSTA – 150mm2LS-VINA Cable & System630,800825,800
                             7Cu/XLPE/PVC/DSTA – 185mm2LS-VINA Cable & System854,8001,123,800
                             8Cu/XLPE/PVC/DSTA – 240mm2LS-VINA Cable & System1,060,8001,398,800
                             9Cu/XLPE/PVC/DSTA – 300mm2LS-VINA Cable & System1,315,8001,733,200
                             10Cu/XLPE/PVC/DSTA – 400mm2LS-VINA Cable & System1,637,7002,162,000

                             *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                             Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                              [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                              Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                              Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm trung thế LS VINA CXV/Sehh-DSTA (24kV)

                              Đơn vị tính: đồng/mét

                              STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                              Xuất xứ
                              Đơn giá
                              1Dây CXV/Sehh-DSTA3x25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System534.000
                              2Dây CXV/Sehh-DSTA3x35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System639.200
                              3Dây CXV/Sehh-DSTA3x50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System761.500
                              4Dây CXV/Sehh-DSTA3x70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System956.100
                              5Dây CXV/Sehh-DSTA3x95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.213.400
                              6Dây CXV/Sehh-DSTA3x120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.453.400
                              7Dây CXV/Sehh-DSTA3x150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.756.300
                              8Dây CXV/Sehh-DSTA3x185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.112.600
                              9Dây CXV/Sehh-DSTA3x240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.580.600
                              10Dây CXV/Sehh-DSTA3x300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System3.037.700
                              11Dây CXV/Sehh-DSTA3x400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System3.666.800

                              *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                              Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                               [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                               Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                               Bảng giá 2022: Cáp ngầm trung thế LS Vina CXV/S-DATA (24kV)

                               Đơn vị tính: đồng/mét

                               STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                               Xuất xứ
                               Đơn giá
                               1Dây CXV/S-DATA 25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System152.900
                               2Dây CXV/S-DATA 35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System182.900
                               3Dây CXV/S-DATA 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System219.700
                               4Dây CXV/S-DATA 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System276.900
                               5Dây CXV/S-DATA 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System344.500
                               6Dây CXV/S-DATA 120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System407.300
                               7Dây CXV/S-DATA 150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System503.400
                               8Dây CXV/S-DATA 185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System569.600
                               9Dây CXV/S-DATA 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System725.000
                               10Dây CXV/S-DATA 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System863.100
                               11Dây CXV/S-DATA 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.069.900
                               12Dây CXV/S-DATA 500mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.329.600

                               *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                               Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                                [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                                Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                                Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm trung thế LS Vina CXV/SE-DSTA (24kV)

                                Đơn vị tính: đồng/mét

                                STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                                Xuất xứ
                                Đơn giá
                                1Dây CXV/SE-DSTA 3x25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System453.400
                                2Dây CXV/SE-DSTA 3x35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System540.200
                                3Dây CXV/SE-DSTA 3x50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System653.100
                                4Dây CXV/SE-DSTA 3x70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System832.300
                                5Dây CXV/SE-DSTA 3x95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.046.000
                                6Dây CXV/SE-DSTA 3x120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.237.000
                                7Dây CXV/SE-DSTA 3x150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.537.200
                                8Dây CXV/SE-DSTA 3x185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.745.800
                                9Dây CXV/SE-DSTA 3x240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.255.900
                                10Dây CXV/SE-DSTA 3x300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.678.500
                                11Dây CXV/SE-DSTA 3x400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System3.315.600
                                1Dây CXV/SE-SWA 3x25mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System536.900
                                2Dây CXV/SE-SWA 3x35mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System621.700
                                3Dây CXV/SE-SWA 3x50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System731.400
                                4Dây CXV/SE-SWA 3x70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System901.500
                                5Dây CXV/SE-SWA 3x95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.154.200
                                6Dây CXV/SE-SWA 3x120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.383.200
                                7Dây CXV/SE-SWA 3x150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.675.100
                                8Dây CXV/SE-SWA 3x185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.908.300
                                9Dây CXV/SE-SWA 3x240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.379.100
                                10Dây CXV/SE-SWA 3x300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System2.822.500
                                11Dây CXV/SE-SWA 3x400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System3.305.500

                                *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                                Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                                 [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                                 Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                                 Bảng giá 2022: Cáp ngầm trung thế LS Vina AXV/S-DATA (24kV)

                                 Đơn vị tính: đồng/mét

                                 STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                                 Xuất xứ
                                 Đơn giá
                                 1Dây AXV/S-DATA 50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System127.400
                                 2Dây AXV/S-DATA 70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System141.700
                                 3Dây AXV/S-DATA 95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System157.800
                                 4Dây AXV/S-DATA 120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System172.100
                                 5Dây AXV/S-DATA 150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System189.700
                                 6Dây AXV/S-DATA 185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System208.400
                                 7Dây AXV/S-DATA 240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System234.500
                                 8Dây AXV/S-DATA 300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System265.600
                                 9Dây AXV/S-DATA 400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System305.900

                                 *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                                 Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                                  [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                                  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                                  Báo giá 2022: Cáp ngầm trung thế LS Vina AXV/SE-DSTA (24kV)

                                  Đơn vị tính: đồng/mét

                                  STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                                  Xuất xứ
                                  Đơn giá
                                  1Dây AXV/SE-DSTA 3x50mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System390.900
                                  2Dây AXV/SE-DSTA 3x70mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System434.800
                                  3Dây AXV/SE-DSTA 3x95mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System493.400
                                  4Dây AXV/SE-DSTA 3x120mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System538.400
                                  5Dây AXV/SE-DSTA 3x150mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System617.900
                                  6Dây AXV/SE-DSTA 3x185mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System706.800
                                  7Dây AXV/SE-DSTA 3x240mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System809.100
                                  8Dây AXV/SE-DSTA 3x300mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System902.400
                                  9Dây AXV/SE-DSTA 3x400mm2 (24kV)LS-VINA Cable & System1.030.700

                                  *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                                  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                                   [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                                   Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                                   Cập Nhật Giá Cáp Nhôm Vặn Xoắn AL/PVC/PVC LS Vina 2022

                                   Đơn vị tính: đồng/mét

                                   STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                                   Xuất xứ
                                   Đơn giá chưa VAT 
                                   AVABC 2xABC 3xABC 4x
                                   1AL/PVC/PVC – 16mm2LS VINA 6,60015,40021,60028,600
                                   2AL/PVC/PVC – 25mm2LS VINA 10,10022,20031,10041,200
                                   3AL/PVC/PVC – 35mm2LS VINA 13,50028,20039,80053,100
                                   4AL/PVC/PVC – 50mm2LS VINA 18,60038,70054,80073,500
                                   5AL/PVC/PVC – 70mm2LS VINA 26,30054,00076,400102,200
                                   6AL/PVC/PVC – 95mm2LS VINA 34,10072,200103,000137,200
                                   7AL/PVC/PVC – 120mm2LS VINA 44,20089,400127,300168,500
                                   8AL/PVC/PVC – 150mm2LS VINA 55,000109,500156,000207,200
                                   9AL/PVC/PVC – 185mm2LS VINA 69,200138,200195,000261,100
                                   10AL/PVC/PVC – 240mm2LS VINA 87,900175,800246,300329,100

                                   *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                                   Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                                    [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                                    Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                                    Cáp Chống Cháy – Chậm Cháy LS VINA

                                    Cập Nhật Giá Cáp Chống Cháy LS VINA 2022

                                    Bảng giá 2022: Cáp chống cháy LS VINA Cu/Mica/XLPE/PVC 

                                    Đơn vị tính: đồng/mét

                                    STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                                    Xuất xứ
                                    Đơn giá chưa VAT 
                                    FRN 1xFRN 2xFRN 3xFRN 4x
                                    1Cu/MicaXLPE/PVC – 10mm2LS VINA 33,00072,900106,300138,400
                                    2Cu/MicaXLPE/PVC – 16mm2LS VINA 49,900107,100155,500204,500
                                    3Cu/MicaXLPE/PVC – 25mm2LS VINA 75,500161,700236,500311,800
                                    4Cu/MicaXLPE/PVC – 35mm2LS VINA 104,000220,800323,600426,700
                                    5Cu/MicaXLPE/PVC – 50mm2LS VINA 141,500 –438,800580,000
                                    6Cu/MicaXLPE/PVC – 70mm2LS VINA 197,800– 613,700812,000
                                    7Cu/MicaXLPE/PVC – 95mm2LS VINA 273,300 –846,0001,110,500
                                    8Cu/MicaXLPE/PVC – 120mm2LS VINA 341,500 –1,046,1001,385,100
                                    9Cu/MicaXLPE/PVC – 150mm2LS VINA 423,900– 1,297,0001,719,700
                                    10Cu/MicaXLPE/PVC – 185mm2LS VINA 528,300 –1,618,5002,145,300
                                    11Cu/MicaXLPE/PVC – 240mm2LS VINA 689,200 –2,104,5002,796,600
                                    12Cu/MicaXLPE/PVC – 300mm2LS VINA 860,000 –2,628,5003,490,200
                                    13Cu/MicaXLPE/PVC – 400mm2LS VINA 1,112,500 –3,396,000 4,517,600

                                    *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                                    Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                                     [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                                     Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                                     Báo giá 2022: Cáp chống cháy LS VINA CV/FR  

                                     Đơn vị tính: đồng/mét

                                     STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                                     Xuất xứ
                                     Đơn giá chưa VAT 
                                     1Dây CV/FR 1×1.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System6.810
                                     2Dây CV/FR 1x8mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System
                                     3Dây CV/FR 1×2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System9.160
                                     4Dây CV/FR 1x4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System13.100
                                     5Dây CV/FR 1x6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System17.740
                                     6Dây CV/FR 1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System27.300
                                     7Dây CV/FR 1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System39.400
                                     8Dây CV/FR 1×35 mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System55.760
                                     9Dây CV/FR 1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System60.700
                                     10Dây CV/FR 1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System112.800
                                     11Dây CV/FR 1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System157.100
                                     12Dây CV/FR 1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System214.900
                                     13Dây CV/FR 1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System274.300
                                     14Dây CV/FR 1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System325.400
                                     15Dây CV/FR 1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System404.800
                                     16Dây CV/FR 1x200mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System
                                     17Dây CV/FR 1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System527.600
                                     18Dây CV/FR 1x300mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System658.600
                                     19Dây CV/FR 1x400mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System577.010

                                     *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                                     Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                                      [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                                      Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                                      Cập nhật giá 2022: Cáp chống cháy LS VINA CXV/FR 

                                      Đơn vị tính: đồng/mét

                                      STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                                      Xuất xứ
                                      Đơn giá chưa VAT 
                                      1x 2x3x4x
                                      1Dây CXV/FR 1mm2 (0.6/1kV)LS VINA 7.77022.00027.20033.600
                                      2Dây CXV/FR 1.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 9.20025.40031.40039.700
                                      3Dây CXV/FR 2.5mm2 (0.6/1kV)LS VINA 12.00031.50040.30050.300
                                      4Dây CXV/FR 4mm2 (0.6/1kV)LS VINA 15.59040.80052.80066.800
                                      5Dây CXV/FR 6mm2 (0.6/1kV)LS VINA 20.40051.80068.30087.200
                                      6Dây CXV/FR 10mm2 (0.6/1kV)LS VINA 30.20069.200100.000128.000
                                      7Dây CXV/FR 16mm2 (0.6/1kV)LS VINA 42.70098.000139.800177.000
                                      8Dây CXV/FR 25mm2 (0.6/1kV)LS VINA 64.500143.700204.600264.900
                                      9Dây CXV/FR 35mm2 (0.6/1kV)LS VINA 86.300188.600269.200351.500
                                      10Dây CXV/FR 50mm2 (0.6/1kV)LS VINA 116.800250.500362.100476.700
                                      11Dây CXV/FR 70mm2 (0.6/1kV)LS VINA 161.900342.500499.500659.800
                                      12Dây CXV/FR 95mm2 (0.6/1kV)LS VINA 219.700461.900677.800896.100
                                      13Dây CXV/FR 120mm2 (0.6/1kV)LS VINA 280.800592.300861.7001.144.300
                                      14Dây CXV/FR 150mm2 (0.6/1kV)LS VINA 334.100697.3001.029.5001.357.400
                                      15Dây CXV/FR 185mm2 (0.6/1kV)LS VINA 412.800863.8001.266.7001.684.800
                                      16Dây CXV/FR 240mm2 (0.6/1kV)LS VINA 536.6001.119.4001.638.4002.192.100
                                      17Dây CXV/FR 300mm2 (0.6/1kV)LS VINA 668.8001.396.4002.049.7002.725.900
                                      18Dây CXV/FR 400mm2 (0.6/1kV)LS VINA 848.5001.760.3002.603.9003.485.000
                                      19Dây CXV/FR 500mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.078.900 –
                                      20Dây CXV/FR 630mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.386.000– 
                                      21Dây CXV/FR 800mm2 (0.6/1kV)LS VINA 1.770.200– 

                                      *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                                      Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                                       [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                                       Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                                       Bảng giá 2022: Cáp chống cháy 3 pha 4 lõi LS VINA CXV/FR 

                                       Đơn vị tính: đồng/mét

                                       STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                                       Xuất xứ
                                       Đơn giá chưa VAT 
                                       1Dây CXV/FR 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System62.600
                                       2Dây CXV/FR 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System82.000
                                       3Dây CXV/FR 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System117.800
                                       4Dây CXV/FR 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System167.600
                                       5Dây CXV/FR 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System243.800
                                       6Dây CXV/FR 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System308.900
                                       7Dây CXV/FR 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System330.100
                                       8Dây CXV/FR 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System426.900
                                       9Dây CXV/FR 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System448.300
                                       10Dây CXV/FR 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System585.800
                                       11Dây CXV/FR 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System614.400
                                       12Dây CXV/FR 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System793.900
                                       13Dây CXV/FR 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System839.400
                                       14Dây CXV/FR 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System992.600
                                       15Dây CXV/FR 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.057.100
                                       16Dây CXV/FR 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.179.900
                                       17Dây CXV/FR 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.238.400
                                       18Dây CXV/FR 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.489.100
                                       19Dây CXV/FR 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.919.300
                                       20Dây CXV/FR 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.980.200
                                       21Dây CXV/FR 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.067.200
                                       22Dây CXV/FR 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.387.100
                                       23Dây CXV/FR 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System2.467.400
                                       24Dây CXV/FR 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.044.200
                                       25Dây CXV/FR 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System3.169.700

                                       *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                                       Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                                        [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                                        Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                                        Cập Nhật Giá Cáp Chậm Cháy LS VINA 2022

                                        Bảng giá 2022: Cáp chậm cháy LS VINA CV/FRT

                                        Đơn vị tính: đồng/mét

                                        STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                                        Xuất xứ
                                        Đơn giá chưa VAT 
                                        1Dây CV/FRT 1x1mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System
                                        2Dây CV/FRT 1×1.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System4.760
                                        3Dây CV/FRT 1×2.5mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System6.830
                                        4Dây CV/FRT 1x4mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System10.220
                                        5Dây CV/FRT 1x6mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System14.650
                                        6Dây CV/FRT 1x10mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System23.500
                                        7Dây CV/FRT 1x16mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System35.100
                                        8Dây CV/FRT 1x25mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System55.300
                                        9Dây CV/FRT 1x35mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System75.800
                                        10Dây CV/FRT 1x50mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System105.500
                                        11Dây CV/FRT 1x70mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System148.600
                                        12Dây CV/FRT 1x95mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System204.900
                                        13Dây CV/FRT 1x120mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System264.400
                                        14Dây CV/FRT 1x150mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System314.200
                                        15Dây CV/FRT 1x185mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System391.200
                                        16Dây CV/FRT 1x240mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System512.200
                                        17Dây CV/FRT 1x300mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System641.200
                                        18Dây CV/FRT 1x400mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System816.400
                                        19Dây CV/FRT 1x500mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.043.400
                                        20Dây CV/FRT 1x630mm2 (0.6/1kV)LS-VINA Cable & System1.341.600

                                        *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                                        Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                                         [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                                         Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                                         Dây Trần LS VINA

                                         Cập Nhật Giá Dây ACSR LS VINA 2022

                                         Đơn vị tính: đồng/mét

                                         STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                                         Xuất xứ
                                         Đơn giá
                                         1Dây ACSR 50/8LS-VINA Cable & System13.270
                                         2Dây ACSR 70/11LS-VINA Cable & System18.570
                                         3Dây ACSR 95/16LS-VINA Cable & System25.740
                                         4Dây ACSR 120/19LS-VINA Cable & System33.930
                                         5Dây ACSR 150/19LS-VINA Cable & System39.890
                                         6Dây ACSR 150/24LS-VINA Cable & System40.630
                                         7Dây ACSR 185/24LS-VINA Cable & System49.000
                                         8Dây ACSR 240/32LS-VINA Cable & System64.020
                                         9Dây ACSR 300/39LS-VINA Cable & System80.740
                                         10Dây ACSR 400/51LS-VINA Cable & System106.200

                                         *Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng, hãy liên hệ đại lý cáp LS VINA nhận báo giá theo yêu cầu:

                                         Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

                                          [tel* SinThoi placeholder "Nhập số điện thoại" minlength:10 maxlength:10]

                                          Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

                                          Cập Nhật Giá Dây Đồng Trần LS VINA 2022

                                          Đơn vị tính: đồng/mét

                                          STTTên sản phẩmNhãn hiệu
                                          Xuất xứ
                                          Đơn giá
                                          1Cáp đồng trần C10LS-VINA Cable & System20.660
                                          2Cáp đồng trần C16LS-VINA Cable & System32.540
                                          3Cáp đồng trần C25LS-VINA Cable & System50.830
                                          4Cáp đồng trần C35LS-VINA Cable & System71.340
                                          5Cáp đồng trần C50LS-VINA Cable & System103.010
                                          6Cáp đồng trần C70LS-VINA Cable & System142.510
                                          7Cáp đồng trần C95LS-VINA Cable & System