Giá Dây Điện, Cáp Điện CADIVI 2021 – Bảng Giá Cáp CADIVI Mới Nhất

Giá Dây Điện, Cáp Điện CADIVI 2021 – Bảng Giá Cáp CADIVI Mới Nhất

BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN CADIVI 2021
STTTên hàngQuy cách/Áp lựcĐVTSố Lượng Đơn giá chưa VAT Nhãn hiệu xuất xứ
1Dây CV – 120mm2 (0.6/1kV)CVM           1                257,800CADIVI
2Dây CV – 150mm2 (0.6/1kV)CVM           1                308,100CADIVI
3Dây CV – 16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  33,800CADIVI
4Dây CV – 185mm2 (0.6/1kV)CVM           1                384,700CADIVI
5Dây CV – 25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  53,000CADIVI
6Dây CV – 300mm2 (0.6/1kV)CVM           1                632,300CADIVI
7Dây CV – 35mm2 (0.6/1kV)CVM           173,300CADIVI
8Dây CV – 400mm2 (0.6/1kV)CVM           1806,500CADIVI
9Dây CV – 4mm2 (0.6/1kV)CVM           19,130CADIVI
10Dây CV – 50mm2 (0.6/1kV)CVM           1100,300CADIVI
11Dây CV – 6mm2 (0.6/1kV)CVM           113,420CADIVI
12Dây CV – 70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                143,100CADIVI
13Dây CV – 95mm2 (0.6/1kV)CVM           1                197,900CADIVI
14CX1/WBC – 120-12/20(24) kVM           1                322,000CADIVI
15CX1/WBC – 150-12/20(24) kVM           1                387,700CADIVI
16CX1/WBC – 185-12/20(24) kVM           1                476,900CADIVI
17CX1/WBC – 240-12/20(24) kVM           1                615,100CADIVI
18CX1/WBC – 25-12/20(24) kVM           1                  88,700CADIVI
19CX1/WBC – 35-12/20(24) kVM           1                113,900CADIVI
20CX1/WBC – 50-12/20(24) kVM           1                146,100CADIVI
21CX1/WBC – 70-12/20(24) kVM           1                197,800CADIVI
22CX1/WBC – 95-12/20(24) kVM           1                261,400CADIVI
23CX1V/WBC – 120-12/20(24) kVM           1CADIVI
24CX1V/WBC – 150-12/20(24) kVM           1CADIVI
25CX1V/WBC – 185-12/20(24) kVM           1CADIVI
26CX1V/WBC – 240-12/20(24) kVM           1CADIVI
27CX1V/WBC – 25-12/20(24) kVM           1CADIVI
28CX1V/WBC – 300-12/20(24) kVM           1                761,900CADIVI
29CX1V/WBC – 300-12/20(24) kVM           1CADIVI
30CX1V/WBC – 35-12/20(24) kVM           1CADIVI
31CX1V/WBC – 400-12/20(24) kVM           1                961,200CADIVI
32CX1V/WBC – 400-12/20(24) kVM           1CADIVI
33CX1V/WBC – 50-12/20(24) kVM           1CADIVI
34CX1V/WBC – 70-12/20(24) kVM           1CADIVI
35CX1V/WBC – 95-12/20(24) kVM           1CADIVI
36Dây CV – 1000mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,127,500CADIVI
37Dây CV – 500mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,046,700CADIVI
38DâyCV – 630mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,348,100CADIVI
39Dây CV – 800mm2 (0.6/1kV)CVM           11,706,400CADIVI
40Dây CV – 200mm2 (0.6/1kV)CVM           1422,000CADIVI
41Dây CV – 250mm2 (0.6/1kV)CVM           1543,700CADIVI
42Dây CV – 325mm2 (0.6/1kV)CVM           1692,500CADIVI
43Dây AsXV – 120mm2 (24kV)M           1                  85,900CADIVI
44Dây AsXV – 150mm2 (24kV)M           1                  95,600CADIVI
45Dây AsXV – 185mm2 (24kV)M           1111,400CADIVI
46Dây AsXV – 240mm2 (24kV)M           1134,800CADIVI
47Dây AsXV – 25mm2 (24kV)M           137,300CADIVI
48Dây AsXV – 300mm2 (24kV)M           1159,000CADIVI
49Dây AsXV – 35mm2 (24kV)M           145,000CADIVI
50Dây AsXV – 50mm2 (24kV)M           151,200CADIVI
51Dây AsXV – 70mm2 (24kV)M           158,600CADIVI
52Dây AsXV – 95mm2 (24kV)M           172,600CADIVI
53Dây AV – 10mm2 (0.6/1kV)M           14,260CADIVI
54Dây AV – 120mm2 (0.6/1kV)M           132,900CADIVI
55Dây AV – 150mm2 (0.6/1kV)M           142,300CADIVI
56Dây AV – 16mm2 (0.6/1kV)M           15,750CADIVI
57Dây AV – 185mm2 (0.6/1kV)M           1                  51,800CADIVI
58Dây AV – 200mm2 (0.6/1kV)M           156,800CADIVI
59Dây AV – 240mm2 (0.6/1kV)M           165,600CADIVI
60Dây AV – 25mm2 (0.6/1kV)M           18,090CADIVI
61Dây AV – 300mm2 (0.6/1kV)M           1                  82,100CADIVI
62Dây AV – 35mm2 (0.6/1kV)M           1                  10,550CADIVI
63Dây AV – 400mm2 (0.6/1kV)M           1                103,800CADIVI
64Dây AV – 500mm2 (0.6/1kV)M           1                130,800CADIVI
65Dây AV – 50mm2 (0.6/1kV)M           1                  14,760CADIVI
66Dây AV – 70mm2 (0.6/1kV)M           1                  19,920CADIVI
67Dây AV – 95mm2 (0.6/1kV)M           1                  27,100CADIVI
68Dây AX1/WBC – 120mm2 (24kV)M           1CADIVI
69Dây AX1/WBC – 150mm2 (24kV)M           1CADIVI
70Dây AX1/WBC – 185mm2 (24kV)M           1CADIVI
71Dây AX1/WBC – 240mm2 (24kV)M           1CADIVI
72Dây AX1/WBC – 25mm2 (24kV)M           1CADIVI
73Dây AX1/WBC – 300mm2 (24kV)M           1CADIVI
74Dây AX1/WBC – 35mm2 (24kV)M           1CADIVI
75Dây AX1/WBC – 400mm2 (24kV)M           1CADIVI
76Dây AX1/WBC – 50mm2 (24kV)M           1CADIVI
77Dây AX1/WBC – 70mm2 (24kV)M           1CADIVI
78Dây AX1/WBC – 95mm2 (24kV)M           1CADIVI
79Dây AX1V/WBC – 120mm2 (24kV)M           1                  86,700CADIVI
80Dây AX1V/WBC – 150mm2 (24kV)M           1                  97,400CADIVI
81Dây AX1V/WBC – 185mm2 (24kV)M           1                113,000CADIVI
82Dây AX1V/WBC – 240mm2 (24kV)M           1                135,200CADIVI
83Dây AX1V/WBC – 25mm2 (24kV)M           1                  39,300CADIVI
84Dây AX1V/WBC – 300mm2 (24kV)M           1                160,200CADIVI
85Dây AX1V/WBC – 35mm2 (24kV)M           1                  45,400CADIVI
86Dây AX1V/WBC – 400mm2 (24kV)M           1                193,700CADIVI
87Dây AX1V/WBC – 50mm2 (24kV)M           1                  53,500CADIVI
88Dây AX1V/WBC – 70mm2 (24kV)M           1                  63,700CADIVI
89Dây AX1V/WBC – 95mm2 (24kV)M           1                  75,300CADIVI
90Dây AX1V – 120mm2 (24kV)M           1                  82,600CADIVI
91Dây AX1V – 150mm2 (24kV)M           1                  94,500CADIVI
92Dây AX1V – 185mm2 (24kV)M           1                104,700CADIVI
93Dây AX1V – 240mm2 (24kV)M           1                125,600CADIVI
94Dây AX1V – 25mm2 (24kV)M           1                  39,600CADIVI
95Dây AX1V – 300mm2 (24kV)M           1                148,600CADIVI
96Dây AX1V – 350mm2 (24kV)M           1CADIVI
97Dây AX1V – 35mm2 (24kV)M           1                  43,000CADIVI
98Dây AX1V – 400mm2 (24kV)M           1                170,900CADIVI
99Dây AX1V – 50mm2 (24kV)M           1                  50,700CADIVI
100Dây AX1V – 70mm2 (24kV)M           1                  60,200CADIVI
101Dây AX1V – 95mm2 (24kV)M           1                  71,900CADIVI
102Dây AXV/DATA – 10mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
103Dây AXV/DATA – 120mm2 (0.6/1kV)M           1                  73,700CADIVI
104Dây AXV/DATA – 150mm2 (0.6/1kV)M           1                  82,500CADIVI
105Dây AXV/DATA – 16mm2 (0.6/1kV)M           1                  26,000CADIVI
106Dây AXV/DATA – 185mm2 (0.6/1kV)M           1                  94,600CADIVI
107Dây AXV/DATA – 240mm2 (0.6/1kV)M           1                114,700CADIVI
108Dây AXV/DATA – 25mm2 (0.6/1kV)M           1                  31,800CADIVI
109Dây AXV/DATA – 300mm2 (0.6/1kV)M           1                138,000CADIVI
110Dây AXV/DATA – 35mm2 (0.6/1kV)M           1                  36,100CADIVI
111Dây AXV/DATA – 400mm2 (0.6/1kV)M           1                168,900CADIVI
112Dây AXV/DATA – 50mm2 (0.6/1kV)M           1                  43,200CADIVI
113Dây AXV/DATA – 70mm2 (0.6/1kV)M           1                  49,300CADIVI
114Dây AXV/DATA – 95mm2 (0.6/1kV)M           1                  59,800CADIVI
115Dây AXV/DSTA – 2x10mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
116Dây AXV/DSTA – 2x120mm2 (0.6/1kV)M           1                160,000CADIVI
117Dây AXV/DSTA – 2x150mm2 (0.6/1kV)M           1                178,900CADIVI
118Dây AXV/DSTA – 2x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  39,400CADIVI
119Dây AXV/DSTA – 2x185mm2 (0.6/1kV)M           1                211,600CADIVI
120Dây AXV/DSTA – 2x240mm2 (0.6/1kV)M           1                256,100CADIVI
121Dây AXV/DSTA – 2x25mm2 (0.6/1kV)M           1                  50,000CADIVI
122Dây AXV/DSTA – 2x300mm2 (0.6/1kV)M           1                314,400CADIVI
123Dây AXV/DSTA – 2x35mm2 (0.6/1kV)M           1                  58,600CADIVI
124Dây AXV/DSTA – 2x400mm2 (0.6/1kV)M           1                386,600CADIVI
125Dây AXV/DSTA – 2x50mm2 (0.6/1kV)M           1                  69,200CADIVI
126Dây AXV/DSTA – 2x70mm2 (0.6/1kV)M           1                  86,800CADIVI
127Dây AXV/DSTA – 2x95mm2 (0.6/1kV)M           1                107,900CADIVI
128Dây AXV/DSTA – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  38,600CADIVI
129Dây AXV/DSTA – 3x10mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
130Dây AXV/DSTA – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1                219,100CADIVI
131Dây AXV/DSTA – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)M           1                227,700CADIVI
132Dây AXV/DSTA – 3x120mm2 (0.6/1kV)M           1                200,700CADIVI
133Dây AXV/DSTA – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1                260,400CADIVI
134Dây AXV/DSTA – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)M           1                271,000CADIVI
135Dây AXV/DSTA – 3x150mm2 (0.6/1kV)M           1                228,800CADIVI
136Dây AXV/DSTA – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)M           1                  53,400CADIVI
137Dây AXV/DSTA – 3x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  46,400CADIVI
138Dây AXV/DSTA – 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)M           1                317,500CADIVI
139Dây AXV/DSTA – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)M           1                309,100CADIVI
140Dây AXV/DSTA – 3x185mm2 (0.6/1kV)M           1                273,100CADIVI
141Dây AXV/DSTA – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)M           1                386,100CADIVI
142Dây AXV/DSTA – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)M           1                400,000CADIVI
143Dây AXV/DSTA – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)M           1                412,600CADIVI
144Dây AXV/DSTA – 3x240mm2 (0.6/1kV)M           1                336,400CADIVI
145Dây AXV/DSTA – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  64,300CADIVI
146Dây AXV/DSTA – 3x25mm2 (0.6/1kV)M           1                  59,200CADIVI
147Dây AXV/DSTA – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)M           1                468,400CADIVI
148Dây AXV/DSTA – 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)M           1                483,700CADIVI
149Dây AXV/DSTA – 3x300mm2 (0.6/1kV)M           1                404,600CADIVI
150Dây AXV/DSTA – 3x35mm2 (0.6/1kV)M           1                  68,300CADIVI
151Dây AXV/DSTA – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)M           1                579,200CADIVI
152Dây AXV/DSTA – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)M           1                600,600CADIVI
153Dây AXV/DSTA – 3x400mm2 (0.6/1kV)M           1                503,300CADIVI
154Dây AXV/DSTA – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)M           1                  97,700CADIVI
155Dây AXV/DSTA – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)M           1                101,500CADIVI
156Dây AXV/DSTA – 3x50mm2 (0.6/1kV)M           1                  85,500CADIVI
157Dây AXV/DSTA – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)M           1                125,500CADIVI
158Dây AXV/DSTA – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)M           1                129,800CADIVI
159Dây AXV/DSTA – 3x70mm2 (0.6/1kV)M           1                109,500CADIVI
160Dây AXV/DSTA – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)M           1                178,200CADIVI
161Dây AXV/DSTA – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1                186,400CADIVI
162Dây AXV/DSTA – 3x95mm2 (0.6/1kV)M           1                140,800CADIVI
163Dây AXV/DSTA – 4x10mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
164Dây AXV/DSTA – 4x120mm2 (0.6/1kV)M           1                232,300CADIVI
165Dây AXV/DSTA – 4x150mm2 (0.6/1kV)M           1                292,000CADIVI
166Dây AXV/DSTA – 4x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  48,700CADIVI
167Dây AXV/DSTA – 4x185mm2 (0.6/1kV)M           1                343,500CADIVI
168Dây AXV/DSTA – 4x240mm2 (0.6/1kV)M           1                429,100CADIVI
169Dây AXV/DSTA – 4x25mm2 (0.6/1kV)M           1                  68,000CADIVI
170Dây AXV/DSTA – 4x300mm2 (0.6/1kV)M           1                520,800CADIVI
171Dây AXV/DSTA – 4x35mm2 (0.6/1kV)M           1                  81,300CADIVI
172Dây AXV/DSTA – 4x400mm2 (0.6/1kV)M           1                650,300CADIVI
173Dây AXV/DSTA – 4x50mm2 (0.6/1kV)M           1                106,100CADIVI
174Dây AXV/DSTA – 4x70mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
175Dây AXV/DSTA – 4x95mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
176Dây AXV/S – 120mm2 (24kV)M           1                127,600CADIVI
177Dây AXV/S – 150mm2 (24kV)M           1                143,600CADIVI
178Dây AXV/S – 185mm2 (24kV)M           1                159,100CADIVI
179Dây AXV/S – 240mm2 (24kV)M           1                182,300CADIVI
180Dây AXV/S – 25mm2 (24kV)M           1                  75,100CADIVI
181Dây AXV/S – 300mm2 (24kV)M           1                209,300CADIVI
182Dây AXV/S – 35mm2 (24kV)M           1                  81,300CADIVI
183Dây AXV/S – 400mm2 (24kV)M           1                244,000CADIVI
184Dây AXV/S – 50mm2 (24kV)M           1                  90,200CADIVI
185Dây AXV/S – 70mm2 (24kV)M           1                101,700CADIVI
186Dây AXV/S – 95mm2 (24kV)M           1                115,800CADIVI
187Dây AXV/S-AWA – 120mm2 (24kV)M           1                186,500CADIVI
188Dây AXV/S-AWA – 150mm2 (24kV)M           1                209,100CADIVI
189Dây AXV/S-AWA – 185mm2 (24kV)M           1                223,700CADIVI
190Dây AXV/S-AWA – 240mm2 (24kV)M           1                253,100CADIVI
191Dây AXV/S-AWA – 300mm2 (24kV)M           1                300,500CADIVI
192Dây AXV/S-AWA – 400mm2 (24kV)M           1                339,000CADIVI
193Dây AXV/S-AWA – 50mm2 (24kV)M           1                136,100CADIVI
194Dây AXV/S-AWA – 70mm2 (24kV)M           1                155,800CADIVI
195Dây AXV/S-AWA – 95mm2 (24kV)M           1                172,200CADIVI
196Dây AXV/S-DATA – 120mm2 (24kV)M           1                172,100CADIVI
197Dây AXV/S-DATA – 150mm2 (24kV)M           1                189,700CADIVI
198Dây AXV/S-DATA – 185mm2 (24kV)M           1                208,400CADIVI
199Dây AXV/S-DATA – 240mm2 (24kV)M           1                234,500CADIVI
200Dây AXV/S-DATA – 300mm2 (24kV)M           1                265,600CADIVI
201Dây AXV/S-DATA – 400mm2 (24kV)M           1                305,900CADIVI
202Dây AXV/S-DATA – 50mm2 (24kV)M           1                127,400CADIVI
203Dây AXV/S-DATA – 70mm2 (24kV)M           1                141,700CADIVI
204Dây AXV/S-DATA – 95mm2 (24kV)M           1                157,800CADIVI
205Dây AXV/SE – 3x120mm2 (24kV)M           1                433,600CADIVI
206Dây AXV/SE3 – x150mm2 (24kV)M           1                491,300CADIVI
207Dây AXV/SE3 – x185mm2 (24kV)M           1                547,100CADIVI
208Dây AXV/SE3 – x240mm2 (24kV)M           1                624,100CADIVI
209Dây AXV/SE – 3x300mm2 (24kV)M           1                711,100CADIVI
210Dây AXV/SE – 3x400mm2 (24kV)M           1                828,300CADIVI
211Dây AXV/SE – 3x50mm2 (24kV)M           1                303,900CADIVI
212Dây AXV/SE – 3x70mm2 (24kV)M           1                346,300CADIVI
213Dây AXV/SE – 3x95mm2 (24kV)M           1                392,600CADIVI
214Dây AXV/SE-DSTA – 3x120mm2 (24kV)M           1                538,400CADIVI
215Dây AXV/SE-DSTA – 3x150mm2 (24kV)M           1                617,900CADIVI
216Dây AXV/SE-DSTA – 3x185mm2 (24kV)M           1                706,800CADIVI
217Dây AXV/SE-DSTA – 3x240mm2 (24kV)M           1                809,100CADIVI
218Dây AXV/SE-DSTA – 3x300mm2 (24kV)M           1                902,400CADIVI
219Dây AXV/SE-DSTA – 3x400mm2 (24kV)M           1             1,030,700CADIVI
220Dây AXV/SE-DSTA – 3x50mm2 (24kV)M           1                390,900CADIVI
221Dây AXV/SE-DSTA – 3x70mm2 (24kV)M           1                434,800CADIVI
222Dây AXV/SE-DSTA – 3x95mm2 (24kV)M           1                493,400CADIVI
223Dây AXV/SE-SWA – 3x120mm2 (24kV)M           1                674,900CADIVI
224Dây AXV/SE-SWA – 3x150mm2 (24kV)M           1                758,300CADIVI
225Dây AXV/SE-SWA – 3x185mm2 (24kV)M           1                821,300CADIVI
226Dây AXV/SE-SWA – 3x240mm2 (24kV)M           1                926,700CADIVI
227Dây AXV/SE-SWA – 3x300mm2 (24kV)M           1             1,028,800CADIVI
228Dây AXV/SE-SWA – 3x400mm2 (24kV)M           1             1,164,300CADIVI
229Dây AXV/SE-SWA – 3x50mm2 (24kV)M           1                468,600CADIVI
230Dây AXV/SE-SWA – 3x70mm2 (24kV)M           1                518,600CADIVI
231Dây AXV/SE-SWA – 3x95mm2 (24kV)M           1                600,900CADIVI
232Dây AXV – 10mm2 (0.6/1kV)M           1                   6,320CADIVI
233Dây AXV – 120mm2 (0.6/1kV)M           1                  41,400CADIVI
234Dây AXV – 150mm2 (0.6/1kV)M           1                  48,700CADIVI
235Dây AXV – 16mm2 (0.6/1kV)M           1                   8,070CADIVI
236Dây AXV – 185mm2 (0.6/1kV)M           1                  60,700CADIVI
237Dây AXV – 200mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
238Dây AXV – 240mm2 (0.6/1kV)M           1                  75,700CADIVI
239Dây AXV – 25mm2 (0.6/1kV)M           1                  11,100CADIVI
240Dây AXV – 2x10mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
241Dây AXV – 2x120mm2 (0.6/1kV)M           1                111,400CADIVI
242Dây AXV – 2x150mm2 (0.6/1kV)M           1                126,500CADIVI
243Dây AXV – 2x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  27,100CADIVI
244Dây AXV – 2x185mm2 (0.6/1kV)M           1                152,000CADIVI
245Dây AXV – 2x240mm2 (0.6/1kV)M           1                188,600CADIVI
246Dây AXV – 2x25mm2 (0.6/1kV)M           1                  34,700CADIVI
247Dây AXV – 2x300mm2 (0.6/1kV)M           1                235,400CADIVI
248Dây AXV – 2x35mm2 (0.6/1kV)M           1                  41,700CADIVI
249Dây AXV – 2x400mm2 (0.6/1kV)M           1                295,800CADIVI
250Dây AXV – 2x50mm2 (0.6/1kV)M           1                  51,700CADIVI
251Dây AXV – 2x70mm2 (0.6/1kV)M           1                  65,800CADIVI
252Dây AXV – 2x95mm2 (0.6/1kV)M           1                  82,900CADIVI
253Dây AXV – 300mm2 (0.6/1kV)M           1                  94,000CADIVI
254Dây AXV – 35mm2 (0.6/1kV)M           1                  13,950CADIVI
255Dây AXV – 3x10mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
256Dây AXV – 3x120mm2 (0.6/1kV)M           1                147,100CADIVI
257Dây AXV – 3x150mm2 (0.6/1kV)M           1                170,700CADIVI
258Dây AXV – 3x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  32,700CADIVI
259Dây AXV – 3x185mm2 (0.6/1kV)M           1                207,400CADIVI
260Dây AXV – 3x240mm2 (0.6/1kV)M           1                260,500CADIVI
261Dây AXV – 3x25mm2 (0.6/1kV)M           1                  43,000CADIVI
262Dây AXV – 3x300mm2 (0.6/1kV)M           1                318,400CADIVI
263Dây AXV – 3x35mm2 (0.6/1kV)M           1                  51,000CADIVI
264Dây AXV – 3x400mm2 (0.6/1kV)M           1                402,500CADIVI
265Dây AXV – 3x50mm2 (0.6/1kV)M           1                  66,600CADIVI
266Dây AXV – 3x70mm2 (0.6/1kV)M           1                  86,600CADIVI
267Dây AXV – 3x95mm2 (0.6/1kV)M           1                112,900CADIVI
268Dây AXV – 400mm2 (0.6/1kV)M           1                118,200CADIVI
269Dây AXV – 4x10mm2 (0.6/1kV)M           1                  29,200CADIVI
270Dây AXV – 4x120mm2 (0.6/1kV)M           1                184,100CADIVI
271Dây AXV – 4x150mm2 (0.6/1kV)M           1                223,100CADIVI
272Dây AXV – 4x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  39,700CADIVI
273Dây AXV – 4x185mm2 (0.6/1kV)M           1                269,500CADIVI
274Dây AXV – 4x240mm2 (0.6/1kV)M           1                340,000CADIVI
275Dây AXV – 4x25mm2 (0.6/1kV)M           1                  52,300CADIVI
276Dây AXV – 4x300mm2 (0.6/1kV)M           1                419,900CADIVI
277Dây AXV – 4x35mm2 (0.6/1kV)M           1                  63,300CADIVI
278Dây AXV – 4x400mm2 (0.6/1kV)M           1                522,300CADIVI
279Dây AXV – 4x50mm2 (0.6/1kV)M           1                  83,800CADIVI
280Dây AXV – 4x70mm2 (0.6/1kV)M           1                111,200CADIVI
281Dây AXV – 4x95mm2 (0.6/1kV)M           1                144,900CADIVI
282Dây AXV – 500mm2 (0.6/1kV)M           1                148,400CADIVI
283Dây AXV – 50mm2 (0.6/1kV)M           1                  18,920CADIVI
284Dây AXV – 630mm2 (0.6/1kV)M           1                189,600CADIVI
285Dây AXV – 70mm2 (0.6/1kV)M           1                  25,300CADIVI
286Dây AXV – 95mm2 (0.6/1kV)M           1                  32,600CADIVI
287Dây CV/FR – 1×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                   6,810CADIVI
288Dây CV/FR – 1x10mm2 (0.6/1kV)M           1                  27,300CADIVI
289Dây CV/FR – 1x120mm2 (0.6/1kV)M           1                274,300CADIVI
290Dây CV/FR – 1x150mm2 (0.6/1kV)M           1                325,400CADIVI
291Dây CV/FR – 1x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  39,400CADIVI
292Dây CV/FR – 1x185mm2 (0.6/1kV)M           1                404,800CADIVI
293Dây CV/FR – 1×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                   9,160CADIVI
294Dây CV/FR – 1x200mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
295Dây CV/FR – 1x240mm2 (0.6/1kV)M           1                527,600CADIVI
296Dây CV/FR – 1x25mm2 (0.6/1kV)M           1                  60,700CADIVI
297Dây CV/FR – 1x300mm2 (0.6/1kV)M           1                658,600CADIVI
298Dây CV/FR – 1×35 mm2 (0.6/1kV)M           1                  82,000CADIVI
299Dây CV/FR – 1x400mm2 (0.6/1kV)M           1                824,300CADIVI
300Dây CV/FR – 1x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  13,100CADIVI
301Dây CV/FR – 1x50mm2 (0.6/1kV)M           1                112,800CADIVI
302Dây CV/FR – 1x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  17,740CADIVI
303Dây CV/FR – 1x70mm2 (0.6/1kV)M           1                157,100CADIVI
304Dây CV/FR – 1x8mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
305Dây CV/FR – 1x95mm2 (0.6/1kV)M           1                214,900CADIVI
306Dây CV/FRT – 1×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                   4,760CADIVI
307Dây CV/FRT – 1x10mm2 (0.6/1kV)M           1                  23,500CADIVI
308Dây CV/FRT – 1x120mm2 (0.6/1kV)M           1                264,400CADIVI
309Dây CV/FRT – 1x150mm2 (0.6/1kV)M           1                314,200CADIVI
310Dây CV/FRT – 1x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  35,100CADIVI
311Dây CV/FRT – 1x185mm2 (0.6/1kV)M           1                391,200CADIVI
312Dây CV/FRT – 1x1mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
313Dây CV/FRT – 1×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                   6,830CADIVI
314Dây CV/FRT – 1x240mm2 (0.6/1kV)M           1                512,200CADIVI
315Dây CV/FRT – 1x25mm2 (0.6/1kV)M           1                  55,300CADIVI
316Dây CV/FRT – 1x300mm2 (0.6/1kV)M           1                641,200CADIVI
317Dây CV/FRT – 1x35mm2 (0.6/1kV)M           1                  75,800CADIVI
318Dây CV/FRT – 1x400mm2 (0.6/1kV)M           1                816,400CADIVI
319Dây CV/FRT – 1x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  10,220CADIVI
320Dây CV/FRT – 1x500mm2 (0.6/1kV)M           1             1,043,400CADIVI
321Dây CV/FRT – 1x50mm2 (0.6/1kV)M           1                105,500CADIVI
322Dây CV/FRT – 1x630mm2 (0.6/1kV)M           1             1,341,600CADIVI
323Dây CV/FRT – 1x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  14,650CADIVI
324Dây CV/FRT – 1x70mm2 (0.6/1kV)M           1                148,600CADIVI
325Dây CV/FRT – 1x95mm2 (0.6/1kV)M           1                204,900CADIVI
326Dây CV – 1.25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   2,860CADIVI
327Dây CV – 1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   3,700CADIVI
328Dây CV – 100mm2 (0.6/1kV)CVM           1                215,200CADIVI
329Dây CV – 10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  22,200CADIVI
330Dây CV – 11mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  23,800CADIVI
331Dây CV – 14mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  30,700CADIVI
332Dây CV – 1mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   2,690CADIVI
333Dây CV – 2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   6,030CADIVI
334Dây CV – 22mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  47,700CADIVI
335Dây CV – 240mm2 (0.6/1kV)CVM           1                504,100CADIVI
336Dây CV – 2mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   4,790CADIVI
337Dây CV – 3.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   8,110CADIVI
338Dây CV – 30mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  62,600CADIVI
339Dây CV – 350mm2 (0.6/1kV)CVM           1                746,500CADIVI
340Dây CV – 38mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  79,600CADIVI
341Dây CV – 5.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  12,560CADIVI
342Dây CV – 5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  11,380CADIVI
343Dây CV – 60mm2 (0.6/1kV)CVM           1                128,500CADIVI
344Dây CV – 75mm2 (0.6/1kV)CVM           1                161,500CADIVI
345Dây CV – 80mm2 (0.6/1kV)CVM           1                168,900CADIVI
346Dây CV – 8mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  17,990CADIVI
347Dây CVV/DATA – 120mm2 (0.6/1kV)CVM           1                296,600CADIVI
348Dây CVV/DATA – 150mm2 (0.6/1kV)CVM           1                349,300CADIVI
349Dây CVV/DATA – 185mm2 (0.6/1kV)CVM           1                430,400CADIVI
350Dây CVV/DATA – 240mm2 (0.6/1kV)CVM           1                556,300CADIVI
351Dây CVV/DATA – 25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  77,500CADIVI
352Dây CVV/DATA – 300mm2 (0.6/1kV)CVM           1                692,000CADIVI
353Dây CVV/DATA – 35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  99,500CADIVI
354Dây CVV/DATA – 400mm2 (0.6/1kV)CVM           1                876,800CADIVI
355Dây CVV/DATA – 50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                129,900CADIVI
356Dây CVV/DATA – 70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                172,700CADIVI
357Dây CVV/DATA – 95mm2 (0.6/1kV)CVM           1                232,400CADIVI
358Dây CVV/DSTA – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                232,200CADIVI
359Dây CVV/DSTA – 2x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  69,900CADIVI
360Dây CVV/DSTA – 2x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1                606,400CADIVI
361Dây CVV/DSTA – 2x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1                715,700CADIVI
362Dây CVV/DSTA – 2x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                100,200CADIVI
363Dây CVV/DSTA – 2x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1                885,500CADIVI
364Dây CVV/DSTA – 2×2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
365Dây CVV/DSTA – 2x240mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,143,500CADIVI
366Dây CVV/DSTA – 2x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                142,800CADIVI
367Dây CVV/DSTA – 2x300mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,430,400CADIVI
368Dây CVV/DSTA – 2x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                186,000CADIVI
369Dây CVV/DSTA – 2x400mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,810,400CADIVI
370Dây CVV/DSTA – 2x4mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  39,900CADIVI
371Dây CVV/DSTA – 2x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                242,700CADIVI
372Dây CVV/DSTA – 2x6mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  51,200CADIVI
373Dây CVV/DSTA – 2x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                334,500CADIVI
374Dây CVV/DSTA – 2x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1                455,600CADIVI
375Dây CVV/DSTA – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)CVM           1                108,800CADIVI
376Dây CVV/DSTA – 3x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  92,900CADIVI
377Dây CVV/DSTA – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,037,000CADIVI
378Dây CVV/DSTA – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,099,000CADIVI
379Dây CVV/DSTA – 3x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1                873,400CADIVI
380Dây CVV/DSTA – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,233,000CADIVI
381Dây CVV/DSTA – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,292,700CADIVI
382Dây CVV/DSTA – 3x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,033,200CADIVI
383Dây CVV/DSTA – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                162,200CADIVI
384Dây CVV/DSTA – 3×16+1x8mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
385Dây CVV/DSTA – 3x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                134,800CADIVI
386Dây CVV/DSTA – 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,606,900CADIVI
387Dây CVV/DSTA – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,503,200CADIVI
388Dây CVV/DSTA – 3x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,281,800CADIVI
389Dây CVV/DSTA – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,011,300CADIVI
390Dây CVV/DSTA – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,074,500CADIVI
391Dây CVV/DSTA – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,158,500CADIVI
392Dây CVV/DSTA – 3x240mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,667,300CADIVI
393Dây CVV/DSTA – 3x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                196,600CADIVI
394Dây CVV/DSTA – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,503,400CADIVI
395Dây CVV/DSTA – 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,508,600CADIVI
396Dây CVV/DSTA – 3x300mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,075,200CADIVI
397Dây CVV/DSTA – 3×35+1×16 mm2 (0.6/1kV)CVM           1                296,200CADIVI
398Dây CVV/DSTA – 3×35+1×25 mm2 (0.6/1kV)CVM           1                316,900CADIVI
399Dây CVV/DSTA – 3x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                259,000CADIVI
400Dây CVV/DSTA – 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  58,000CADIVI
401Dây CVV/DSTA – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             3,074,400CADIVI
402Dây CVV/DSTA – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)CVM           1             3,299,200CADIVI
403Dây CVV/DSTA – 3x400mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,636,800CADIVI
404Dây CVV/DSTA – 3x4mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
405Dây CVV/DSTA – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                406,800CADIVI
406Dây CVV/DSTA – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                429,200CADIVI
407Dây CVV/DSTA – 3x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                345,800CADIVI
408Dây CVV/DSTA – 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  74,700CADIVI
409Dây CVV/DSTA – 3x6mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  65,600CADIVI
410Dây CVV/DSTA – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                564,100CADIVI
411Dây CVV/DSTA – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                592,200CADIVI
412Dây CVV/DSTA – 3x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                482,700CADIVI
413Dây CVV/DSTA – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                791,000CADIVI
414Dây CVV/DSTA – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                837,100CADIVI
415Dây CVV/DSTA – 3x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1                680,200CADIVI
416Dây CVV/DSTA – 4x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                118,200CADIVI
417Dây CVV/DSTA – 4x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,142,200CADIVI
418Dây CVV/DSTA – 4x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,365,300CADIVI
419Dây CVV/DSTA – 4x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                170,400CADIVI
420Dây CVV/DSTA – 4x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,691,900CADIVI
421Dây CVV/DSTA – 4×2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  43,500CADIVI
422Dây CVV/DSTA – 4x240mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,203,900CADIVI
423Dây CVV/DSTA – 4x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                251,200CADIVI
424Dây CVV/DSTA – 4x300mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,751,900CADIVI
425Dây CVV/DSTA – 4x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                335,900CADIVI
426Dây CVV/DSTA – 4x400mm2 (0.6/1kV)CVM           1             3,495,000CADIVI
427Dây CVV/DSTA – 4x4mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  62,200CADIVI
428Dây CVV/DSTA – 4x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                454,600CADIVI
429Dây CVV/DSTA – 4x6mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  79,400CADIVI
430Dây CVV/DSTA – 4x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                651,400CADIVI
431Dây CVV/DSTA – 4x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1                889,500CADIVI
432Dây CVV – 1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   5,340CADIVI
433Dây CVV – 10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  24,600CADIVI
434Dây CVV – 120mm2 (0.6/1kV)CVM           1                265,500CADIVI
435Dây CVV – 150mm2 (0.6/1kV)CVM           1                316,400CADIVI
436Dây CVV – 16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  36,500CADIVI
437Dây CVV – 185mm2 (0.6/1kV)CVM           1                394,700CADIVI
438Dây CVV – 1mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   4,140CADIVI
439Dây CVV – 2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   7,710CADIVI
440Dây CVV – 240mm2 (0.6/1kV)CVM           1                516,400CADIVI
441Dây CVV – 25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  56,500CADIVI
442Dây CVV – 2×1.25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  11,470CADIVI
443Dây CVV – 2×1.5mm2 (300/500V)CVM           1                  11,870CADIVI
444Dây CVV – 2x10mm2 (300/500V)CVM           1                  56,200CADIVI
445Dây CVV – 2x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1                558,000CADIVI
446Dây CVV – 2x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1                661,300CADIVI
447Dây CVV – 2x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  87,100CADIVI
448Dây CVV – 2x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1                823,200CADIVI
449Dây CVV – 2×2.5mm2 (300/500V)CVM           1                  17,420CADIVI
450Dây CVV – 2x240mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,073,900CADIVI
451Dây CVV – 2x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                126,300CADIVI
452Dây CVV – 2x300mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,346,300CADIVI
453Dây CVV – 2x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                168,300CADIVI
454Dây CVV – 2x400mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,715,300CADIVI
455Dây CVV – 2x4mm2 (300/500V)CVM           1                  25,200CADIVI
456Dây CVV – 2x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                224,200CADIVI
457Dây CVV – 2x6mm2 (300/500V)CVM           1                  34,800CADIVI
458Dây CVV – 2x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                313,300CADIVI
459Dây CVV – 2x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1                428,500CADIVI
460Dây CVV – 300mm2 (0.6/1kV)CVM           1                647,800CADIVI
461Dây CVV – 35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  77,000CADIVI
462Dây CVV – 3×1.5mm2 (300/500V)CVM           1                  15,670CADIVI
463Dây CVV – 3x10mm2 (300/500V)CVM           1                  78,100CADIVI
464Dây CVV – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                969,300CADIVI
465Dây CVV – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,027,800CADIVI
466Dây CVV – 3x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1                817,500CADIVI
467Dây CVV – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,154,900CADIVI
468Dây CVV – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,212,500CADIVI
469Dây CVV – 3x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1                971,200CADIVI
470Dây CVV – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                145,500CADIVI
471Dây CVV – 3×16+1x8mm2 (0.6/1kV)CVM           1                140,900CADIVI
472Dây CVV – 3x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                120,600CADIVI
473Dây CVV – 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,516,700CADIVI
474Dây CVV – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,419,100CADIVI
475Dây CVV – 3x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,212,000CADIVI
476Dây CVV – 3×2.5mm2 (300/500V)CVM           1                  23,200CADIVI
477Dây CVV – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,905,500CADIVI
478Dây CVV – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,965,600CADIVI
479Dây CVV – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,047,200CADIVI
480Dây CVV – 3x240mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,585,200CADIVI
481Dây CVV – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                214,300CADIVI
482Dây CVV – 3x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                179,900CADIVI
483Dây CVV – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,379,600CADIVI
484Dây CVV – 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,386,500CADIVI
485Dây CVV – 3x300mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,984,400CADIVI
486Dây CVV – 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                276,100CADIVI
487Dây CVV – 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                296,000CADIVI
488Dây CVV – 3x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                241,700CADIVI
489Dây CVV – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,933,300CADIVI
490Dây CVV – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)CVM           1             3,151,200CADIVI
491Dây CVV – 3x400mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,529,600CADIVI
492Dây CVV – 3x4mm2 (300/500V)CVM           1                  34,000CADIVI
493Dây CVV – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                381,000CADIVI
494Dây CVV – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                401,500CADIVI
495Dây CVV – 3x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                324,900CADIVI
496Dây CVV – 3x6mm2 (300/500V)CVM           1                  48,400CADIVI
497Dây CVV – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                534,100CADIVI
498Dây CVV – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                560,700CADIVI
499Dây CVV – 3x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                457,600CADIVI
500Dây CVV – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                734,900CADIVI
501Dây CVV – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                778,800CADIVI
502Dây CVV – 3x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1                631,500CADIVI
503Dây CVV – 400mm2 (0.6/1kV)CVM           1                825,100CADIVI
504Dây CVV – 4mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  11,210CADIVI
505Dây CVV – 4×1.5mm2 (300/500V)CVM           1                  19,900CADIVI
506Dây CVV – 4x10mm2 (300/500V)CVM           1                101,700CADIVI
507Dây CVV – 4x11mm2 (0.6/1kV)CVM           1                109,900CADIVI
508Dây CVV – 4x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,083,100CADIVI
509Dây CVV – 4x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,294,200CADIVI
510Dây CVV – 4x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                154,800CADIVI
511Dây CVV – 4x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,609,700CADIVI
512Dây CVV – 4x1mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  17,100CADIVI
513Dây CVV – 4×2.5mm2 (300/500V)CVM           1                  29,500CADIVI
514Dây CVV – 4x22mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
515Dây CVV – 4x240mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,108,200CADIVI
516Dây CVV – 4x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                234,200CADIVI
517Dây CVV – 4×3.5mm2 (300/500V)CVM           1CADIVI
518Dây CVV – 4x300mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,641,900CADIVI
519Dây CVV – 4x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                316,600CADIVI
520Dây CVV – 4x400mm2 (0.6/1kV)CVM           1             3,367,700CADIVI
521Dây CVV – 4x4mm2 (300/500V)CVM           1                  44,400CADIVI
522Dây CVV – 4×5.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  61,800CADIVI
523Dây CVV – 4x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                428,100CADIVI
524Dây CVV – 4x6mm2 (300/500V)CVM           1                  63,600CADIVI
525Dây CVV – 4x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                605,200CADIVI
526Dây CVV – 4x8mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  84,300CADIVI
527Dây CVV – 4x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1                835,000CADIVI
528Dây CVV – 500mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,055,100CADIVI
529Dây CVV – 50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                104,700CADIVI
530Dây CVV – 630mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,357,300CADIVI
531Dây CVV – 6mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  15,720CADIVI
532Dây CVV – 70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                148,200CADIVI
533Dây CVV – 95mm2 (0.6/1kV)CVM           1                204,500CADIVI
534Dây CX1V – 120mm2 (24kV)M           1                321,300CADIVI
535Dây CX1V – 150mm2 (24kV)M           1                386,600CADIVI
536Dây CX1V – 185mm2 (24kV)M           1                475,700CADIVI
537Dây CX1V – 240mm2 (24kV)M           1                613,300CADIVI
538Dây CX1V – 25mm2 (24kV)M           1                  88,500CADIVI
539Dây CX1V – 300mm2 (24kV)M           1                759,800CADIVI
540Dây CX1V – 35mm2 (24kV)M           1                113,700CADIVI
541Dây CX1V – 400mm2 (24kV)M           1                959,000CADIVI
542Dây CX1V – 500mm2 (24kV)M           1             1,195,200CADIVI
543Dây CX1V – 50mm2 (24kV)M           1                145,600CADIVI
544Dây CX1V – 630mm2 (24kV)M           1CADIVI
545Dây CX1V – 70mm2 (24kV)M           1                197,200CADIVI
546Dây CX1V – 95mm2 (24kV)M           1                260,800CADIVI
547Dây CXV/DATA – 10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  40,900CADIVI
548Dây CXV/DATA – 120mm2 (0.6/1kV)CVM           1                298,200CADIVI
549Dây CXV/DATA – 150mm2 (0.6/1kV)CVM           1                353,900CADIVI
550Dây CXV/DATA – 185mm2 (0.6/1kV)CVM           1                435,700CADIVI
551Dây CXV/DATA – 2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  19,740CADIVI
552Dây CXV/DATA – 240mm2 (0.6/1kV)CVM           1                562,900CADIVI
553Dây CXV/DATA – 25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  77,700CADIVI
554Dây CXV/DATA – 300mm2 (0.6/1kV)CVM           1                700,400CADIVI
555Dây CXV/DATA – 35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                100,300CADIVI
556Dây CXV/DATA – 400mm2 (0.6/1kV)CVM           1                887,000CADIVI
557Dây CXV/DATA – 50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                130,500CADIVI
558Dây CXV/DATA – 6mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  30,100CADIVI
559Dây CXV/DATA – 70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                174,500CADIVI
560Dây CXV/DATA – 95mm2 (0.6/1kV)CVM           1                234,000CADIVI
561Dây CXV/DSTA – 2×1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  25,400CADIVI
562Dây CXV/DSTA – 2x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  68,700CADIVI
563Dây CXV/DSTA – 2x11mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  72,600CADIVI
564Dây CXV/DSTA – 2x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1                610,300CADIVI
565Dây CXV/DSTA – 2x14mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  89,100CADIVI
566Dây CXV/DSTA – 2x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1                722,100CADIVI
567Dây CXV/DSTA – 2x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  97,100CADIVI
568Dây CXV/DSTA – 2x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1                892,700CADIVI
569Dây CXV/DSTA – 2×2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  28,200CADIVI
570Dây CXV/DSTA – 2x240mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,154,300CADIVI
571Dây CXV/DSTA – 2x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                142,200CADIVI
572Dây CXV/DSTA – 2x300mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,442,300CADIVI
573Dây CXV/DSTA – 2x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                187,300CADIVI
574Dây CXV/DSTA – 2x400mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,826,100CADIVI
575Dây CXV/DSTA – 2x4mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  38,700CADIVI
576Dây CXV/DSTA – 2x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                244,200CADIVI
577Dây CXV/DSTA – 2x6mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  49,900CADIVI
578Dây CXV/DSTA – 2x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                337,600CADIVI
579Dây CXV/DSTA – 2x8mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  60,700CADIVI
580Dây CXV/DSTA – 2x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1                457,200CADIVI
581Dây CXV/DSTA – 3×1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  29,900CADIVI
582Dây CXV/DSTA – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)M           1                106,900CADIVI
583Dây CXV/DSTA – 3x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  92,000CADIVI
584Dây CXV/DSTA – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1             1,036,500CADIVI
585Dây CXV/DSTA – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)M           1             1,095,200CADIVI
586Dây CXV/DSTA – 3x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1                876,100CADIVI
587Dây CXV/DSTA – 3×14+1x8mm2 (0.6/1kV)M           1                140,700CADIVI
588Dây CXV/DSTA – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1             1,235,900CADIVI
589Dây CXV/DSTA – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)M           1             1,294,800CADIVI
590Dây CXV/DSTA – 3x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,045,200CADIVI
591Dây CXV/DSTA – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)M           1                159,800CADIVI
592Dây CXV/DSTA – 3x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                132,900CADIVI
593Dây CXV/DSTA – 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)M           1             1,611,100CADIVI
594Dây CXV/DSTA – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)M           1             1,507,400CADIVI
595Dây CXV/DSTA – 3x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,296,400CADIVI
596Dây CXV/DSTA – 3×2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  35,400CADIVI
597Dây CXV/DSTA – 3x22mm2 (0.6/1kV)CVM           1                180,300CADIVI
598Dây CXV/DSTA – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)M           1             2,017,800CADIVI
599Dây CXV/DSTA – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)M           1             2,080,200CADIVI
600Dây CXV/DSTA – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)M           1             2,164,600CADIVI
601Dây CXV/DSTA – 3x240mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,685,300CADIVI
602Dây CXV/DSTA – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)M           1                231,300CADIVI
603Dây CXV/DSTA – 3x250mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,812,800CADIVI
604Dây CXV/DSTA – 3x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                197,500CADIVI
605Dây CXV/DSTA – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)M           1             2,506,500CADIVI
606Dây CXV/DSTA – 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)M           1             2,514,200CADIVI
607Dây CXV/DSTA – 3x300mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,097,000CADIVI
608Dây CXV/DSTA – 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV)M           1                296,200CADIVI
609Dây CXV/DSTA – 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV)M           1                317,000CADIVI
610Dây CXV/DSTA – 3x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                261,300CADIVI
611Dây CXV/DSTA – 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  56,600CADIVI
612Dây CXV/DSTA – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)M           1             3,079,500CADIVI
613Dây CXV/DSTA – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)M           1             3,307,700CADIVI
614Dây CXV/DSTA – 3x400mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,664,400CADIVI
615Dây CXV/DSTA – 3x4mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  48,500CADIVI
616Dây CXV/DSTA – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)M           1                406,000CADIVI
617Dây CXV/DSTA – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)M           1                427,800CADIVI
618Dây CXV/DSTA – 3x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                348,000CADIVI
619Dây CXV/DSTA – 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  72,600CADIVI
620Dây CXV/DSTA – 3x6mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  64,300CADIVI
621Dây CXV/DSTA – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)M           1                565,400CADIVI
622Dây CXV/DSTA – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)M           1                592,600CADIVI
623Dây CXV/DSTA – 3x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                486,200CADIVI
624Dây CXV/DSTA – 3x8mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  76,800CADIVI
625Dây CXV/DSTA – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)M           1                788,600CADIVI
626Dây CXV/DSTA – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1                835,400CADIVI
627Dây CXV/DSTA – 3x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1664,900CADIVI
628Dây CXV/DSTA – 4×1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  32,100CADIVI
629Dây CXV/DSTA – 4x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                116,500CADIVI
630Dây CXV/DSTA – 4x11mm2 (0.6/1kV)M           1                123,800CADIVI
631Dây CXV/DSTA – 4x120mm2 (0.6/1kV)M           1             1,158,500CADIVI
632Dây CXV/DSTA – 4x150mm2 (0.6/1kV)M           1             1,379,200CADIVI
633Dây CXV/DSTA – 4x16mm2 (0.6/1kV)M           1169,400CADIVI
634Dây CXV/DSTA – 4x185mm2 (0.6/1kV)M           1             1,708,600CADIVI
635Dây CXV/DSTA – 4x1mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  26,900CADIVI
636Dây CXV/DSTA – 4×2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  32,100CADIVI
637Dây CXV/DSTA – 4x22mm2 (0.6/1kV)M           1                230,100CADIVI
638Dây CXV/DSTA – 4x240mm2 (0.6/1kV)M           12,227,200CADIVI
639Dây CXV/DSTA – 4x25mm2 (0.6/1kV)M           1                252,400CADIVI
640Dây CXV/DSTA – 4x300mm2 (0.6/1kV)M           1             2,778,400CADIVI
641Dây CXV/DSTA – 4x35mm2 (0.6/1kV)M           1                338,700CADIVI
642Dây CXV/DSTA – 4x400mm2 (0.6/1kV)M           1             3,531,400CADIVI
643Dây CXV/DSTA – 4x4mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  60,100CADIVI
644Dây CXV/DSTA – 4x50mm2 (0.6/1kV)M           1                455,900CADIVI
645Dây CXV/DSTA – 4x6mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  77,200CADIVI
646Dây CXV/DSTA – 4x70mm2 (0.6/1kV)M           1                639,000CADIVI
647Dây CXV/DSTA – 4x8mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  96,700CADIVI
648Dây CXV/DSTA – 4x95mm2 (0.6/1kV)M           1                894,000CADIVI
649Dây CXV/FR – 1×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                   9,200CADIVI
650Dây CXV/FR – 1x10mm2 (0.6/1kV)M           1                  30,200CADIVI
651Dây CXV/FR – 1x120mm2 (0.6/1kV)M           1                280,800CADIVI
652Dây CXV/FR – 1x150mm2 (0.6/1kV)M           1                334,100CADIVI
653Dây CXV/FR – 1x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  42,700CADIVI
654Dây CXV/FR – 1x185mm2 (0.6/1kV)M           1                412,800CADIVI
655Dây CXV/FR – 1x1mm2 (0.6/1kV)M           1                   7,770CADIVI
656Dây CXV/FR – 1×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  12,000CADIVI
657Dây CXV/FR – 1x240mm2 (0.6/1kV)M           1                536,600CADIVI
658Dây CXV/FR – 1x25mm2 (0.6/1kV)M           1                  64,500CADIVI
659Dây CXV/FR – 1x300mm2 (0.6/1kV)M           1                668,800CADIVI
660Dây CXV/FR – 1x35mm2 (0.6/1kV)M           1                  86,300CADIVI
661Dây CXV/FR – 1x400mm2 (0.6/1kV)M           1                848,500CADIVI
662Dây CXV/FR – 1x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  15,590CADIVI
663Dây CXV/FR – 1x500mm2 (0.6/1kV)M           1             1,078,900CADIVI
664Dây CXV/FR – 1x50mm2 (0.6/1kV)M           1                116,800CADIVI
665Dây CXV/FR – 1x5mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
666Dây CXV/FR – 1x630mm2 (0.6/1kV)M           1             1,386,000CADIVI
667Dây CXV/FR – 1x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  20,400CADIVI
668Dây CXV/FR – 1x70mm2 (0.6/1kV)M           1                161,900CADIVI
669Dây CXV/FR – 1x800mm2 (0.6/1kV)M           1             1,770,200CADIVI
670Dây CXV/FR – 1x8mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
671Dây CXV/FR – 1x95mm2 (0.6/1kV)M           1                219,700CADIVI
672Dây CXV/FR – 2×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
673Dây CXV/FR – 2×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  25,400CADIVI
674Dây CXV/FR – 2x10mm2 (0.6/1kV)M           1                  69,200CADIVI
675Dây CXV/FR – 2x120mm2 (0.6/1kV)M           1                592,300CADIVI
676Dây CXV/FR – 2x150mm2 (0.6/1kV)M           1                697,300CADIVI
677Dây CXV/FR – 2x16mm2 (0.6/1kV)M           198,000CADIVI
678Dây CXV/FR – 2x185mm2 (0.6/1kV)M           1                863,800CADIVI
679Dây CXV/FR – 2x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  22,000CADIVI
680Dây CXV/FR – 2×2.5mm2 (0.6/1kV)M           131,500CADIVI
681Dây CXV/FR – 2x240mm2 (0.6/1kV)M           1             1,119,400CADIVI
682Dây CXV/FR – 2x25mm2 (0.6/1kV)M           1                143,700CADIVI
683Dây CXV/FR – 2x300mm2 (0.6/1kV)M           1             1,396,400CADIVI
684Dây CXV/FR – 2x35mm2 (0.6/1kV)M           1                188,600CADIVI
685Dây CXV/FR – 2x400mm2 (0.6/1kV)M           1             1,760,300CADIVI
686Dây CXV/FR – 2x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  40,800CADIVI
687Dây CXV/FR – 2x50mm2 (0.6/1kV)M           1                250,500CADIVI
688Dây CXV/FR – 2x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  51,800CADIVI
689Dây CXV/FR – 2x70mm2 (0.6/1kV)M           1                342,500CADIVI
690Dây CXV/FR – 2x95mm2 (0.6/1kV)M           1                461,900CADIVI
691Dây CXV/FR – 3×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  31,400CADIVI
692Dây CXV/FR – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)M           1                117,800CADIVI
693Dây CXV/FR – 3x10mm2 (0.6/1kV)M           1                100,000CADIVI
694Dây CXV/FR – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1                992,600CADIVI
695Dây CXV/FR – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)M           1             1,057,100CADIVI
696Dây CXV/FR – 3x120mm2 (0.6/1kV)M           1                861,700CADIVI
697Dây CXV/FR – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1             1,179,900CADIVI
698Dây CXV/FR – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)M           1             1,238,400CADIVI
699Dây CXV/FR – 3x150mm2 (0.6/1kV)M           1             1,029,500CADIVI
700Dây CXV/FR – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)M           1                167,600CADIVI
701Dây CXV/FR – 3x16mm2 (0.6/1kV)M           1                139,800CADIVI
702Dây CXV/FR – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)M           1             1,489,100CADIVI
703Dây CXV/FR – 3x185mm2 (0.6/1kV)M           1             1,266,700CADIVI
704Dây CXV/FR – 3x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  27,200CADIVI
705Dây CXV/FR – 3×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  40,300CADIVI
706Dây CXV/FR – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)M           1             1,919,300CADIVI
707Dây CXV/FR – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)M           1             1,980,200CADIVI
708Dây CXV/FR – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)M           1             2,067,200CADIVI
709Dây CXV/FR – 3x240mm2 (0.6/1kV)M           1             1,638,400CADIVI
710Dây CXV/FR – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)M           1                243,800CADIVI
711Dây CXV/FR – 3x25mm2 (0.6/1kV)M           1                204,600CADIVI
712Dây CXV/FR – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)M           1             2,387,100CADIVI
713Dây CXV/FR – 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)M           1             2,467,400CADIVI
714Dây CXV/FR – 3x300mm2 (0.6/1kV)M           1             2,049,700CADIVI
715Dây CXV/FR – 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV)M           1                308,900CADIVI
716Dây CXV/FR – 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV)M           1330,100CADIVI
717Dây CXV/FR – 3x35mm2 (0.6/1kV)M           1                269,200CADIVI
718Dây CXV/FR – 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  62,600CADIVI
719Dây CXV/FR – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)M           1             3,044,200CADIVI
720Dây CXV/FR – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)M           1             3,169,700CADIVI
721Dây CXV/FR – 3x400mm2 (0.6/1kV)M           1             2,603,900CADIVI
722Dây CXV/FR – 3x4mm2 (0.6/1kV)M           152,800CADIVI
723Dây CXV/FR – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)M           1                426,900CADIVI
724Dây CXV/FR – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)M           1                448,300CADIVI
725Dây CXV/FR – 3x50mm2 (0.6/1kV)M           1                362,100CADIVI
726Dây CXV/FR – 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  82,000CADIVI
727Dây CXV/FR – 3x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  68,300CADIVI
728Dây CXV/FR – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)M           1585,800CADIVI
729Dây CXV/FR – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)M           1                614,400CADIVI
730Dây CXV/FR – 3x70mm2 (0.6/1kV)M           1                499,500CADIVI
731Dây CXV/FR – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)M           1                793,900CADIVI
732Dây CXV/FR – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1                839,400CADIVI
733Dây CXV/FR – 3x95mm2 (0.6/1kV)M           1                677,800CADIVI
734Dây CXV/FR – 4×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  39,700CADIVI
735Dây CXV/FR – 4x10mm2 (0.6/1kV)M           1                128,000CADIVI
736Dây CXV/FR – 4x120mm2 (0.6/1kV)M           1             1,144,300CADIVI
737Dây CXV/FR – 4x150mm2 (0.6/1kV)M           1             1,357,400CADIVI
738Dây CXV/FR – 4x16mm2 (0.6/1kV)M           1                177,000CADIVI
739Dây CXV/FR – 4x185mm2 (0.6/1kV)M           1             1,684,800CADIVI
740Dây CXV/FR – 4x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  33,600CADIVI
741Dây CXV/FR – 4×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  50,300CADIVI
742Dây CXV/FR – 4x240mm2 (0.6/1kV)M           1             2,192,100CADIVI
743Dây CXV/FR – 4x25mm2 (0.6/1kV)M           1                264,900CADIVI
744Dây CXV/FR – 4x300mm2 (0.6/1kV)M           1             2,725,900CADIVI
745Dây CXV/FR – 4x35mm2 (0.6/1kV)M           1                351,500CADIVI
746Dây CXV/FR – 4x38mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
747Dây CXV/FR – 4x400mm2 (0.6/1kV)M           1             3,485,000CADIVI
748Dây CXV/FR – 4x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  66,800CADIVI
749Dây CXV/FR – 4x50mm2 (0.6/1kV)M           1                476,700CADIVI
750Dây CXV/FR – 4x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  87,200CADIVI
751Dây CXV/FR – 4x70mm2 (0.6/1kV)M           1                659,800CADIVI
752Dây CXV/FR – 4x8mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
753Dây CXV/FR – 4x95mm2 (0.6/1kV)M           1                896,100CADIVI
754Dây CXV/S – 120mm2 (24kV)M           1                362,900CADIVI
755Dây CXV/S – 150mm2 (24kV)M           1                432,300CADIVI
756Dây CXV/S – 185mm2 (24kV)M           1                520,000CADIVI
757Dây CXV/S – 240mm2 (24kV)M           1                656,800CADIVI
758Dây CXV/S – 25mm2 (24kV)M           1                122,800CADIVI
759Dây CXV/S – 300mm2 (24kV)M           1                804,200CADIVI
760Dây CXV/S – 35mm2 (24kV)M           1                149,200CADIVI
761Dây CXV/S – 400mm2 (24kV)M           1             1,004,600CADIVI
762Dây CXV/S – 500mm2 (24kV)M           1             1,258,300CADIVI
763Dây CXV/S – 50mm2 (24kV)M           1185,100CADIVI
764Dây CXV/S – 70mm2 (24kV)M           1                237,200CADIVI
765Dây CXV/S – 95mm2 (24kV)M           1                302,800CADIVI
766Dây CXV/S-AWA – 120mm2 (24kV)M           1                418,700CADIVI
767Dây CXV/S-AWA – 150mm2 (24kV)M           1                514,700CADIVI
768Dây CXV/S-AWA – 185mm2 (24kV)M           1                581,300CADIVI
769Dây CXV/S-AWA – 240mm2 (24kV)M           1738,700CADIVI
770Dây CXV/S-AWA – 25mm2 (24kV)M           1                156,200CADIVI
771Dây CXV/S-AWA – 300mm2 (24kV)M           1                890,700CADIVI
772Dây CXV/S-AWA – 35mm2 (24kV)M           1                186,800CADIVI
773Dây CXV/S-AWA – 400mm2 (24kV)M           1             1,098,400CADIVI
774Dây CXV/S-AWA – 500mm2 (24kV)M           1             1,359,000CADIVI
775Dây CXV/SAWA – 50mm2 (24kV)M           1221,600CADIVI
776Dây CXV/S-AWA – 70mm2 (24kV)M           1                287,900CADIVI
777Dây CXV/S-AWA – 95mm2 (24kV)M           1                355,800CADIVI
778Dây CXV/S-DATA – 120mm2 (24kV)M           1                407,300CADIVI
779Dây CXV/S-DATA – 150mm2 (24kV)M           1                503,400CADIVI
780Dây CXV/S-DATA – 185mm2 (24kV)M           1                569,600CADIVI
781Dây CXV/S-DATA – 240mm2 (24kV)M           1725,000CADIVI
782Dây CXV/S-DATA – 25mm2 (24kV)M           1                152,900CADIVI
783Dây CXV/S-DATA – 300mm2 (24kV)M           1                863,100CADIVI
784Dây CXV/S-DATA – 35mm2 (24kV)M           1                182,900CADIVI
785Dây CXV/S-DATA – 400mm2 (24kV)M           1             1,069,900CADIVI
786Dây CXV/S-DATA – 500mm2 (24kV)M           1             1,329,600CADIVI
787Dây CXV/S-DATA – 50mm2 (24kV)M           1                219,700CADIVI
788Dây CXV/S-DATA – 70mm2 (24kV)M           1                276,900CADIVI
789Dây CXV/S-DATA – 95mm2 (24kV)M           1                344,500CADIVI
790Dây CXV/SE – 3x120mm2 (24kV)M           1             1,134,900CADIVI
791Dây CXV/SE – 3x150mm2 (24kV)M           1             1,353,900CADIVI
792Dây CXV/SE – 3x185mm2 (24kV)M           1             1,625,900CADIVI
793Dây CXV/SE – 3x240mm2 (24kV)M           1             2,045,000CADIVI
794Dây CXV/SE – 3x25mm2 (24kV)M           1                393,000CADIVI
795Dây CXV/SE – 3x300mm2 (24kV)M           1             2,493,400CADIVI
796Dây CXV/SE – 3x35mm2 (24kV)M           1                472,500CADIVI
797Dây CXV/SE – 3x400mm2 (24kV)M           1             3,109,400CADIVI
798Dây CXV/SE – 3x50mm2 (24kV)M           1                574,300CADIVI
799Dây CXV/SE – 3x70mm2 (24kV)M           1                746,000CADIVI
800Dây CXV/SE – 3x95mm2 (24kV)M           1                949,100CADIVI
801Dây CXV/SE-DSTA – 3x120mm2 (24kV)M           1             1,237,000CADIVI
802Dây CXV/SE-DSTA – 3x150mm2 (24kV)M           1             1,537,200CADIVI
803Dây CXV/SE-DSTA – 3x185mm2 (24kV)M           1             1,745,800CADIVI
804Dây CXV/SE-DSTA – 3x240mm2 (24kV)M           1             2,255,900CADIVI
805Dây CXV/SE-DSTA – 3x25mm2 (24kV)M           1                453,400CADIVI
806Dây CXV/SE-DSTA – 3x300mm2 (24kV)M           1             2,678,500CADIVI
807Dây CXV/SE-DSTA – 3x35mm2 (24kV)M           1                540,200CADIVI
808Dây CXV/SE-DSTA – 3x400mm2 (24kV)M           1             3,315,600CADIVI
809Dây CXV/SE-DSTA – 3x50mm2 (24kV)M           1653,100CADIVI
810Dây CXV/SE-DSTA – 3x70mm2 (24kV)M           1                832,300CADIVI
811Dây CXV/SE-DSTA – 3x95mm2 (24kV)M           1             1,046,000CADIVI
812Dây CXV/SE-SWA – 3x120mm2 (24kV)M           1             1,383,200CADIVI
813Dây CXV/SE-SWA – 3x150mm2 (24kV)M           1             1,675,100CADIVI
814Dây CXV/SE-SWA – 3x185mm2 (24kV)M           1             1,908,300CADIVI
815Dây CXV/SE-SWA – 3x240mm2 (24kV)M           12,379,100CADIVI
816Dây CXV/SE-SWA – 3x25mm2 (24kV)M           1                536,900CADIVI
817Dây CXV/SE-SWA – 3x300mm2 (24kV)M           1             2,822,500CADIVI
818Dây CXV/SE-SWA – 3x35mm2 (24kV)M           1                621,700CADIVI
819Dây CXV/SE-SWA – 3x400mm2 (24kV)M           1             3,305,500CADIVI
820Dây CXV/SE-SWA – 3x50mm2 (24kV)M           1                731,400CADIVI
821Dây CXV/SE-SWA – 3x70mm2 (24kV)M           1901,500CADIVI
822Dây CXV/SE-SWA – 3x95mm2 (24kV)M           1             1,154,200CADIVI
823Dây CXV – 1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   5,130CADIVI
824Dây CXV – 10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  24,400CADIVI
825Dây CXV – 120mm2 (0.6/1kV)CVM           1                268,100CADIVI
826Dây CXV – 120-mm2 (24kV)M           1                311,700CADIVI
827Dây CXV – 150mm2 (0.6/1kV)CVM           1                319,900CADIVI
828Dây CXV – 150-mm2 (24kV)M           1                376,000CADIVI
829Dây CXV – 16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  36,600CADIVI
830Dây CXV – 185mm2 (0.6/1kV)CVM           1                398,400CADIVI
831Dây CXV – 185-mm2 (24kV)M           1                464,000CADIVI
832Dây CXV – 1mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   3,960CADIVI
833Dây CXV – 2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   7,680CADIVI
834Dây CXV – 240mm2 (0.6/1kV)CVM           1                521,100CADIVI
835Dây CXV – 240-mm2 (24kV)M           1                600,300CADIVI
836Dây CXV – 25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  56,700CADIVI
837Dây CXV – 25-mm2 (24kV)M           181,200CADIVI
838Dây CXV – 2×1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  13,790CADIVI
839Dây CXV – 2x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  56,300CADIVI
840Dây CXV – 2x11mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  59,900CADIVI
841Dây CXV – 2x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1                561,500CADIVI
842Dây CXV – 2x14mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
843Dây CXV – 2x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1666,500CADIVI
844Dây CXV – 2x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  84,200CADIVI
845Dây CXV – 2x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1                828,300CADIVI
846Dây CXV – 2x1mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  11,160CADIVI
847Dây CXV – 2×2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  18,950CADIVI
848Dây CXV – 2x240mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,081,500CADIVI
849Dây CXV – 2x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                126,200CADIVI
850Dây CXV – 2x2mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
851Dây CXV – 2×3.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  24,700CADIVI
852Dây CXV – 2x300mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,355,800CADIVI
853Dây CXV – 2x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                169,400CADIVI
854Dây CXV – 2x400mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,726,800CADIVI
855Dây CXV – 2x4mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  27,000CADIVI
856Dây CXV – 2x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                225,600CADIVI
857Dây CXV – 2x60mm2 (0.6/1kV)CVM           1                285,000CADIVI
858Dây CXV – 2x6mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  36,700CADIVI
859Dây CXV – 2x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                315,300CADIVI
860Dây CXV – 2x8mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
861Dây CXV – 2x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1                430,200CADIVI
862Dây CXV – 300mm2 (0.6/1kV)CVM           1                652,900CADIVI
863Dây CXV – 300-mm2 (24kV)M           1                745,800CADIVI
864Dây CXV – 35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  77,700CADIVI
865Dây CXV – 35-mm2 (24kV)M           1                105,300CADIVI
866Dây CXV – 3×1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  17,670CADIVI
867Dây CXV – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  93,200CADIVI
868Dây CXV – 3×100+1x60mm2 (0.6/1kV)CVM           1                824,200CADIVI
869Dây CXV – 3x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  78,500CADIVI
870Dây CXV – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                976,400CADIVI
871Dây CXV – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,037,900CADIVI
872Dây CXV – 3x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1                818,500CADIVI
873Dây CXV – 3x14mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
874Dây CXV – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,167,200CADIVI
875Dây CXV – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,225,300CADIVI
876Dây CXV – 3x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1                980,900CADIVI
877Dây CXV – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                144,400CADIVI
878Dây CXV – 3x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                118,600CADIVI
879Dây CXV – 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,530,700CADIVI
880Dây CXV – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,433,700CADIVI
881Dây CXV – 3x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,223,400CADIVI
882Dây CXV – 3x1mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  13,960CADIVI
883Dây CXV – 3×2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  25,000CADIVI
884Dây CXV – 3x22mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
885Dây CXV – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)CVM           11,923,100CADIVI
886Dây CXV – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,985,000CADIVI
887Dây CXV – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,068,500CADIVI
888Dây CXV – 3x240mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,599,000CADIVI
889Dây CXV – 3×25+1x11mm2 (0.6/1kV)CVM           1                208,900CADIVI
890Dây CXV – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                215,000CADIVI
891Dây CXV – 3x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                180,300CADIVI
892Dây CXV – 3x2mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
893Dây CXV – 3×3.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
894Dây CXV – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,400,500CADIVI
895Dây CXV3x300+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,409,500CADIVI
896Dây CXV – 3x300mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,000,200CADIVI
897Dây CXV – 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                277,700CADIVI
898Dây CXV – 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                298,400CADIVI
899Dây CXV – 3x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                243,700CADIVI
900Dây CXV – 3x3mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
901Dây CXV – 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  43,000CADIVI
902Dây CXV – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,958,900CADIVI
903Dây CXV – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)CVM           1             3,178,000CADIVI
904Dây CXV – 3x400mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,549,900CADIVI
905Dây CXV – 3x4mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  36,100CADIVI
906Dây CXV – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                383,700CADIVI
907Dây CXV – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                404,400CADIVI
908Dây CXV – 3x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                327,200CADIVI
909Dây CXV – 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  60,700CADIVI
910Dây CXV – 3x60mm2 (0.6/1kV)CVM           1                415,700CADIVI
911Dây CXV – 3x6mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  50,300CADIVI
912Dây CXV – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                538,600CADIVI
913Dây CXV – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                565,800CADIVI
914Dây CXV – 3x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                461,100CADIVI
915Dây CXV – 3x8mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  64,300CADIVI
916Dây CXV – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                739,100CADIVI
917Dây CXV – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                783,700CADIVI
918Dây CXV – 3x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1                634,000CADIVI
919Dây CXV – 400mm2 (0.6/1kV)CVM           1                832,100CADIVI
920Dây CXV – 400-mm2 (24kV)M           1                942,700CADIVI
921Dây CXV – 4mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  10,930CADIVI
922Dây CXV – 4×1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  22,100CADIVI
923Dây CXV – 4x100mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
924Dây CXV – 4x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1                102,300CADIVI
925Dây CXV – 4x11mm2 (0.6/1kV)CVM           1                109,200CADIVI
926Dây CXV – 4x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,091,700CADIVI
927Dây CXV – 4x14mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
928Dây CXV – 4x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,305,700CADIVI
929Dây CXV – 4x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1                154,100CADIVI
930Dây CXV – 4x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1             1,626,600CADIVI
931Dây CXV – 4x1mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  17,250CADIVI
932Dây CXV – 4×2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  31,500CADIVI
933Dây CXV – 4x200mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
934Dây CXV – 4x22mm2 (0.6/1kV)CVM           1                213,400CADIVI
935Dây CXV – 4x240mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,128,900CADIVI
936Dây CXV – 4x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1                241,100CADIVI
937Dây CXV – 4x2mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
938Dây CXV – 4×3.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
939Dây CXV – 4x300mm2 (0.6/1kV)CVM           1             2,664,400CADIVI
940Dây CXV – 4x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1                326,500CADIVI
941Dây CXV – 4x38mm2 (0.6/1kV)CVM           1                347,900CADIVI
942Dây CXV – 4x3mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  38,100CADIVI
943Dây CXV – 4x400mm2 (0.6/1kV)CVM           1             3,396,200CADIVI
944Dây CXV – 4x4mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  46,300CADIVI
945Dây CXV – 4×5.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
946Dây CXV – 4x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                431,400CADIVI
947Dây CXV – 4x6mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  65,100CADIVI
948Dây CXV – 4x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                626,300CADIVI
949Dây CXV – 4x7mm2 (0.6/1kV)CVM           1CADIVI
950Dây CXV – 4x8mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  83,400CADIVI
951Dây CXV – 4x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1                839,600CADIVI
952Dây CXV – 500-mm2 (24kV)M           1             1,177,000CADIVI
953Dây CXV – 50mm2 (0.6/1kV)CVM           1                105,500CADIVI
954Dây CXV – 50-mm2 (24kV)M           1                137,200CADIVI
955Dây CXV – 6mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  15,410CADIVI
956Dây CXV – 70mm2 (0.6/1kV)CVM           1                149,600CADIVI
957Dây CXV – 70-mm2 (24kV)M           1                187,400CADIVI
958Dây CXV – 95mm2 (0.6/1kV)CVM           1                205,600CADIVI
959Dây CXV – 95-mm2 (24kV)M           1                251,200CADIVI
960Dây DK-CVV – 2x10mm2 (0.6/1kV)M           1                  68,200CADIVI
961Dây DK-CVV – 2x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  88,400CADIVI
962Dây DK-CVV – 2x25mm2 (0.6/1kV)M           1                138,600CADIVI
963Dây DK-CVV – 2x35mm2 (0.6/1kV)M           1                183,500CADIVI
964Dây DK-CVV – 2x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  33,900CADIVI
965Dây DK-CVV – 2x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  47,300CADIVI
966Dây DK-CVV – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)M           1                102,500CADIVI
967Dây DK-CVV – 3x10mm2 (0.6/1kV)M           1                  87,300CADIVI
968Dây DK-CVV – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)M           1                147,600CADIVI
969Dây DK-CVV – 3x16mm2 (0.6/1kV)M           1                123,700CADIVI
970Dây DK-CVV – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)M           1                231,500CADIVI
971Dây DK-CVV – 3x25mm2 (0.6/1kV)M           1                194,400CADIVI
972Dây DK-CVV – 3x35mm2 (0.6/1kV)M           1                259,600CADIVI
973Dây DK-CVV – 3x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  45,200CADIVI
974Dây DK-CVV – 3x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  61,500CADIVI
975Dây DK-CVV – 4x10mm2 (0.6/1kV)M           1                111,800CADIVI
976Dây DK-CVV – 4x16mm2 (0.6/1kV)M           1                159,800CADIVI
977Dây DK-CVV – 4x25mm2 (0.6/1kV)M           1251,400CADIVI
978Dây DK-CVV – 4x35mm2 (0.6/1kV)M           1                337,600CADIVI
979Dây DK-CVV – 4x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  56,200CADIVI
980Dây DK-CVV – 4x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  76,800CADIVI
981Dây DVV/Sc – 10×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  30,500CADIVI
982Dây DVV/Sc – 10×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  36,400CADIVI
983Dây DVV/Sc – 10×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  58,000CADIVI
984Dây DVV/Sc – 10x10mm2 (0.6/1kV)M           1259,400CADIVI
985Dây DVV/Sc – 10x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  46,200CADIVI
986Dây DVV/Sc – 10×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  81,200CADIVI
987Dây DVV/Sc – 10x4mm2 (0.6/1kV)M           1                118,500CADIVI
988Dây DVV/Sc – 10x6mm2 (0.6/1kV)M           1165,400CADIVI
989Dây DVV/Sc – 12×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  33,800CADIVI
990Dây DVV/Sc – 12×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  40,800CADIVI
991Dây DVV/Sc – 12×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  63,900CADIVI
992Dây DVV/Sc – 12x10mm2 (0.6/1kV)M           1                306,000CADIVI
993Dây DVV/Sc – 12x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  52,300CADIVI
994Dây DVV/Sc – 12×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  91,800CADIVI
995Dây DVV/Sc – 12x4mm2 (0.6/1kV)M           1                138,700CADIVI
996Dây DVV/Sc – 12x6mm2 (0.6/1kV)M           1                194,600CADIVI
997Dây DVV/Sc – 14×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  37,400CADIVI
998Dây DVV/Sc – 14×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  45,600CADIVI
999Dây DVV/Sc – 14×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  75,500CADIVI
1000Dây DVV/Sc – 14x10mm2 (0.6/1kV)M           1                354,000CADIVI
1001Dây DVV/Sc – 14x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  59,200CADIVI
1002Dây DVV/Sc – 14×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                106,000CADIVI
1003Dây DVV/Sc – 14x4mm2 (0.6/1kV)M           1                159,400CADIVI
1004Dây DVV/Sc – 14x6mm2 (0.6/1kV)M           1                224,200CADIVI
1005Dây DVV/Sc – 16×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  38,900CADIVI
1006Dây DVV/Sc – 16×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  48,300CADIVI
1007Dây DVV/Sc – 16×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  80,800CADIVI
1008Dây DVV/Sc – 16x10mm2 (0.6/1kV)M           1                400,200CADIVI
1009Dây DVV/Sc – 16x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  62,300CADIVI
1010Dây DVV/Sc – 16×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                118,000CADIVI
1011Dây DVV/Sc – 16x4mm2 (0.6/1kV)M           1                178,900CADIVI
1012Dây DVV/Sc – 16x6mm2 (0.6/1kV)M           1                252,500CADIVI
1013Dây DVV/Sc – 19×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  43,100CADIVI
1014Dây DVV/Sc – 19×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  56,200CADIVI
1015Dây DVV/Sc – 19×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  96,100CADIVI
1016Dây DVV/Sc – 19x10mm2 (0.6/1kV)M           1                471,400CADIVI
1017Dây DVV/Sc – 19x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  74,000CADIVI
1018Dây DVV/Sc – 19×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                136,400CADIVI
1019Dây DVV/Sc – 19x4mm2 (0.6/1kV)M           1                208,900CADIVI
1020Dây DVV/Sc – 19x6mm2 (0.6/1kV)M           1                296,100CADIVI
1021Dây DVV/Sc – 24×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  54,300CADIVI
1022Dây DVV/Sc – 24×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  67,600CADIVI
1023Dây DVV/Sc – 24×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                117,100CADIVI
1024Dây DVV/Sc – 24x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  89,000CADIVI
1025Dây DVV/Sc – 24×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                172,600CADIVI
1026Dây DVV/Sc – 24×5.5mm2 (0.6/1kV)M           1                352,700CADIVI
1027Dây DVV/Sc – 27×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  61,000CADIVI
1028Dây DVV/Sc – 27×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  73,900CADIVI
1029Dây DVV/Sc – 27×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                129,200CADIVI
1030Dây DVV/Sc – 27x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  97,800CADIVI
1031Dây DVV/Sc – 27×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                191,300CADIVI
1032Dây DVV/Sc – 2×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  11,750CADIVI
1033Dây DVV/Sc – 2×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  13,680CADIVI
1034Dây DVV/Sc – 2×1.25mm2 (0.6/1kV)M           1                  17,040CADIVI
1035Dây DVV/Sc – 2×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  19,220CADIVI
1036Dây DVV/Sc – 2x10mm2 (0.6/1kV)M           1                  62,600CADIVI
1037Dây DVV/Sc – 2x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  91,300CADIVI
1038Dây DVV/Sc – 2x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  16,240CADIVI
1039Dây DVV/Sc – 2×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  24,600CADIVI
1040Dây DVV/Sc – 2x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  33,500CADIVI
1041Dây DVV/Sc – 2x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  42,700CADIVI
1042Dây DVV/Sc – 30×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  66,000CADIVI
1043Dây DVV/Sc – 30×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  80,500CADIVI
1044Dây DVV/Sc – 30×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                141,600CADIVI
1045Dây DVV/Sc – 30x1mm2 (0.6/1kV)M           1                107,400CADIVI
1046Dây DVV/Sc – 30×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                210,500CADIVI
1047Dây DVV/Sc – 37×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  77,300CADIVI
1048Dây DVV/Sc – 37×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  98,300CADIVI
1049Dây DVV/Sc – 37×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                170,100CADIVI
1050Dây DVV/Sc – 37x1mm2 (0.6/1kV)M           1                132,900CADIVI
1051Dây DVV/Sc – 37×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                254,500CADIVI
1052Dây DVV/Sc – 37×3.5mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
1053Dây DVV/Sc – 37x3mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
1054Dây DVV/Sc – 3×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  14,060CADIVI
1055Dây DVV/Sc – 3×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  16,320CADIVI
1056Dây DVV/Sc – 3×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  23,700CADIVI
1057Dây DVV/Sc – 3x10mm2 (0.6/1kV)M           1                  85,900CADIVI
1058Dây DVV/Sc – 3×16 mm2 (0.6/1kV)M           1                127,200CADIVI
1059Dây DVV/Sc – 3x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  19,680CADIVI
1060Dây DVV/Sc – 3×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  31,200CADIVI
1061Dây DVV/Sc – 3x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  43,800CADIVI
1062Dây DVV/Sc – 3x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  58,100CADIVI
1063Dây DVV/Sc – 4×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  16,400CADIVI
1064Dây DVV/Sc – 4×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  19,090CADIVI
1065Dây DVV/Sc – 4×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  28,300CADIVI
1066Dây DVV/Sc – 4x10mm2 (0.6/1kV)M           1                110,100CADIVI
1067Dây DVV/Sc – 4x16mm2 (0.6/1kV)M           1                164,700CADIVI
1068Dây DVV/Sc – 4x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  23,300CADIVI
1069Dây DVV/Sc – 4×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  38,000CADIVI
1070Dây DVV/Sc – 4x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  54,200CADIVI
1071Dây DVV/Sc – 4x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  72,200CADIVI
1072Dây DVV/Sc – 5×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  18,420CADIVI
1073Dây DVV/Sc – 5×0.75mm2 (0.6/1kV)M           121,600CADIVI
1074Dây DVV/Sc – 5×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  32,900CADIVI
1075Dây DVV/Sc – 5x10mm2 (0.6/1kV)M           1                134,300CADIVI
1076Dây DVV/Sc – 5x16mm2 (0.6/1kV)M           1                201,200CADIVI
1077Dây DVV/Sc – 5x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  26,700CADIVI
1078Dây DVV/Sc – 5×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  44,800CADIVI
1079Dây DVV/Sc – 5x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  64,500CADIVI
1080Dây DVV/Sc – 5x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  87,000CADIVI
1081Dây DVV/Sc – 7×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  22,200CADIVI
1082Dây DVV/Sc – 7×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  26,400CADIVI
1083Dây DVV/Sc – 7×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  41,600CADIVI
1084Dây DVV/Sc – 7x10mm2 (0.6/1kV)M           1                181,500CADIVI
1085Dây DVV/Sc – 7×16 mm2 (0.6/1kV)M           1                275,000CADIVI
1086Dây DVV/Sc – 7x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  33,300CADIVI
1087Dây DVV/Sc – 7×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  57,900CADIVI
1088Dây DVV/Sc – 7x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  83,800CADIVI
1089Dây DVV/Sc – 7x6mm2 (0.6/1kV)M           1                116,200CADIVI
1090Dây DVV/Sc – 8×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  25,900CADIVI
1091Dây DVV/Sc – 8×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  30,700CADIVI
1092Dây DVV/Sc – 8×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  47,900CADIVI
1093Dây DVV/Sc – 8x10mm2 (0.6/1kV)M           1                208,100CADIVI
1094Dây DVV/Sc – 8x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  38,500CADIVI
1095Dây DVV/Sc – 8×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  66,500CADIVI
1096Dây DVV/Sc – 8x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  95,800CADIVI
1097Dây DVV/Sc – 8x6mm2 (0.6/1kV)M           1                133,300CADIVI
1098Dây DVV – 10×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  19,840CADIVI
1099Dây DVV – 10×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  25,400CADIVI
1100Dây DVV – 10×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  45,300CADIVI
1101Dây DVV – 10x10mm2 (0.6/1kV)M           1                242,900CADIVI
1102Dây DVV – 10x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  34,100CADIVI
1103Dây DVV – 10×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  67,800CADIVI
1104Dây DVV – 10x4mm2 (0.6/1kV)M           1                105,200CADIVI
1105Dây DVV – 10×5.5mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
1106Dây DVV – 10x6mm2 (0.6/1kV)M           1                150,900CADIVI
1107Dây DVV – 12×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  22,800CADIVI
1108Dây DVV – 12×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  29,500CADIVI
1109Dây DVV – 12×1.25mm2 (0.6/1kV)M           1CADIVI
1110Dây DVV – 12×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  53,200CADIVI
1111Dây DVV – 12x10mm2 (0.6/1kV)M           1                289,000CADIVI
1112Dây DVV – 12x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  39,800CADIVI
1113Dây DVV – 12×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  80,100CADIVI
1114Dây DVV – 12x4mm2 (0.6/1kV)M           1                125,000CADIVI
1115Dây DVV – 12x6mm2 (0.6/1kV)M           1                179,600CADIVI
1116Dây DVV – 14×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  26,600CADIVI
1117Dây DVV – 14×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  34,400CADIVI
1118Dây DVV – 14×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  61,500CADIVI
1119Dây DVV – 14x10mm2 (0.6/1kV)M           1                334,400CADIVI
1120Dây DVV – 14x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  45,800CADIVI
1121Dây DVV – 14×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  93,100CADIVI
1122Dây DVV – 14x4mm2 (0.6/1kV)M           1                144,000CADIVI
1123Dây DVV – 14x6mm2 (0.6/1kV)M           1                207,200CADIVI
1124Dây DVV – 16×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  29,800CADIVI
1125Dây DVV – 16×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  38,700CADIVI
1126Dây DVV – 16×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  69,900CADIVI
1127Dây DVV – 16x10mm2 (0.6/1kV)M           1                382,500CADIVI
1128Dây DVV – 16x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  52,000CADIVI
1129Dây DVV – 16×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                106,000CADIVI
1130Dây DVV – 16x4mm2 (0.6/1kV)M           1                164,700CADIVI
1131Dây DVV – 16x6mm2 (0.6/1kV)M           1                236,600CADIVI
1132Dây DVV – 19×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  33,500CADIVI
1133Dây DVV – 19×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  44,000CADIVI
1134Dây DVV – 19×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  81,500CADIVI
1135Dây DVV – 19x10mm2 (0.6/1kV)M           1                452,800CADIVI
1136Dây DVV – 19x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  60,200CADIVI
1137Dây DVV – 19×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                123,900CADIVI
1138Dây DVV – 19x4mm2 (0.6/1kV)M           1                194,100CADIVI
1139Dây DVV – 19x6mm2 (0.6/1kV)M           1                279,900CADIVI
1140Dây DVV – 24×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  42,100CADIVI
1141Dây DVV – 24×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  55,400CADIVI
1142Dây DVV – 24×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                103,300CADIVI
1143Dây DVV – 24x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  76,200CADIVI
1144Dây DVV – 24×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                157,500CADIVI
1145Dây DVV – 27×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  46,600CADIVI
1146Dây DVV – 27×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  61,800CADIVI
1147Dây DVV – 27×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                115,200CADIVI
1148Dây DVV – 27x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  84,800CADIVI
1149Dây DVV – 27×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                175,900CADIVI
1150Dây DVV – 2×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                   7,150CADIVI
1151Dây DVV – 2×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                   8,450CADIVI
1152Dây DVV – 2×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  12,540CADIVI
1153Dây DVV – 2x10mm2 (0.6/1kV)M           1                  52,500CADIVI
1154Dây DVV – 2×16 mm2 (0.6/1kV)M           1                  79,800CADIVI
1155Dây DVV – 2x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  10,050CADIVI
1156Dây DVV – 2×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  16,230CADIVI
1157Dây DVV – 2x4mm2 (0.6/1kV)M           124,200CADIVI
1158Dây DVV – 2x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  33,600CADIVI
1159Dây DVV – 30×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  51,200CADIVI
1160Dây DVV – 30×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  68,000CADIVI
1161Dây DVV – 30×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                127,200CADIVI
1162Dây DVV – 30x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  93,900CADIVI
1163Dây DVV – 30×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                194,600CADIVI
1164Dây DVV – 37×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  62,100CADIVI
1165Dây DVV – 37×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  82,400CADIVI
1166Dây DVV – 37×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                155,600CADIVI
1167Dây DVV – 37x1mm2 (0.6/1kV)M           1                114,200CADIVI
1168Dây DVV – 37×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                238,500CADIVI
1169Dây DVV – 3×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                   8,820CADIVI
1170Dây DVV – 3×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  10,210CADIVI
1171Dây DVV – 3×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  16,480CADIVI
1172Dây DVV – 3x10mm2 (0.6/1kV)M           175,300CADIVI
1173Dây DVV – 3x16mm2 (0.6/1kV)M           1                115,000CADIVI
1174Dây DVV – 3x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  13,120CADIVI
1175Dây DVV – 3×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  22,300CADIVI
1176Dây DVV – 3x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  33,800CADIVI
1177Dây DVV – 3x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  47,600CADIVI
1178Dây DVV – 4×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  10,200CADIVI
1179Dây DVV – 4×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  12,590CADIVI
1180Dây DVV – 4×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  19,600CADIVI
1181Dây DVV – 4x10mm2 (0.6/1kV)M           1                  99,100CADIVI
1182Dây DVV – 4x16mm2 (0.6/1kV)M           1                152,100CADIVI
1183Dây DVV – 4x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  16,100CADIVI
1184Dây DVV – 4×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  28,800CADIVI
1185Dây DVV – 4x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  44,100CADIVI
1186Dây DVV – 4x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  62,400CADIVI
1187Dây DVV – 5×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  11,550CADIVI
1188Dây DVV – 5×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  14,610CADIVI
1189Dây DVV – 5×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  23,700CADIVI
1190Dây DVV – 5x10mm2 (0.6/1kV)M           1                122,600CADIVI
1191Dây DVV – 5x16mm2 (0.6/1kV)M           1                188,400CADIVI
1192Dây DVV – 5x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  18,990CADIVI
1193Dây DVV – 5×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  35,100CADIVI
1194Dây DVV – 5x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  53,900CADIVI
1195Dây DVV – 5x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  76,600CADIVI
1196Dây DVV – 7×0.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  13,910CADIVI
1197Dây DVV – 7×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  17,840CADIVI
1198Dây DVV – 7×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  31,800CADIVI
1199Dây DVV – 7x10mm2 (0.6/1kV)M           1                168,800CADIVI
1200Dây DVV – 7x16mm2 (0.6/1kV)M           1                260,100CADIVI
1201Dây DVV – 7x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  22,400CADIVI
1202Dây DVV – 7×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  47,500CADIVI
1203Dây DVV – 7x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  73,400CADIVI
1204Dây DVV – 7x6mm2 (0.6/1kV)M           1                104,900CADIVI
1205Dây DVV – 8×0.5mm2 (0.6/1kV)M           116,530CADIVI
1206Dây DVV – 8×0.75mm2 (0.6/1kV)M           1                  21,000CADIVI
1207Dây DVV – 8×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  36,900CADIVI
1208Dây DVV – 8x10mm2 (0.6/1kV)M           1                194,400CADIVI
1209Dây DVV – 8x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  27,900CADIVI
1210Dây DVV – 8×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  54,900CADIVI
1211Dây DVV – 8x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  84,600CADIVI
1212Dây DVV – 8x6mm2 (0.6/1kV)M           1                121,100CADIVI
1213Dây LV-ABC – 2x10mm2 (0.6/1kV)M           1                  10,030CADIVI
1214Dây LV-ABC – 2x120mm2 (0.6/1kV)M           1                  73,600CADIVI
1215Dây LV-ABC – 2x150mm2 (0.6/1kV)M           1                  88,500CADIVI
1216Dây LV-ABC – 2x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  14,270CADIVI
1217Dây LV-ABC – 2x25mm2 (0.6/1kV)M           1                  18,840CADIVI
1218Dây LV-ABC – 2x35mm2 (0.6/1kV)M           1                  24,000CADIVI
1219Dây LV-ABC – 2x50mm2 (0.6/1kV)M           1                  35,100CADIVI
1220Dây LV-ABC – 2x70mm2 (0.6/1kV)M           1                  45,300CADIVI
1221Dây LV-ABC – 2x95mm2 (0.6/1kV)M           1                  58,200CADIVI
1222Dây LV-ABC – 3x120mm2 (0.6/1kV)M           1                108,700CADIVI
1223Dây LV-ABC – 3x150mm2 (0.6/1kV)M           1                131,100CADIVI
1224Dây LV-ABC – 3x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  20,600CADIVI
1225Dây LV-ABC – 3x25mm2 (0.6/1kV)M           1                  27,400CADIVI
1226Dây LV-ABC – 3x35mm2 (0.6/1kV)M           1                  35,100CADIVI
1227Dây LV-ABC – 3x50mm2 (0.6/1kV)M           1                  48,600CADIVI
1228Dây LV-ABC – 3x70mm2 (0.6/1kV)M           1                  65,100CADIVI
1229Dây LV-ABC – 3x95mm2 (0.6/1kV)M           1                  86,800CADIVI
1230Dây LV-ABC – 4x120mm2 (0.6/1kV)M           1                144,000CADIVI
1231Dây LV-ABC – 4x150mm2 (0.6/1kV)M           1                173,700CADIVI
1232Dây LV-ABC – 4x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  27,000CADIVI
1233Dây LV-ABC – 4x185mm2 (0.6/1kV)M           1                207,900CADIVI
1234Dây LV-ABC – 4x240mm2 (0.6/1kV)M           1                268,900CADIVI
1235Dây LV-ABC – 4x25mm2 (0.6/1kV)M           1                  36,200CADIVI
1236Dây LV-ABC – 4x300mm2 (0.6/1kV)M           1                323,800CADIVI
1237Dây LV-ABC – 4x35mm2 (0.6/1kV)M           1                  46,400CADIVI
1238Dây LV-ABC – 4x50mm2 (0.6/1kV)M           1                  62,900CADIVI
1239Dây LV-ABC – 4x70mm2 (0.6/1kV)M           1                  86,200CADIVI
1240Dây LV-ABC – 4x95mm2 (0.6/1kV)M           1                113,700CADIVI
1241Dây VC – 10mm2 (450/750V)CVM           1                  21,500CADIVI
1242Dây VC – 2.5mm2 (450/750V)CVM           1                   5,570CADIVI
1243Dây VC – 6mm2 (450/750V)CVM           1                  12,810CADIVI
1244Dây VCmd – 2×0.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   2,760CADIVI
1245Dây VCmd – 2×0.75mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   3,890CADIVI
1246Dây VCmd – 2×1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   7,110CADIVI
1247Dây VCmd – 2x1mm2 (0.6/1kV)CVM           1                   4,990CADIVI
1248Dây VCmd – 2×2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           1                  11,530CADIVI
1249Dây VCmo – 2×0.75mm2 (300/500V)CVM           1                   4,580CADIVI
1250Dây VCmo – 2×1.5mm2 (300/500V)CVM           1                   8,080CADIVI
1251Dây VCmo – 2x1mm2 (300/500V)CVM           1                   5,730CADIVI
1252Dây VCmo – 2×2.5mm2 (300/500V)CVM           1                  13,010CADIVI
1253Dây VCmo – 2x4mm2 (300/500V)CVM           1                  19,670CADIVI
1254Dây VCmo – 2x6mm2 (300/500V)CVM           1                  29,400CADIVI
1255Dây VCmt – 2×0.75mm2 (300/500V)CVM           1                   5,130CADIVI
1256Dây VCmt – 2×1.5mm2 (300/500V)CVM           1                   8,910CADIVI
1257Dây VCmt – 2x1mm2 (300/500V)CVM           1                   6,340CADIVI
1258Dây VCmt – 2×2.5mm2 (300/500V)CVM           1                  14,170CADIVI
1259Dây VCmt – 2x4mm2 (300/500V)CVM           1                  21,200CADIVI
1260Dây VCmt – 2x6mm2 (300/500V)CVM           1                  31,400CADIVI

Giá Dây Điện, Cáp Điện CADIVI 2021 - Bảng Giá Cáp CADIVI Mới Nhất

Một số ưu đãi khi mua Cáp LS VINA tại Công ty Chúng tôi:

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm Máy Biến Áp SHIHLIN chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

 • Bảo hành sản phẩm 100%
 • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
 • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
 • Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
  - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
  - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
  - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
  - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
  - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

  0903 924 986