Bảng Giá Đầu Cáp Trung Thế 3M 24kV Mới Nhất 2022

Bảng Giá Đầu Cáp Trung Thế 3M 24kV Mới Nhất 2022

Bảng Giá Đầu Cáp Trung Thế 3M 24kV Mới Nhất 2022

Để cập nhật bảng giá đầu cáp trung thế 3M 24kV mới nhất 2022, mời quý khách liên hệ qua kênh hỗ trợ miễn phí dưới đây:

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

  Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế 3M 24kV 

  Sản Phẩm Đầu Cáp 3M Co Nguội 24kV – Trong Nhà, Ngoài Trời

  Bộ Đầu Cáp Co Nguội 3 Pha QTII 3M
  Bộ Đầu Cáp Co Nguội 3 Pha QTII 3M
  Bộ Đầu Cáp Co Nguội 3M -1 Pha
  Bộ Đầu Cáp Co Nguội 3M -1 Pha

  Cập Nhật Giá 2022: Đầu Cáp 3M 24kV – Đầu Cáp Co Nguội

  Cập nhật giá đầu cáp co nguội 1 pha 24kV trong nhà – 3M

  STT Tên Sản Phẩm Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
  1 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 35mm² QTII-4S-12-35 1C x 35 930,000
  2 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 50mm² QTII-4S-12-50 1C x 50 930,000
  3 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 70mm² QTII-4S-12-70 1C x 70 1,210,000
  4 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 95mm² QTII-4S-12-95 1C x 95 1,220,000
  5 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 120mm² QTII-4S-12-120 1C x 120 1,330,000
  6 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 150mm² QTII-4S-12-150 1C x 150 1,330,000
  7 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 185mm² QTII-4S-12-185 1C x 185 1,450,000
  8 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 240mm² QTII-4S-12-240 1C x 240 1,730,000
  9 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 300mm² QTII-4S-12-300 1C x 300 1,850,000
  10 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 400mm² QTII-4S-12-400 1C x 400 2,890,000
  11 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 500mm² QTII-4S-12-500 1C x 500 3,060,000
  12 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 630mm² QTII-4S-12-630 1C x 630 3,180,000

  Cập nhật giá đầu cáp co nguội 3 pha 24kV trong nhà – 3M

  STT Tên Sản Phẩm Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
  1 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 35mm² QTII-4S-32-35 3C x 35 3,980,000
  2 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 50mm² QTII-4S-32-50 3C x 50 3,980,000
  3 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 70mm² QTII-4S-32-70 3C x 70 4,330,000
  4 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 95mm² QTII-4S-32-95 3C x 95 4,330,000
  5 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 120mm² QTII-4S-32-120 3C x 120 4,970,000
  6 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 150mm² QTII-4S-32-150 3C x 150 5,140,000
  7 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 185mm² QTII-4S-32-185 3C x 185 5,370,000
  8 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 240mm² QTII-4S-32-240 3C x 240 6,180,000
  9 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 300mm² QTII-4S-32-300 3C x 300 6,290,000
  10 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 400mm² QTII-4S-32-400 3C x 400 8,430,000
  11 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 500mm² QTII-4S-32-500 3C x 500 8,780,000

  Cập nhật giá đầu cáp co nguội 1 pha 24kV ngoài trời – 3M

  STT Tên Sản Phẩ Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
  1 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 35mm² QTII-6S-12-35 1C x 35 1,280,000
  2 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 50mm² QTII-6S-12-50 1C x 50 1,280,000
  3 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 70mm² QTII-6S-12-70 1C x 70 1,460,000
  4 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 95mm² QTII-6S-12-95 1C x 95 1,460,000
  5 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 120mm² QTII-6S-12-120 1C x 120 1,620,000
  6 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 150mm² QTII-6S-12-150 1C x 150 1,620,000
  7 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 185mm² QTII-6S-12-185 1C x 185 1,730,000
  8 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 240mm² QTII-6S-12-240 1C x 240 2,190,000
  9 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 300mm² QTII-6S-12-300 1C x 300 2,310,000
  10 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 400mm² QTII-6S-12-400 1C x 400 3,410,000
  11 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 500mm² QTII-6S-12-500 1C x 500 3,520,000
  12 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 630mm² QTII-6S-12-630 1C x 630 3,700,000

  Cập nhật giá đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời – 3M

  STT Tên Sản Phẩm Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
  1 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 35mm² QTII-6S-32-35 3C x 35 4,740,000
  2 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 50mm² QTII-6S-32-50 3C x 50 4,740,000
  3 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 70mm² QTII-6S-32-70 3C x 70 5,140,000
  4 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 95mm² QTII-6S-32-95 3C x 95 5,260,000
  5 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 120mm² QTII-6S-32-120 3C x 120 5,780,000
  6 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 150mm² QTII-6S-32-150 3C x 150 5,950,000
  7 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 185mm² QTII-6S-32-185 3C x 185 6,060,000
  8 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 240mm² QTII-6S-32-240 3C x 240 6,470,000
  9 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 300mm² QTII-6S-32-300 3C x 300 7,110,000
  10 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 400mm² QTII-6S-32-400 3C x 400 8,950,000
  11 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 500mm² QTII-6S-32-500 3C x 500 9,190,000

  Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế 3M 24kV 

  Sản Phẩm Đầu Cáp 3M Co Nhiệt 24kV – 1 Pha, 3 Pha

  Đầu Cáp Ngầm 3M Co Nhiệt
  Đầu Cáp Ngầm 3M Co Nhiệt
  Đầu Cáp 3M Co Nhiệt Trung Thế 3Pha Trong Nhà, Ngoài Trời
  Đầu Cáp 3M Co Nhiệt Trung Thế 3Pha Trong Nhà, Ngoài Trời

  Cập Nhật Giá 2022: Đầu Cáp 3M Co Nhiệt 24kV 

  Cập nhật giá đầu cáp co nhiệt 1 pha 24kV trong nhà – 3M

  STT Tên Sản Phẩm Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
  1 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 35mm² MHI 24kV – 1×35 35 760,000
  2 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 50mm² MHI 24kV – 1×50 50 760,000
  3 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 70mm² MHI 24kV – 1×70 70 1,010,000
  4 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 95mm² MHI 24kV – 1×95 95 1,020,000
  5 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 120mm² MHI 24kV – 1×120 120 1,040,000
  6 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 150mm² MHI 24kV – 1×150 150 1,150,000
  7 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 185mm² MHI 24kV – 1×185 185 1,160,000
  8 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 240mm² MHI 24kV – 1×240 240 1,200,000
  9 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 300mm² MHI 24kV – 1×300 300 1,240,000

  Cập nhật giá đầu cáp co nhiệt 3 pha 24kV trong nhà – 3M

  STT Tên Sản Phẩm Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
  1 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 35mm² MHI 24kV – 3×35 35 2,270,000
  2 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 50mm² MHI 24kV – 3×50 50 2,270,000
  3 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 70mm² MHI 24kV – 3×70 70 3,020,000
  4 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 95mm² MHI 24kV – 3×95 95 3,050,000
  5 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 120mm² MHI 24kV – 3×120 120 3,110,000
  6 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 150mm² MHI 24kV – 3×150 150 3,440,000
  7 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 185mm² MHI 24kV – 3×185 185 3,480,000
  8 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 240mm² MHI 24kV – 3×240 240 3,570,000
  9 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 300mm² MHI 24kV – 3×300 300 3,710,000

  Cập nhật giá đầu cáp co nhiệt 1 pha 24kV ngoài trời – 3M

  STT Tên Sản Phẩm Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
  1 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 35mm² MHO 24kV – 1×35 35 980,000
  2 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 50mm² MHO 24kV – 1×50 50 980,000
  3 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 70mm² MHO 24kV – 1×70 70 1,180,000
  4 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 95mm² MHO 24kV – 1×95 95 1,190,000
  5 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 120mm² MHO 24kV – 1×120 120 1,210,000
  6 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 150mm² MHO 24kV – 1×150 150 1,370,000
  7 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 185mm² MHO 24kV – 1×185 185 1,400,000
  8 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 240mm² MHO 24kV – 1×240 240 1,430,000
  9 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 300mm² MHO 24kV – 1×300 300 1,470,000

  Cập nhật giá đầu cáp co nhiệt 3 pha 24kV ngoài trời – 3M

  STT Tên Sản Phẩm Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
  1 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 35mm² MHO 24kV – 3×35 35 2,910,000
  2 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 50mm² MHO 24kV – 3×50 50 2,910,000
  3 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 70mm² MHO 24kV – 3×70 70 3,530,000
  4 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 95mm² MHO 24kV – 3×95 95 3,560,000
  5 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 120mm² MHO 24kV – 3×120 120 3,620,000
  6 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 150mm² MHO 24kV – 3×150 150 4,120,000
  7 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 185mm² MHO 24kV – 3×185 185 4,170,000
  8 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 240mm² MHO 24kV – 3×240 240 4,260,000
  9 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 300mm² MHO 24kV – 3×300 300 4,400,000

  Đại Lý Cung Cấp Đầu Cáp 3M Chính Hãng (Giá Tốt)

  Chúng tôi chuyên cung cấp các loại đầu cáp 3M, Raychem, ABB…. đáp ứng yêu cầu khách hàng.

  Chuyên Phân Phối Đầu Cáp - Hộp Nối Cáp 24kV 35V [Hãng 3M Chính Hãng]
  Chuyên Phân Phối Đầu Cáp – Hộp Nối Cáp 24kV 35V [Hãng 3M Chính Hãng]
  Nỗ lực của chúng tôi nhằm đem đến cho quý khách:

  • Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
  • Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng. 
  • Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.
  • Hỗ trợ hồ sơ CO, CQ và bảo hành sản phẩm chính hãng 100%.

  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

   ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
   - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
   - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
   - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
   - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
   - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

   Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An