Bảng Giá Đầu Cáp Trung Thế 3M 2020 – Bảng Giá Đầu Cáp Co Nguội Co Nhiệt 3M

Bảng Giá Đầu Cáp Trung Thế 3M 2020 – Bảng Giá Đầu Cáp Co Nguội Co Nhiệt 3M

Công ty Chúng tôi đại lý cấp chính hãng 3M chuyên cung cấp đầu cáp trung thế 3M trân trọng gởi Quý khách hàng:

Bảng giá đầu cáp trung thế 3M co nguội, co nhiệt, Elbow và tplug mới nhất năm 2020

BẢNG GIÁ ĐẦU CÁP 3M, BẢNG GIÁ MỚI NHẤT ĐẦU CÁP 3M (Cập nhật mới nhất 2020)

STTTÊN HÀNG HÓAĐVTSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁTHÀNH TIỀNHÃNG SX
1Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 35mm2Cái1            1,158,544               1,158,5443M
2Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 50mm2Cái1            1,158,544               1,158,5443M
3Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 70mm2Cái1            1,310,778               1,310,7783M
4Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 95mm2Cái1            1,302,744               1,302,7443M
5Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 120mm2Cái1            1,328,288               1,328,2883M
6Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 150mm2Cái1            1,421,400               1,421,4003M
7Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 185mm2Cái1            1,433,760               1,433,7603M
8Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 240mm2Cái1            1,458,480               1,458,4803M
9Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 300mm2Cái1            1,507,096               1,507,0963M
10Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 35mm2Cái1            1,312,220               1,312,2203M
11Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 50mm2Cái1            1,312,220               1,312,2203M
12Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 70mm2Cái1            1,507,096               1,507,0963M
13Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 95mm2Cái1            1,519,868               1,519,8683M
14Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 120mm2Cái1            1,495,560               1,495,5603M
15Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 150mm2Cái1            1,693,320               1,693,3203M
16Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 185mm2Cái1            1,730,400               1,730,4003M
17Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 240mm2Cái1            1,679,106               1,679,1063M
18Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 300mm2Cái1            1,726,074               1,726,0743M
19Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 35mm2Bộ1            3,179,816               3,179,8163M
20Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 50mm2Bộ1            3,179,816               3,179,8163M
21Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 70mm2Bộ1            3,981,568               3,981,5683M
22Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 95mm2Bộ1            4,021,120               4,021,1203M
23Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 120mm2Bộ1            3,972,092               3,972,0923M
24Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 150mm2Bộ1            4,393,568               4,393,5683M
25Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 185mm2Bộ1            4,372,968               4,372,9683M
26Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 240mm2Bộ1            4,412,520               4,412,5203M
27Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 300mm2Bộ1            4,432,708               4,432,7083M
28Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 35mm2Bộ1            3,896,490               3,896,4903M
29Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 50mm2Bộ1            3,896,490               3,896,4903M
30Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 70mm2Bộ1            4,653,952               4,653,9523M
31Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 95mm2Bộ1            4,620,168               4,620,1683M
32Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 120mm2Bộ1            4,698,036               4,698,0363M
33Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 150mm2Bộ1            5,601,552               5,601,5523M
34Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 185mm2Bộ1            5,669,532               5,669,5323M
35Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 240mm2Bộ1            5,616,384               5,616,3843M
36Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 300mm2Bộ1            5,619,680               5,619,6803M
37Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2Cái1            1,570,956               1,570,9563M
38Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2Cái1            1,570,956               1,570,9563M
39Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2Cái1            1,969,154               1,969,1543M
40Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2Cái1            1,960,296               1,960,2963M
41Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2Cái1            2,000,054               2,000,0543M
42Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2Cái1            2,000,054               2,000,0543M
43Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2Cái1            2,031,160               2,031,1603M
44Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2Cái1            2,565,936               2,565,9363M
45Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2Cái1            2,591,480               2,591,4803M
46Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2Cái1            4,048,312               4,048,3123M
47Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2Cái1            3,971,268               3,971,2683M
48Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2Cái1            3,995,988               3,995,9883M
49Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 25mm2Cái1            2,003,968               2,003,9683M
50Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2Cái1            2,003,968               2,003,9683M
51Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2Cái1            2,003,968               2,003,9683M
52Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2Cái1            2,345,928               2,345,9283M
53Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2Cái1            2,345,928               2,345,9283M
54Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2Cái1            2,469,528               2,469,5283M
55Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2Cái1            2,469,528               2,469,5283M
56Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2Cái1            2,459,022               2,459,0223M
57Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2Cái1            3,112,866               3,112,8663M
58Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2Cái1            3,093,090               3,093,0903M
59Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2Cái1            4,565,990               4,565,9903M
60Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2Cái1            4,568,256               4,568,2563M
61Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2Cái1            4,573,200               4,573,2003M
62Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 35mm2Cái1            2,469,528               2,469,5283M
63Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 50mm2Cái1            2,469,528               2,469,5283M
64Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 70mm2Cái1            2,469,528               2,469,5283M
65Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 95mm2Cái1            2,476,944               2,476,9443M
66Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 120mm2Cái1            3,084,232               3,084,2323M
67Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 150mm2Cái1            3,094,532               3,094,5323M
68Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 185mm2Cái1            3,085,880               3,085,8803M
69Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 240mm2Cái1            3,072,696               3,072,6963M
70Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 300mm2Cái1            4,608,632               4,608,6323M
71Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 400mm2Cái1            4,565,990               4,565,9903M
72Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 500mm2Cái1            4,568,256               4,568,2563M
73Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 630mm2Cái1            4,561,458               4,561,4583M
74Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 35mm2Cái1            3,342,144               3,342,1443M
75Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 50mm2Cái1            3,350,384               3,350,3843M
76Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 70mm2Cái1            3,350,384               3,350,3843M
77Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 95mm2Cái1            3,353,680               3,353,6803M
78Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 120mm2Cái1            4,008,760               4,008,7603M
79Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 150mm2Cái1            4,008,760               4,008,7603M
80Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 185mm2Cái1            3,988,778               3,988,7783M
81Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 240mm2Cái1            4,034,304               4,034,3043M
82Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 300mm2Cái1            5,667,060               5,667,0603M
83Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 400mm2Cái1            5,757,288               5,757,2883M
84Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 500mm2Cái1            5,677,360               5,677,3603M
85Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 630mm2Cái1            5,648,520               5,648,5203M
86Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2Bộ1            5,903,136               5,903,1363M
87Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2Bộ1            5,903,136               5,903,1363M
88Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2Bộ1            6,511,454               6,511,4543M
89Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2Bộ1            6,511,454               6,511,4543M
90Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2Bộ1            7,269,122               7,269,1223M
91Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2Bộ1            7,305,996               7,305,9963M
92Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2Bộ1            7,301,052               7,301,0523M
93Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2Bộ1            8,147,712               8,147,7123M
94Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2Bộ1            8,033,588               8,033,5883M
95Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2Bộ1          10,419,480             10,419,4803M
96Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2Bộ1          10,490,344             10,490,3443M
97Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2Bộ1                       –                          –3M
98Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 25mm2Bộ1            7,030,368               7,030,3683M
99Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2Bộ1            7,030,368               7,030,3683M
100Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2Bộ1            7,030,368               7,030,3683M
101Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2Bộ1            7,623,648               7,623,6483M
102Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2Bộ1            7,693,276               7,693,2763M
103Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2Bộ1            8,691,964               8,691,9643M
104Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2Bộ1            8,702,470               8,702,4703M
105Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2Bộ1            8,613,684               8,613,6843M
106Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2Bộ1            9,329,740               9,329,7403M
107Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2Bộ1            9,373,824               9,373,8243M
108Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2Bộ1          11,430,940             11,430,9403M
109Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2Bộ1          11,358,840             11,358,8403M
110Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2Bộ1                       –                          –3M
111Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2Bộ1            8,629,340               8,629,3403M
112Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2Bộ1            8,594,320               8,594,3203M
113Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2Bộ1            8,695,260               8,695,2603M
114Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2Bộ1            8,663,330               8,663,3303M
115Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2Bộ1            9,227,358               9,227,3583M
116Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2Bộ1            9,227,358               9,227,3583M
117Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2Bộ1            9,374,648               9,374,6483M
118Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2Bộ1            9,298,840               9,298,8403M
119Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2Bộ1          11,448,450             11,448,4503M
120Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2Bộ1          11,443,712             11,443,7123M
121Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2Bộ1          11,556,600             11,556,6003M
122Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2Bộ1                       –                          –3M
123Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2Bộ1          11,087,538             11,087,5383M
124Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2Bộ1          11,087,538             11,087,5383M
125Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2Bộ1          11,037,892             11,037,8923M
126Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2Bộ1          11,113,082             11,113,0823M
127Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2Bộ1          12,251,232             12,251,2323M
128Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2Bộ1          12,266,064             12,266,0643M
129Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2Bộ1          12,309,324             12,309,3243M
130Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2Bộ1          12,352,790             12,352,7903M
131Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2Bộ1          13,387,940             13,387,9403M
132Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2Bộ1          13,474,048             13,474,0483M
133Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2Bộ1          13,345,092             13,345,0923M
134Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2Bộ1          13,374,138             13,374,1383M
135Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 50 mm2Bộ1            9,293,484               9,293,4843M
136Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 70 mm2Bộ1            9,463,022               9,463,0223M
137Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 95 mm2Bộ1          10,075,460             10,075,4603M
138Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 120 mm2Bộ1          10,208,948             10,208,9483M
139Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 150 mm2Bộ1          10,954,874             10,954,8743M
140Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 185 mm2Bộ1          11,435,472             11,435,4723M
141Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 240 mm2Bộ1          13,163,400             13,163,4003M
142Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 300 mm2Bộ1          14,348,106             14,348,1063M
143Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 400 mm2Bộ1          15,037,176             15,037,1763M
144Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 500 mm2Bộ1                       –                          –3M
145Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 50mm2Bộ1          12,271,214             12,271,2143M
146Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 70 mm2Bộ1          13,037,328             13,037,3283M
147Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 95 mm2Bộ1          14,586,860             14,586,8603M
148Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 120mm2Bộ1          15,548,880             15,548,8803M
149Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 150 mm2Bộ1          16,501,424             16,501,4243M
150Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 185 mm2Bộ1          17,498,052             17,498,0523M
151Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 240 mm2Bộ1          19,452,580             19,452,5803M
152Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 300 mm2Bộ1          20,447,560             20,447,5603M
153Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 400 mm2Bộ1          22,163,540             22,163,5403M
154Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 500 mm2Bộ1                       –                          –3M
155Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 50mm2Bộ1          11,598,418             11,598,4183M
156Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 70mm2Bộ1          11,627,670             11,627,6703M
157Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 95mm2Bộ1          11,671,548             11,671,5483M
158Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 120mm2Bộ1          11,730,052             11,730,0523M
159Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 150mm2Bộ1          11,876,312             11,876,3123M
160Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 185mm2Bộ1          11,934,816             11,934,8163M
161Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 240mm2Bộ1          12,081,076             12,081,0763M
162Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 300mm2Bộ1          11,948,824             11,948,8243M
163Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 400mm2Bộ1          11,746,944             11,746,9443M
164Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×10 ÷ 16mm2Bộ1            1,038,240               1,038,2403M
165Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×25 ÷ 50mm2Bộ1            1,044,420               1,044,4203M
166Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×70 ÷ 120mm2Bộ1            1,067,080               1,067,0803M
167Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×150 ÷ 240mm2Bộ1            1,318,400               1,318,4003M
168Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×300 ÷ 400mm2Bộ1            1,330,760               1,330,7603M
169Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×10 – 16mm2Bộ1            1,365,780               1,365,7803M
170Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×25 – 50mm2Bộ1            1,384,320               1,384,3203M
171Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×70 – 120mm2Bộ1            1,452,300               1,452,3003M
172Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×150 – 240mm2Bộ1            1,549,120               1,549,1203M
173Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×300-400mm2Bộ1            1,610,920               1,610,9203M
174Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×16-25mm2Bộ1            1,110,340               1,110,3403M
175Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×35-50mm2Bộ1            1,681,990               1,681,9903M
176Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×70-95mm2Bộ1            2,274,240               2,274,2403M
177Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×120-150mm2Bộ1            2,994,890               2,994,8903M
178Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×185-240mm2Bộ1            3,519,510               3,519,5103M
179Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×300-400mm2Bộ1            4,209,610               4,209,6103M
180Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×16-25mm2Bộ1            1,297,800               1,297,8003M
181Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×35-50mm2Bộ1            1,905,768               1,905,7683M
182Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×70-95mm2Bộ1            2,572,734               2,572,7343M
183Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×120-150mm2Bộ1            3,316,621               3,316,6213M
184Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×185-240mm2Bộ1            3,995,679               3,995,6793M
185Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×300-400mm2Bộ1            4,785,792               4,785,7923M
186Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 50mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
187Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 70mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
188Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 95mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
189Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 120mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
190Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 150mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
191Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 185mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
192Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 240mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
193Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 300mm2Bộ1          17,419,600             17,419,6003M
194Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 50mm2Bộ1            9,900,000               9,900,0003M
195Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 70mm2Bộ1            9,900,000               9,900,0003M
196Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 95mm2Bộ1            9,900,000               9,900,0003M
197Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 120mm2Bộ1          10,225,840             10,225,8403M
198Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 50mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
199Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 70mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
200Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 95mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
201Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 120mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
202Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 150mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
203Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 185mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
204Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 240mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
205Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 300mm2Cái1            5,806,533               5,806,5333M
206Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 50mm2Cái1                       –                          –3M
207Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 70mm2Cái1                       –                          –3M
208Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 95mm2Cái1                       –                          –3M
209Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 120mm2Cái1                       –                          –3M
210Hộp nối hạ thế 90-N A1 (8-22mm)Bộ1            1,000,000               1,000,0003M
211Hộp nối hạ thế 90-N A2 (14-30mm)Bộ1            1,540,000               1,540,0003M
212Hộp nối hạ thế 90-N A3 (23-35mm)Bộ1            2,000,000               2,000,0003M

Một số ưu đãi khi mua sản phẩm đầu cáp 3M tại Công ty Chúng tôi

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm mua sản phẩm đầu cáp 3M chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

 • Bảo hành sản phẩm 100%
 • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
 • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
 • Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
  - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
  - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
  - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
  - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
  - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

  0903 924 986