Giá Máy Biến Áp Dầu THIBIDI ECOTRANS 2021 Mới Nhất

Giá Máy Biến Áp Dầu THIBIDI ECOTRANS 2021 Mới Nhất

Trên thị trường cạnh tranh như hiện nay của ngành máy biến áp thi công xây lắp trạm. THIBIDI là đơn vị tiên phong sản xuất máy biến áp với nhãn hiệu THIBIDI đã được tín nhiệm hơn 30 năm.

THIBIDI sản xuất 2 dòng máy. Máy biến áp THIBIDI tôn Silic Highquality và máy biến áp THIBIDI tôn Amorphouse. Mang đến lợi ích cho khách hàng nhà máy THIBIDI sản xuất dòng sản phẩm Ecotrans tiết kiệm.

Máy biến áp THIBIDI Ecotrans bảo hành 5 năm, đạt các yêu cầu tiêu chuẩn thí nghiệm điện lực toàn quốc, giao hàng tại công trình.

THIBIDI Ecotrans có 2 dòng máy:

 • THIBIDI Ecotrans Silic (TC: 2608, 6954, 3370, 62)
 • THIBIDI Ecotrans Amorphouse (TC: 2608, 6954, 3370, 62)

Giá bán được điều chỉnh giảm 10% so với dòng sản phẩm trước đây với các ưu điểm tiết kiệm giúp tiết kiệm chi phí đầu tư hạ trạm cho các chủ đầu tư.

THIBIDI nhà máy sản xuất biến áp hàng đầu Việt Nam luôn nghiên cứu mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.

BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2021 ECOTRANS

STTTên hàngNhãn hiệuTên SPĐVT Giá List (VNĐ)
 MÁY BIẾN ÁP THIBIDI ECOTRAN SILIC
 Tiêu chuẩn 2608 – Miền Nam
1Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       108,228,000
2Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       124,386,000
3Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       139,945,000
4Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       178,739,000
5Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       215,704,000
6Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       251,941,000
7Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       288,750,000
8Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       298,583,000
9Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       317,244,000
10Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       318,512,000
11Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       405,246,000
12Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       478,193,000
13Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       522,657,000
14Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       561,636,000
15Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       672,793,000
Tiêu chuẩn 62 -Miền Trung
1Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         22,630,000
2Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         28,986,000
3Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         36,150,000
4Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         42,644,000
5Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         56,344,000
6Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         66,763,000
7Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       101,861,000
8Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       117,070,000
9Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       131,713,000
10Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       168,225,000
11Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       203,015,000
12Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       237,120,000
13Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       271,674,000
14Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       281,019,000
15Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       298,582,000
16Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       381,048,000
17Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       450,063,000
18Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       528,599,000
19Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       633,218,000
Tiêu chuẩn 6945 – Miền Trung
1Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         22,630,000
2Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         28,986,000
3Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         36,150,000
4Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         42,644,000
5Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         56,344,000
6Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         66,763,000
7Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       101,861,000
8Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       117,070,000
9Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       131,713,000
10Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       168,225,000
11Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       203,015,000
12Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       237,120,000
13Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       271,674,000
14Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       281,019,000
15Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       298,582,000
16Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       318,512,000
17Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       381,048,000
18Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       450,063,000
19Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       522,657,000
20Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       528,599,000
21Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       633,218,000
Tiêu chuẩn 3370 -Hồ Chí Minh
1Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         28,986,000
2Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         36,150,000
3Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         42,664,000
4Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         56,344,000
5Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy         66,763,000
16Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       101,861,000
17Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       117,070,000
18Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       131,713,000
19Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       168,225,000
20Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       203,015,000
21Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       237,120,000
22Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       271,674,000
23Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       281,019,000
24Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       298,582,000
25Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       381,048,000
26Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       450,063,000
27Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       528,599,000
28Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
Máy Biến Áp THIBIDIMBAMáy       633,218,000
MÁY BIẾN ÁP THIBIDI ECOTRAN AMORPHOUSE
Tiêu chuẩn 2608 – Miền Nam
1Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         27,945,000
2Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         35,164,000
3Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         43,462,000
4Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         49,413,000
5Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         65,258,000
6Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         77,326,000
7Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       118,159,000
8Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       135,706,000
9Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       152,787,000
10Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       195,006,000
11Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       235,335,000
12Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       275,060,000
13Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       315,247,000
14Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       325,756,000
15Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       346,117,000
16Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       369,475,000
17Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       442,129,000
18Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       522,482,000
19Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       606,282,000
20Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       612,752,000
21Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       753,172,000
Tiêu chuẩn 62 -Miền Trung
22Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         27,945,000
23Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         35,164,000
24Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         43,462,000
25Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         49,413,000
26Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         65,258,000
27Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         77,326,000
28Máy biến áp dầu 3Pha 50KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         94,139,000
29Máy biến áp dầu 3Pha 75KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       109,631,000
30Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       118,159,000
31Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       135,706,000
32Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       152,787,000
33Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       195,006,000
34Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       235,335,000
35Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       275,060,000
36Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       315,247,000
37Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       325,756,000
38Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       346,117,000
39Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       442,129,000
40Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       522,482,000
41Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       612,752,000
42Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       753,172,000
Tiêu chuẩn 6945 -Miền Trung
1Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         28,947,000
2Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         36,084,000
3Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         45,004,000
4Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         53,109,000
5Máy biến áp dầu 1Pha 70KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         67,800,000
6Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         80,340,000
7Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       118,159,000
8Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       135,706,000
9Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       152,787,000
10Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       195,006,000
11Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       235,335,000
12Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       275,060,000
13Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       315,247,000
14Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       325,756,000
15Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       346,117,000
16Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       369,475,000
17Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       442,129,000
18Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       522,482,000
19Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       606,282,000
20Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       612,752,000
21Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       753,172,000
Tiêu chuẩn 3370 – Hồ Chí Minh
14Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         35,164,000
15Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         43,462,000
16Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         49,413,000
17Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         65,258,000
18Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy         77,326,000
19Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       118,159,000
20Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       135,706,000
21Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       152,787,000
22Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       195,006,000
23Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       235,335,000
24Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       275,060,000
25Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       315,247,000
26Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       325,756,000
27Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       346,117,000
28Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       442,129,000
29Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       522,482,000
30Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       612,752,000
31Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
Máy Biến Áp THIBIDIMáy       753,172,000

Máy Biến Áp ECOTRANS THIBIDI

Một số ưu đãi khi mua Máy Biến Áp THIBIDI tại Công ty Chúng tôi:

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm Máy Biến Áp THIBIDI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

 • Bảo hành sản phẩm 100%
 • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
 • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
 • Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
  - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
  - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
  - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
  - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
  - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

  0903 924 986