Giá Máy Biến Áp Dầu THIBIDI ECOTRANS 2021 – TC 6945 Miền Trung

Giá Máy Biến Áp Dầu THIBIDI ECOTRANS 2021 – TC 6945 Miền Trung

Trên thị trường cạnh tranh như hiện nay của ngành máy biến áp thi công xây lắp trạm. THIBIDI là đơn vị tiên phong sản xuất máy biến áp với nhãn hiệu THIBIDI đã được tín nhiệm hơn 30 năm.

THIBIDI sản xuất 2 dòng máy. Máy biến áp THIBIDI tôn Silic Highquality và máy biến áp THIBIDI tôn Amorphouse. Mang đến lợi ích cho khách hàng nhà máy THIBIDI sản xuất dòng sản phẩm Ecotrans tiết kiệm.

Máy biến áp THIBIDI Ecotrans bảo hành 5 năm, đạt các yêu cầu tiêu chuẩn thí nghiệm điện lực toàn quốc, giao hàng tại công trình.

THIBIDI Ecotrans có 2 dòng máy:

 • THIBIDI Ecotrans Silic (TC: 2608, 6954, 3370, 62)
 • THIBIDI Ecotrans Amorphouse (TC: 2608, 6954, 3370, 62)

Giá bán được điều chỉnh giảm 10% so với dòng sản phẩm trước đây với các ưu điểm tiết kiệm giúp tiết kiệm chi phí đầu tư hạ trạm cho các chủ đầu tư.

THIBIDI nhà máy sản xuất biến áp hàng đầu Việt Nam luôn nghiên cứu mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.

BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2021 ECOTRANS

STT Tên hàng Nhãn hiệu Tên SP ĐVT  Giá List (VNĐ)
  MÁY BIẾN ÁP THIBIDI ECOTRAN SILIC
  Tiêu chuẩn 2608 – Miền Nam
1 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        108,228,000
2 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        124,386,000
3 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        139,945,000
4 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        178,739,000
5 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        215,704,000
6 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        251,941,000
7 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        288,750,000
8 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        298,583,000
9 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        317,244,000
10 Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        318,512,000
11 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        405,246,000
12 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        478,193,000
13 Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        522,657,000
14 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        561,636,000
15 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        672,793,000
Tiêu chuẩn 62 -Miền Trung
1 Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          22,630,000
2 Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          28,986,000
3 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          36,150,000
4 Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          42,644,000
5 Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          56,344,000
6 Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          66,763,000
7 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        101,861,000
8 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        117,070,000
9 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        131,713,000
10 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        168,225,000
11 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        203,015,000
12 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        237,120,000
13 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        271,674,000
14 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        281,019,000
15 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        298,582,000
16 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        381,048,000
17 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        450,063,000
18 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        528,599,000
19 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        633,218,000
Tiêu chuẩn 6945 – Miền Trung
1 Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          22,630,000
2 Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          28,986,000
3 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          36,150,000
4 Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          42,644,000
5 Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          56,344,000
6 Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          66,763,000
7 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        101,861,000
8 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        117,070,000
9 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        131,713,000
10 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        168,225,000
11 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        203,015,000
12 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        237,120,000
13 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        271,674,000
14 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        281,019,000
15 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        298,582,000
16 Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        318,512,000
17 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        381,048,000
18 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        450,063,000
19 Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        522,657,000
20 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        528,599,000
21 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        633,218,000
Tiêu chuẩn 3370 -Hồ Chí Minh
1 Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          28,986,000
2 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          36,150,000
3 Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          42,664,000
4 Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          56,344,000
5 Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy          66,763,000
16 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        101,861,000
17 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        117,070,000
18 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        131,713,000
19 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        168,225,000
20 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        203,015,000
21 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        237,120,000
22 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        271,674,000
23 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        281,019,000
24 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        298,582,000
25 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        381,048,000
26 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        450,063,000
27 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        528,599,000
28 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy        633,218,000
MÁY BIẾN ÁP THIBIDI ECOTRAN AMORPHOUSE
Tiêu chuẩn 2608 – Miền Nam
1 Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          27,945,000
2 Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          35,164,000
3 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          43,462,000
4 Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          49,413,000
5 Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          65,258,000
6 Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          77,326,000
7 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        118,159,000
8 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        135,706,000
9 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        152,787,000
10 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        195,006,000
11 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        235,335,000
12 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        275,060,000
13 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        315,247,000
14 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        325,756,000
15 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        346,117,000
16 Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        369,475,000
17 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        442,129,000
18 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        522,482,000
19 Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        606,282,000
20 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        612,752,000
21 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        753,172,000
Tiêu chuẩn 62 -Miền Trung
22 Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          27,945,000
23 Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          35,164,000
24 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          43,462,000
25 Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          49,413,000
26 Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          65,258,000
27 Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          77,326,000
28 Máy biến áp dầu 3Pha 50KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          94,139,000
29 Máy biến áp dầu 3Pha 75KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        109,631,000
30 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        118,159,000
31 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        135,706,000
32 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        152,787,000
33 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        195,006,000
34 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        235,335,000
35 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        275,060,000
36 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        315,247,000
37 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        325,756,000
38 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        346,117,000
39 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        442,129,000
40 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        522,482,000
41 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        612,752,000
42 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        753,172,000
Tiêu chuẩn 6945 -Miền Trung
1 Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          28,947,000
2 Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          36,084,000
3 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          45,004,000
4 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          53,109,000
5 Máy biến áp dầu 1Pha 70KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          67,800,000
6 Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          80,340,000
7 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        118,159,000
8 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        135,706,000
9 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        152,787,000
10 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        195,006,000
11 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        235,335,000
12 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        275,060,000
13 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        315,247,000
14 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        325,756,000
15 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        346,117,000
16 Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        369,475,000
17 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        442,129,000
18 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        522,482,000
19 Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        606,282,000
20 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        612,752,000
21 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        753,172,000
Tiêu chuẩn 3370 – Hồ Chí Minh
14 Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          35,164,000
15 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          43,462,000
16 Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          49,413,000
17 Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          65,258,000
18 Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy          77,326,000
19 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        118,159,000
20 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        135,706,000
21 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        152,787,000
22 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        195,006,000
23 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        235,335,000
24 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        275,060,000
25 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        315,247,000
26 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        325,756,000
27 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        346,117,000
28 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        442,129,000
29 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        522,482,000
30 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        612,752,000
31 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDI Máy        753,172,000

Máy Biến Áp ECOTRANS THIBIDI

Một số ưu đãi khi mua Máy Biến Áp THIBIDI tại Công ty Chúng tôi:

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm Máy Biến Áp THIBIDI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

 • Bảo hành sản phẩm 100%
 • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
 • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
 • Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
  - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
  - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
  - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
  - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
  - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An