[Cập Nhật Giá] Kẹp IPC – Kẹp Răng – Kẹp Rẽ Xuyên

[Cập Nhật Giá] Kẹp IPC – Kẹp Răng – Kẹp Rẽ Xuyên

[Cập Nhật Giá] Kẹp IPC - Kẹp Răng - Kẹp Rẽ Xuyên

Quý khách có thể liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí bên dưới để cập nhật giá kẹp IPC – kẹp răng – kẹp rẽ xuyên (giá tốt) và đặt giao hàng đúng yêu cầu công trình:

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

  Sản Phẩm Kẹp IPC Nối Bọc Cách Điện

  Cấu tạo kẹp IPC

  Cấu tạo kẹp IPC

  Kẹp nối IPC Tuấn Ân

  Cập Nhật Bảng Giá Kẹp Rẽ Nhánh IPC Hạ Thế, Trung Thế

  Đơn vị tính: đồng/cái

  STT Sản Phẩm Đơn Giá Xuất Xứ / Thương Hiệu
  1 Kẹp IPC 95-35 (1 bulon) 24.000 VN
  2 Kẹp IPC 95-95 (1 bulon) 33.000 VN
  3 Kẹp IPC 95-95 (2 bulon) 40.000 VN
  4 Kẹp IPC 120-120 (2 bulon) 48.000 VN
  5 Kẹp IPC 150-150 (2 bulon) 54.000 VN
  6 Kẹp IPC 185-240 (2 bulon) 124.000 VN

  Đơn giá kẹp IPC hạ thế – Sicame/ Pháp

  Đơn vị tính: đồng/cái

  STT Sản Phẩm Đơn Giá Xuất Xứ / Thương Hiệu
  1 IPC hạ thế 95-35mm ( 1 Bulon) 121.032 SICAME – PHÁP
  2 IPC hạ thế 95-95mm ( 1 Bulon) 141.454 SICAME – PHÁP
  3 IPC hạ thế 95-95mm ( 2 Bulon) 305.564 SICAME – PHÁP
  4 IPC hạ thế 185-150 mm ( 1 Bulon) 426.612 SICAME – PHÁP
  5 IPC hạ thế 185-95mm ( 1 Bulon) 507.972 SICAME – PHÁP

  Báo giá kẹp IPC hạ thế – APPARAT/ Nga

  Đơn vị tính: đồng/cái

  STT Sản Phẩm Đơn Giá Xuất Xứ / Thương Hiệu
  1 IPC hạ thế 95-35mm ( 1 Bulon) 57.696 APPARAT – NGA
  2 IPC hạ thế 95-95mm ( 1 Bulon) 81.328 APPARAT – NGA

  Cập nhật giá kẹp IPC trung thế – KRJ/ U.S

  Đơn vị tính: đồng/cái

  STT Sản Phẩm Đơn Giá Xuất Xứ / Thương Hiệu
  1 IPC trung thế 35-95/35-95 mm2 ( Cáp dày 4mm) – 1 bolt 1.040.254 KRJ – Mỹ
  2 IPC trung thế 50-185/50-185 mm2 ( Cáp dày 4mm) – 1 bolt 1.040.254 KRJ – Mỹ
  3 IPC trung thế 120-300/120-300 mm2 ( Cáp dày 4mm) – 1 bolt 1.040.254 KRJ – Mỹ
  4 IPC trung thế 240-300/70-120 mm2 ( Cáp dày 4mm) – 1 bolt 1.040.254 KRJ – Mỹ
  5 IPC trung thế 50-185/50-185 mm2 ( Cáp dày 7.6mm) – 2 bolt 2.541.018 KRJ – Mỹ
  6 IPC trung thế 120-300/120-300 mm2 ( Cáp dày 7.6mm) – 2 bolt 2.541.018 KRJ – Mỹ

  Bảng giá nối bọc cách điện IPC Tuấn Ân – Boulon nhựa

  Đơn vị tính: đồng/cái

  STT Sản Phẩm Đơn Giá Xuất Xứ / Thương Hiệu
  1 Nối bọc IPC 16-95, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 4 – 16 / 16 – 95, 1 boulon M8 nhựa 43.344 TUẤN ÂN
  2 Nối bọc IPC 35-95, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 16 – 35 / 16 – 95, 1 boulon M8 nhựa 55.040 TUẤN ÂN
  3 Nối bọc IPC 70-95, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 16 – 70 / 35 – 95, 1 boulon M10 nhựa 78.604 TUẤN ÂN
  4 Nối bọc IPC 95-95, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 25 – 95 / 25 – 95, 2 boulon M8 nhựa 86.516 TUẤN ÂN
  5 Nối bọc IPC 120-120, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 70 – 120 /70 – 120, 2 boulon M8 nhựa 142.760 TUẤN ÂN
  6 Nối bọc IPC 95-185, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 25 – 150 /50 – 185, 2 boulon M8 nhựa 139.664 TUẤN ÂN
  7 Nối bọc IPC 150-240, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 50 – 150 / 95 – 240, 2 boulon M10 nhựa 228.588 TUẤN ÂN
  8 Nối bọc IPC 300-300, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 50 – 300 / 50 – 300, 2 boulon M10 nhựa 416.584 TUẤN ÂN

  Đơn giá nối bọc cách điện IPC Tuấn Ân – Boulon nhôm

  Đơn vị tính: đồng/cái

  STT Sản Phẩm Đơn Giá Xuất Xứ / Thương Hiệu
  1 Nối bọc IPC 16-95, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 4 – 16 / 16 – 95, 1 boulon M8 nhôm 56.072 TUẤN ÂN
  2 Nối bọc IPC 35-95, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 16 – 35 / 16 – 95, 1 boulon M8 nhôm 62.952 TUẤN ÂN
  3 Nối bọc IPC 70-95, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 16 – 70 / 35 – 95, 1 boulon M10 nhôm 97.524 TUẤN ÂN
  4 Nối bọc IPC 95-95, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 25 – 95 / 25 – 95, 2 boulon M8 nhôm 100.964 TUẤN ÂN
  5 Nối bọc IPC 120-120, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 70 – 120 /70 – 120, 2 boulon M8 nhôm 155.832 TUẤN ÂN
  6 Nối bọc IPC 95-185, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 25 – 150 /50 – 185, 2 boulon M8 nhôm 155.832 TUẤN ÂN
  7 Nối bọc IPC 150-240, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 50 – 150 / 95 – 240, 2 boulon M10 nhôm 255.420 TUẤN ÂN
  8 Nối bọc IPC 300-300, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 50 – 300 / 50 – 300, 2 boulon M10 nhôm 456.832 TUẤN ÂN

  Báo giá nối bọc cách điện IPC Tuấn Ân – Boulon thép

  Đơn vị tính: đồng/cái

  STT Sản Phẩm Đơn Giá Xuất Xứ / Thương Hiệu
  1 Nối bọc MV IPC 70-95, Vỏ cách điện dày 3-7mm, 35 – 70 / 35 – 95, 2 boulon M10 thép 591.336 TUẤN ÂN
  2 Nối bọc MV IPC 95-120, Vỏ cách điện dày 3-7mm, 70 – 95 / 95 – 120, 2 boulon M10 thép 725.496 TUẤN ÂN
  3 Nối bọc MV IPC 120-120, Vỏ cách điện dày 3-7mm, 35 – 120 / 35 – 120, 2 boulon M10 thép 765.916 TUẤN ÂN
  4 Nối bọc MV IPC 185-185, Vỏ cách điện dày 3-7mm, 70 – 185 / 70 – 185, 2 boulon M10 thép 792.748 TUẤN ÂN
  5 Nối bọc MV IPC 70-300, Vỏ cách điện dày 3-7mm, 35 – 70 / 120 – 300, 2 boulon M10 thép 846.584 TUẤN ÂN
  6 Nối bọc MV IPC 185-300, Vỏ cách điện dày 3-7mm, 120 – 185 / 185 – 300, 2 boulon M10 thép 859.828 TUẤN ÂN
  7 Nối bọc MV IPC 300-300, Vỏ cách điện dày 3-7mm, 120 – 300 / 120 – 300, 2 boulon M10 thép 873.416 TUẤN ÂN
  8 Nối bọc MV IPC 95-95, Vỏ cách điện dày 7-12mm, 50 – 95 / 50 – 95, 2 boulon M10 thép 658.416 TUẤN ÂN
  9 Nối bọc MV IPC 70-120, Vỏ cách điện dày 7-12mm, 50 – 70 / 95 – 120, 2 boulon M10 thép 725.496 TUẤN ÂN
  10 Nối bọc MV IPC 95-185, Vỏ cách điện dày 7-12mm, 70 – 95 / 120 – 185, 2 boulon M10 thép 752.328 TUẤN ÂN
  11 Nối bọc MV IPC 95-300, Vỏ cách điện dày 7-12mm, 70 – 95 / 120 – 300, 2 boulon M10 thép 779.504 TUẤN ÂN
  12 Nối bọc MV IPC 120-300, Vỏ cách điện dày 7-12mm, 95 – 120 / 185 – 300, 2 boulon M10 thép 792.748 TUẤN ÂN

  Đại Lý Phân Phối Kẹp Nối Rẽ IPC (Giá Tốt)

  Chúng tôi hiện là đại lý chính hãng chuyên phân phối kẹp IPC với chiết khấu cao.

  • Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
  • Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng. 
  • Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.
  • Hỗ trợ hồ sơ CO, CQ và bảo hành sản phẩm chính hãng 100%.

  Quý khách có thể liên hệ với Chúng tôi để tham khảo các loại phụ kiện đường dây – vật tư trạm biến áp bán chạy nhất: kẹp IPC, kẹp hotline, kẹp AC – kẹp rẽ nhánh song song, kẹp quai, kẹp wr, yếm cáp, kẹp rẽ nhánh chữ c, kẹp khóa néo cong, kẹp cáp thép 3 bulon, kẹp hotline, khóa đỡ, mắc nối đơn,…

  Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

   ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
   - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
   - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
   - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
   - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
   - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

   Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An