Cáp Điện CADIVI AVV/DATA & AVV/DSTA 0,6/1kV – Cáp Nhôm Hạ Thế

Cáp Điện CADIVI AVV/DATA & AVV/DSTA 0,6/1kV – Cáp Nhôm Hạ Thế

 

Cáp Điện CADIVI AVV/DATA & AVV/DSTA 0,6/1kV - Cáp Nhôm Hạ Thế

Tổng Quan Sản Phẩm Cáp Điện CADIVI AVV/DATA & AVV/DSTA 0,6/1kV – Cáp Nhôm Hạ Thế

Cáp Điện CADIVI AVV/DATA & AVV/DSTA 0,6/1kV – Cáp Nhôm Hạ Thế dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

 

Tiêu Chuẩn Áp Dụng:

 • TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
 • TCVN 6612/ IEC 60228

 

Nhận Biết Lõi Cáp Điện CADIVI AVV/DATA & AVV/DSTA 0,6/1kV – Cáp Nhôm Hạ Thế

Bằng màu cách điện hoặc vạch màu:

+ Cáp 1 lõi: Màu đen.

+ Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – đen.

Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

 

Cấu Trúc Cáp Cáp Điện CADIVI AVV/DATA & AVV/DSTA 0,6/1kV – Cáp Nhôm Hạ Thế

 • Ruột dẫn: Nhôm
 • Cách điện: PVC
 • Lớp độn: Điền đầy bằng PP hoặc PVC
 • Lớp bọc bên trong: Quấn bắng PET hoặc ép đùn PVC
 • Giáp bảo vệ: Giáp 2 lớp băng nhôm (DATA) cho cáp 1 lõi và 2 lớp băng thép (DSTA) cho cáp từ 2 lõi đến 4 lõi.
 • Vỏ bọc bên ngoài: PVC

Cấu Trúc Cáp Cáp Điện CADIVI AVV/DATA & AVV/DSTA 0,6/1kV - Cáp Nhôm Hạ Thế

 

Đặc Tính Kỹ Thuật

 • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
 • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
 • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70 độ C.
 • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
 • 140 độ C, với tiết diện lớn hơn 300mm2.
 • 160 độ C, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.

 

CÁP AVV/DATA – 1 LÕI

Ruột dẫn – Conductor

  Chiều dày cách điện danh định

 Chiều dày băng nhôm danh định

  Chiều dày vỏ danh định

Đường kính tổng gần đúng (*)

 Khối lượng cápgần đúng (*)

  Tiết diện danh định

Kết cấu

  Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)

Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal area

Structure

Approx.conductor diameter

  Max. DC resistance at 200C

 Nominal thickness of insulation

 Nominal thicknes of aluminum tape

 Nominal  thickness of sheath

 Approx.overall diameter.

Approx.mass

mm2

N0 /mm

mm

Ω/km

mm

mm

mm

mm

kg/km

10

CC

3,9

3,08

1,0

0,5

1,4

12,9

230

16

CC

4,75

1,91

1,0

0,5

1,4

13,6

261

25

CC

6,0

1,20

1,2

0,5

1,4

15,2

332

35

CC

7,1

0,868

1,2

0,5

1,4

16,3

387

50

CC

8,3

0,641

1,4

0,5

1,5

18,1

477

70

CC

9,9

0,443

1,4

0,5

1,5

19,7

574

95

CC

11,7

0,320

1,6

0,5

1,6

22,1

727

120

CC

13,1

0,253

1,6

0,5

1,6

23,5

834

150

CC

14,7

0,206

1,8

0,5

1,7

25,7

993

185

CC

16,4

0,164

2,0

0,5

1,8

28,0

1180

240

CC

18,6

0,125

2,2

0,5

1,9

30,8

1450

300

CC

21,1

0,100

2,4

0,5

1,9

33,7

1732

400

CC

24,2

0,0778

2,6

0,5

2,1

38,0

2168

500

CC

27,0

0,0605

2,8

0,5

2,2

41,4

2630

630

CC

30,8

0,0469

2,8

0,5

2,3

45,4

3195

 

CÁP AVV/DSTA – 2 ĐẾN 4 LÕI

Ruột dẫn – Conductor

  Chiều dày cách điện danh định

Nominal thickness of Insulation

Chiều dày băng thép danh định

 Nominal thickness of steel tape

Chiều dày vỏ danh định

  Nominal thickness of sheath

   Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

 Tiết diện danh định

Kết cấu

Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)

  Điện trở DC    tối đa ở 200C

Nominal area

Structure

Approx.conductor diameter

Max. DC  resistance at 200C

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

mm2

N0 /mm

mm

Ω/km

mm

mm

mm

mm

kg/km

10

CC

3,9

3,08

1,0

0,2

0,2

0,2

1,8

1,8

1,8

19,7

20,7

22,2

600

658

756

16

CC

4,75

1,91

1,0

0,2

0,2

0,2

1,8

1,8

1,8

20,3

21,4

23,1

549

637

754

25

CC

6,0

1,20

1,2

0,2

0,2

0,2

1,8

1,8

1,8

23,6

24,9

27,1

721

851

1020

35

CC

7,1

0,868

1,2

0,2

0,2

0,2

1,8

1,8

1,8

25,8

27,3

29,8

853

1018

1229

50

CC

8,3

0,641

1,4

0,2

0,2

0,2

1,8

1,9

2,0

29,0

31,0

34,5

1054

1285

1614

70

CC

9,9

0,443

1,4

0,2

0,2

0,5

1,9

2,0

2,1

32,4

35,0

39,7

1301

1636

2491

95

CC

11,7

0,320

1,6

0,2

0,5

0,5

2,1

2,2

2,3

37,6

41,4

45,5

1719

2617

3176

120

CC

13,1

0,253

1,6

0,5

0,5

0,5

2,2

2,3

2,4

41,8

44,6

49,4

2499

3019

3734

150

CC

14,7

0,206

1,8

0,5

0,5

0,5

2,3

2,4

2,6

46,0

49,5

55,1

2941

3626

4480

185

CC

16,4

0,164

2,0

0,5

0,5

0,5

2,4

2,6

2,7

51,2

54,9

60,8

3528

4324

5366

240

CC

18,6

0,125

2,2

0,5

0,5

0,5

2,6

2,8

3,0

56,8

61,3

67,7

4283

5352

6620

300

CC

21,1

0,100

2,4

0,5

0,5

0,5

2,8

2,9

3,2

63,4

67,7

75,5

5197

6402

8011

400

CC

24,2

0,0778

2,6

0,5

0,5

0,5

3,1

3,2

3,5

71,0

76,3

84,9

6330

7854

9901

 

CÁP AVV/DSTA – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH

Tiết diện danh định

Lõi pha – Phase conductor

Lõi trung tính – Neutral conductor

  Chiều dày băng  thép danh định

 Chiều dày vỏ danh định

 Đường kính tổng gần đúng (*)

 Khối lượng  cáp gần đúng (*)

Tiết diện  danh định

Kết cấu

  Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)

  Chiều dày  cách điện danh định

 Điện trở DC  tối đa ở 200C

Tiết diện danh định

Kết cấu

   Đường kính  ruột dẫn gần đúng (*)

  Chiều dày  cách điện danh định

 Điện trở DC  tối đa ở 200C

Nominal area

  Nominal  area

Structure

Approx. conductor  diameter

 Nominal  thickness of Insulation

Max. DC resistance at 200C

Nominal  area

Structure

Approx. conductor  diameter

 Nominal  thickness of Insulation

Max. DC resistance at 200C

Nominal thickness of steel tape

Nominal thickness of sheath

 Approx.  overall diameter

 Approx.mass

mm2

N0/mm

mm

mm

Ω/km

mm2

N0/mm

mm

mm

Ω/km

mm

mm

mm

kg/km

3×16 + 1×10

16

CC

4,75

1,0

1,91

10

CC

3,9

1,0

3,08

0,2

1,8

24,1

895

3×25 + 1×16

25

CC

6,0

1,2

1,20

16

CC

4,75

1,0

1,91

0,2

1,8

26,1

952

3×35 + 1×16

35

CC

7,1

1,2

0,868

16

CC

4,75

1,0

1,91

0,2

1,8

28,1

1107

3×35 + 1×25

35

CC

7,1

1,2

0,868

25

CC

6,0

1,2

1,20

0,2

1,8

29,1

1176

3×50 + 1×25

50

CC

8,3

1,4

0,641

25

CC

6,0

1,2

1,20

0,2

1,9

32,2

1418

3×50 + 1×35

50

CC

8,3

1,4

0,641

35

CC

7,1

1,2

0,868

0,2

1,9

33,3

1506

3×70 + 1×35

70

CC

9,9

1,4

0,443

35

CC

7,1

1,2

0,868

0,2

2,0

36,4

1817

3×70 + 1×50

70

CC

9,9

1,4

0,443

50

CC

8,3

1,4

0,641

0,2

2,1

37,6

1915

3×95 + 1×50

95

CC

11,7

1,6

0,320

50

CC

8,3

1,4

0,641

0,5

2,2

43,0

2874

3×95 + 1×70

95

CC

11,7

1,6

0,320

70

CC

9,9

1,4

0,443

0,5

2,3

44,1

3012

3×120 + 1×70

120

CC

13,1

1,6

0,253

70

CC

9,9

1,4

0,443

0,5

2,3

47,1

3421

3×120 + 1×95

120

CC

13,1

1,6

0,253

95

CC

11,7

1,6

0,320

0,5

2,4

48,6

3611

3×150 + 1×70

150

CC

14,7

1,8

0,206

70

CC

9,9

1,4

0,443

0,5

2,5

51,5

3984

3×150 + 1×95

150

CC

14,7

1,8

0,206

95

CC

11,7

1,6

0,320

0,5

2,5

52,8

4157

3×185 + 1×95

185

CC

16,4

2,0

0,164

95

CC

11,7

1,6

0,320

0,5

2,6

56,8

4770

3×185 + 1×120

185

CC

16,4

2,0

0,164

120

CC

13,1

1,6

0,253

0,5

2,7

57,9

4925

3×240 + 1×120

240

CC

18,6

2,2

0,125

120

CC

13,1

1,6

0,253

0,5

2,8

63,2

5874

3×240 + 1×150

240

CC

18,6

2,2

0,125

150

CC

14,7

1,8

0,206

0,5

2,9

64,6

6085

3×240 + 1×185

240

CC

18,6

2,2

0,125

185

CC

16,4

2,0

0,164

0,5

2,9

65,9

6294

3×300 + 1×150

300

CC

21,1

2,4

0,100

150

CC

14,7

1,8

0,206

0,5

3,0

70,1

7058

3×300 + 1×185

300

CC

21,1

2,4

0,100

185

CC

16,4

2,0

0,164

0,5

3,1

71,6

7305

3×400 + 1×185

400

CC

24,2

2,6

0,0778

185

CC

16,4

2,0

0,164

0,5

3,3

79,1

8738

3×400 + 1×240

400

CC

24,2

2,6

0,0778

240

CC

18,6

2,2

0,125

0,5

3,3

80,7

9051

 

Một số ưu đãi khi mua cáp điện CADIVI tại Công ty Chúng tôi:

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm cáp điện CADIVI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

 • Bảo hành sản phẩm 100%
 • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
 • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
 • Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

 

Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
  - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
  - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
  - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
  - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
  - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

  0903 924 986