Bảng Giá Cáp Ngầm Hạ Thế CADIVI CXV/DATA – CXV/DSTA 2020 Mới Nhất

Bảng Giá Cáp Ngầm Hạ Thế CADIVI CXV/DATA – CXV/DSTA 2020 Mới Nhất

Bảng Giá Cáp CADIVI CXV/DATA – CXV/DSTA 2020
STTTên sản phẩmĐơn vị tínhSố lượngĐơn giá chưa VATNhãn hiệu/Xuất xứ
1Dây CXV/DATA – 10mm2 (0.6/1kV)M           1                  40,900CADIVI
2Dây CXV/DATA – 120mm2 (0.6/1kV)M           1                298,200CADIVI
3Dây CXV/DATA – 150mm2 (0.6/1kV)M           1                353,900CADIVI
4Dây CXV/DATA – 185mm2 (0.6/1kV)M           1                435,700CADIVI
5Dây CXV/DATA – 2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  19,740CADIVI
6Dây CXV/DATA – 240mm2 (0.6/1kV)M           1                562,900CADIVI
7Dây CXV/DATA – 25mm2 (0.6/1kV)M           1                  77,700CADIVI
8Dây CXV/DATA – 300mm2 (0.6/1kV)M           1                700,400CADIVI
9Dây CXV/DATA – 35mm2 (0.6/1kV)M           1                100,300CADIVI
10Dây CXV/DATA – 400mm2 (0.6/1kV)M           1                887,000CADIVI
11Dây CXV/DATA – 50mm2 (0.6/1kV)M           1                130,500CADIVI
12Dây CXV/DATA – 6mm2 (0.6/1kV)M           1                  30,100CADIVI
13Dây CXV/DATA – 70mm2 (0.6/1kV)M           1                174,500CADIVI
14Dây CXV/DATA – 95mm2 (0.6/1kV)M           1                234,000CADIVI
15Dây CXV/DSTA – 2×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  25,400CADIVI
16Dây CXV/DSTA – 2x10mm2 (0.6/1kV)M           1                  68,700CADIVI
17Dây CXV/DSTA – 2x11mm2 (0.6/1kV)M           1                  72,600CADIVI
18Dây CXV/DSTA – 2x120mm2 (0.6/1kV)M           1                610,300CADIVI
19Dây CXV/DSTA – 2x14mm2 (0.6/1kV)M           1                  89,100CADIVI
20Dây CXV/DSTA – 2x150mm2 (0.6/1kV)M           1                722,100CADIVI
21Dây CXV/DSTA – 2x16mm2 (0.6/1kV)M           1                  97,100CADIVI
22Dây CXV/DSTA – 2x185mm2 (0.6/1kV)M           1                892,700CADIVI
23Dây CXV/DSTA – 2×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  28,200CADIVI
24Dây CXV/DSTA – 2x240mm2 (0.6/1kV)M           1             1,154,300CADIVI
25Dây CXV/DSTA – 2x25mm2 (0.6/1kV)M           1                142,200CADIVI
26Dây CXV/DSTA – 2x300mm2 (0.6/1kV)M           1             1,442,300CADIVI
27Dây CXV/DSTA – 2x35mm2 (0.6/1kV)M           1                187,300CADIVI
28Dây CXV/DSTA – 2x400mm2 (0.6/1kV)M           1             1,826,100CADIVI
29Dây CXV/DSTA – 2x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  38,700CADIVI
30Dây CXV/DSTA – 2x50mm2 (0.6/1kV)M           1                244,200CADIVI
31Dây CXV/DSTA – 2x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  49,900CADIVI
32Dây CXV/DSTA – 2x70mm2 (0.6/1kV)M           1                337,600CADIVI
33Dây CXV/DSTA – 2x8mm2 (0.6/1kV)M           1                  60,700CADIVI
34Dây CXV/DSTA – 2x95mm2 (0.6/1kV)M           1                457,200CADIVI
35Dây CXV/DSTA – 3×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  29,900CADIVI
36Dây CXV/DSTA – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV)M           1                106,900CADIVI
37Dây CXV/DSTA – 3x10mm2 (0.6/1kV)M           1                  92,000CADIVI
38Dây CXV/DSTA – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1             1,036,500CADIVI
39Dây CXV/DSTA – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV)M           1             1,095,200CADIVI
40Dây CXV/DSTA – 3x120mm2 (0.6/1kV)M           1                876,100CADIVI
41Dây CXV/DSTA – 3×14+1x8mm2 (0.6/1kV)M           1                140,700CADIVI
42Dây CXV/DSTA – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1             1,235,900CADIVI
43Dây CXV/DSTA – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV)M           1             1,294,800CADIVI
44Dây CXV/DSTA – 3x150mm2 (0.6/1kV)M           1             1,045,200CADIVI
45Dây CXV/DSTA – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV)M           1                159,800CADIVI
46Dây CXV/DSTA – 3x16mm2 (0.6/1kV)M           1                132,900CADIVI
47Dây CXV/DSTA – 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV)M           1             1,611,100CADIVI
48Dây CXV/DSTA – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV)M           1             1,507,400CADIVI
49Dây CXV/DSTA – 3x185mm2 (0.6/1kV)M           1             1,296,400CADIVI
50Dây CXV/DSTA – 3×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  35,400CADIVI
51Dây CXV/DSTA – 3x22mm2 (0.6/1kV)M           1                180,300CADIVI
52Dây CXV/DSTA – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV)M           1             2,017,800CADIVI
53Dây CXV/DSTA – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV)M           1             2,080,200CADIVI
54Dây CXV/DSTA – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV)M           1             2,164,600CADIVI
55Dây CXV/DSTA – 3x240mm2 (0.6/1kV)M           1             1,685,300CADIVI
56Dây CXV/DSTA – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV)M           1                231,300CADIVI
57Dây CXV/DSTA – 3x250mm2 (0.6/1kV)M           1             1,812,800CADIVI
58Dây CXV/DSTA – 3x25mm2 (0.6/1kV)M           1                197,500CADIVI
59Dây CXV/DSTA – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV)M           1             2,506,500CADIVI
60Dây CXV/DSTA – 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV)M           1             2,514,200CADIVI
61Dây CXV/DSTA – 3x300mm2 (0.6/1kV)M           1             2,097,000CADIVI
62Dây CXV/DSTA – 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV)M           1                296,200CADIVI
63Dây CXV/DSTA – 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV)M           1                317,000CADIVI
64Dây CXV/DSTA – 3x35mm2 (0.6/1kV)M           1                261,300CADIVI
65Dây CXV/DSTA – 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  56,600CADIVI
66Dây CXV/DSTA – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV)M           1             3,079,500CADIVI
67Dây CXV/DSTA – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV)M           1             3,307,700CADIVI
68Dây CXV/DSTA – 3x400mm2 (0.6/1kV)M           1             2,664,400CADIVI
69Dây CXV/DSTA – 3x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  48,500CADIVI
70Dây CXV/DSTA – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV)M           1                406,000CADIVI
71Dây CXV/DSTA – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV)M           1                427,800CADIVI
72Dây CXV/DSTA – 3x50mm2 (0.6/1kV)M           1                348,000CADIVI
73Dây CXV/DSTA – 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  72,600CADIVI
74Dây CXV/DSTA – 3x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  64,300CADIVI
75Dây CXV/DSTA – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV)M           1                565,400CADIVI
76Dây CXV/DSTA – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV)M           1                592,600CADIVI
77Dây CXV/DSTA – 3x70mm2 (0.6/1kV)M           1                486,200CADIVI
78Dây CXV/DSTA – 3x8mm2 (0.6/1kV)M           1                  76,800CADIVI
79Dây CXV/DSTA – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV)M           1                788,600CADIVI
80Dây CXV/DSTA – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1                835,400CADIVI
81Dây CXV/DSTA – 3x95mm2 (0.6/1kV)M           1664,900CADIVI
82Dây CXV/DSTA – 4×1.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  32,100CADIVI
83Dây CXV/DSTA – 4x10mm2 (0.6/1kV)M           1                116,500CADIVI
84Dây CXV/DSTA – 4x11mm2 (0.6/1kV)M           1                123,800CADIVI
85Dây CXV/DSTA – 4x120mm2 (0.6/1kV)M           1             1,158,500CADIVI
86Dây CXV/DSTA – 4x150mm2 (0.6/1kV)M           1             1,379,200CADIVI
87Dây CXV/DSTA – 4x16mm2 (0.6/1kV)M           1169,400CADIVI
88Dây CXV/DSTA – 4x185mm2 (0.6/1kV)M           1             1,708,600CADIVI
89Dây CXV/DSTA – 4x1mm2 (0.6/1kV)M           1                  26,900CADIVI
90Dây CXV/DSTA – 4×2.5mm2 (0.6/1kV)M           1                  32,100CADIVI
91Dây CXV/DSTA – 4x22mm2 (0.6/1kV)M           1                230,100CADIVI
92Dây CXV/DSTA – 4x240mm2 (0.6/1kV)M           12,227,200CADIVI
93Dây CXV/DSTA – 4x25mm2 (0.6/1kV)M           1                252,400CADIVI
94Dây CXV/DSTA – 4x300mm2 (0.6/1kV)M           1             2,778,400CADIVI
95Dây CXV/DSTA – 4x35mm2 (0.6/1kV)M           1                338,700CADIVI
96Dây CXV/DSTA – 4x400mm2 (0.6/1kV)M           1             3,531,400CADIVI
97Dây CXV/DSTA – 4x4mm2 (0.6/1kV)M           1                  60,100CADIVI
98Dây CXV/DSTA – 4x50mm2 (0.6/1kV)M           1                455,900CADIVI
99Dây CXV/DSTA – 4x6mm2 (0.6/1kV)M           1                  77,200CADIVI
100Dây CXV/DSTA – 4x70mm2 (0.6/1kV)M           1                639,000CADIVI
101Dây CXV/DSTA – 4x8mm2 (0.6/1kV)M           1                  96,700CADIVI
102Dây CXV/DSTA – 4x95mm2 (0.6/1kV)M           1                894,000CADIVI

Tổng Quan Cáp Điện CADIVI CXV/DATA – CXV/DSTA

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 • TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
 • TCVN 6612/ IEC 60228

NHẬN BIẾT LÕI CÁP CADIVI CXV/DATA – CXV/DSTA

– Bằng màu cách điện hoặc vạch màu:

 • Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
 • Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – không băng màu

– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

CẤU TRÚC CÁP CADIVI CXV/DATA – CXV/DSTA

 • Ruột dẫn: Đồng
 • Cách điện: XLPE
 • Lớp độn: Điền đầy bằng PP hoặc PVC
 • Lớp bọc bên trong: Quấn bằng PET hoặc ép đùn PVC
 • Giáp bảo vệ: Giáp 2 lớp băng nhôm (DATA) cho cáp 1 lõi và 2 lớp băng thép (DSTA) cho cáp từ 2 đến 4 lõi
 • Vỏ bọc bên ngoài: PVC

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
 • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
 • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90 độ C.
 • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250 độ C.

ỨNG DỤNG CÁP CADIVI CXV/DATA CXV/DSTA

Dùng để nối các thiết bị điện trong nhà để truyền tải điện, dùng nối trong hệ thống điện cao áp, dùng trong các tầng hầm, dùng để nối các thiết bị điện ngầm,…

Một số ưu đãi khi mua cáp điện CADIVI tại Công ty Chúng tôi:

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm cáp điện CADIVI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

 • Bảo hành sản phẩm 100%
 • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
 • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
 • Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.

Chúng tôi đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:

>>> Dây cáp điện CADIVI, LS VINA, Tài Trường Thành, CADISUN, Thịnh Phát.

>>> Máy biến áp THIBIDI, SHIHLIN, SANAKY, HBT, EMC, MBT, HEM.

>>> Đầu cáp 3M, ABB, Raychem, Cellpack, Hộp nối đổ keo Silicon.

>>> Recloser Nulec Schneider, Entec Korea, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn Đông Anh.

>>> Tủ Trung Thế RMU Schneider RM6, SM6, ABB, LS.

>>> Tụ Bù DUCATI, ELCO, EPCOSE, NUINTEK KOREA, SAMWHA.

>>> LBS Cầu Dao Phụ Tải, BuHeung Ngoài Trời, SF6 Khí Ngoài Trời, SF6 Entec, Khí ABB

>>> Cọc Bê Tông Cảnh Báo Cáp Ngầm, Móc Sứ Cảnh Báo Cáp Ngầm, Băng Cảnh Báo Cáp Ngầm

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
  - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
  - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
  - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
  - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
  - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

  0903 924 986