Cáp Điện Chậm Cháy CADIVI [Báo Giá Tốt Nhất Tháng 5-2021]

Cáp Điện Chậm Cháy CADIVI [Báo Giá Tốt Nhất Tháng 5-2021]

Cáp Điện Chậm Cháy CADIVI [Báo Giá Tốt Nhất Tháng 5-2021]

Để cập nhật giá cáp điện chậm cháy CADIVI (báo giá đại lý tốt nhất tháng 5-2021) – mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí dưới đây:

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

  Catalogue Cáp CADIVI Chậm Cháy

  Dây cáp điện CADIVI là dòng sản phẩm được tin dùng trong các công trình điện từ hộ gia đình đến các hệ thống phân phối – truyền tải điện công nghiệp. 

  Cáp Chậm Cháy CADIVI - CV/FRT

  Cấu tạo cáp điện lực CADIVI loại chậm cháy

  Đại Lý CADIVI HCM – Chúng tôi Cung Cấp Cáp Chống Cháy CXV/FR

  Tổng Hợp Giá: Cáp Điện Lực Chậm Cháy CADIVI

  Cập nhật giá CADIVI mới công bố 17 tháng 5 năm 2021 sẽ thay thế cho bảng giá list CADIVI 2017, 2018, 2019, 2020, 2/2021 và tất cả thông báo liên quan trước đây.

   

  Đơn giá cáp chậm cháy không vỏ CADIVI – CE/FRT-LSHF – 450/750V (BS EN 50525-3-41)

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 CE/FRT-LSHF-1,5 – 450/750V 7.290 đ 8.019 đ CADIVI
  2 CE/FRT-LSHF-2,5 – 450/750V 10.460 đ 11.506 đ CADIVI
  3 CE/FRT-LSHF-4 – 450/750V 15.860 đ 17.446 đ CADIVI
  4 CE/FRT-LSHF-6 – 450/750V 22.900 đ 25.190 đ CADIVI
  5 CE/FRT-LSHF-10 – 450/750V 37.400 đ 41.140 đ CADIVI
  6 CE/FRT-LSHF-16 – 450/750V 55.800 đ 61.380 đ CADIVI
  7 CE/FRT-LSHF-25 – 450/750V 87.300 đ 96.030 đ CADIVI
  8 CE/FRT-LSHF-35 – 450/750V 119.900 đ 131.890 đ CADIVI
  9 CE/FRT-LSHF-50 – 450/750V 163.700 đ 180.070 đ CADIVI
  10 CE/FRT-LSHF-70 – 450/750V 231.900 đ 255.090 đ CADIVI
  11 CE/FRT-LSHF-95 – 450/750V 320.400 đ 352.440 đ CADIVI
  12 CE/FRT-LSHF-120 – 450/750V 414.600 đ 456.060 đ CADIVI
  13 CE/FRT-LSHF-150 – 450/750V 497.000 đ 546.700 đ CADIVI
  14 CE/FRT-LSHF-185 – 450/750V 620.400 đ 682.440 đ CADIVI
  15 CE/FRT-LSHF-240 – 450/750V 811.500 đ 892.650 đ CADIVI

  Báo giá dây điện lực chậm cháy CADIVI – CV/FRT – 0,6/1kV (AS/NZS 5000.1/IEC 60332-1,3 CAT C)

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 Dây CV/FRT-1,5 – 0,6/1kV 7.140 đ 7.854 đ CADIVI
  2 Dây CV/FRT-2,5 – 0,6/1kV 10.250 đ 11.275 đ CADIVI
  3 Dây CV/FRT-4 – 0,6/1kV 15.330 đ 16.863 đ CADIVI
  4 Dây CV/FRT-6 – 0,6/1kV 22.000 đ 24.200 đ CADIVI
  5 Dây CV/FRT-10 – 0,6/1kV 35.300 đ 38.830 đ CADIVI
  6 Dây CV/FRT-16 – 0,6/1kV 52.700 đ 57.970 đ CADIVI
  7 Dây CV/FRT-25 – 0,6/1kV 83.000 đ 91.300 đ CADIVI
  8 Dây CV/FRT-35 – 0,6/1kV 113.700 đ 125.070 đ CADIVI
  9 Dây CV/FRT-50 – 0,6/1kV 158.300 đ 174.130 đ CADIVI
  10 Dây CV/FRT-70 – 0,6/1kV 222.900 đ 245.190 đ CADIVI
  11 Dây CV/FRT-95 – 0,6/1kV 307.400 đ 338.140 đ CADIVI
  12 Dây CV/FRT-120 – 0,6/1kV 396.600 đ 436.260 đ CADIVI
  13 Dây CV/FRT-150 – 0,6/1kV 471.300 đ 518.430 đ CADIVI
  14 Dây CV/FRT-185 – 0,6/1kV 586.800 đ 645.480 đ CADIVI
  15 Dây CV/FRT-240 – 0,6/1kV 768.300 đ 845.130 đ CADIVI
  16 Dây CV/FRT-300 – 0,6/1kV 961.800 đ 1.057.980 đ CADIVI
  17 Dây CV/FRT-400 – 0,6/1kV 1.224.600 đ 1.347.060 đ CADIVI
  18 Dây CV/FRT-500 – 0,6/1kV 1.565.100 đ 1.721.610 đ CADIVI
  19 Dây CV/FRT-630 – 0,6/1kV 2.012.400 đ 2.213.640 đ CADIVI

  Cập nhật giá cáp hạ thế chậm cháy CADIVI – CXV/FRT – 0,6/1kV 1 lõi (TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT C)

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 CXV/FRT-1×1 – 0,6/1kV 7.520 đ 8.272 đ CADIVI
  2 CXV/FRT-1×1,5 – 0,6/1kV 9.360 đ 10.296 đ CADIVI
  3 CXV/FRT-1×2,5 – 0,6/1kV 13.320 đ 14.652 đ CADIVI
  4 CXV/FRT-1×4 – 0,6/1kV 18.330 đ 20.163 đ CADIVI
  5 CXV/FRT-1×6 – 0,6/1kV 25.200 đ 27.720 đ CADIVI
  6 CXV/FRT-1×10 – 0,6/1kV 38.900 đ 42.790 đ CADIVI
  7 CXV/FRT-1×16 – 0,6/1kV 57.000 đ 62.700 đ CADIVI
  8 CXV/FRT-1×25 – 0,6/1kV 87.500 đ 96.250 đ CADIVI
  9 CXV/FRT-1×35 – 0,6/1kV 118.800 đ 130.680 đ CADIVI
  10 CXV/FRT-1×50 – 0,6/1kV 160.200 đ 176.220 đ CADIVI
  11 CXV/FRT-1×70 – 0,6/1kV 226.100 đ 248.710 đ CADIVI
  12 CXV/FRT-1×95 – 0,6/1kV 309.800 đ 340.780 đ CADIVI
  13 CXV/FRT-1×120 – 0,6/1kV 403.800 đ 444.180 đ CADIVI
  14 CXV/FRT-1×150 – 0,6/1kV 480.000 đ 528.000 đ CADIVI
  15 CXV/FRT-1×185 – 0,6/1kV 599.300 đ 659.230 đ CADIVI
  16 CXV/FRT-1×240 – 0,6/1kV 783.300 đ 861.630 đ CADIVI
  17 CXV/FRT-1×300 – 0,6/1kV 981.300 đ 1.079.430 đ CADIVI
  18 CXV/FRT-1×400 – 0,6/1kV 1.250.300 đ 1.375.330 đ CADIVI

  Bảng giá cáp hạ thế chậm cháy CADIVI – CXV/FRT – 0,6/1kV 2 lõi (TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT C)

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 CXV/FRT-2×1 – 0,6/1kV 22.500 đ 24.750 đ CADIVI
  2 CXV/FRT-2×1,5 – 0,6/1kV 27.000 đ 29.700 đ CADIVI
  3 CXV/FRT-2×2,5 – 0,6/1kV 35.600 đ 39.160 đ CADIVI
  4 CXV/FRT-2×4 – 0,6/1kV 48.600 đ 53.460 đ CADIVI
  5 CXV/FRT-2×6 – 0,6/1kV 64.200 đ 70.620 đ CADIVI
  6 CXV/FRT-2×10 – 0,6/1kV 95.600 đ 105.160 đ CADIVI
  7 CXV/FRT-2×16 – 0,6/1kV 131.700 đ 144.870 đ CADIVI
  8 CXV/FRT-2×25 – 0,6/1kV 195.500 đ 215.050 đ CADIVI
  9 CXV/FRT-2×35 – 0,6/1kV 260.300 đ 286.330 đ CADIVI
  10 CXV/FRT-2×50 – 0,6/1kV 344.300 đ 378.730 đ CADIVI
  11 CXV/FRT-2×70 – 0,6/1kV 478.500 đ 526.350 đ CADIVI
  12 CXV/FRT-2×95 – 0,6/1kV 651.500 đ 716.650 đ CADIVI
  13 CXV/FRT-2×120 – 0,6/1kV 845.700 đ 930.270 đ CADIVI
  14 CXV/FRT-2×150 – 0,6/1kV 1.006.800 đ 1.107.480 đ CADIVI
  15 CXV/FRT-2×185 – 0,6/1kV 1.249.500 đ 1.374.450 đ CADIVI
  16 CXV/FRT-2×240 – 0,6/1kV 1.628.700 đ 1.791.570 đ CADIVI
  17 CXV/FRT-2×300 – 0,6/1kV 2.040.300 đ 2.244.330 đ CADIVI
  18 CXV/FRT-2×400 – 0,6/1kV 2.596.500 đ 2.856.150 đ CADIVI

  Đơn giá cáp hạ thế chậm cháy CADIVI – CXV/FRT – 0,6/1kV 3 lõi (TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT C)

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 CXV/FRT-3×1 – 0,6/1kV 26.900 đ 29.590 đ CADIVI
  2 CXV/FRT-3×1,5 – 0,6/1kV 33.000 đ 36.300 đ CADIVI
  3 CXV/FRT-3×2,5 – 0,6/1kV 44.700 đ 49.170 đ CADIVI
  4 CXV/FRT-3×4 – 0,6/1kV 62.300 đ 68.530 đ CADIVI
  5 CXV/FRT-3×6 – 0,6/1kV 84.300 đ 92.730 đ CADIVI
  6 CXV/FRT-3×10 – 0,6/1kV 128.300 đ 141.130 đ CADIVI
  7 CXV/FRT-3×16 – 0,6/1kV 183.000 đ 201.300 đ CADIVI
  8 CXV/FRT-3×25 – 0,6/1kV 276.200 đ 303.820 đ CADIVI
  9 CXV/FRT-3×35 – 0,6/1kV 370.800 đ 407.880 đ CADIVI
  10 CXV/FRT-3×50 – 0,6/1kV 495.000 đ 544.500 đ CADIVI
  11 CXV/FRT-3×70 – 0,6/1kV 695.600 đ 765.160 đ CADIVI
  12 CXV/FRT-3×95 – 0,6/1kV 953.400 đ 1.048.740 đ CADIVI
  13 CXV/FRT-3×120 – 0,6/1kV 1.237.400 đ 1.361.140 đ CADIVI
  14 CXV/FRT-3×150 – 0,6/1kV 1.471.800 đ 1.618.980 đ CADIVI
  15 CXV/FRT-3×185 – 0,6/1kV 1.838.100 đ 2.021.910 đ CADIVI
  16 CXV/FRT-3×240 – 0,6/1kV 2.402.300 đ 2.642.530 đ CADIVI
  17 CXV/FRT-3×300 – 0,6/1kV 3.004.100 đ 3.304.510 đ CADIVI
  18 CXV/FRT-3×400 – 0,6/1kV 3.828.600 đ 4.211.460 đ CADIVI

  Báo giá cáp điện lực chậm cháy hạ thế CADIVI – CXV/FRT – 0,6/1kV 4 lõi (TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT C)

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 CXV/FRT-4×1 – 0,6/1kV 32.400 đ 35.640 đ CADIVI
  2 CXV/FRT-4×1,5 – 0,6/1kV 40.200 đ 44.220 đ CADIVI
  3 CXV/FRT-4×2,5 – 0,6/1kV 55.100 đ 60.610 đ CADIVI
  4 CXV/FRT-4×4 – 0,6/1kV 78.200 đ 86.020 đ CADIVI
  5 CXV/FRT-4×6 – 0,6/1kV 107.100 đ 117.810 đ CADIVI
  6 CXV/FRT-4×10 – 0,6/1kV 164.600 đ 181.060 đ CADIVI
  7 CXV/FRT-4×16 – 0,6/1kV 236.400 đ 260.040 đ CADIVI
  8 CXV/FRT-4×25 – 0,6/1kV 358.700 đ 394.570 đ CADIVI
  9 CXV/FRT-4×35 – 0,6/1kV 483.300 đ 531.630 đ CADIVI
  10 CXV/FRT-4×50 – 0,6/1kV 651.000 đ 716.100 đ CADIVI
  11 CXV/FRT-4×70 – 0,6/1kV 918.300 đ 1.010.130 đ CADIVI
  12 CXV/FRT-4×95 – 0,6/1kV 1.259.900 đ 1.385.890 đ CADIVI
  13 CXV/FRT-4×120 – 0,6/1kV 1.639.400 đ 1.803.340 đ CADIVI
  14 CXV/FRT-4×150 – 0,6/1kV 1.955.000 đ 2.150.500 đ CADIVI
  15 CXV/FRT-4×185 – 0,6/1kV 2.435.300 đ 2.678.830 đ CADIVI
  16 CXV/FRT-4×240 – 0,6/1kV 3.183.200 đ 3.501.520 đ CADIVI
  17 CXV/FRT-4×300 – 0,6/1kV 3.981.900 đ 4.380.090 đ CADIVI
  18 CXV/FRT-4×400 – 0,6/1kV 5.077.800 đ 5.585.580 đ CADIVI

  Cập nhật giá cáp chậm cháy hạ thế CADIVI – CXV/FRT – 0,6/1kV 3 pha 4 lõi (TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT C)

  Đơn vị tính: đồng/mét

  STT Tên Sản Phẩm Giá Chưa VAT Thanh toán Thương Hiệu
  1 CXV/FRT-3×4+1×2,5 – 0,6/1kV 72.500 đ 79.750 đ CADIVI
  2 CXV/FRT-3×6+1×4 – 0,6/1kV 99.900 đ 109.890 đ CADIVI
  3 CXV/FRT-3×10+1×6 – 0,6/1kV 150.000 đ 165.000 đ CADIVI
  4 CXV/FRT-3×16+1×10 – 0,6/1kV 222.200 đ 244.420 đ CADIVI
  5 CXV/FRT-3×25+1×16 – 0,6/1kV 328.100 đ 360.910 đ CADIVI
  6 CXV/FRT-3×35+1×16 – 0,6/1kV 421.500 đ 463.650 đ CADIVI
  7 CXV/FRT-3×35+1×25 – 0,6/1kV 451.800 đ 496.980 đ CADIVI
  8 CXV/FRT-3×50+1×25 – 0,6/1kV 578.300 đ 636.130 đ CADIVI
  9 CXV/FRT-3×50+1×35 – 0,6/1kV 609.200 đ 670.120 đ CADIVI
  10 CXV/FRT-3×70+1×35 – 0,6/1kV 809.700 đ 890.670 đ CADIVI
  11 CXV/FRT-3×70+1×50 – 0,6/1kV 851.100 đ 936.210 đ CADIVI
  12 CXV/FRT-3×95+1×50 – 0,6/1kV 1.109.300 đ 1.220.230 đ CADIVI
  13 CXV/FRT-3×95+1×70 – 0,6/1kV 1.175.700 đ 1.293.270 đ CADIVI
  14 CXV/FRT-3×120+1×70 – 0,6/1kV 1.465.200 đ 1.611.720 đ CADIVI
  15 CXV/FRT-3×120+1×95 – 0,6/1kV 2.560.600 đ 2.816.660 đ CADIVI
  16 CXV/FRT-3×150+1×70 – 0,6/1kV 1.747.800 đ 1.922.580 đ CADIVI
  17 CXV/FRT-3×150+1×95 – 0,6/1kV 1.841.300 đ 2.025.430 đ CADIVI
  18 CXV/FRT-3×185+1×95 – 0,6/1kV 2.154.300 đ 2.369.730 đ CADIVI
  19 CXV/FRT-3×185+1×120 – 0,6/1kV 2.300.900 đ 2.530.990 đ CADIVI
  20 CXV/FRT-3×240+1×120 – 0,6/1kV 2.888.600 đ 3.177.460 đ CADIVI
  21 CXV/FRT-3×240+1×150 – 0,6/1kV 2.983.100 đ 3.281.410 đ CADIVI
  22 CXV/FRT-3×240+1×185 – 0,6/1kV 3.106.800 đ 3.417.480 đ CADIVI
  23 CXV/FRT-3×300+1×150 – 0,6/1kV 3.605.400 đ 3.965.940 đ CADIVI
  24 CXV/FRT-3×300+1×185 – 0,6/1kV 3.619.400 đ 3.981.340 đ CADIVI
  25 CXV/FRT-3×400+1×185 – 0,6/1kV 4.443.600 đ 4.887.960 đ CADIVI
  26 CXV/FRT-3×400+1×240 – 0,6/1kV 4.772.100 đ 5.249.310 đ CADIVI

  *Ngoài những quy cách trên, chúng tôi có thể hỗ trợ cung cấp dây cáp điện có kết cấu khác, tiết diện tương đương – đáp ứng yêu cầu khách hàng.

  Đại Lý Dây Cáp Điện CADIVI (Giá Tốt)

  Chúng tôi hiện là đại lý chính hãng chuyên phân phối các loại dây cáp điện CADIVI với chiết khấu cao.

  • Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
  • Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng. 
  • Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.
  • Hỗ trợ hồ sơ CO, CQ và bảo hành sản phẩm chính hãng 100%.

  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

   ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
   - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
   - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
   - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
   - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
   - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

   Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An