Bảng Giá Đầu Cáp Trung Thế 3M 24kV Mới Nhất 2022

Bảng Giá Đầu Cáp Trung Thế 3M 24kV Mới Nhất 2022

Bảng Giá Đầu Cáp Trung Thế 3M 24kV Mới Nhất 2022

Để cập nhật bảng giá đầu cáp trung thế 3M 24kV mới nhất 2022, mời quý khách liên hệ qua kênh hỗ trợ miễn phí dưới đây:

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

  Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế 3M 24kV 

  Sản Phẩm Đầu Cáp 3M Co Nguội 24kV – Trong Nhà, Ngoài Trời

  Bộ Đầu Cáp Co Nguội 3 Pha QTII 3M
  Bộ Đầu Cáp Co Nguội 3 Pha QTII 3M
  Bộ Đầu Cáp Co Nguội 3M -1 Pha
  Bộ Đầu Cáp Co Nguội 3M -1 Pha

  Cập Nhật Giá 2022: Đầu Cáp 3M 24kV – Đầu Cáp Co Nguội

  Cập nhật giá đầu cáp co nguội 1 pha 24kV trong nhà – 3M

  STTTên Sản PhẩmMã HiệuQuy cáchĐơn Giá Tham Khảo
  1Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 35mm²QTII-4S-12-351C x 35930,000
  2Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 50mm²QTII-4S-12-501C x 50930,000
  3Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 70mm²QTII-4S-12-701C x 701,210,000
  4Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 95mm²QTII-4S-12-951C x 951,220,000
  5Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 120mm²QTII-4S-12-1201C x 1201,330,000
  6Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 150mm²QTII-4S-12-1501C x 1501,330,000
  7Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 185mm²QTII-4S-12-1851C x 1851,450,000
  8Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 240mm²QTII-4S-12-2401C x 2401,730,000
  9Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 300mm²QTII-4S-12-3001C x 3001,850,000
  10Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 400mm²QTII-4S-12-4001C x 4002,890,000
  11Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 500mm²QTII-4S-12-5001C x 5003,060,000
  12Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà – 630mm²QTII-4S-12-6301C x 6303,180,000

  Cập nhật giá đầu cáp co nguội 3 pha 24kV trong nhà – 3M

  STTTên Sản PhẩmMã HiệuQuy cáchĐơn Giá Tham Khảo
  1Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 35mm²QTII-4S-32-353C x 353,980,000
  2Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 50mm²QTII-4S-32-503C x 503,980,000
  3Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 70mm²QTII-4S-32-703C x 704,330,000
  4Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 95mm²QTII-4S-32-953C x 954,330,000
  5Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 120mm²QTII-4S-32-1203C x 1204,970,000
  6Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 150mm²QTII-4S-32-1503C x 1505,140,000
  7Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 185mm²QTII-4S-32-1853C x 1855,370,000
  8Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 240mm²QTII-4S-32-2403C x 2406,180,000
  9Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 300mm²QTII-4S-32-3003C x 3006,290,000
  10Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 400mm²QTII-4S-32-4003C x 4008,430,000
  11Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà – 500mm²QTII-4S-32-5003C x 5008,780,000

  Cập nhật giá đầu cáp co nguội 1 pha 24kV ngoài trời – 3M

  STTTên Sản PhẩMã HiệuQuy cáchĐơn Giá Tham Khảo
  1Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 35mm²QTII-6S-12-351C x 351,280,000
  2Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 50mm²QTII-6S-12-501C x 501,280,000
  3Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 70mm²QTII-6S-12-701C x 701,460,000
  4Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 95mm²QTII-6S-12-951C x 951,460,000
  5Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 120mm²QTII-6S-12-1201C x 1201,620,000
  6Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 150mm²QTII-6S-12-1501C x 1501,620,000
  7Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 185mm²QTII-6S-12-1851C x 1851,730,000
  8Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 240mm²QTII-6S-12-2401C x 2402,190,000
  9Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 300mm²QTII-6S-12-3001C x 3002,310,000
  10Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 400mm²QTII-6S-12-4001C x 4003,410,000
  11Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 500mm²QTII-6S-12-5001C x 5003,520,000
  12Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời – 630mm²QTII-6S-12-6301C x 6303,700,000

  Cập nhật giá đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời – 3M

  STTTên Sản PhẩmMã HiệuQuy cáchĐơn Giá Tham Khảo
  1Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 35mm²QTII-6S-32-353C x 354,740,000
  2Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 50mm²QTII-6S-32-503C x 504,740,000
  3Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 70mm²QTII-6S-32-703C x 705,140,000
  4Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 95mm²QTII-6S-32-953C x 955,260,000
  5Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 120mm²QTII-6S-32-1203C x 1205,780,000
  6Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 150mm²QTII-6S-32-1503C x 1505,950,000
  7Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 185mm²QTII-6S-32-1853C x 1856,060,000
  8Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 240mm²QTII-6S-32-2403C x 2406,470,000
  9Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 300mm²QTII-6S-32-3003C x 3007,110,000
  10Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 400mm²QTII-6S-32-4003C x 4008,950,000
  11Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời – 500mm²QTII-6S-32-5003C x 5009,190,000

  Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế 3M 24kV 

  Sản Phẩm Đầu Cáp 3M Co Nhiệt 24kV – 1 Pha, 3 Pha

  Đầu Cáp Ngầm 3M Co Nhiệt
  Đầu Cáp Ngầm 3M Co Nhiệt
  Đầu Cáp 3M Co Nhiệt Trung Thế 3Pha Trong Nhà, Ngoài Trời
  Đầu Cáp 3M Co Nhiệt Trung Thế 3Pha Trong Nhà, Ngoài Trời

  Cập Nhật Giá 2022: Đầu Cáp 3M Co Nhiệt 24kV 

  Cập nhật giá đầu cáp co nhiệt 1 pha 24kV trong nhà – 3M

  STTTên Sản PhẩmMã HiệuQuy cáchĐơn Giá Tham Khảo
  1Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 35mm²MHI 24kV – 1×3535760,000
  2Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 50mm²MHI 24kV – 1×5050760,000
  3Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 70mm²MHI 24kV – 1×70701,010,000
  4Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 95mm²MHI 24kV – 1×95951,020,000
  5Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 120mm²MHI 24kV – 1×1201201,040,000
  6Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 150mm²MHI 24kV – 1×1501501,150,000
  7Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 185mm²MHI 24kV – 1×1851851,160,000
  8Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 240mm²MHI 24kV – 1×2402401,200,000
  9Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà – 300mm²MHI 24kV – 1×3003001,240,000

  Cập nhật giá đầu cáp co nhiệt 3 pha 24kV trong nhà – 3M

  STTTên Sản PhẩmMã HiệuQuy cáchĐơn Giá Tham Khảo
  1Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 35mm²MHI 24kV – 3×35352,270,000
  2Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 50mm²MHI 24kV – 3×50502,270,000
  3Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 70mm²MHI 24kV – 3×70703,020,000
  4Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 95mm²MHI 24kV – 3×95953,050,000
  5Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 120mm²MHI 24kV – 3×1201203,110,000
  6Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 150mm²MHI 24kV – 3×1501503,440,000
  7Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 185mm²MHI 24kV – 3×1851853,480,000
  8Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 240mm²MHI 24kV – 3×2402403,570,000
  9Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà – 300mm²MHI 24kV – 3×3003003,710,000

  Cập nhật giá đầu cáp co nhiệt 1 pha 24kV ngoài trời – 3M

  STTTên Sản PhẩmMã HiệuQuy cáchĐơn Giá Tham Khảo
  1Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 35mm²MHO 24kV – 1×3535980,000
  2Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 50mm²MHO 24kV – 1×5050980,000
  3Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 70mm²MHO 24kV – 1×70701,180,000
  4Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 95mm²MHO 24kV – 1×95951,190,000
  5Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 120mm²MHO 24kV – 1×1201201,210,000
  6Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 150mm²MHO 24kV – 1×1501501,370,000
  7Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 185mm²MHO 24kV – 1×1851851,400,000
  8Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 240mm²MHO 24kV – 1×2402401,430,000
  9Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời – 300mm²MHO 24kV – 1×3003001,470,000

  Cập nhật giá đầu cáp co nhiệt 3 pha 24kV ngoài trời – 3M

  STTTên Sản PhẩmMã HiệuQuy cáchĐơn Giá Tham Khảo
  1Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 35mm²MHO 24kV – 3×35352,910,000
  2Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 50mm²MHO 24kV – 3×50502,910,000
  3Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 70mm²MHO 24kV – 3×70703,530,000
  4Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 95mm²MHO 24kV – 3×95953,560,000
  5Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 120mm²MHO 24kV – 3×1201203,620,000
  6Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 150mm²MHO 24kV – 3×1501504,120,000
  7Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 185mm²MHO 24kV – 3×1851854,170,000
  8Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 240mm²MHO 24kV – 3×2402404,260,000
  9Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời – 300mm²MHO 24kV – 3×3003004,400,000

  Đại Lý Cung Cấp Đầu Cáp 3M Chính Hãng (Giá Tốt)

  Chúng tôi chuyên cung cấp các loại đầu cáp 3M, Raychem, ABB…. đáp ứng yêu cầu khách hàng.

  Chuyên Phân Phối Đầu Cáp - Hộp Nối Cáp 24kV 35V [Hãng 3M Chính Hãng]
  Chuyên Phân Phối Đầu Cáp – Hộp Nối Cáp 24kV 35V [Hãng 3M Chính Hãng]
  Nỗ lực của chúng tôi nhằm đem đến cho quý khách:

  • Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
  • Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng. 
  • Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.
  • Hỗ trợ hồ sơ CO, CQ và bảo hành sản phẩm chính hãng 100%.

  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

   ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
   - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
   - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
   - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
   - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
   - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

   Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

   0903 924 986